“Life exercise” of war?

This is like a dream. The Western alliance is prepared for the seemingly unending “life exercise” of War? Again on the European continent? Do not you have on your shoulders a global reset either to dismantle or to explain it to 7.8 billion people so that they could decide if they want to pursue such a path or to choose a different direction? I cannot believe this is happening for real. We do not live in the 20th century.
Every genuine student of the real esoteric school knows, how the western alliance got its superior scientific knowledge. What has it done with it? That superior knowledge was gathered over the years from European, Middle Eastern, Russian, Asian and Eastern territories and presented to the West via Armenian and Russian seekers. Not the least sign of gratitude. It has been shamelessly misused against humanity and therefore against GOD. Do not you know that such knowledge has to be passed down to people? Otherwise, it will be taken away from you, says the objective law.
You became GOD’s enemy, leading the planet that way and it cannot but bring some form of a disaster on the whole planet. Russia knows that.

Time as an enemy and a friend

https://wikileaks.org/COP-26.html

Dagmar Palmerova
….
Czech Republic
15.10.2021

The Honorable Merrick GarlandAssociate Attorney General 
U.S. Department of Justice
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20530-0001

Dear Mr. Attorney General,

There are millions of people across the world waiting 11 years for the United States Department of Justice to reconsider its position on Mr. Julian Assange’s case. Everything has been said and written so many times that only the thunderous power of utter silence would surpass that.

When zooming out of opinions and generalizations of pros and against, of powers versus human rights, we can see the classical play of polarized forces of good and evil.

By studying the domain of esoterics anyone can see that superpowers have acquired their dominations over the masses through the classified development of the publicly accessible esoteric science, which has always been far ahead of the orthodox stream.

The impact of the application of such science surpasses the sovereign territories of all countries and it can destroy the whole planet, so far legally, because there are no laws that would protect us against it. The general public does not know about such science, not even the medical industry. From such a point of view, the use of espionage laws of the Dark Ages in the 21st century, where the whole planet shares information in a split of a second simply does not correspond with the enlarged visions of the majority of contemporary humans.

We need to be informed and trained to deal with the new horizons of life on our planet as an inseparable part of the entire Universe. „Safe and effective“ level of communication from such an angle of view is very unsafe and ineffective in the long run.

I am not a judge, rather a subject to be judged and not only in the case of Mr. Julian Assange and Wikileaks,

But to take free information from the public domain, experiment with it freely and secretly in the public domain, make the results states’ secrets, and jail the persons that bring it back to the public domain is called subjective justice.

Apart from this subjective, geographical role justice has also the objective role, superior to the first, to ensure that human conduct is in accordance with the objective laws of the Universe, encoded in the original plan for the GOOD of the whole CREATION. To reconcile both is a difficult and responsible role, for which I wish you all help of the MOST HOLY ABSOLUTE.

Respectfully yours,

Dagmar Palmerova

One copy sent to the US Embassy in Prague and to the Czech foreign minister

Otázka Ukrajiny a Ruska 3.4.2022

Uveřejněná výměna názorů české a ruské diplomacie na problém Ukrajiny mě nutí analyzovat několik velice nejasných okolností, se kterými má moje logika i svědomí problém v návaznosti na všechny planetární procesy, které probíhají pod rouškou s ničím nesrovnatelné cenzury. V době fašistické diktatury a studené války sice docházelo k tragickým vyústěním psychopatických procesů myšlení vedoucích činitelů, ale černá byla černá a bílá bílá, protože lidé ještě nebyli tak zhypnotizovaní médii a jejich těla a mysli nebyly vystaveny elektromagnetickým či sonickým frekvencím, které jimi mohou manipulovat podle politických či militaritních potřeb.
K tomu začalo docházet až v padesátých letech a lidskými experimentacemi se postupně zjišťovalo, kolik jsou toho naše orgány schopny vydržet. Výsledkem jsou monstrózní technologie tzv přímo řízených energií, které prostřednictvím svých smart telefonů můžete zaměřovat na těla svých spoluobčanů a týrat je podle nabízeného menu, navíc ještě za finanční odměnu či ukájení tělesného chtíče.
V militaritním měřítku s nimi ovládáme počasí, přírodní procesy jako jsou zemětřesení, zakládáme lesní požáry, sucha, záplavy a nazýváme je klimatickými změnami a svádíme to na kysličník uhličitý.
V politické oblasti jimi týráme, mučíme, nebo likvidujeme aktivisty či nepohodlné konkurenty, necháváme vypařit letadla a lodi, spadnout domy, roztavit auta a tváříme se, jako by šlo o nevysvětlitelné mystérie.
To je lidské, ale když použijeme divadelní a cirkusové prostředky a zmanipulujeme normálního člověka pravdivými I nepravdivými zprávami o někom v podobě symbolů zvířat či veřejně známých osob, aby nabyl dojmu, že ví, o co jde a cítil se společensky a morálně nadřazen nad osudy lidí, kteří jsou někdy virtuálně hozeni do býčí a prasečí arény jako v době gladiátorské, a zničí tak psychicky I fyzicky nejen je ale i jejich rodiny a při tom všem sám neví, jak hluboce je podveden v té hře na pravdu, tak to považuji za naprosto bestiální plán. A když se tomu nasadí státní koruna a ten samý vzorec hry se použije na nejvyšší státní úrovni na protivníka, tak můžete opravdu vyvolat světovou válku.
Tak se nyní zamyslete nad současnou situací a oddělte svou mnohdy již organickou nenávist proti Rusku od reality – že nesmíte ve své demokracii říci pravdu, že dochází ke snaze ovládnout těmito technologiemi svět. A rozhodně to není Rusko, které v tom hraje hlavní roli, už jenom podle jejich vojenského rozpočtu.
Jadernou válku zcela jistě nikdo nevyvolá, to je podobně zažitý symbol jako klimatické změny. Podle vojska se nová válka nikdy nevede stejnými prostředky jako ta minulá. Svrhli jsme už dvě bomby a zamořili část planety.
Teď by se vedla elektromagnetickými a hypersonickými zbraněmi, které zničí přesně své cíle a okolí nechávají netknuté a které demokratický západ stále tají. Rusko přiznalo jejich existenci v článku 6 federálního zákona o civilních zbraních již v roce 2001 a zakázalo jejich používání na civilistech, i když k němu podle tamních svědectví zdá se také dochází. Ale my jsme zatím našimi soudy za svědectví o jejich existenci stále odsuzováni k povinnému psychiatrickému léčení.
Je boj na Ukrajině zároveň symbolem lidí, kteří se stali po celém světě cílem při vývoji a používání těchto technologií a zbraní? Jestli ano, v tom případě byste si měli uvědomit, že pácháte křivé svědectví proti Rusku a to je hřích.
A co když Rusko současnou situací háže rukavici planetárnímu státu, který pro vás zcela evidentně plánuje technokratické mraveniště, zatím prostřednictvím 5 a 6G?

A letter

130 00 Prague 3
Czech Republic

28.2. 2022

Dear planetary leaders,

Using the hierarchical structure of the entire Universe, implanted into my mind and the psyche by studying the Ray of Creation I would like to bring light to several aspects of the current planetary “live exercise” in which we are all participating. Mr. Pompeo did not specify what type of exercise he had in his mind but we can see its results across the whole globe and that brought me to question the level of esoteric command to which everyone is exposed, mostly unwittingly. The question for you leaders is: how can you expect humanity to behave the way which would be sustainable and not harmful to the ecology without explaining to us the essence and the depth of the whole situation humanity faces?

The growth of the population happens when humanity stops respecting the objective laws of the Universe and does not transform the cosmic energies in a qualitative way. But there is no one who would teach such things in the schools!

For more than a century the general public has been denied access to the sacred scientific knowledge of the biblical proportions about the formation of the planets and their sources of light and heat. Do not we deserve to know the truth?

In a similar way, humanity has been taught the theory of natural evolution as the way we came into existence. It is true that religious themes cannot be imposed on the public forcefully, but the origins of the primates have been kept in the textbooks for almost two centuries, despite being proved incorrect 20 years ago by the international, publicly funded project Human Genome.

So we know unofficially that the Universe has a CREATOR,
we know unofficially that consciousness is primary to matter and
we know unofficially that Genesis is correct.

Is it under such circumstances sapient to submit our future solely to the dictates of the atheistic scientists, whose position is quite clear and official:

“If we do not play God who will. “

Would not be more appropriate the approach Albert Einstein held? When he reflected on how GOD created this universe he maintained that “the cosmic religious feeling is the strongest and noblest motive for scientific research”.

The planetary technocratic plans of the 4th industrial revolution that are ahead of us do not contain a single word about the philosophical nature of human existence, let alone a thought about higher consciousness, the CREATOR, the cosmic hierarchy, and our position in it. Instead, we are told to be digitalized, genetically re-engineered, and be merged with synthetic biology as a fact, not an option.
The ultimate goal of our science is being able to “manipulate, patent and program at will the biological processes of all life”, without knowing its real purpose.

Do you not see that such a vision is a product of the binary system of thinking while humanity was designed as a ‘three-brain’ trinary system? Artificial intelligence is rooted in the line of time, human intelligence resides in the line of eternity.

So far we sin against the Holy Ghost according to Joseph Smith and

we make the new generations immune to the spiritual side of their nature by forceful vaccinations, exactly as Rudolf Steiner predicted to us a hundred years ago.

We do not miss any opportunity to misuse scientific discoveries.

The governments all prioritize clandestine psychotronic technologies, developed on the bases of previously protected knowledge of the esoteric schools. Our patterns of thinking, still deeply rooted in the dark ages of wars and violence, turned them into the profitable directed energy’s industry, that facilitates military control over the entire planetary atmosphere, including the weather control and all nature’s processes. Under the name of climate change.
The overwhelming part of the world does not have access to such technologies and so it is totally at the mercy of the few who have, which is unsustainable by the objective universal laws.


Their application as directed energy weapons for crowd control and clandestine human experimentation rhyme with the concentration camps issues of the last century. The Havana syndrome is hardly a way to deal with something so monstrous that an outsider does not even believe in its existence. We seem to worry about the karmic debts of people’s past lives, yet at the same time we totally ignore the unspeakable suffering and life terminations that we cause to ourselves by these technologies in the present. We are mounting very negative forces from that around our planet.

Then there is the underlying issue of electricity which has not been explained to the public in the right contexts. You know that majority of people take electricity as a utility and only very few as a sacred substance, on which our own life depends. You also know it is not for free at all, it is allocated to the atmosphere in precise quantities and its level has to be constantly replenished from the other places of the Earth, and even from the other planets.

And you know we were warned already a century ago against its overconsumption. How much electricity consume all your military space and land adventures?

The internet of things and the internet of people are estimated to increase electricity demand by one-third.
Robotization on a large scale will consume the electricity without transforming the cosmic energies as humans do, therefore it will increase the occurrence of the external forms that are useless from the Ray of Creation’s point of view, built on the principle of the reciprocal maintenance.

So far the world economy, social order, and future of humanity has been formed on the idea of attaching ourselves to the eventually immortal technocratic materialistic mind when we were already designed as a part of ‘the Universal mind’ that joints us to the universal galaxy, created by the most powerful force of LOVE? We are not alone in the Universe, although we behave like that.

There seems to be a deep misunderstanding about the power of this conscious force of LOVE. It can create the stars and galaxies and equally, it can destroy them, it depends on who the force uses and how.

Paul’s message in I. Corinthians is quite explicit about it:

If I speak in the tongues of men and of angels but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but have not love, I am nothing.


I do not have access to the information systems you have nor have I scientific knowledge and ethical foundations that would validate my objections against what I see, hear and feel. But the Universe is theistic, it has a central reference system and I strongly believe that your responsibility is to pass this knowledge to the people at the crossroad of time, where intellectually we reach the stars yet on the psychological level we still want to colonise them.

Grace and peace from GOD be to you as a guide.

Yours faithfully,

Dagmar Palmerova


The New Age of Faith

consortiumnews dot com/2022/03/22/the-new-age-of-faith/

Ephesians 2:8-9 “All things are possible for one who believes. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing; it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast.”

Electromagnetic weapons

The word “nuclear” has been used as a means to create fear in the public. In times when the truth cannot be stated directly one has to look at everything as if it were a symbol for something else, perhaps the truth? Or to mislead him/her even further from the truth?
The military experts say that the next war never uses the same order of weaponry. So if nuclear weaponry were already used 70 years ago, it would not be the leading means in the next one. Besides, why would you use the nuclear means that destroy not just the chosen targets but the whole territories for centuries to come, when you have the invisible, remotely controlled directed energy technology of psychotronic nature that destroys only what you want? It has been kept officially in darkness, despite generating billions of dollars on the world’s market stage. It is invisible, electronically controllable, and able to either just manipulate or completely incapacitate, even evaporate any object it chooses. Its source can be land-based, using cell towers, wi-fi technologies, satellites, etc. An ordinary person cannot hide from it anywhere on earth. They have been passed down to the private sector and Gladio armies’ style public and we use them indirectly via smartphones in so far legal, sadistic show-business that generates substantial wealth to many globally based companies and their customers.
In 2001 State Duma adopted Article 6 of the Federal Law of Russia on weapons by forbidding to circulate civil and service weapons and other items, “that have a damaging effect based on the use of electromagnetic, light, thermal, infrasound radiation….”
How we want but mainly can deal with it is a real puzzle to me. Maybe we do not? Perhaps that would be that hidden meaning of the word “nuclear”?

A few years back, when I first read the discussions of the scientists at the Asilomar conference, I became aware of the dangers ahead of humanity, but I had no idea, how deep and vast this scientific issue is. It opened the door to the media world and the public started to be more informed about genetic engineering. This morning a word Asilomar came into my mind out of nowhere- meaning without the association –
Looking back at it from today’s pandemic’s perspective and iot and iop and the 4th industrial revolution, , it seems to stand as a huge advertisement for them, don’t you think so?

Looking back at Asilomar Conference on Recombinant DNA

The Plan to Turn You Into a Genetically Edited Human Cyborg

Dr. Charles Morgan on Psycho-Neurobiology and War

Metanoia – To speak the truth is the most difficult thing in the world

The word truth is also like an onion, with many layers and the following excerpt obviously refers to the deeper ones.
SRF explains the scientific background of the sound and its vibration and in what happens when we say the truth or a lie. I have been pointing it out often to make people understand that if the citizens of this planet are forced to lie or are lied to by the martial laws , it must have sooner or later lawfully destructive impact on the whole planet. We do not have to materialize the Revelations, no one forces us to do so, yet we do, unbelievly, and by hiding it under the lies, not only we can do nothing to change it but we are directly attracting upon us that universal force of destruction and so fulfilling the actual prophecies,

Have you noticed how everyone now is talking about the
war? Everyone has his own plan, his own theory. Everyone finds that nothing is being
done in the way it ought to be done. Actually everything is being done in the only way
it can be done. If one thing could be different everything could be different. And then perhaps there would have been no war.
“Try to understand what I am saying: everything is dependent on everything else,
everything is connected, nothing is separate. Therefore everything is going in the only
way it can go. If people were different everything would be different. They are what
they are, so everything is as it is.”
This was very difficult to swallow.
“Is there nothing, absolutely nothing, that can be done?” I asked.
“Absolutely nothing.”
“And can nobody do anything?”
“That is another question. In order to do it is necessary to be. And it is necessary
first to understand what to be means. If we continue our talks you will see that we use
a special language and that, in order to talk with us, it is necessary to learn this
language. It is not worth while talking in ordinary language because, in that language,
it is impossible to understand one another. This also, at the moment, seems strange to
you. But it is true. In order to understand it is necessary to learn another language. In
the language which people speak, they cannot understand one another. You will see
later on why this is so.
Then one must learn to speak the truth. This also appears strange to you. You do
not realize that one has to learn to speak the truth. It seems to you that it is enough to
wish or to decide to do so. And I tell you that people comparatively rarely tell a
deliberate lie. In most cases, they think they speak the truth. And yet they lie all the
time, both when they wish to lie and when they wish to speak the truth. They lie all the
time, both to themselves and to others. Therefore nobody ever understands either
himself or anyone else. Think—could there be such discord, such deep
misunderstanding, and such hatred towards the views and opinions of others, if people
were able to understand one another? But they cannot understand because they cannot
help lying. To speak the truth is the most difficult thing in the world, and one must
study a great deal and for a long time in order to be able to speak the truth. The wish
alone is not enough. To speak the truth one must know what the truth is and what a lie
is, and first of all in oneself. And this nobody wants to know.”

P.D. Ouspensky ISOM p.28/29

The Aum vibration that reverberates throughout the Universe (the “Word” or voice of many waters of the Bible) has 3 manifestations or gunas, those of creation, preservation, and destruction (Taittiriya Upanishad I:8). Each time a man utters a word, he puts into operation one of the three qualities of Aum. This is the lawful reason behind the injunction of all scriptures that man should speak the truth.
Autobiography of a Yogi, SRF note p.22

Can you blame a country for taking care of itself when the rest of the world hungers for its territory? Traditionally.

https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/10/russia-geography-ukraine-syria/413248/
https://www.goodreads.com/author/quotes/123814.Zbigniew_Brzezi_ski
Russia has a religious leader.
The US has a materialistic leader
The Universe is religious
The one-world government is materialistic and technotronic, a doomsday machinery

Spirit over the matter

Spirit over the cia, nato, the alphabets, spirit over the torture, spirit over the corrupted doctors, psychiatrists, scientists, spirits over the corruption in religions…
When will you reveal what you have stolen a hundred years ago? When will you get back the ALL MIGHTY GOD to humanity in a scientific way worth of the Man of the 21st century?
It is time to stop this pandemic insanity, artificially created to cover the most hideous crimes against humanity and enslave it to puppets shows. The humans are literally reduced to cattle and they behave as cattle, not realizing they do not have to. People can say NO NO NO NO NO NO NO
There are 7.8 billion people!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! The deep state cannot lock 7.8 billion people.
Start to create little islands with thinking people. You will come up with the alternatives, how to go around. You have to pay the bills, so create new companies that will not require inoculations.
GOD does not play chess. HIS Universe is spiritual and loving. Always was and always will.

A Day for freedom and democracy in the Czech Republic, celebrated by the rape in the unconscious state

https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_boje_za_svobodu_a_demokracii_a_Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_studentstva
We celebrate it by illegally harvesting life force from human beings against which they cannot protect themselves and when they fall asleep to regain the life force back, they are raped in the unconscious state, against their will, electronically, without any protection.
All that under the 5 Eye surveillance of 12 years, There are perhaps millions of people in such electronic slavery called Havana syndrome, guarded by military, police, psychiatrists, psychologists, lawyers, politicians, and the informed public, served to him as a primary entertainment in the form of the reality show with rapes and dying of the elderly.

On the scale of objective justice – is the emptiness more than anything else, whatever that be?
You are a total disgrace to humanity.

Halleluiah. Be blessed all.

A basic formula:

Give back to humanity its CREATOR which you took away almost 200 years ago.
Respect the most fundamental law of the esoteric science: what you discover, pass it down to others so that all humanity can progress to a higher standard. So far the knowledge is getting increasingly protected by “elite” clubs and the rest of humanity is run by the lowest denominator as is clearly visible in my case.

Stop the climate change overnight by giving the weather back to Nature. Yes, it will get half a degree warmer, nothing major as the history of the real climate change suggests. Nature is adjustable, it is her profession. Besides, the overheat is mainly originating from the exploitation of the ionosphere by your directed energy weapons for whatever reasons.

Stop raping our MOTHER NATURE with your directed energy weapons; you made out of her a pokemon target in the same way as millions of other human beings

Do not mutilate but communicate with DNAs and RNAs

Govern this planet according to the objective laws of the Universe, not according to your greed and obsession with megalomaniac power over others. The Universe is built on reciprocal maintenance and the effects always have to come back to their origins.
On all scales. What you have been performing over the years is an utter disgrace and willful force to turn humanity away from its CREATOR towards the most idiotic artificial intelligence of the entire Universe. Far more stupid than your ape story. A simple food diagram from the esoteric science would help you realize that but once this science gets into the hands of those who are after the red pills, not after the being that precedes it, we end up where we are.
Then revelations are never static, they can be converted into their opposites if knowledge and wisdom took their place.
But that is obviously lacking on this planet with all your superior artificial intelligence leadership.

So we have become ants, waiting for jabs or locked up trains. Congratulations you sparks of the MOST MOST HOLY SUN ABSOLUTE

The technocratic transhumanism on the horizontal line of time is The Makropulos Thing.

The psychological evolution of man on the vertical line of eternity is like ET go home.

I am not after cheap bagatellization at all. In these unknown territories, a lot of misinterpretations and misleading intellectual unverified information can be passed down. With the emotional interpretation, it is much safer. When ET was released, all “social classes” were deep down touched the same way.

For G20 in Rome

For kings, and all that are in authority; that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and gravity. I Timothy 2:2

This planet was leased to humanity for free, provided we behave and take care of it according to the objective laws of Nature and by doing so we transform certain cosmic energies, required for the growth of the Ray of Creation, including us. Not such a bad contract if the immense grandeur of Nature and its resources are taken into the consideration.

But the rainbow contract has been reduced to the graphic symbols on the warplanes, the objective laws bypassed or replaced by the subjective ones, the Nature with its abundant resources have been mutilated and patented as originals and the precedented transformation, for which the proverbial splendor was created, deviated into a technocratic race for highest speed and efficiency on timeline.

What do we do when our contracts have been violated? Yes, so what is stopping us to reverse the gear while there is still time?

The 21. st century science knows that the Universe is Theocentric and can prove it. Yet the Earth ship is navigated horizontally instead of vertically and the secular politics follow the line.

Mainstream humanity itself – the last entity to be told anything serious and truthful concerning its existence, despite the fact that all burdens resulting from the effects of such governance are and will be on its shoulders- can hardly orientate itself in the overpowering avalanche of information. Especially when at first glance it is almost impossible to distinguish the correct from false.

According to the lawful structure of the Universe, the below is as Above, so any peaceful type of change to take place on this planet has to be based on mutual understanding of all. And the most important thing that should be understood is that nothing fruitful can be born from the broken contract with the CREATOR.

G20 summit in Rome is the meeting of the secular planetary powers at the place of the historically ecclesiastical powers. Let the latter lift up the vibrations of the first so that the summit will be written in the history books as the turning point in the existence of human civilization.

Luna park

This planet was leased to humanity for free provided we behave and take care of it according to the objective laws of Nature and by doing so we transform certain cosmic energies, required for the growth of the Ray of Creation. Not such a bad contract if the immense splendor of Nature and its resources are taken into the consideration.
But the rainbow contract has been reduced to the graphic symbols on the warplanes, the objective laws bypassed or replaced by the subjective ones, the Nature with its abundant resources have been appropriated by our ape’s mentality, and the original transformation, for which the proverbial splendor was created, deviated into the arising of luna parks, accessible only by purchasing the taxed tickets. 
What do we do when the contract has been violated?

Fortunately, our Creator takes responsibility for his Creation, the same way most parents do, unlike our celebrated scientists, who have taken over his Creation, patented its mutilations, and sell it as the originals in the luna park’s market, with the hope to export it one day to the celestial one. At the moment we are dealing with the clandestine consequences of it.
Yet we are still here, gossiping about the next reality show in luna park … though with the scales excessively leaning to one side. Historians, would not it be useful to take notice of the presence for a change, to make the future history slightly different?

The ppapers

If you want to report on your neighbour, you inform his authorities. If you want to grass on your neighbour you choose someone else and make La baruffe chiozotte.
For me the private letters about private matters were always private, not to be considered civil, under any circumstances.
For such mistake I deeply apologize and take full responsibility for it.

The state of affairs in silly season

https://www.youtube.com/watch?v=ZzB5SIp8A1E in Czech, adapted for English
In English, there is a very convenient word ‘thick’, which has many expressions. One is for people who behave like me when they do not know or understand what is happening around them.
I understand that I am part of a reality show that aims to inform society about what is officially taboo so that the final revelation of the truth is not such a shocking surprise. And it has two sides, one that is related to my life and the other that is related to what is happening on our planet.
So all of you already know my life and its dark sides, but not everyone knows and understands the problems of the planet, which are on the other side, and which I have explored in later years in Sydney.
And here I don’t know what is expected of me. My free lifestyle brought me consequences in the form of an infection that I honestly didn’t know about, and I passed it on to other people if I understand correctly. I’ve been living with it for 30 years and I had not noticed anything, so I look at the thousands of crosses in the Old Town Square with horror and I don’t understand. On that occasion, I note that officially staphylococcus has been a part of life on earth since the 19th century and can be treated naturally, as long as the herbs have not undergone your genetic modification, which is unfortunately common. But perhaps some wild variants can still be discovered. In esoteric sources, herbal treatment was combined with a regular hot dry sauna for similar purposes.
The covid pandemic is an officially live planetary exercise that addresses many concurrent hidden issues that could not be resolved under normal conditions. But for the masses, it is a variant that ought to stop the spread of sexually transmitted diseases, which are the result of my immoral approach to life. But this has nothing to do with Covid as such, which is caused by abnormal electromagnetic conditions in a particular environment or atmosphere. Last night you could have seen what it did to my heart.
According to all available scientific materials, solving the situation by means of lock-downs, repeated testing, vaccinations and masks is illogical and automatically raises the question of what lies behind these steps.
Eugenics certainly comes into play first, hand in hand with the digitization of all mankind.

The next – experiments with the human species as such, with their genomes in order to create genetic modifications that would be more resilient and intelligent than our current version. The problem is that genetic change is being passed on to the next generation, and in our current stage of being and knowledge we cannot create anything higher than we are, so we are actually threatening what is created by our CREATOR for purposes we know nothing about.
As I read the history of eugenics, which is essentially a rational endeavor, I searched in vain for information that would explain that in the process of the modern Darwinian approach to world creation, the esoteric essence of the existence of the universe and its life had disappeared.

First of all, we clearly confuse evolution with involution, because we reject the concept of the hierarchy of the universe, where the involution process takes place from ABSOLUTE’s highest vibrations downwards to our stage in the form of solid matter. Evolution is the opposite direction, a return to the highest vibrations of ABSOLUTE, and this is achieved by a psychological process, not by a physiological process. In other words, higher vibrations are achieved by one’s inner work on oneself, gradually increasing the degrees of one’s consciousness, which is always individual and internal work. Schools and teachers are usually necessary for this because the hypnotic power of life is an immense dissenter of evolution, to which the individual himself is subject, with a few exceptions.
This leads to further information, that is lacking in genetics, that the external forms are only the manifestations of the internal forms that determine them. So when we consider a genetic modification, be it of plants, animals or humans, we must take into account that by altering the external forms we must necessarily change the internal forms that determine them, otherwise, we create the imbalance that will sooner or later cause undesirable consequences due to the law of equilibrium.
And our secular science usually knows nothing about it. It does not know or refuses to take into account the fact that there is the matter on one side that arises and disappears – I am dust and I turn to dust and on the other side its inner nature, which does not disappear, only separates at certain time from the physical matter to which it is attached. With the inner qualities it has.
So when I look at eugenics from this point of view and think about sterilization and extermination, I have to look at the matter comprehensively. Let’s say I eliminate half of the people who do not correspond to the desired standard. Dust turns to dust, but those inner essences will be released into the astral sphere and will return back to earth in one form or another. Can the secular person grasp this ancient concept?
So logically we have to conclude that working on the inner nature of man will achieve incomparably better, lasting and qualitative results than gene editing.
In addition, the rule is that when the smallest part of the watch mechanism changes, it will stop working. The human body is not a watch, but a much more complex mechanism, and when secular scientists know nothing about the possibility of the birth of souls from the germ that is given to us by the CREATOR, let alone what parts of the body participate in such process, it can degrade that mechanism to such a level that it will prevent its inner essence from self-realization in the evolutionary process.

And vaccines or inoculations make permanent interventions in our mechanism.
I rely on human common sense. Thanks to him, humanity has survived for millennia and without vaccines. Bur what I see around myself is everything but common sense.

The next- you all know that we have a global problem with psychotronic technologies that can control both humans and planetary weather, and my example clearly shows the results of their application.
You would not want to be in positions of people who are attacked by them for scientific and military research, for police cruelty or just for monetary or psychopathic gains of ordinary human beings.
So I would advise everyone who participates in this activity to stop while there is time. Every atack is registered and you can be blackmailed or loose your position in the society by such conduct years later. My grandmother used to say God’s mills mill slowly but surely.

On a social scale, it is a very serious matter. It concerns many branches of the neuroscience, army, intelligence and police that use them, medical professions, which must hide their undeniable existence under the symbols such as Havana or Sudeck syndrome and the deniable one under delusions and schizophrenia. And the Court system closes its eyes to it because it is a secret technology, so secret that it is making billions of dollars to the military industrial complex and causes the climate changes on our planet.
So a huge number of different disciplines are cooperating here, and revealing such a reality will cause a big bang.

All this unfortunately affects the case of Mr. Julian Assange. The longer it lasts, the more dangerous it is for his life. My court case has been going on for 11 years, about me without me. It seems I will be released to the public not before the ZERO day and before the great reset.
Or when the god’s helmets finally succed to grow big wings on my shouldas and horns on my head.

A letter to the Czech government

There is a strong resistance on my part to deal with the world because I am kept in one way communication and blackmailed by deaths of people either close to me or taking stands for the oppresed and/or the elephants. At the same time I am the universal reality show whore and as if this would not be enough for the confusion of toungues, I have to deal with woke people, who know everything about the sleep of others but cannot make peace with their own adversaries. Yes it is not an easy task, even impossible if one cannot acknowledge a good attempt of the opposite camp without being labeled a prostitute. But if I have on hands more than one hundred years old secrets, inherited from generation to generation, that are not known but to a selected circle of people, I cannot judge objectively who is responsible for the current mess. It is a conglomerate of historical, philosophical, religious scientific and geopolitical conditions at the successive crossroads of time. Much wisdom and objective knowledge is needed to sail this boat.
I am not a sailor, nor have I knowledge and wisdom. But I have my experiences. With those I can orientate myself in the psychopatic landscape of the present time. I wrote a letter to the Czech government asking for the separation of my criminal personal life, subjected to court procedures, from the political aspect of my case, connected with the incorrect use of esoteric science for the secular power games.
With no response.
Covid 19 and vaccinations are the global hypnosis. I cannot help anyone with this, except read the alternative scientific papers and literature on electricity.


Cz/En:

26.7. 2021

Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4,
118 01 Praha 1

Milá vládo České republiky,

po 11 letech konstantního dozoru by snad mělo být všem psychologům i Vám zřejmé, že sice mohu vypátrat, co naši předkové zatajili v biblických překladech a co Vy zatajujete lidem, což je někdy lidské a někdy politické, ale nedovedu přijít na to, jaký smysl má pandemické a atmosférické vydírání všech vlád naší planety. Veřejné opakované promítání mojí morálně, zdravotně, právně a duševně členité minulosti na přeskáčku je používáno jako jeden z prostředků vydírání, a tak mám na svědomí 7.8 miliardy lidí, kteří jsou zcela nehorázně nuceni k nošení roušek a k očkovacím sérům nebo lépe řečeno k inokulacím, jejichž složení by se mělo stát předmětem výzkumu všech médií, nezávislých laboratoří, nezávislých vědců-lékařů a kriminální policie. Místo toho slyšíme konstantní „jsou bezpečné a účinné“.
Z informací ze všech možných médií jsem usoudila, že jde o situaci, ve které vlády, zdravotnictví a obyvatelé musí zaujmout doporučené pozice. Pokud odolají, výskyt covidových případů začne eskalovat s následnými úmrtími, což vytvoří tlak veřejnosti, pod kterým politici většinou kapitulují a nastolí zmíněná ‘doporučení‘.
Protože jde o mnohavrstevnou cibuli, kterou málokdo prokoukne až do středu, tak je těžké soudit danou situaci objektivně.
Ale já nejsem politik, takže mohu s čistým svědomím stát za tvrzením vyšší esoterické vědy, potvrzené stále větší částí ortodoxní vědy, že vakcíny jsou v dlouhodobém měřítku zločinem na lidstvu a zvedám svůj hlas proti nim. Dost často posílám vědecké materiály médiím, zdravotnictví i ministerstvu vnitra, aby nikdo nemohl říci po Zero dni, že se o nich nevědělo. Za minulého volebního období jsem poslala dopis na toto téma i všem politickým stranám.

Druhou vrstvou cibule jsou tzv. psychotronické technologie přímo řízených energií, které se skrývají jednak za současnými názvy Havanský a Sudeckův syndrom v rámci stále oficiálně tajené esoterické experimentace s trpěním člověka a jednak za tzv. klimatickými změnami, ve skutečnosti způsobenými umělým řízením počasí „vojenskou alchymií“ jak se vyjádřila Sestra Dr. Roselie Bertell ve své knize Planeta Země: Nejnovější zbraň války již před 20 lety. Zvířeckost – jinak se takový plán nedá charakterizovat – dosáhla takového stupně, že týrat civilní občany anonymně na dálku elektronickou cestou bylo umožněno každému, kdo má smart telefon či počítač.
Když jsem před dvěma roky informovala presidenta Mezinárodní krasobruslařské unie o dálkovém používání těchto technologií na sportovcích při olympijských hrách v Pyeong Chang a Mistrovství v Miláně, tak mě nenapadlo, že byla již naplánovaná strategie vytvoření pandemie, při které se zakáže obecenstvu přístup na sportovní utkání. To sice současné olympioniky chrání před útoky diváků se smart telefony, ale vůbec se tím dlouhodobě neřeší etická a právní otázka oficiálně tajené existence těchto technologií, které jsme využili typicky k zotročení všeho živého pod názvem ‚crowd control weapons‘ – zbraně pro ovládání davu- a každý stát si je přeje, protože jsou dálkově ovladatelné, zdroj je neviditelný a za normálních okolností, bez přístupu k satelitním informacím, neprokazatelný.

Tyto technologie nezmizí. Budou používány více a více nejen státními výkonnými složkami, ale především privátním sektorem. Již nyní existuje armáda vyškolených profesionálů, kteří je perfektně ovládají a používají pod názvem ‚non-lethal crowd control technologies for political control‘, schválené samotnou EU. https://www.statewatch.org/media/documents/news/2005/may/steve-wright-stoa-rep.pdf

Zároveň jsme přišli na jejich mírové využití: odčerpávat jimi lidskou energii z člověka bez jeho vědomí a proměnit ji na burzovní kryptoměny. Tu energii, která by mohla sloužit k duševním cílům bytí.
Jsou připraveni psychiatři, psychologové a lékaři? Policie a armádní složky? Soudy, zákony a soudci? Zatím díky oficiálnímu utajení jsou lékaři povinni podobná sdělení diagnostikovat jako duševně chorá. Tím pádem policie nemusí nic řešit, pouze odvážet problematické případy na
psychiatrické kliniky a soudy jen potvrzují lékařská doporučení.

Z mého případu lze logicky usoudit, že světové veřejnosti je kontrolovaně představována existence těchto energií i jejich aplikace na člověka, přírodu i atmosféru.

Ale v podstatě dochází k porušování toho nejzákladnějšího práva člověka, nároku na soukromí jeho vlastní mysli, která je biblicky chrámovým místem STVOŘITELE k setkání s člověkem, takže člověku de fakto nepatří. Toto právo není ani zahrnuto v žádné mezinárodní listině práv, protože si žádný její tvůrce nedovedl představit, že by člověk ve své bezmezné touze všechno egoisticky ovládat mohl proniknout i do chrámu STVOŘITELE. A novodobé listiny práv jsou tvořeny sekulární společností, která chrámové místo považuje za obrazný mýtus, čímž nevědomě opomíjí objektivní princip stvoření člověka k obrazu BOŽÍMU.
A tady si opět dovoluji protestovat, protože vlastně dochází ke klamání společnosti jak vědou, tak církví v době, kdy se vědecký pokrok ubírá nebezpečným sekulárním směrem.
Naprosto nechápu současnou divadelní hru, kde všichni víte, o co jde, už i děti si ze všeho dělají legraci, ale vše pokračuje naplánovanou technokratickou cestou, ani slovo o duševním principu Stvoření. Protože je můj případ politicky zneužíván pro všechny možné účely, stávám se nedobrovolně jejím účastníkem a na tom odmítám mít jakýkoliv karmický podíl.
Bohužel nevím, jak tuto situaci ukončit, zdá se, že bez soudního procesu jsou všechny dopisy i internetové protesty jen mouchami, které se odeženou mávnutím ruky a politici nemají potřebné informace.
Je tedy třeba se obrátit na vojenské ‚manažery‘ této planety a konfrontovat je jejich účastí na utajování pravdivosti Genesis, na vědomém porušování objektivních kosmických zákonů Paprsku Stvoření, na vpravdě ďábelském zneužívání esoterické vědy pro egoistické, megalomanské cíle technokratického transhumanismu, který přivádí tuto planetu k biblickému Zjevení a na zatajování lidstvu jeho pravý účel existence. Neuvádím nic, co by nepocházelo z publikovaných pramenů esoterického křesťanství, které je ověřené věky. Odtamtud také vím, že planetární vojsko by v 21. století mělo vědět, že je zastupitelem Vojska Nebeského. Předchozím civilizacím to bylo známo.
Jako soukromý občan se k žádnému mezinárodnímu soudu nedostanu bez předchozího procesu ve své vlastní zemi a moje vlastní země se zabývá mou minulostí. To je zákonité, ale moje minulost slouží jako důvod k zakrývání výše uvedených skutečností, které jsou významově srovnatelné s dudy a nebem.
Vzhledem k historickému významu Pádu bych předpokládala, že stát mi přinejmenším oznámí, co musím udělat, abychom mohli můj případ od něho oddělit. Nejsem jediná, která ví, o co jde, lidí s čistým štítem je u nás víc než dost, ti se mohou tohoto řekněme poslání ujmout.

S úctou k odpovědným pozicím Vás všech,

Dagmar Palmerová


Dear Government of the Czech Republic,

after 11 years of constant supervision, perhaps it should be clear to all psychologists and you that I can find out what our ancestors hid in the Bible translations and what you hide from people, which is sometimes human and sometimes political, but I can’t figure out what is the point in pandemic and atmospheric blackmailing of all the governments of our planet. The public re-screening of my morally, medically, legally, and mentally fragmented past is used as a means of blackmail, and so I am responsible for the 7.8 billion people who are blatantly forced to wear masks and get vaccinated, or rather inoculated. The composition of its substances should be the subject of research by all media, independent laboratories, independent scientists-doctors and the criminal police. Instead, we hear constant “they are safe and effective.”
From different media sources, I concluded that this is a situation in which governments, health care, and the population must take the recommended positions. If they resist, the incidence of covid cases will escalate with subsequent deaths, creating public pressure, under which politicians usually surrender and accept the ‘recommendations‘.
Because it is a multi-layered onion, which few people look through into the core, it is difficult to judge the situation objectively.
But I am not a politician, so I can with a clear conscience support the claim of higher esoteric science, confirmed by an increasing body of orthodox science, that vaccines are a crime against humanity in the long run, and I raise my voice against them. Quite often I send scientific materials to the media, health care, and the Ministry of the Interior so that no one can say after Zero Day that they were not known. During the last parliamentary term, I also sent a letter on this subject to all political parties.

The second layer of the onion is the so-called psychotronic technologies of directly controlled energies, which hide behind the current names Havana and Sudeck syndrome in the still officially secret esoteric experimentation with human suffering, and the so-called climate change, actually caused by artificially controling weather with “military alchemy” as Sister Dr. Roselie Bertell called it 20 years ago in her book Planet Earth: The Newest Weapon of War. Bestiality – otherwise such a plan cannot be characterized – has reached such a level that torture of civilians anonymously at a distance by electronic means has been made possible for anyone with a smartphone or computer.
When I informed the President of the International Figure Skating Union two years ago about the remote use of these technologies on athletes at the Pyeong Chang Olympics and the Milan Championships, it never occurred to me that a pandemic strategy was already planned to ban audiences from accessing sports matches. While this protects today’s Olympians from attacks by viewers with smartphones, it does not address the ethical and legal issue of the officially secret existence of these technologies, which we typically used to enslave everything alive under the name ‘crowd control weapons’. Every state wants them because they are remotely controllable, the source is invisible and under normal circumstances, without access to satellite information, unprovable.
These technologies will not disappear. They will be used more and more not only by the state executive but above all by the private sector. There is already an army of trained professionals who mastered their use under the name ‘non-lethal crowd control technologies for political control’, approved by the EU itself. https://www.statewatch.org/media/documents/news/2005/may/steve-wright-stoa-rep.pdf

At the same time, we came up with their peaceful use: to use them to drain human energy from a man without his knowledge and to turn it into stock-market cryptocurrencies. The same energy that could serve to increase the being of man.
Are psychiatrists, psychologists, and doctors ready? Police and military? Courts, laws, and judges? So far, thanks to official secrecy, doctors are obliged to diagnose such messages as mentally ill. Thus, the police do not have to deal with anything, only to take problematic cases to
psychiatric clinics and courts only confirm medical recommendations.

From my case, it is logical to conclude that the world is controlled by the existence of these energies and their application to man, nature, and the atmosphere.

But in essence, there is a violation of the most basic right of man, the right to privacy of his own mind, which is biblically the temple of the CREATOR for meeting with man, so de facto it does not belong even to man, let alone the government bodies. This right is not even included in any international charter of rights, because none of its creators could imagine that man, in his boundless desire to control everything selfishly, could penetrate into the temple of the CREATOR. And modern charters of rights are formed by a secular society, which considers the temple site to be a figurative myth, thus unconsciously neglecting the objective principle of the creation of man in the image of GOD.
And here again, I dare to protest because in fact society is being deceived by both science and the church at a time when scientific progress is moving in a dangerous secular direction.
I do not understand the current theatrical play, where you all know what it is about, even children make fun of everything, but all continue in the planned technocratic way, not a word about the spiritual principle of Creation. Because my case is being politically misused for all possible purposes, I involuntarily become a participant in it and I refuse to have any karmic part in it.
Unfortunately, I do not know how to end this situation, it seems that without a lawsuit, all the letters and internet protests are just flies that are waved away and politicians do not have the necessary information.
It is, therefore, necessary to turn to the military managers of this planet and confront them by their participation in concealing the truth of Genesis, deliberately violating the objective cosmic laws of the Ray of Creation, the truly devilish misuse of esoteric science for selfish, megalomaniacal goals of technocratic transhumanism that lead this planet to biblical Revelation and to conceal from humanity its true purpose of existence. I do not mention anything that does not come from the published sources of esoteric Christianity, verified by ages. From there I also learned that the planetary army is a representative of the Heavenly Army. The previous civilizations knew about it.

As a private citizen, I cannot go to any international court without a prior trial in my own country, and my own country deals with my past. This is lawful, but my past serves as a reason to obscure the above facts, which are semantically comparable to bagpipes and heaven.

Given the historical significance of the Fall, I would assume that the state would at least tell me what I need to do to separate my case from it. I’m not the only one who knows what this is about, there are more than enough professional people with a clean shield who can take on this, say, mission.

With respect to the responsible positions of all of you,

Dagmar Palmerova

Milá republiko,

ozvěny ze zahraničí reflektují naše sociální sítě, které se již 11. rokem zaobírají mou neslavnou minulostí.
Když pominu fact že se 7.8 miliard lidí vrhne na něčí život, který je jim poprvé v historii naší civilizace dán do rukou ve skutečné délce a pitvají ho veřejně do nejmenších detailů, tak stále zůstává otázka, kolikrát tím ustavičným retrem musíme procházet? Do kolika generací? Podle sociálních sítí nyní převzali montechristovskou mentalitu již vnoučata za své babičky. O dědečcích se nikdo nezmiňuje.
Dneska jsou naštěstí všude jen šťastné manželské páry a muži se chovají podle desatera, což mě upřímně těší a uvědomuji si, že v takovém scénáři je moje přítomnost poněkud pumprdentlich.
Ale když uvážíme, že je mi pomalu 70 let, že vím, že jsme všichni spící “autopiloti” jinak bychom nikdy nepřistoupili na “live exercise” ani na CO2, že vím, že pocházíme z HOLY SUN ABSOLUTE který je naším domovem ale návrat do něho je podmíněn zrozením spirituálního těla a to se rodí pouze za vědomého stavu, ve kterém téměř nikdy nejsme, tak mně připadá, že moje minulost bude jednoho dne překlenutelná. Kdy nastupuji do vězení?


Is the cost of stopping climate change higher than making it?

https://www.globalgiving.org/learn/cost-to-end-climate-change/
Let’s take the worst projection of $50 trillion over 20 years.
We can reduce it at least by half straight away because that is a cost to get ‘that stuff’ up the atmosphere without the price of ‘that stuff’ itself.
Then the actual cost of damage caused by the intentional or unintentional climate-changing procedures will mount to $408 billion/year in direct household costs, power infrastructure, and transport. So taking off $8 trillion over 20 years.
Next, there is the agriculture field. The price of direct and indirect crop response on the food market. The losses of human life. The subsequent migration crises and health crises. The ecological crises. It goes on and on.
If the militaries were to stop what they do in the atmosphere, we would end up in trillion dollars of surpluses that could be used to teach ourselves to be more “profitable” to the CREATOR than to the stock exchange.

https://www.worldbank.org/en/topic/climatechange/overview

How much electricity do we spend by climate changing the planetary weather in comparison to Nature?

When I calculated the cost of getting all that stuff up the atmosphere I got over a trillion dollars /year without calculating the cost of that stuff itself and the cost of petrol, just hiring the plains and keeping them up by personnel.
When ‘Vichy’ is taken into the account, what part of GWP or ‘life matter’ does it represent per year?


“Facing the music”

Dagmar Palmerova
xxxxx
130 00 Prague 3
The Czech Republic

2.12. 2019

The Hon Scott Morrison MP
Prime Minister
Parliament House
Canberra ACT 2600

Dear Prime Minister,

When I wrote to you a while ago on behalf of Mr Julian Assange, I had no knowledge of the situation, where you actually hold power to extradite me from the Czech Republic to the United States. Unbelievably I have been held in this total absence of communication since my self-deportation from Sydney in 2010 and the innuendos surrounding me have become a part of an absurd, psychopathic game which I often do not understand at all and consider it dangerous for its enormous scale.

So if my conclusion is correct, I am kindly asking you to give permission to extradite me to whomever wants it to end this insane global circus and to free Mr. Julian Assange before he passes away in the HM Prison Belmarsh for acting according to his conscience and standing up for journalistic duties to report about the issues of public interest.

Thank you

Yours sincerely

Dagmar Palmerova

Are we suicidal?

Where we are going: – What is this world without a further Divine purpose in it all? W. Whitman (dagmarpalmerova.com)

Last year we were looking at the circles of WEF and most of us got overwhelmed by the interconnection of everything. As the economic plan has not changed much in its direction regarding the so-called fourth industrial revolution, I was looking at it again and the blue emphases made me wonder, is it an announcement of the fact to us or a warning to do something about it? As it is, we are heading towards “mass extinction” via oceans and such a statement comes from the organization that is the main upholder of the cause. Are we suicidal? Or is it just a “live exercise” like all the rest?

Genetic elimination of the species for discussion

http://www.miamiherald.com
Release of genetically altered mosquitoes

via https://www.merriam-webster.com/word-of-the-day/progeny-2021-06-20Studying the esoteric systems offers other dimensions to the topic. The Ray of Creation is built on the fundamental principle of reciprocal maintenance, meaning that it is created in such a way that everything serves a purpose in the given scheme of interconnectedness and all together mutually depend on someone else’s existence. We observed the main scientific facts about the interdependency of mosquitoes’, but what about the thought of suffering?
Some teachings call the Earth the pain factory where everything living must produce a certain amount of energies that are obtainable by suffering., both from the plant’s as well as animal kingdoms. Millions of mosquitoes create a lot of suffering for the animals, they cannot cover themselves as humans can. So if you eliminate millions of mosquitoes, you will eliminate a lot of suffering from animals and partially from humans, but someone will have to supply that suffering and it might be us, in a different and more concentrated form. The Creation is easing our life by transferring part of suffering to the rest of nature. We were given the privilege of a special suffering, voluntary suffering, created by the struggle between yes and no. So why would we put ourselves under the involuntary suffering that Nature supplies herself? (Apart from destroying the Creation). Just a thought from beyond.


To all G’s

https://www.rt.com/news/526428-china-g7-response/

The whole Universe is polarized yet functions in complete harmony, we can exactly predict the movements of heavenly bodies far ahead of time, there is very limited space for things of accidental nature. The Ray of Creation is built on the same laws, from the ABSOLUTE down to the suns and moons.
What is wrong with humanity that we cannot apply this miraculous pattern of Creation to life on Earth?
Why cannot we create Heaven on Earth by using the most basic principle of the Law of Three when it is possible?
There is an ancient scientific system, that gives us the tools, how to do it. It is applicable in the East as well as in the West, but it needs both to “materialize” it, the same way as the Earth needs its moon and the moon needs the Earth. and men need women and women need men and all need the sun. That is the missing link, the reconciling force between them, the HOLY GHOST our sacred scriptures talk about.
If I apply the same principle of three to our planet and know that the West is mind orientated, the East emotionally orientated and the biggest country connecting them together is half and half, and see that there are the same laws for the whole Ray of Creation, my planetary approach to planetary issues will be very different from those we have had so far, will not?


What does it mean to be intelligent?

Quo Vadis? On the way of involution. The secular scientists seem to refuse to accept intelligent design yet do not mind stealing knowledge from the esoteric science and take credits for it, while still insisting on Darwin¨s subjective theory of evolution. I will remind the fundamental Objective law of effects returning to their causes, independently of time. The esoteric school gives very wise advice: Put yourself into the shoes of the other and you will be rarely mistaken. Thinking about the planetary situation – there are 7.8 billion people having different opinions just about everything and everyone, so nothing constructive has been achieved under the global martial law, only filling time till the Zero-day.
A little reasoning with the help of esoterics: the planetary live exercise is probably in hands of artificial intelligence, Golem. Esoterics says that no one can create anything higher than is his level of being. We obviously did not create ourselves we are products of a different formula, but we created Golem. Similarly thinking “it” did not create itself so it cannot possibly create anything higher, more intelligent than we are, correct? Intelligent from the esoteric point of view – intelligence is the consciousness of matter. and the speed of vibrations of a matter shows the degree of intelligence of the given matter. The denser the matter is the less conscious and less intelligent it is, while the higher density of the vibration means more conscious and intelligent matter. The vibration of your ‘It must be presumably lower than that of humans. Then likewise the vibrations of men should be higher than the vibrations of primates. What about the vibrations of these poor creatures, will they be higher or lower than their original fathers and mothers? It would not be surprising if lower. The same way people with transplanted organs, grown in pigs, how will that affect their intelligence, their consciousness? That is a tragic aspect of the secularity of the science of genetics. It keeps some of the most advanced minds on the way of involution instead of researching how the biological internet can participate in the way of real evolution.
The most obvious and easiest way how to unite ourselves would be to demand the results from the Human genome project, which was partially financed from public sources. It must have shown that primates are accidental crossings of humans and quadruplex animals. If we all know that and golem prohibits us from officially admitting it, perhaps golem needs to be removed from its position? Being less conscious, ‘it’ can perfectly direct our unconscious states, but never the conscious one. It is our birthright to officially know our origins before we unintelligently close the door to higher dimensions.
Ref: https://www.newscientist.com/article/2226490-exclusive-two-pigs-engineered-to-have-monkey-cells-born-in-china/
Beelzebub’s Tales G.I.Gurdjieff

Zkratkou Hurvajse

Planety jsou hvězdy, míněno Slunce je uvnitř planet a vyzařuje energii, která se odráží od satelitů, v našem případě slunce/měsíce jako zrcadlo zpět na planety ve formě světla a tepla, jak jsem pochopila z esoteriky. Když ponecháme stranou militaries tak každý bude souhlasit s myšlenkou že přece musí existovat nějaký způsob, kterým bychom mohli část této obrovské energie použít jako obnovitelný zdroj čisté energie pro celou planetu. Tím bychom mohli zastavit těžby fosilních zásob Země i její elektřiny z atmosféry, které způsobují netušená nebezpečí pro celý život planety.

Primárním důvodem hrozby je naše utilitární pojetí její funkce, aniž bychom si uvědomovali, že jde o kosmickou substanci, pro člověka dokonce posvátnou, která se účastní procesů vzniku, udržování a konce (u člověka i pokračování) života všech existenčních forem. Z tohoto nedorozumění pramení i destruktivní způsob jejího využití, což má ekologický i zdravotní dopad na život planety, u člověka viditelný na extrémním nárůstu neuróz a úzkostí všeho druhu.

Continue reading “Zkratkou Hurvajse”

AP Article Filled with Outright Lies & Ad Hominem Attacks

. the heirs of modern materialism will look for the vaccine to make the body ‘healthy,’ that is, make its constitution such that this body no longer talks of such rubbish as soul and spirit, but takes a ‘sound’ view of the forces which live in engines and in chemistry and let planets and suns arise from nebulae in the cosmos. Materialistic physicians will be asked to drive the souls out of humanity.” Rudolf Steiner 1917

Different levels of knowledge and being bring different levels of understanding. Time is the supreme judge.

D-Mess

2 Corintians 5:19
That is, in Christ GOD was reconciling the world to himself, not counting the tresspasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation.

I Corintians 6:5
Toward abandonment to you I am saying thus not is in you wise one not yet one who shall be able to true judge up midst of the brethren of him.

If 11 years was not enough to solve D-Mess, how do you want to solve the E-MESS? Please let the innocent and courageous get out of prisons before we have more historical crimes on our hands and let me face your music so that the world can move on from this unbearable heaviness of your artificial being.

An apology

There are many shameful aspects of me that I fully admit, deeply regret, and sincerely apologize to all, who have been deceived by me. The opening of the Pandora box, my public, 24/7 residential surveillance since 2010, and human experimentation psyop programs I was put on have been partially the punishment for my trespasses, crimes, and disgraces. The financial aspects of my shameful acts have been acknowledged and I will deal with them to the best of my abilities as soon as I am able to do so. Specifically, I would like to apologize for my disgraces to Mrs. Harbour, whom I sincerely consider to be an angel, who inspired me in many ways and left a garden that is alive and bears fruit in several ways. Without her introducing me to the Eastern spiritual path I would not have realized the frame of the Universal scheme, indispensable for understanding of the existence and future of the whole mankind.
When everything passes, this will stay.

Woke

Woke
An excellent example, how to cleverly turn the eso into exo-exo and end up in the totally opposite direction. Well done guys. this way we will stay safely asleep till the Revelations wake us up.
Wikipedia has an impressive history of the usage of this expression in exo-exo, but one of them hit the nail:
“Let me tell buddy:
Waking up is a damn sight harder than going to sleep, but (by trying) we stay woke up longer.”

Under attack

https://www.naturalnews.com/2021-04-28-medical-mafia-center-for-public-integrity-reporter-liz-essley-whyte-targeting-family-members-of-anti-vaxxers.htmlDear Ms. Whyte,
the world management decided several decades ago that man had become the main enemy of the planet and so decided to undertake certain procedures to restrict humanity from expanding.Those procedures have become largely successful and the latest data show a very significant reduction in population growth. Naturally, none of them are friendly to people themselves nor to Mother Nature, so the present situation is becoming unsustainable in terms of the chemical pollution of the entire planet. People themselves are getting so sick that the medical expenses are skyrocketing and overall they burden the governments’ spending budgets. It costs your own country over 3 billion dollars/year to také care of vaccine-related learning disabilities and chronic diseases. And such trend is rising every year worldwide. The lives of many people get negatively affected by cancer and most of them do not survive 5 years periods. I watched my friends passing away, frustrated that they did not consider the option of an alternative, natural treatment. Mainly because orthodox medicine refuses to see a man as a complex, spiritual being, closely connected with Nature and it is hard to find a doctor, who is courageous enough to recommend it. So if public speakers like Ty and Charlene Bollinger decide to bring the light on conventional and alternative approaches to health and let medical professionals from the whole world speak about the successful treatments, documented by patients’ testimonies, the impact of such knowledge reaches beyond the US borders and most likely will bring inspiration and contribute to new, not yet discovered treatments of sicknesses. How could public integrity be compromised in such a case? If you really wanted to examine genuinely public integrity, you would have to consider first the financial rewards of doctors for vaccinating children and for prescriptions of the conventional treatments of cancer. Please do not undermind the good work of Americans when they serve humanity.
Would you dispute the truth that a human body is not a property of the state but a property of his CREATOR, designed in his image, with the best autoimmune system that has enabled humanity to survive millennia?

Yours faithfully

Dagmar Palmerova
Prague 3
The Czech Republic


SofieNa své životní pouti jsem přišla na to, že svět je stvořen hierarchicky,, že v něm existují přesně stanovené zákony, které když se nedodržují, tak vyvolávají reakce, se kterými si člověk mnohdy neumí poradit tak, jak by se slušelo a tvrdě na to dříve nebo později doplácí.
Ale také jsem zjistila v momentech, kdy jsem nedřímala, že Univers, jehož jsme součástí, je nesmírně laskavý a člověka vede k situacím, ve kterých může objevovat plno skrytých moudrostí, pokud je vnímavý, a ukazovat mu jeho slabosti ne ze škodolibosti, ale s úmyslem na ně posvítit, aby si jich všiml a tím je postupně deaktivoval. Není třeba vysvětlovat, že je všeodpouštějící, pokud se toho nezneužívá.
Takže ta naše milovaná evoluce opravdu existuje, pouze ne v rovině obecné fyziologické, ale v osobní psychologické a psychické, což naší filosofii a vědě postupem času nějak uniklo. Protože můj případ hýbe světem z mnoha důvodů a ne všechny jsou právě nejetičtější, bylo by spravedlivé si posvítit na mé slabosti v kontextu této evoluce, abychom nečinili již tak obtížnou situaci ještě nemožnější.
V minulosti jsem nerada konfrontovala problémy. Buď jsem je odsouvala nebo obcházela nebo hledala nejsnazší řešení. Ale na tom je založen I váš veřejný život, ne? Jinak bychom nemohli mír J. Assange v Belmarsh, Kyoto protokol v Paříži, Dew symptomy v kukaččích hnízdech a inteligentní design šplhající po stromech. Styk s esoterikou člověka nemění, ale rosvítí světlo a nastaví zrcadlo.
Takže tendence jsou stálé, ale naše 24/7 surveillance je udělala irelevantními.
Můj život jste všichni prolustrovali do takového stupně, že by pan Cibulka zbledl závistí. Že by svět mohl ukrást i myšlenky člověka, o tom se nesnilo ani Gestapu. Pokud se dostanu k soudu, budeme mít masakr, při kterém odmítnu odpovídat na ty části, které se týkají mého soukromí a soukromí těch s ním spojených. Šlo o dva různé společenské systémy v době, kdy byly vůči sobě paranoidní. Nyní jsme ve stejném společenském systému a ještě více paranoidní. Podstata věci Makropulos, kterou nejumělejší inteligence nezmění.
Mezinárodní stanné právo a veřejná elektronická prostituce, ke kterým jsem byla odsouzena před 11 lety je něco, co si musí vyřešit demokratické právní systémy samy. Mé tělo, protkané mikročipy a sensory všech možných druhů stejně jako statisíce či miliony těl targetovaných lidí po celém světě zatím nelze posuzovat soudně, protože Západ je teprve u Havanského a Sudeckova syndromu.
Soudní cesta se také neslučuje s esoterickým aspektem případu, , který nelze charakterizovat jinak než posvátným. Ovšem Sofie, coronavirová pandemie a dějiny stafylokoku se o posvátnost postaraly, takže tu můžeme přenechat budoucím generacím. Současná generace by se měla vypořádat se skutečností, že moje generace byla vychována atheisticky a desatero se k nám dostávalo prostřednictvím Dekameronu a Amarkordu. Na druhou stranu jsme nepořádali hromadné sexuální elektronické hony na bezbranné čaroděje a čarodějnice. Pravda, nelze jim upřít sterilnost, jak fyziologickou, tak emocionální.
V tom je asi ten nejzásadnější kámen úrazu. Já lidmi neopovrhuji, spíš se je snažím přesvědčit o alternativním pohledu, když to jde. Za aktivistku jsem se nikdy nepovažovasla, ani za novinářku, ani za veřejnou osobu, ani za zbožného jedince, když pominu fakt, že se snažím deset let světu vysvětlit, že má stvořitele, o kterém mluví všechna skripta a náboženství a že náš soudobý trend sekulárního transhumanismu, umělé intelligence, očkování, genetického inženýrství a přímo řízených energií mobilizuje destruktivní sílu Paprsku stvoření, protože jsou v rozporu s jeho objektivními zákony.
Proč jste vy etičtí hrdinové ještě nevysvobodili pana Juliana Assange? Má všechny atributy, které mně chybí. Dostaňte ho ven než umře a on celou současnou agendu promění ve smysluplný scénář, který této planetě vysloveně chybí, když pomineme morbidní vajgly ve vajíčkách. . Já si budu vyřizovat všechny své dluhy s afabety, dokud BŮH uzná za vhodné.

Evolution vs natural evolution

https://en.wikipedia.org/wiki/Rejection_of_evolution_by_religious_groups
Just to read this collection of opinions, generated by so many fields of different expertises gives one a good picture of the state of affairs on our planet.
The 4th Way and SRF explain everything scientifically and empirically yet the planetary institutions cannot comprehend the lines of creation and evolution, confusing their essences because the Western mind does work with the objective laws of descending and ascending octaves.

If I use the most trivial way to express their original meanings before the subjective theories of Mr. Darwin and others entered the scene, the line of creation is a descending line from the Absolute, which is becoming more and more mechanical with the further distance from its source. There is a law that states that creation on every level corresponds with the level of being of that force and cannot be of a higher order than itself. In practical terms, what humans create corresponds to their level of being. That is quite self-evident is it not. Transhumanism, robotization, genetic modifications and directed energy technologies and weapons are just the most obvious examples of our level of being, the adversary to the universal law of reciprocal maintenance as we see from Nature’s reactions. For preventing such a scenario there is the line of evolution. The original meaning of evolution is connected with the possible psychological evolution of men and their souls. Nature had not required such evolution, but it is a priviledge given to humankind by our CREATOR for those who desire that and make a personal effort for it. With such evolution comes an increase of consciousness, higher being, and subjection to fewer universal laws.This possibility has been concealed from humanity in large and time has come to introduce this idea to the general public in a scientific way. Fortunately, military science has advanced so far that it can prove to us that Genesis is actually the exact description of the Ray of Creation. It will only demonstrate the truth, contained in the old esoteric schools and their scriptures. It will eventually reconcile the religions with the esoteric circles, who will hopefully become the psychological schools, helping people to develop their latent possibilities to become MEN in the real sense of the word. It will change our behaviour towards nature and everything in it. It will change politics. It will unite religions. It will save life on this planet.Anything will be better than what we are heading towards right now.


I do not mind you took off clothes of my body and threw me to the “mob”, that pays off my karmic debths, what I do mind is that I do not understand how you can reconcile the fourth industrial revolution with Revelations. The only explanation my simple mind can come up with is that the Bible does not make sense to you with the no-sense making passages. Is it wise under such circumstances to lead the whole humanity to the abyss?

A thought to Mr. Gates

Dear Mr. Gates,          

Your name is so painfully often connected with death that I must assume that  either you are an eugenicist or you do not understand the impact of your vaccine mission  undertaken in goodwill.
As both cases spring from the fact that over thousands of years the top management has not learned yet how to lead humanity without the cyclical “reset”  of human and financial resources, I will again repeat for the peace of my mind what I have learned in the esoteric school that proved to be correct and far ahead of the knowledge of contemporary science.  I will overlook the things like the c-word, primate story and the STAR of David and I will mention only that there is a close correlation between the life of the planet and human behavior in it. The Universe is spiritual, each planet has a specific purpose of its existence – to transform the cosmic energies for further universal effects. That transformation is safeguarded by Nature according to the particular needs of time and evolution of the planets. The number of the population on the planet Earth is regulated by her according to the way humans transform the energies. If they do it by a qualitative way as they are supposed to do, their number decreases. If we fail to do that, she is forced to increase the number of the population, which goes hand in hand with the higher demands on natural resources. A simple observation of the graph of the population levels over the centuries is the easiest indicator where we got it wrong.
Mr. Gates, by reducing the population levels, we are dealing only with the consequences, not with the causes and we will burden the planet’s karma for the next generations, can you understand that?

The electricity issue is an electricity issue only because the relevant authorities fail to explain it is a sacred substance, that participates in animation of everything existing. If they did, we would not have robotization, because people would understand that both need electricity, but robots do not transform the cosmic energies.
And the amount of electricity used for keeping the entire atmosphere charged is a matter of conscience, is it not?
Instead of bringing the fear of death, why not to introduce to humanity knowledge of how to transform the cosmic energies qualitatively? This knowledge has been available to us for over 100 years and planetary management is oblivious to it. Why?
You all know that the Universe is spiritual, that there is the MOST HOLY SUN ABSOLUTE, our CREATOR.
What a little faith you have in our COMMON FATHER.

Spirit over the matter

Dagmar Palmerova

PS: Staphylococci is not a virus nor a killer unless recombined in biowarfare laboratories and does not transmit via air. Coronavirus is a question of ethics I would say.

Za socialismu bylo celkem jednoduché se vyznat v tisku, černé bylo bílé a bílé černé, pokud se jednalo o politické dění této planety. Šedé zóny byly jakýmsi neutralizačním elementem.
V dnešní době je situace nesrovnatelně komplikovanější, protože obyvatelstvo tzv. rozvinutých demokracií žije v naivním domnění, že jejich politický systém je zárukou svobody tisku, ačkoliv „Five Eyes“ stíhá a vězní vydavatele a novináře pana Juliana Assange  již deset let za to, že uveřejnil zprávy, které svědčí o existenci úzkého spolku vyvolených, hrající vabank s celým lidstvem.
Globální stanné právo nad mým digitálním covidovým případem je natolik šokující a tím vyvolávající reakce všeho druhu, že ho prostě ignoruji, ale protože je úzce spjaté s vlnou očkování proti koronaviru, který nemá nic společného se stafylokokem, chtěla bych vznést svůj protest proti tomu, že lidé nedostávají pravdivé informace o složení vakcín.
Slučuje se zde několik agend. Především jde o zcela nový typ genetického inženýrství, používající elektroporaci. „Nevýhodou elektroporace však je, že po procesu může být ovlivněna genová exprese více než 7000 genů. To může způsobit problémy ve studiích, kde je třeba kontrolovat genovou expresi, aby byly zajištěny správné a přesné výsledky.“   
Jenom šílená mysl si nebude klást otázku, jaké následky se mohou dostavit od časem neověřených subjektivních  experimentů  ‚vědy‘, která je ještě v plenkách. Moudrost našich předků, zachovávajících princip předběžné opatrnosti pro 7 dalších generací  vznikla na základě zkušeností, proč je naše soudobá vědecká civilizace tak zpupná a arogantní? Noemova archa je pro ně jen hloupou báchorkou, kterou slýchávali, když ‘ještě’ lezli po stromech.
Nakolik tím bude ovlivněn duševní vývoj člověka v těle, jehož vibrační pole bude negativně alterováno, na to se nikdo ze sekulární vědy neptá.
Nedílnou složkou vakcín zdá se být ‚globally unique identifier‘, který umožní kompletní digitalizaci lidského těla a tím i jeho externího ovládání,  jak je patrné na mém případě.
Snahy o depopulaci lidstva se ani neskrývají, lékaři se svědomím upozorňují na vakcíny coby Trojské koně, jejichž nano substance mohou být aktivovány  psychotronickými technologiemi a spustit řetězové reakce pandemického rozsahu.
Když pominu problém rekombinantů, (mimochodem identifikovatelných  satelity pomocí vibračního pole), který musel být předvídán již v zárodku prvotní myšlenky, kdo může za těchto okolností s čistým svědomím doporučit očkování?
Volba Sofie.

UBI – Something for nothing?

That goes against the law of the Universe on just every level one can think about.
Just by observation of Nature I will come to the realisation that there would be many hidden dangers. The first one which comes to my mind is The Universe 25.
The second is simply our human nature, in the socialist regime the societies had an almost equal income regardless of the professions and highly professional people did not like it, many of them left the country not for the political, but the economic reasons. How long would it take for those, who have very developed working habits to start to despise those, who have not? Besides the society has to be very rich to be able to afford it. At the moment each country is experiencing enormous financial burdens because of lockdowns of economies due to covid19. Just let’s use the logic, please. Where would the money come from to cover the expenses?
From the companies that replace people by robots? They do it for saving the money.
So it would have to originate from the planetary sources and that would certainly come with some sort of conditioning, like the central planetary evidence, confiscation of private properties, compulsory vaccinations, social credit systems, total interference in your private lives and so on. So under the current conditions I do not trust such idea at all. It really seems like a calming effect for the upcoming transitional period, a new name for social security cheque.

Yes, by all means it makes people feel secure, but life is not about security, life is about the spiritual growth and there is not a word about the fact that the Universe actually is spiritual and that our 4th industrial revolution disregards it utterly. If I saw that the planetary leaders want to bring humanity to the higher level of consciousness that would be a different story. In the sixties and seventies there were spiritual communes created across the world where people did not own anything, did not earn anything, yet had lived and worked there for free, creating the whole environment literally out of nothing, just using the spirit of brotherhood. It did not last, mainly due to the external infiltration, but it brought the testimony to humanity, that the materialistic approach to life is not the only form of existence for humankind.
So if there was a leadership, that would support the localities, where the ancient ways of spiritual living could be regenerated for larger audiences, that would be a totally different story. There would be experienced teachers, offering the scientific knowledge unknown to the general public and when the right environment needed for the processes of verifications of such knowledge would be available, new forms of sustainable possibilities for human existence, worth of a man of the 21th century, would certainly be born. In accordance with the objective laws of the Universe, not in their contradiction.
Why not to develop such projects? There is one ideal locality with the ancient history that is a subject of powers conflicts, I cannot imagine a nobler solution for such region. It would bring blessings and reconciliations instead of hatred. Peace instead of historically endless wars and fears. Why not to try something different?


No cashless society.

I will try again. The Earth was created according to Genesis. If we take into the consideration the time table of different cosmoses, the Earth ‘mystery’ visually provable by the military scientists and the genomes of species, testifying indisputably the CREATOR’s touch, it will be hardly possible to keep the secular position on the intelligent design of the Universe.

P.D.Ouspensky ISOM

We cannot go digital, “understand?”

The trees

“Must learn from Nature. Man is also organism. Nature makes many acorns, but possibility to become tree exist for only few acorns. Same with man – many men born, but only few grow. People think this waste, think Nature waste. Not so. Rest become fertilizer, go back into earth and create possibility for more acorns, more men, once in while more tree-more real man…..must understand fertilizer necessary to Nature. Possibility for real tree, real man also depend just this fertilizer.” F. Peters Boyhood with G

Sustainability…

Luke 17:27

THEY-ATE THEY -DRANK THEY-MARRIED THEY – OUT-MARRYIZED UNTIL WHICH DAY INTO- CAME NOAH INTO THE ARCH AND CAME THE DOWN-SURGE AND destroys ALL.

It is known that sacred scriptures are written in parables to avoid the mistranslations and incorporate different layers of meanings for different levels of understanding.
The Greek-English Bible seems more exact and in such turbulent times we have right now it would be wise to mentate over some passages, certainly when we encounter the field of biogenetics and have not had yet a clear idea about our own origin or of the purpose of our existence. The atheistic approach of science is having quite serious impact on the whole planet and crispr techniques suggest that the current level of our knowledge and understanding of the objective laws that govern the entire Universe are very limited, if existing at all. Otherwise we would not be thinking of growing human organs on or inside of non-human species or injecting vaccines with non-human, or synthetic, DNAs into the human bodies, both children and adults. The 4th Way literature offers very serious warnings and explanations what consequences crossing species boundaries has on life. All species were designed for specific purposes on the principle of General Reciprocal maintenance of everything existing, where all classes of external forms mutually support each other while sustaining the law of common cosmic harmony. Looking at our planet, anybody with a genuine interest will see that we have disrupted the harmony of Nature beyond the acceptable level and to relax about it and expect no consequences is very naive. The so called Climate Change can be easily reversed by returning the control of the weather back to Nature, but biogenetics are jeopardizing the human existence. The expression “they out-marryized” must be understood not only in the literal sense, but also as an indication that by changing & crossing the genomes of species they became unsuitable for the purposes of the Ray of Creation and as such they were destroyed.
” AND AS BECAME IN THE DAYS OF THE NOAH thus it SHALL BE AND IN THE DAYS OF THE SON OF THE human.”

Amazon – Add ID for custom clearance – customs regulations for Czech Republic

Customs regulations for Czech Republic require the following information for this shipping address: ID number. This ID will be stored securely and used solely for the purpose of clearing customs (including sharing it with carriers and customs officials) for this order, future orders, and any product returns. Learn more

  • Dagmar Palmerova
  • …….
    Prague 3, Zizkov 13000
  • Czech Republic
  • Phone number: ‪…….

Add a new ID
Skip for now

ID required for customs clearance

We’ll need your ID information within 48 hours of placing your order or it will be canceled. Delay in providing ID, may impact your delivery date. Learn more 

You can skip this step for now, but it may impact your delivery date.