I do not mind you took off clothes of my body and threw me to the “mob”, that pays off my karmic debths, what I do mind is that I do not understand how you can reconcile the fourth industrial revolution with Revelations. The only explanation my simple mind can come up with is that the Bible does not make sense to you with the no-sense making passages. Is it wise under such circumstances to lead the whole humanity to the abyss?

A thought to Mr. Gates

Dear Mr. Gates,          

Your name is so painfully often connected with death that I must assume that  either you are an eugenicist or you do not understand the impact of your vaccine mission  undertaken in goodwill.
As both cases spring from the fact that over thousands of years the top management has not learned yet how to lead humanity without the cyclical “reset”  of human and financial resources, I will again repeat for the peace of my mind what I have learned in the esoteric school that proved to be correct and far ahead of the knowledge of contemporary science.  I will overlook the things like the c-word, primate story and the STAR of David and I will mention only that there is a close correlation between the life of the planet and human behavior in it. The Universe is spiritual, each planet has a specific purpose of its existence – to transform the cosmic energies for further universal effects. That transformation is safeguarded by Nature according to the particular needs of time and evolution of the planets. The number of the population on the planet Earth is regulated by her according to the way humans transform the energies. If they do it by a qualitative way as they are supposed to do, their number decreases. If we fail to do that, she is forced to increase the number of the population, which goes hand in hand with the higher demands on natural resources. A simple observation of the graph of the population levels over the centuries is the easiest indicator where we got it wrong.
Mr. Gates, by reducing the population levels, we are dealing only with the consequences, not with the causes and we will burden the planet’s karma for the next generations, can you understand that?

The electricity issue is an electricity issue only because the relevant authorities fail to explain it is a sacred substance, that participates in animation of everything existing. If they did, we would not have robotization, because people would understand that both need electricity, but robots do not transform the cosmic energies.
And the amount of electricity used for keeping the entire atmosphere charged is a matter of conscience, is it not?
Instead of bringing the fear of death, why not to introduce to humanity knowledge of how to transform the cosmic energies qualitatively? This knowledge has been available to us for over 100 years and planetary management is oblivious to it. Why?
You all know that the Universe is spiritual, that there is the MOST HOLY SUN ABSOLUTE, our CREATOR.
What a little faith you have in our COMMON FATHER.

Spirit over the matter

Dagmar Palmerova

PS: Staphylococci is not a virus nor a killer unless recombined in biowarfare laboratories and does not transmit via air. Coronavirus is a question of ethics I would say.

Za socialismu bylo celkem jednoduché se vyznat v tisku, černé bylo bílé a bílé černé, pokud se jednalo o politické dění této planety. Šedé zóny byly jakýmsi neutralizačním elementem.
V dnešní době je situace nesrovnatelně komplikovanější, protože obyvatelstvo tzv. rozvinutých demokracií žije v naivním domnění, že jejich politický systém je zárukou svobody tisku, ačkoliv „Five Eyes“ stíhá a vězní vydavatele a novináře pana Juliana Assange  již deset let za to, že uveřejnil zprávy, které svědčí o existenci úzkého spolku vyvolených, hrající vabank s celým lidstvem.
Globální stanné právo nad mým digitálním covidovým případem je natolik šokující a tím vyvolávající reakce všeho druhu, že ho prostě ignoruji, ale protože je úzce spjaté s vlnou očkování proti koronaviru, který nemá nic společného se stafylokokem, chtěla bych vznést svůj protest proti tomu, že lidé nedostávají pravdivé informace o složení vakcín.
Slučuje se zde několik agend. Především jde o zcela nový typ genetického inženýrství, používající elektroporaci. „Nevýhodou elektroporace však je, že po procesu může být ovlivněna genová exprese více než 7000 genů. To může způsobit problémy ve studiích, kde je třeba kontrolovat genovou expresi, aby byly zajištěny správné a přesné výsledky.“   
Jenom šílená mysl si nebude klást otázku, jaké následky se mohou dostavit od časem neověřených subjektivních  experimentů  ‚vědy‘, která je ještě v plenkách. Moudrost našich předků, zachovávajících princip předběžné opatrnosti pro 7 dalších generací  vznikla na základě zkušeností, proč je naše soudobá vědecká civilizace tak zpupná a arogantní? Noemova archa je pro ně jen hloupou báchorkou, kterou slýchávali, když ‘ještě’ lezli po stromech.
Nakolik tím bude ovlivněn duševní vývoj člověka v těle, jehož vibrační pole bude negativně alterováno, na to se nikdo ze sekulární vědy neptá.
Nedílnou složkou vakcín zdá se být ‚globally unique identifier‘, který umožní kompletní digitalizaci lidského těla a tím i jeho externího ovládání,  jak je patrné na mém případě.
Snahy o depopulaci lidstva se ani neskrývají, lékaři se svědomím upozorňují na vakcíny coby Trojské koně, jejichž nano substance mohou být aktivovány  psychotronickými technologiemi a spustit řetězové reakce pandemického rozsahu.
Když pominu problém rekombinantů, (mimochodem identifikovatelných  satelity pomocí vibračního pole), který musel být předvídán již v zárodku prvotní myšlenky, kdo může za těchto okolností s čistým svědomím doporučit očkování?
Volba Sofie.

UBI – Something for nothing?

That goes against the law of the Universe on just every level one can think about.
Just by observation of Nature I will come to the realisation that there would be many hidden dangers. The first one which comes to my mind is The Universe 25.
The second is simply our human nature, in the socialist regime the societies had an almost equal income regardless of the professions and highly professional people did not like it, many of them left the country not for the political, but the economic reasons. How long would it take for those, who have very developed working habits to start to despise those, who have not? Besides the society has to be very rich to be able to afford it. At the moment each country is experiencing enormous financial burdens because of lockdowns of economies due to covid19. Just let’s use the logic, please. Where would the money come from to cover the expenses?
From the companies that replace people by robots? They do it for saving the money.
So it would have to originate from the planetary sources and that would certainly come with some sort of conditioning, like the central planetary evidence, confiscation of private properties, compulsory vaccinations, social credit systems, total interference in your private lives and so on. So under the current conditions I do not trust such idea at all. It really seems like a calming effect for the upcoming transitional period, a new name for social security cheque.

Yes, by all means it makes people feel secure, but life is not about security, life is about the spiritual growth and there is not a word about the fact that the Universe actually is spiritual and that our 4th industrial revolution disregards it utterly. If I saw that the planetary leaders want to bring humanity to the higher level of consciousness that would be a different story. In the sixties and seventies there were spiritual communes created across the world where people did not own anything, did not earn anything, yet had lived and worked there for free, creating the whole environment literally out of nothing, just using the spirit of brotherhood. It did not last, mainly due to the external infiltration, but it brought the testimony to humanity, that the materialistic approach to life is not the only form of existence for humankind.
So if there was a leadership, that would support the localities, where the ancient ways of spiritual living could be regenerated for larger audiences, that would be a totally different story. There would be experienced teachers, offering the scientific knowledge unknown to the general public and when the right environment needed for the processes of verifications of such knowledge would be available, new forms of sustainable possibilities for human existence, worth of a man of the 21th century, would certainly be born. In accordance with the objective laws of the Universe, not in their contradiction.
Why not to develop such projects? There is one ideal locality with the ancient history that is a subject of powers conflicts, I cannot imagine a nobler solution for such region. It would bring blessings and reconciliations instead of hatred. Peace instead of historically endless wars and fears. Why not to try something different?


No cashless society.

I will try again. The Earth was created according to Genesis. If we take into the consideration the time table of different cosmoses, the Earth ‘mystery’ visually provable by the military scientists and the genomes of species, testifying indisputably the CREATOR’s touch, it will be hardly possible to keep the secular position on the intelligent design of the Universe.

P.D.Ouspensky ISOM

We cannot go digital, “understand?”

The trees

“Must learn from Nature. Man is also organism. Nature makes many acorns, but possibility to become tree exist for only few acorns. Same with man – many men born, but only few grow. People think this waste, think Nature waste. Not so. Rest become fertilizer, go back into earth and create possibility for more acorns, more men, once in while more tree-more real man…..must understand fertilizer necessary to Nature. Possibility for real tree, real man also depend just this fertilizer.” F. Peters Boyhood with G

Sustainability…

Luke 17:27

THEY-ATE THEY -DRANK THEY-MARRIED THEY – OUT-MARRYIZED UNTIL WHICH DAY INTO- CAME NOAH INTO THE ARCH AND CAME THE DOWN-SURGE AND destroys ALL.

It is known that sacred scriptures are written in parables to avoid the mistranslations and incorporate different layers of meanings for different levels of understanding.
The Greek-English Bible seems more exact and in such turbulent times we have right now it would be wise to mentate over some passages, certainly when we encounter the field of biogenetics and have not had yet a clear idea about our own origin or of the purpose of our existence. The atheistic approach of science is having quite serious impact on the whole planet and crispr techniques suggest that the current level of our knowledge and understanding of the objective laws that govern the entire Universe are very limited, if existing at all. Otherwise we would not be thinking of growing human organs on or inside of non-human species or injecting vaccines with non-human, or synthetic, DNAs into the human bodies, both children and adults. The 4th Way literature offers very serious warnings and explanations what consequences crossing species boundaries has on life. All species were designed for specific purposes on the principle of General Reciprocal maintenance of everything existing, where all classes of external forms mutually support each other while sustaining the law of common cosmic harmony. Looking at our planet, anybody with a genuine interest will see that we have disrupted the harmony of Nature beyond the acceptable level and to relax about it and expect no consequences is very naive. The so called Climate Change can be easily reversed by returning the control of the weather back to Nature, but biogenetics are jeopardizing the human existence. The expression “they out-marryized” must be understood not only in the literal sense, but also as an indication that by changing & crossing the genomes of species they became unsuitable for the purposes of the Ray of Creation and as such they were destroyed.
” AND AS BECAME IN THE DAYS OF THE NOAH thus it SHALL BE AND IN THE DAYS OF THE SON OF THE human.”

Amazon – Add ID for custom clearance – customs regulations for Czech Republic

Customs regulations for Czech Republic require the following information for this shipping address: ID number. This ID will be stored securely and used solely for the purpose of clearing customs (including sharing it with carriers and customs officials) for this order, future orders, and any product returns. Learn more

  • Dagmar Palmerova
  • …….
    Prague 3, Zizkov 13000
  • Czech Republic
  • Phone number: ‪…….

Add a new ID
Skip for now

ID required for customs clearance

We’ll need your ID information within 48 hours of placing your order or it will be canceled. Delay in providing ID, may impact your delivery date. Learn more 

You can skip this step for now, but it may impact your delivery date.

Ten nekonečný koloběh přírody

Situace v naší ulici se dávno vymkla z rukou všech normálně myslících bytostí. Já nemám nic proti splácení osobní karmy, ale když je jeden člověk vystaven napospas 7.8 bilionům lidí a ti si s ním mohou díky smart technologiím dělat prakticky všechno, zcela beztrestně elektronicky na dálku střílet z auta do intimních částí lidského těla, při zásahu vydat vítězný pokřik a tv komentátoři všech možných stanic smíchy řvou “je to tam” za davového šílenství, docela se obávám následků karmy pro celou společnost, která něco takového praktikuje již 10 let. Vy soudíte mě, dějiny budou soudit vás. Ten nekonečný koloběh přírody….

WordPress blocks very reliable scientifically orientated websites from sharing

You  have observed that freedom of information in the West is not exactly according to one’s expectations, but I would like to point out that it resembles times  in the socialist countries of the Cold War era.  I do not use hate speech, I am not politically, nationalistically, religiously or racially identified, but I want to understand what is happening to this planet and its habitats and that is extremely difficult without the special keys and symbols, usually inaccessible to the general population. Mainly due to the unshakable trust in msm reporting and lack of need for their own independent opinion, based on their research.
Once the main symbols are known, the rest is easier to deal with provided people get access to different relevant opinions. After all the logic is quite a reliable tool to detect a hidden riddle.
There are very trustworthy, scientific sources of such information and I pass it on to this web &social sites. But since this month WordPress is blocking them, regardless of their content which I find very offensive, unintelligent, opportunistic and so short sighted that I would not expect any leader to undertake such step.
A “leader” keeps in mind an ancient rule of three questions:
“Is it true? Is it necessary? Is it kind?”
Let’s say there is a rumor the vaccines contain ID substances and foreign DNA/RNA’s. That is a very serious rumor and if true, it can have unprecedented consequences not just for every citizen of this planet but for the future of humanity. So finding scientific analyses of the vaccines can confirm or eliminate such rumor. Would I want to be on the side that denies that? Is it necessary? Well if the whole humanity faces mandatory vaccination and there are pig’s and male’s DNAs in it and over a half of the vaccine’s content is unidentifiable , would any parent want to give it to his sons and daughters? Perhaps yes but I believe everyone should know the analyses in advance.
Is it kind? To lie to people in the first place and then ruin their bodies mandatorily? No.
What price social platforms get for complying with the orders from below?

Jmenuji se Dagmar Palmerová (videová forma textu nepovolena)

Můj případ je planetárně známý, jsem v neustálém přímém přenosu jak fyzicky tak i mentálně prostřednictvím psychotronických technologií, které dovedou odečítat myšlenky. Jde o součást planetárního experimentu v přímém přenosu, k němuž patří i současný covid19 se  všemi svými podvrstvami, ke kterým je třeba mít správné klíče aby jim šlo rozumět a když chybí byť jediný, nelze opravdu porozumět tomu, co a proč se děje a vysvětlit si správně některé váhavé kroky vlád. Takže v tomto smyslu nesoudím.

Jsem vystavena psychologickému a fyzickému postihu, který lze brát opět z několika rovin stejně jako covid19. Ten nejzákladnější je následkem kriminality a morálních poklesků, jichž jsem se ve svém životě dopustila ať již vědomě či nevědomě. Přenos Stafylokoku byl upřímně nevědomý a za ten se hluboce omlouvám. Jen opět připomínám, že úmrtí, způsobená přenosem chřipek jsou nepoměrně častější než ta, způsobená stafylokoky. Jestli  je postih zákonný či nezákonný, to pro mě až tak nehraje roli protože vím, že existují objektivní zákony Universu, nezávislé na lidských, k nimž patří i objektivní spravedlnost a té se zcela podrobuji.

Ale ve stejné ba mnohem horší situaci jsou statisíce možná miliony nevinných lidí, takže
další rovina je  obecná a ta se musí brát zcela odděleně od mého případu jako manifestace technologií, které jsou až do tohoto momentu zákonné protože nejen že neexistuje zákon, který by jejich používání na civilistech zakázal, ale není vůbec připuštěna jejich existence, která zároveň předpokládá nezákonnou digitalizaci těl targetovaných osob. Takže když chce společnost vykonávat roli soudce, je třeba vytvořit prostředí, které by minimálně v náznaku připomínalo objektivní justici. Slyšela jsem, že členské státy Nato se zavázaly ve svých smlouvách s touto organizací, že budou zmíněné technologie přímo řízených energií utajovat, snad kvůli tomu, že jsou na jejich principu založeny zbraně ke kontrole mas a civilních jedinců.. Nevím, jestli je to pravda, ale skutečnost, že psychatři a psychologové po celém světě musejí diagnozovat veškeré stížnosti obětí na následky radiací jako bludy a  schizofrenii a odsuzují občany  k povinné, tělo ničící neurochemické léčbě, přikláním se k její pravdivosti. Zejména v porovnání s faktem, že parlament Ruské federace která není součástí Nata uskupení rozšířil  zbrojní zákon země o zákaz používání  všech předmětů vyzařujících přímo řízené energie, včetně sonických, na civilistech již v roce 2001.
Protože ze své vlastní zkušenosti vím, jaké utrpení tyto technologie člověku způsobují po celém světě a nevidím ve svém okolí žádné morální zábrany v jejich používání, protože nejsou postihovány  zákonem, a také vím, že je nereálné pro normálního člověka zjistit, odkud přicházejí díky své neviditelnosti a anonymitě jejich dálkového ovládání, – pokládám za naprosto vitální, aby nastoupený věk pěti druhů elektřin byl doprovázen adekvátním duševním vzděláváním, bez kterého se jinak jako lidský druh zničíme. Noemova archa,  Atlantis a řecké báje by nám měly být nikoliv jen mýty praotců, ale konkrétním varováním, že nejsme první civilizací, která dosáhla vysokého stupně vědeckého poznání bez adekvátního vývoje své psychiky, nutné k dokonalému pochopení principu stvoření celého vesmíru, jehož nedílnou součástí jsme a vždy budeme.
Tady odkazuji na posvátnou vědu staré Indie, která zcela jasně vysvětluje pohyb slunečních soustav kolem centrálního absolutna a závislost poznání a chápání žijících bytostí na pozici jejich planet. V pravidelně se opakujících cyklech 24000 let dosahuje intelekt bytostí  minimálního a maximálního stupně chápání tvořivých principů externího světa.
My zcela očivině stojíme již přes 100 let na jejich prahu a s naším Darwinovským pojetím vědy jsme došli přes největší masakry k našim rekombinacím.

Já klidně budu sloužit za vašeho psího šaška a pokusného králíka  jak dloho to moje tělo a mozek vydrží a jak dloho uzná objektivní univerzální justice za nutné, ale nakonec se budete muset podívat planetární realitě do očí bez symbolů. A k tomu potřebujete esoterickou vědu s jejími objektivními zákony a myšlením,     a učitele, kteří zprostředkují  klíče k jejímu porozumění.

Soudobá Technokratická cesta prolínání umělé inteligence s lidskou a její ekologické následky jsou jen přirozeným výsledkem Newtnova I. Zákona, které nelze řešit na stejné úrovni myšlení, jak je vidět z vývoje rámcové úmluvy OSN o klimatických změnách z roku 1992.

Já osobně se jdu cvičit v tom, jak fungovat jako perpetum mobile pro klientelu všech mobilních  magnátů na společenských kreditech.

When I want to get a sail out of the harbour what do I need…IF I know where I am going I need a map, a compass, food, water and the Light House to get safely to the harbour. If I do not know then it does not matter, just food and water and knowing how to sail.

My history teacher  in high school was a university professor,  misplaced from his original position after Prague Spring. He was indeed a character, we all loved him, we never knew when and where the historic act took place but we knew all details about every participant including the menu, sort of covid19.
He had his own philosophical perception of history, confirmed by his experience which he compounded into one sentence, frequently repeated to us: “My dears when I plough with horses, I see a farrow. When I plough with you I see nothing.”
50 years later  I know the feeling.

To the “directors” of the day

I do not know who came up with the idea of broadcasting across the whole planet private lives of all my friends including mine. If that is not illegal, c’est la vie but the sections connected with sacred dances and workshops are sacred.
Definition of sacred
1adedicated or set apart for the service or worship of a deity
a tree sacred to the gods
  bdevoted exclusively to one service or use (as of a person or purpose)
      a fund sacred to charity

2aworthy of religious venerationHOLY
  bentitled to reverence and respect

3
: of or relating to religion : not secular or profane
//sacred music

4
archaic ACCURSED
bhighly valued and importantsacred responsibility

It would be wise to behave accordingly when inspired by such themes for  comics scripts so that it ought not to fit into the category of pearls in the animal kingdom.
(https://www.merriam-webster.com/dictionary/sacred)

Průzkum veřejného mínění

V dnešní době by bylo dobré „zoom out“ a zamyslet se nad tím, jestli „víme co chceme“?

Chceme nelegální, veřejně přenášený, dálkově ovládaný otrocký elektronický sex za účelem sadistického týrání, degradace osobnosti, energetického a finančního zisku, který demoralizuje celou planetu?

Chceme totální ztrátu svobody prostřednictvím digitalizace našich těl?
Chceme dát vědcům a státům totální nadvládu nad naší myslí, tělem a tím i životem prostřednictvím neviditelných, dálkově přímo řízených radiací?
Chceme jít až na konec technokratické ulice transhumanismu, která je slepá?
Chceme zavádět 5G navzdory tísícům vědeckých i lékařských studií, varujících lidstvo před jeho devastujícími účinky na všechny živé organismy?
Chceme si nechat alterovat naše genetické kódy syntetickými DNA/RNA nebo je předesignovat křížením jiných druhů, aniž bychom přemýšleli o arše Noemově?
Chceme se nechat synchronizovat s Quantum AI nebo s resonancí celého vesmíru?
Chceme se stát nesmrtelnými i po dosažení všeho, co jsme chtěli?
Pokud ano, proč investujeme do vědy na horizontální linii Makropulos – času, a ne na vertikální linii nekonečna?

Jak se můžeme stát nesmrtelnými na vertikální linii nekonečna?
Kdo vlastně jsme a proč existujeme?
Proč nemůžeme oficiálně vědět, že planety jsou hvězdy a život na nich nevzniká podle přirozeného vývoje, když to již všichni víme?
Proč nemůžeme vědecky dokázat, že všechna náboženství mluví  různými způsoby o tom samém?
Proč nemůžeme ještě ani po tisíciletích pochopit, že války a vraždění nejsou v plánu Universu, že je to jen přežitek velmi primitivního  rysu  civilizace naší planety, kterého se lze zbavit pomocí trinárního, ne binárního vedení lidstva?
Proč nevíme, že množství populace naší planety není náhodné, ale nepřímo úměrné kvalitativnímu způsobu života, jaký vedeme, jinými slovy když klesá, příroda ho musí kompenzovat vzrůstajícím objemem populace a naopak? (Dějinně extrémní vzrůst nápadně koresponduje s časem, kdy jsme přišli na to, že jsme nebyli stvořeni, ale vyvinuli se přirozeně selekcí.)

Chceme, aby se zavírali do vězení nakladatelé a novináři, kteří mají odvahu informovat lidstvo o těchto tématech?

Kdo si vezme na svědomí historické vystavení obyvatelstva planety 5tiG a povinnému ID očkování kvůli nepravé pandemii?

Otázky pro každého člověka naší planety, bez rozdílu ras, náboženství, společenských systémů a geografie, ale hlavně pro ty, kteří investují do naší budoucnosti a kteří ji řídí.

Life teachers

We come to this world and make an imprint, some times good, sometimes not so good but the overall is what counts and what counts is what we leave behind that others can benefit from one way or another.. I benefited from almost everyone I met but there were remarkable “life” teachers, without whom I would not be what I am. My deepest gratitude and prayers to them.

In God We Trust

Rev. M. R. Watkinson,
Minister of the Gospel from Ridleyville, Pennsylvania,
November 13, 1861
to Secretary Chase

Dear Sir: You are about to submit your annual report to the Congress respecting the affairs of the national finances.One fact touching our currency has hitherto been seriously overlooked. I mean the recognition of the Almighty God in some form on our coins.

You are probably a Christian. What if our Republic were not shattered beyond reconstruction? Would not the antiquaries of succeeding centuries rightly reason from our past that we were a heathen nation? What I propose is that instead of the goddess of liberty we shall have next inside the 13 stars a ring inscribed with the words PERPETUAL UNION; within the ring the allseeing eye, crowned with a halo; beneath this eye the American flag, bearing in its field stars equal to the number of the States united; in the folds of the bars the words GOD, LIBERTY, LAW.

This would make a beautiful coin, to which no possible citizen could object. This would relieve us from the ignominy of heathenism. This would place us openly under the Divine protection we have personally claimed. From my hearth I have felt our national shame in disowning God as not the least of our present national disasters.

To you first I address a subject that must be agitated.

As a result, Secretary Chase instructed James Pollock, Director of the Mint at Philadelphia, to prepare a motto, in a letter dated November 20, 1861:

Dear Sir: No nation can be strong except in the strength of God, or safe except in His defense. The trust of our people in God should be declared on our national coins.

You will cause a device to be prepared without unnecessary delay with a motto expressing in the fewest and tersest words possible this national recognition.
https://www.treasury.gov/about/education/Pages/in-god-we-trust.aspx#:~:text=The%20motto%20has%20been%20in,by%20the%2084th%20Congre
ss%20(P.L.

How beautifully written…could we think in such ways nowadays, with digital currencies just about to take over the history of mankind? We have quite humorous features, first, we get rid of GOD (as if we could really get rid of gravity) in one part of the world, then the second part gets inspired and becomes communistic, in the meantime, the first one brings GOD back in the design of its currency. After a while, the second one realizes that it cannot get rid of gravity and that ALMIGHTY had been in its cultural heritage for centuries so it re-installs it in its constitution while the first one is getting rid of HIM for the second time, by going digital, inspiring the third part of the world.
We still have that insignificant problem with gravity but I am sure we will conquer that with covid vaccine.

Chytré měření

Na dveřích našeho bloku bylo oznámení o výměně elektroměrů. Když slyším elektroměr, okamžitě se mi vybaví doba, kdy jsem se dozvěděla o úskalích chytrých měření a řekla si že je vždy odmítnu.
Nový elektroměr vypadá jako chytrý elektroměr, ale firma uvádí, že chytré měření je možné odmítnout a vrátit se zpět k normálnímu zpětnou výměnou elektroměru. Takže to beru jako uklidnění, že nemáme chytrý elektroměr.
Ale časy se rychle mění a někdo by se mohl ze dne na den rozhodnout, že je starý způsob neefektivní a povinně zavést chytrost jako součást evoluce.
Tak jsem vybrala 2 články s touto tématikou, jeden náš, který se na chytré přístroje dívá běžným odborným technicko-ekonomickým pohledem  a druhý ze zahraničí, beroucí v úvahu jejich dopad na zdraví lidí, kteří je používají a na ekologii celé planety. Oba by podle mého názoru měly být v povědomí každého občana této planety.

https://elektrika.cz/data/clanky/mereni-spotreby
Physicians for safety
https://mdsafetech.org/smart-meters/ 
google český překlad:
„Inteligentní“ metry pro „inteligentní“ mřížku

Provozovatelé ve všech státech nahrazují desetiletí staré, ale stále dokonale fungující analogové měřiče takzvanými inteligentními měřiči v domovech lidí za účelem bezdrátového čtení spotřeby elektřiny vysíláním vysokofrekvenčních signálů do sousedních domů, které jsou poté zasílány do místních uzlů a poté do místní elektrárny. To vytváří nepřetržitou pokrývku elektromagnetického záření „Smart Grid“ v sousedství za účelem účinného bezdrátového přenosu dat o spotřebě energie do hlavní nosné sítě pro fakturaci a analýzu dat. Měřiči již nejsou potřební k přímému čtení měřidel. Ačkoli je to výhodné a levnější pro veřejné služby, objevilo se mnoho problémů hlášených v oblasti soukromí a zabezpečení, vážných zdravotních účinků a požárů. Mnoho obyvatel se celonárodně organizovalo, aby vzdělávalo ostatní o těchto rizicích a přijímalo právní předpisy, které obyvatelům umožní odhlásit se od inteligentních měřičů. Pohodlí nebo nebezpečí?
Umístění inteligentních měřičů se zdá být skvělým pohodlím, ale tyto měřiče využívají mikrovlnné záření 2,4 GHz (a 900 MHz) pro komunikaci, kterou používají naše mikrovlnné trouby, Wi-Fi routery a další bezdrátová zařízení. Inteligentní metry jsou funkční 24/7. Přestože konzultanti vyzařované elektromagnetické záření průměrují, neberou v úvahu výzkum, který ukazuje, že pulzní vysokofrekvenční záření je škodlivé i při nižším výkonu. Poškození buněčných struktur způsobují hroty pulzní energie a ne průměrná hustota energie. Kromě toho bylo shledáno, že dlouhodobé kumulativní expozice jsou škodlivé a při zavádění těchto zařízení se neberou v úvahu. Inteligentní měřiče mohou pulzovat až 190 000 krát denně. Frekvence bezdrátové technologie 2,4 GHz pulzují rychlostí 2,4 miliardy cyklů za sekundu. Vyvinuli jsme se v zemské přirozené rezonanci nízkého magnetického pole 7,83 Hz (7,83 cyklů za sekundu) a nyní jsme vystaveni téměř ve všech prostředích – doma, v práci, ve škole a ve firmách – nepřetržitému mixu umělých mikrovlnných frekvencí. Continue reading “Chytré měření”

Digital health passports

“…..Firstly, the user downloads the app and enters key information such as name, address, age and verifies their identity using their fingerprint or a facial scan.

They then take a Covid-19 test, administered by an authorised healthcare professional, and the results are scanned into the Covi-pass. They can then use the digital health passport to authenticate their health status to enable “a safe return to work, life, and safe travel””.
It includes “relevant health information”.

This is my problem with the current affairs. I know from the life observations, that when something unpopular, (usually taking very restrictive measures on personal freedoms of different kinds) is to be implemented, it is introduced first as an optional step for the public. Often it is introduced in an emotional coating, where the underlying aspects of responsibility and conscience come to play, with fear calming and benefits it will bring to society. The idea is sown, the testing of the idea is measured and time is given to its germination, while the “contracts” have been made and even announced.
The health passports have been around for a very long time in the vaccination domain, it started with the planned vaccine schedules for the newborn and developed into a similar idea for all citizens of the planet. Due to the stronger anti-vax movement it has not received sufficient public support but it might get into the picture indirectly via the coronavirus health passport.
You must remember that once you accept the idea of the health passport, governments will implement it universally and it will eventually restrict your movements in the unprecedented ways, let’s say there will be a list of health conditions, restricting you from participating in many activities, you might be required to have your liver testing done to purchase alcohol in the bar or a lung test to get the life insurance. Anything is possible at this stage of the planetary condition.
We are not suicidal by Nature and taking some precaution is wise so if we are informed about certain conditions, many probably would consider personal testing of their bodies for the presence of viruses or bacteria, but a human body is a property of The CREATOR, not a liability of a state so the privacy of any testing is imperative. Our civilization has survived for thousands of years without health passports, forced vaccinations, and synthetic pharmacology. It will survive even this transitional period with the help of at least some degree of consciousness.


The UN Convention against Torture

Complaint Form

For communications under:

  • Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights
  • Convention against Torture, or
  • International Convention on the Elimination of Racial Discrimination

Please indicate which of the above procedures you are invoking:
Convention against Torture…

Date:   …15.5. 2020……….

I.         Information on the complainant:

Name: …Palmerova……                               First name(s):  Dagmar    

Nationality:    Czech………                          Date and place of birth:     xxxx 1952 Prague……….

Address for correspondence on this complaint:         …xxxxxx  130 00 Prague   The Czech Republic…..

Submitting the communication:         

On behalf of all people of this planet being targeted with the psychotronic directed energy technologies. I do not have their authorization but they have all been exposed in various degrees to human experimentation via these technologies and they have the same aim – to stop their clandestine application on human beings.

II.        State concerned/Articles violated

It is a global issue, none of the states can officially acknowledge the use of directed energy technologies on civilians except Russia. Russia prohibited their application in 2001 by adopting the Article 6 of the Federal Law of Russia on Weapons: “Weapons and other items, damaging effect of which is based on the use of EM, light, thermal, infrasound radiation.”
NASA’s ‘Future Strategic Issues’ document from 2001 characterises directed energy technologies as ‘legal’.

Articles of the Covenant or Convention alleged to have been violated:


In accordance with article 5 of the Universal Declaration of Human Rights and article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights, and Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, adopted by the General Assembly on 9 December 1975,
these articles of Convention could be violated if the application of directed energy technologies were admitted:

-Article 1 Protection against torture or any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind,

-Article  16:
1. Each State Party shall undertake to prevent in any territory under its jurisdiction other acts of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment which do not amount to torture as defined in article I, when such acts are committed by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. In particular, the obligations contained in articles 10, 11, 12 and 13 shall apply with the substitution for references to torture of references to other forms of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

-The additional articles may apply to individual cases like Mr. Julian Assange’s.

III.      Exhaustion of domestic remedies/Application to other international procedures

Steps taken by or on behalf of the alleged victims to obtain redress within the State concerned for the alleged violation – detail which procedures have been pursued, including recourse to the courts and other public authorities, which claims you have made, at which times, and with which outcomes:  …………………..

Within the last five years I wrote the letters to all relevant authorities in the Czech republic, in the US, in Australia, in the UK, in the Vatican and to the UN. Only OHCHR replied to me that the issue was not covered by the UN Treaty body. Please find the attached copies of several of them.

Have you submitted the same matter for examination under another procedure of international investigation or settlement (e.g. the Inter-American Commission on Human Rights, the European Court of Human Rights, or the African Commission on Human and Peoples’ Rights)? 

I sent letters to the European Court of Human Rights and to the International Court of Justice (attached).
But I do not have any official documentation which could support my case. although there is innumerable evidence across the globe due to my 24/7 public surveillance and legal electronic hunt of my body. The government and the majority of citizens of the Czech Republic are the witnesses but without the authority and rights to speak about it directly, the rest use the legality of the hunt for their personal or professional gains.

If so, detail which procedure(s) have been, or are being, pursued, which claims you have made, at which times, and with which outcomes:   ditto

IV.       Facts of the complaint

Detail, in chronological order, the facts and circumstances of the alleged violations. Include all matters which may be relevant to the assessment and consideration of the particular case. Please explain how you consider that the facts and circumstances described violate your rights.

………………………….

The facts:
Science of 21st century reached such a high level of cognition of the external world on a subatomic level, that it is able to manipulate and actually direct remotely every external form of being, be it a plant, insect, animal, a human being as well as the geological or atmospheric processes of Nature due to the interference with the natural electromagnetic field of the Earth.
The technologies used for such manipulation are called psychotronic and one of their functions is the amplification of man’s psychic energies by electronic devices. Their users can remotely modify the physical, psychological, emotional, and psychic behaviour of humans and animals by psychic means.
This very technology has been used by all governments under the name of ‘crowd control weapons’  (you used to call them ‘less-lethal weapons’ last century) for very obvious reasons, they allow control of variable lethality, they are very precise, cheap, invisible and accommodate asymmetric threat. What is grossly overlooked is their possible long-lasting psychological effects on the targets. 
With the arrival of ‘smart’ technologies, their application was introduced to the private sector and the new industry of mutual electronic hunting of civilians was added to the intel/defense neurological research.
Since 2010 I have been under the police and public 24/7 ‘residential surveillance in a designated location’ for crimes I committed in the past although not officially charged with any of them. The surveillance includes mind reading and psyop operations, visually and aurally accessible to the public as ‘live’ proof of the existence of such technology, which denies all human dignity,  usurps the power to control physiological and mental processes of other human beings on a large scale and reduces them to the states’ and public commodities. From the extensive literature of different neurological patents and from my own experience it can be assumed that there are many types of programs, some are more concentrated on the physiological aspects of human nature, others are purely psychological and if the subjects are found to be responsive to psychic energies, then the experimentation proceeds on this line as well.
It automatically anticipates the clandestine presence of the militaries’ micro/nanochips or sensors in the bodies of targeted people, yet such suggestions are diagnosed as delusional.

The governments, police, judiciary, and the medical establishment either want to or must pretend they have no knowledge of such technology being used on civilians in different degrees, therefore no international laws have been created to stop this breach of human liberty.

No one can deny  the most evident violation of the Nuremberg Codes:
     -the absence of informed consent to human experimentation,
     -coercion 
     – the absence of formulated scientific experimentation
and no one can disaffirm that in the principle a human body in the third millennium has been used the same way as the body of slaves in antiquity.

But I want to address the broader aspect of this matter, which needs to be considered.
OHCHR’s  Convention’s articles themselves do not reflect the anonymous remote electronic targeting, where it is virtually impossible to locate the attackers without access to satellites’ data. But even when they are actualized, it will not be sufficient because these technologies do not affect only a certain amount of selected people who have been microchipped and used for human experimentation or punished for exposing or investigating the controversial planetary issues. They have been increasingly incorporated into the various IT devices and applied across all sectors of human activities for lucrative businesses and total control of humanity through the digitalization of our bodies.
I understand that the social credit systems and coronavirus pandemics are the convenient ways to keep humanity under control, but they deprive us of free will to exercise the choices between yes and no, our fundamental inheritance from our CREATOR, granted to us for very specific purposes of perfecting of our being. Our disregard for them is futile and very naïve as we can never succeed in the long term, but we could attract our classical reciprocal destruction as is suggested in Revelations. It is like standing on the bridge and watching the ship approaching the iceberg and doing nothing to stop it.
My past has been used to prevent me from communication with other human beings, which I respect, but at the same time those who put me under the martial law are not willing to inform humanity about the most important facts of  the entire human existence and such secrecy only inhibits the urgently needed solutions.

1. There is exact scientific evidence to be found in the genetic material of species that humans do not originate from primates. Perhaps our mental retardation is so severe that we cannot admit to ourselves what our forefathers knew without having the genomes of species in their hands.
Such knowledge has always been accessible through the esoteric science, with the protective measures of psychological training that leads humanity to a higher state of consciousness and safeguards the knowledge from being exploited for egoistic and power-seeking aims. We took the inspiration from its science, discarded the protective measures in exactly the same manner as we did with the natural cell barriers, and ended up on the path of singularity, failing to understand the most fundamental objective principles on which the Universe is built.

2. Electricity is a sacred cosmic substance (allocated in definite quantities to every planet) that participates in the creation and the maintenance of life of all species in the entire Universe. Without such recognition, we have created electric technologies of which application often breaches the majority of human rights and unsustainably consumes this sacred substance, instead of introducing to humanity the sustainable objective self-governing principles that would eventually  “secure the blessings of liberty for all” living beings on the planet Earth.

3.The planet Earth is a star, another ancient ‘secret’, which ought to be revealed to humanity long ago to direct its path away from unconscious egoistic pursuit of power and immortality on the Time line and pursue the evolution of one’s being on the eternal line as the rest of the Universe  apparently endeavors.

4. The Universe has been created exactly according to the Ray of Creation, with the Most Holy SUN ABSOLUTE being its central system. I had a vision of it so I know that all genuine scriptures and fairy tales of the East and the West speak the truth in the languages and symbols of their time and geography and our orthodox science ought to re-connect the dots in a different ways and between its different fields to prove it scientifically.

For that, a ‘common’ language is needed for all parties concerned and such language is available through esoteric science, often greatly misunderstood and so rejected for many reasons by both orthodox science and religion, in sharp contrast to the military and defense departments of all superpowers, who have gained  superior knowledge through it.
I am aware that this information falls outside the scope of OHCHR, but the current global situation can give rise to unpredictable circumstances and I am unshakably convinced that whatever happens, this knowledge will help humanity to orientate themselves in the right direction and the UN should know about it. The esoteric knowledge will help to reinstall human rights on the solid bases of objective justice that will restrain jurisdiction from  persecuting   publishers and all who point to the matters of public interest  in contradiction with the political climate of the times.

Yours faithfully,

Dagmar Palmerova

A copy sent to the minister of the Czech Foreign Affairs

If you cannot handle David ICKE, how do you want to deal with the rest?

I understand that to reveal all my private mud of 68 years with all possible connections is a colossal project that helps to transform the flies into the elephants and the elephants into the flies. What I do not understand is that the seemingly high intelligent global professionals force masses of people to accept the most deceitful information and get unfriendly towards those who actually use their own intellect to ponder about it.
The position of epidemiologists vs medical doctors on deaths due to  “covid virus” :
-“Epidemiologists’ biggest concern is how much and how uniform is the undercoating”.
-Medical doctors’ biggest concern is their restricted freedom to diagnose the cause of death to their best ability and how much and how uniform is the forced overcounting.
Sparks of sanity in the darkness: “the death certificate is not ‘an opinion document’.”
Not indeed. Rather a reminder to “apply our hearts unto wisdom”.

 

The higher states of consciousness require conscious efforts

“It has been explained before that in ordinary conditions of life we do not remember ourselves; we do not remember, that is, we do not feel ourselves, are not aware of ourselves at the moment of perception, of an emotion, of a thought or of an action. If a man understands this and tries to remember himself, every impression he receives while remembering himself will, so to speak, be doubled. In an ordinary psychic state, I simply look at a street. But if I remember myself, I do not simply look at the street; I feel that I am looking, as though saying to myself: ‘I am looking.’ Instead of one impression of the street, there are two impressions, one of the street and another of myself looking at it. (divided attention). This second impression, produced by the fact of my remembering myself, is the ‘additional shock.’ Moreover, it very often happens that the additional sensation connected with self-remembering brings with it an element of emotion,”

Efforts to remember oneself, observation of oneself at the moment of receiving an impression, observation of one’s impressions at the moment of receiving them, registering, so to speak, the reception of impressions and the simultaneous defining of the impressions received, all this taken together doubles the intensity of the impressions….”

……the highest matter can be “produced by the organism from air, that is, from the second kind of food. This, however, is obtained only by making a conscious effort* at the moment an impression is received. …. “It is necessary to understand what this means. We all breathe the same air. Apart from the elements known to our science, the air contains a great number of substances unknown to science, indefinable for it, and inaccessible to its observation. But exact analysis is possible both of the air inhaled and of the air exhaled.
This exact analysis shows that although the air inhaled by different people is exactly the same, the air exhaled is quite different. Let us suppose that the air we breathe is composed of twenty different elements unknown to our science. A certain number of these elements are absorbed by every man when he breathes. Let us suppose that five of these elements are always absorbed. Consequently, the air exhaled by every man is composed of fifteen elements; five of them have gone to feeding the organism. But some people exhale not fifteen but only ten elements, that is to say, they absorb five elements more. These five elements are higher ‘hydrogens.’ These higher ‘hydrogens’ are present in every small particle of air we inhale. By inhaling air we introduce these higher ‘hydrogens’ into ourselves, but if our organism does not know how to extract them out of the particles of air, and retain them, they are exhaled back into the air. If the organism is able to extract and retain them, they remain in it. In this way, we all breathe the same air but we extract different substances from it. Some extract more, others less. “In order to extract more, it is necessary to have in our organism a certain quantity of corresponding fine substances. Then the fine substances contained in the organism act like a magnet on the fine substances contained in the inhaled air. We come again to the old alchemical law: ‘In order to make gold, it is first of all necessary to have a certain quantity of real gold.’ ‘If no gold whatever is possessed, there is no means whatever of making it.’ “The whole of alchemy is nothing but an allegorical description of the human factory and its work of transforming base metals (coarse substances) into precious ones (fine substances).”
Excerpts from P.D. Ouspensky ISOM

*Conscious effort to divide attention between what we do (the object of our attention) and our physical body at the same time, to bring attention to it as well (like noticing my own breathing). The car’s autopilot (e.g. daydreaming) can be switched off, I may take control of driving, concentrate attention fully on speeding, be in the moment, yet identifying with it, not being aware of my physical body behind the wheel, only one-way attention.

The effort to control one’s emotions to save the expenditure of energy needed for conscious effort:
the practice of not expressing unpleasant or negative emotions, doubt, fear, anger, irritation, self-pity, etc….
of not ‘identifying’ with every nonsense, of not considering inwardly (what others think of me) but externally (what needs to be done) …..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To Reason

worldometers-info-world-population-4.5.2020 (2)

We know already that human conduct has a major impact on the ecosystem of the ‘Spaceship Earth’.  As science indicates that the ‘outer’ is a manifestation of the ‘inner’, it would be natural to start reasoning what “inner” of the 19th century has caused the steep rise of our population thereafter.
The esoteric science insists that the level of the human population is not determined by an accidental process but by the needs of Nature that regulates it according to the planetary and cosmic requirements. Life on the planets has been created for receiving and transmitting the influences coming from the planetary worlds. Such a function should be fulfilled qualitatively according to the original design. When humanity takes control of the planetary affairs into its hands without recognizing its own dependence on the objective laws of the Universe, Nature has to adjust the planetary processes quantitatively, by rising the level of the population.
So rather than exposing humanity to different acustic wars, it would be wiser to discover, under what objective laws we actually find ourselves and synchronize our behaviour with the pulse of the Ray of Creation.
It seems to coincide with the question of our origins so perhaps the military and scientists of genetics could come forward after 1oo years of knowing the truth and explain it to us before we manage to destroy genomes of all species in our pursuit of immortality on the horizontal TimeLine?

I die of thirst, although the spring’s at hand

The sustainable source of energy is sought after practically by every state on this planet according to their geographical location. If the given location has access to the oceans’ winds and surf,  thermal geysers, and or year-round sunshine, their situation is quite optimal for harvesting the energy in a sustainable way. If the country is located on a small in-land territory in the temperate climate, with limited access to sunshine and winds, wise and intellligent nature compensates it by the moist environment and numerous river risings so the hydroelectric power stations can capture the force of nature in a sustainable way.
Well since man took the global weather control from Nature’s hands and gave it to the artificial intelligence-based weather-control technologies, so-called climate changes have disrupted the established weather patterns worldwide and extensive droughts are taking place as a consequence of it. Intentional or unintentional, the inland countries without the usual moisture and river water’s volume thus become very disadvantaged and dependent on non-sustainable sources of energy.  Again the correctness program evaluation needs to be applied if we keep insisting on the superiority of artificial intelligence over Nature’s.

As below so above

Mr Pompeo,

One of the fundamental objective laws of the Universe says As Above So Below. But because our planet is in a state of Arch preposterous it is run according to its opposite- as below, so above and that violates the Objective Universal Law. The planet’s testimony is the most screaming testimony that your defense departments have ever received regarding the superpower’s violation of the most basic human rights. I do not know when it started but its visible signature is at the entrance of the headquarters
of cia. I said many times that whoever ordered embedding of the most secret symbol of the entire universe into the floor he was an Icarus’ cousin, missing the soul matter for the sole matter. That is probably the most grievous manifestation of the Law of 7, the Law of Octaves. What started with your enlightened Constitution created according to  As Above so Below ended up in its total opposite. So if you want to get this right, you need to reverse it first and learn how to lead the historical octaves to their evolutions, not devolutions. You have all means to do that. Their choice determines the results.
Then do your live exercise. It might even occur to you that you would get far worthier results if you told the involuntary participants that silencing their noisy personalities lowers the expenditure of their life energy and gives space to their essences to develop.
But right at the moment, it seems it is done for coldblooded calculating of how much more energy and what kind can be harvested from us and how to introduce id2020 to humanity via vaccination against the corona.  I wish I were wrong and you were indeed getting “this” right.

Your sincerely,

Dagmar Palmerova

“This is not about retribution,” “This matter is going forward — we are in a live exercise here to get this right.”

The old patterns

 

I am Dagmar Palmerova. I have been trying for 10 years to explain to the whole world where is the real core of all problems of this planet from the esoteric point of view. But very few people understand it because they have been misled about the word secret. 

I had spent 20 years in a so-called secret society and due to the coronavirus scenario  all of you can see what secrets it represents.  To undertake voluntarily the process of getting to ‘know thy self’ by trying to become conscious of oneself and observe oneself in different circumstances, so that the patterns of one’s own unconscious mechanical behavior can be seen, which is the biggest enemy of everyone’s life.  It is the real  esoteric meaning of the deep state everyone is talking about.
Unless this is understood, the problems of the planetary weather control will hardly  be solved qualitatively.
When we realized that human body is a bunch of energies that can be manipulated with, and directed like weather, out of that very deep state of unconsciousness of ours an idea was born that we can harvest that energy for different egoistic purposes as my case perfectly demonstrates worldwide. There is an army of citizens of different nationalities and geography who have become unwitting targets for the experimentations with psychotronic technologies. Without their brave testimonies, their research of this field and without collecting the extensive scientific evidence it would not have been possible to reach the current level of awareness of this  world of energies. The science knows enough to be able to misuse it and enslave the whole humanity with it but too little to see and fully understand its role and significance in the Creation of the whole Universe.

My past and my coronavirus  have nothing to do with all those people targeted electronically for military, scientific  economic or other graceful purposes except serving as a detour to bring public awareness to it.
We have in our bodies microchips or other types of  sensors which allow the remote targeting of our bodily organs via smart technologies including the smartphones.
With the rapidly developing biological research the nano-sensors found their way to directly access a human body via the mandatory vaccination system so practically we are just about to digitalize ourselves but that is another branch of our  deep unconscious state’s story..

I do not know how I can get out of the kitchen, my esoteric approach to people is interpreted not according to what I feel and know. We are all energetically connected and everything living is a part of myself, including the beasts and murderers. In that sense we are all brothers and sisters on a different scales of time, evolution and vibrations.
Please take that  into your considerations when judging the current state of planetary affairs so that we do not have to follow all history’s steps of the planet Shikasta.

 

The core of the planetary problem

I am Dagmar Palmerova,

I am a human being who was created certainly not by the natural evolution but by our Creator SUN ABSOLUTE for specific cosmic purposes, which are documented in the highest science on Earth, the esoteric science. The ongoing separation of orthodox science and so-called religion is ideologically as well as scientifically so obsolete that it causes very serious imbalances in Nature and in the general functioning of humanity as we see right now in the coronavirus scenario. Our clandestine egoistic experiments with psychotronic technologies for power possessing games practically demonstrate what religious esoteric methods have been achieving for millennia by natural, sustainable ways for the sacred purposes of developing human souls. Simply by understanding and respecting the objective laws of the universe and our position on the Ray of Creation.

In the first part of my life, I did not know that beings were created for specific cosmic purposes, I was taught the primates were my ancestors so I lived my life from a moment to a moment, without having any specific aims in life.

With such an approach one can easily violate the most basic universal laws and that was certainly my case. As you all see I trespassed the universal as well as legal laws, sinned many times, cheated many times, failed many times,  so many times that I cannot remember most of them. The co-vid virus statistics can give you the exact list of all my regressions over the 68 years with their unfortunate consequences. For all those disgraces I sincerely apologize, beg for your forgiveness, and understand that legal consequences must take place.
But it is not exactly the easiest position to be at where my past has very little to do with the global issues and vice versa, but that past determines my ability to reflect on the current global issues that are so complex and so deeply rooted in the unconscious way humanity lives that I do not know how to deal with it without the possibility of talking to anyone. Please can you understand that this is a form of psychological cruelty?
From what I perceive there are several layers to the coronavirus hoax. It was created like in the scriptures – each level of the story has to correspond to some element of truth according to the level of understanding of the reader.
So someone understands it literally:  there are certain types of viruses or bacteria that can cause harm to human bodies. After my return from China, I had to stay in bed for several days as I could not function at all, I thought I contracted something from the black egg I bought at the market. But I fully recovered within a week or so.
Then 10 years ago I had a test done of my intimate organs and was diagnosed with staphylococci aureus.  I did not have any problems, I am highly allergic to antibiotics and I did not know that it could be serious so I forgot about it. I already wrote about it on my website. A decade later the coronavirus has been used as a screen to uncover, how many people I met in my life and how many of them contracted staphylococci. Everything is documented in statistics, so with the right key, anyone can know the details. There are no human rights laws applicable in pandemics which would prevent collecting such information, making statistics out of it and exposing it in full to the public. Such unprecedented humiliation of anybody who has ever come in direct or indirect contact with me might be the modern version of the Old Testament’s approach to sins.
Statistically according to the medical journals the annual global influenza-associated respiratory mortality rate per 100 000 is 5.9 %  which is 5900 people.
The annual staphylococci aureus mortality rates vary globally from 0.007 to  0.1 % in developed countries which represents 135 people out of 100 000.
Of course, I might be missing something in my kitchen.

The deeper layer of the coronavirus represents a far more serious situation created by the misuse of the previously mentioned psychotronic technologies, developed as non-lethal crowd control weaponry.  They have been passed down to the private sector which uses it for commercial and political purposes. Personally, I have been functioning since 2010 as a subject of the military or intelligence psyop operations and my body is contactable with smart technologies by literally anybody who is willing either to make or pay money as can be seen due to my 24/7 public and private surveillance. Each targeted person must have some form of microchips or bio-sensors in their bodies that can mediate the electronic contact. I certainly have several of them. Many people do not even know that such sensors could be present in their bodies so maybe some testing can refer to it?

To be a subject to complete body and mind control as I am is absolutely unacceptable for any human being. No matter how many advantages you can come up with under different circumstances, it contradicts the free will of man. Yet we are on that path.
Just a brief look into the world of electronics shows your fascination with the idea of combining the biological being with the technological craftsmanship and reaching physical immortality and mechanical intellectual superiority.
That fascination is rooted subconsciously in the religious domain – human beings were created in the image of the CREATOR meaning we inherited free will and power to create. But do you understand that our atheistic perception of creation is reduced to pro-creation of species and the physical world, nothing more.? Your orthodox science with all its marvels is just about pro-creation, dust to dust so to speak. The word creation refers to the creation of the human soul and our real immortality which is independent of any physical form.

And processes of such creation had always been the subjects of all true religions’ theory and their once inseparable psychological schools for the practical teaching of such processes. That has been lost and we need to revive it and very soon, otherwise your digitalization of human bodies will bring a disaster to our planet. I do not want to frighten anybody, I just want to make people aware of the core of the whole situation on Earth.

When the ancient objective science of vibrations of matter got into our hands, it did not take us too long to come up with an idea of harvesting the energy from human bodies as its sustainable sources and we ended up with mining cryptocurrencies.
This very energy you harvest from people is the sacred energy that is given to us as our esoteric ‘daily bread’ for our mental, conscious and spiritual development. And you harvest it for egoistic commercial purposes on a global scale? What effects will that have on the entire population? We will really become the ant colonies.
I can do nothing about my past but I know for sure that at this point in human evolution the esoteric science has to be introduced to general humanity in order to prevent such ideas from materializing.

Can you actually grasp what we are doing and can you understand that it is totally irrelevant what I have done in the past in comparison with our sheer ignorance of the objective laws of the Universe and the real purpose of our existence?  Our destiny is to participate in the Creation of the whole universe provided we figure out how to do it first for ourselves. The old religious texts have all knowledge we need. Just the keys are to be found.

 

A letter to the UN

Dagmar Palmerova
130 00 Prague 3
The Czech Republic
Tel:
Email:

6.4. 2020

Her Excellency Madam Michelle Bachelet
United Nations High Commissioner for Human Rights
Palais des Nations
CH-1211 Geneve 10
Switzerland

Re: G/SO 215/51 CZE(GEN)

Your Excellency,

I would like to address my case to the United Nations for the impact it has had on the whole planet including Mr. Assange, who is in jail on my behalf while completely innocent and courageous to stand up for the rights of human beings, who have become oppressed by the authorities in one way or the other for testifying certain facts in the public interest.
I collected certain facts of public interest over the internet while living in Sydney and when self-deported to Prague for the crimes of theft,  fraud, spying, terrorism and other deficit of character and morality,  by the course of circumstances these facts of public interest were sent from Prague to Wikileaks and published.
Since then his life has been gradually reduced to the space of 4 walls of the Prison Belmarsh waiting to be extradited on my behalf to the US and mine brought the planet to substantial chaos, after being put under the 24/7 public and residential surveillance including mind control and psyops.
This situation has lasted for 10 years and as no one is allowed to mention my name in the media directly, the collection of symbols and other people’s lives have become the bearers of my life stories with many public misunderstandings.

The current coronavirus scenario has escalated the whole situation where the Czech Republic and Australia were ordered directly I believe to lustre publicly and even medically all citizens who have ever come in contact with me down to their ancestors line which suggests that there is something seriously wrong with our perception of human rights in a democracy. Such humiliation and total degradation of the privacy of thousands of innocent people is a feature of public psychological abuse that is explicitly stated in your latest torture report.

While I could not dispute the majority of the accusations if I were presented with them (no authority has yet responded to my requests over 10 years), the Five Eyes reactions appear rather mysterious to the crimes I had committed. To any human experimentation, there has to be the subject’s consent, and although I take it as a part of my esoteric debt, I did not give my consent to it. I have been prepared to face the world and its authorities for 10 years.

My case may serve as a testimony to the existence of no-touch directed energy technologies, used by the governments and the private sector for their convenient characteristics of rays‘ invisibility and anonymity in their remote control. They employ them as ‘not so lethal crowd control weapons‘, capable of manipulating the psychology of not just the individuals but of humanity on a large scale. Their profound misapplication in human experimentation violates the most basic human rights of all international treaties we have ever created.
While they stay covert, there is no possibility of creating new laws that could protect human beings against their misuse and if the masses were equipped with bio-sensors in their bodies (like ID2020 via vaccinations for instance),  their psychotronic properties might be easily deployed as the means of mass depopulation.

This situation undoubtedly belongs to your hands as an international institution that was created by our grandparents for protecting ourselves from ourselves when our desire for absolute power disturbs viable peace. The current circumstances suggest that such a level of hidden power has never been reached in peace times before and, according to Revelations, is unlikely to be sustained.
I am very well aware that this longstanding problem far overreaches the competences of single governments and is rooted in the global battle of conscious vs unconscious futuristic plans for our civilization. As we have moved from the realm of physical science perceived by senses to the world of electric and magnetic properties of psychological character, we are in desperate need of ‘metanoia’.  The general lack of knowledge and understanding of the highest esoteric science is the main cause of all turmoil as no one is systematically teaching how to use scientific discoveries in accordance with the Objective laws of the Universe. The Universe is spiritual, the original ‘secular’ science meant that the adepts of scientific studies always learned in a controlled manner from other persons of science in accordance with the ethical and moral development of their ‘being’ that guarded scientific discoveries against harming people and the planet itself. That has changed, yet all planetary superpowers have access to such knowledge and time has come to introduce it to humanity, it has been long overdue and it will bring the ‘third reconciling force’, necessary to see what needs to be corrected on a global scale without usual reciprocal elimination of ourselves. Life on Earth was created for specific cosmic purposes and I am convinced we need to know our roles predestined for us by our CREATOR ENDLESSNESS.
What platform would be more suitable for such an introduction than the United Nations?

I am reminding that this situation and the way we all approach it will set a precedent for future generations.

Yours sincerely,

Dagmar Palmerova
A copy sent to the Czech Minister of Foreign Affairs in Prague

 

To the medical & co establishment:

If I had to choose between for example lifelong herpes, lifelong diabetes, lifelong multiple sclerosis, life long autism, life long learning disabilities, cancers, microchips &  sensors for new human slavery and staphylococcus treatable by herbs, I would choose the latter.

I was just thinking on the way from my walk, how the young generation’s reality has been replaced with virtual reality. Observing them day by day, I am not so sure if it is better. We at least were brought to a point where we could not but ask that burning question: what is the purpose of human life and why we are here. And we found the answers and wanted to pass it to you and say “behold you originate from REAL HEAVEN”, you are a spark of GOD that strives to re-blend with its original source, perhaps in the wrong way but essentially with right intuition  and your artificial intelligence, ignorant scientists  and ‘who’ do everything to prevent you from getting there.”
It somehow got lost in warp time of obscene.

A shortcut to coronavirus

To orientate oneself in this pure madness a shortcut might help.
The coronavirus has at least three layers of the meaning. The most obvious is the virus itself which is no more deadly than other viruses of such kind.
The second layer is the fact that by researching its origins one comes to the family of viruses with the history going back to different warfare laboratories and their experiments with sexually transmitted diseases with the aims of reducing the number of that population which does not comply with the moral standards of the ape descendants.
That is connected with my case where I was diagnosed a decade ago positive to a streptococcus of which I was not aware at all so I did not care because the medicine treats it with antibiotics that destroy our etheric substances.
Now in 2020 when the real planetary problems are mounting for solutions the whole globe is exposed to the search for everyone who has had an intimate contact with me over the 67 years of my existence and the same ordeal applies to them, it affects my friends and even everyone who has ever met me talked to me or even sat next to me for more than 5 or 10 minutes.
Nobody can escape to it as there is the tape of my entire life taken by satellites and so everyone is known.
The third layer might be the cover-up for human experimentation programs like the one I have been exposed to in front of your eyes from 2010 through some type of bodily sensors.

There is a real reason why we are all exposed to this unprecedented treatment. I am sure the scientific super-elite has the answers to it for you if you survive the streptococcus. My explanations cannot permeate their renowned ‘intellectual integrity’.

The trial

It is very hard when the majority of the earth’s population’s centre of gravity is below the waist. It colours the stuff above that so it becomes invisible or at least irrelevant. It has been used to manipulate emotions of all sides since 2010 and it will most likely take us to cop 21 as pre-planned….or am I wrong?
My letters to the officials of three countries involved – Au, the Czech Republic, and the US asking for my extradition to the US to face their charges for espionage & unsuccessful trials to break into the government’s websites have been overlooked, and instead all my private liaisons since Adam are under the global public and intelligence scrutiny.
I am 68 this year so it might continue till  Noe’s Ark.
I thought that people would understand that there is  Knowledge indispensable to the survival of humanity in the long term, Knowledge which contradicts the transhumanistic course towards the human/artificial intelligence merger almost everybody is so fond of and that they will start to read it, verify what it teaches and apply it into their lives, utterly independently of me and my history.
Well, I was wrong. My history took over and has been used as deterrent against that Knowledge of divine origin.  The only thing people actually grasped was the ape story, yet even that without the right connection to their existence.
I must remember the lemon tree.

 

Man’s evolution

When reading the court proceedings of a case that is political, one thing comes across one’s mind. The juridical foundation is built solely on Power according to the Old testament. But we live in the third millennium, our science reached the level of knowledge where we begin to understand that human existence is interlinked electromagnetically not only with all life on our planet but with the entire Universe and the blockages in one region affect the whole system, be it a human body, a family, a country or the whole planetary ecosystem. So if one country causes some sort of blockages, it evokes consequently corresponding reactions somewhere else, perhaps of seemingly accidental nature. It is a manifestation of an Objective universal law that we named  Newton’s first law.
The whistleblowers are a very good example of that. We call them adversaries, but in reality, they are the embodiment of the first Newton’s law.
The true evolution is characterized by the rise of human consciousness. So far we kill each other unlawfully and then lawfully, just not long ago we slaughtered ourselves mutually in so many millions that it finally horrified us and we managed to protect ourselves by declarations of human rights and freedoms of speech to move our reconciling processes to a more civilized level of Reasoning between ourselves or in courts. Yet not even a century later we disregard them completely for refusing to comprehend the existence of not just the most fundamental objective law of the Universe but also to mentate on the fact that for 2000 years we have not been able to grasp the significance of the New Testament for our further evolution, which is firmly expected of us by the whole galaxy.
So what is your Reason suggesting?

Days of our lives

I am not allowed to put it in video form.

This situation is a classical product of sleeping humanity. That is how we act and react to the external stimulus. You will be re-living the segments of my life journey feeling superior in your moralistic purity and somehow will overlook that you have been watching for 10 years the human experimentation live, 24/7, you have seen that human body and mind with some form of biosensors can be controlled remotely through directed energy devices according to the whim of a doctor or a police officer at the other end, you have seen real suffering physical as well as psychological, you have seen the psychiatrists and doctors to deny it, you have seen the police to deny it, you have seen the governments ignore the letters, you have seen the videos of victims in total despair for what was happening to them through the application of directed energy weapons and you have seen the mainstream media’s inability to report it directly.
The technology is hardly going to disappear because you will never give up your wi-fi smartphones voluntarily nor will the militaries dismantle their psychotronic systems around the entire planet, therefore you and the following generations will be exposed to these technologies the same or similar way.  It would be wise to protect yourselves at least by acknowledging their existence so you would not end up drugged as delusional in psychiatric institutions on the top of suffering from the microwave or sonic radiation.
Then the juridical domain could create the laws which would make such attacks on private citizens illegal.  Up till now  it is legal, so are the murders and destructions of properties and lands caused by the use of directed energy weapons.
These technologies have the ability to interfere with the natural electromagnetic circuit of the Earth with which all life on earth is synchronized, including us humans. Here originates your real cause of  weather change and  also your physical and mental slavery because by exposing the planet artificially to different electromagnetic frequencies you can be manipulated to whatever psychological reaction the planetary leader chooses without your knowledge unless you pay attention to yourselves
But you pay attention to my private life and to carbon dioxide, so we cannot move anywhere except to quarantines against your coronavirus.
When you are all so courageous heroes, why don’t you put me on whatever trial those up the top need to keep political appearances and help the human rights fighters to free Mr. Assange, who understood the difference between the elephants and flies and published it?
I understand it as well but your lasting obsession with the last judgment made it quite irrelevant.

The Last Judgement of the atheists

After this Last Judgement of yours to which you have no legal nor Universal rights whatsoever,  you are all the whitest lilies of the valleys so there is no karmic reason not to move out of this mess.
The Zero step: Please free Mr Assange, Ms Manning and all those who are trying to inform you about the global dangers
The first step: Please finally inform the rest of humanity what some of your ancestors knew right from the beginning – that humanity does not originate from apes but apes originate from the accidental crossing of a human genome with that of an animal. You have the scientific proof of that yet you are concealing it with horrible consequences for the whole planet.
The second step- The life on Earth as on any other planet has been created as a part of the Ray of Creation which originates from the MOST HOLY SUN ABSOLUTE. I testify its existence as is expressed in Tabula Smaragdina.
Planets themselves are actually stars, the Earth is not an exception so we get  the natural light and heat by splendid reflections. I hope that the Nasa hotels will be booked years in advance by visitors who will want to observe this universal mystery, of which we have been deprived for so long so unjustly.
Some enlightened, morally pure, articulate scientists with good command of English have to come forward and explain on the international platform the purpose and the aim of human existence and the ways how to fulfill them. Such persons will need to understand that we all originate from the MOST HOLY SUN ABSOLUTE as everything else which breaths,  be it fauna or flora and that we are connected with OUR CREATOR residing on the MOST HOLY SUN ABSOLUTE through the special apparatuses in our bodies which are designed to tune to its frequencies, permeating the whole universe but the Absolute the Firm.
Without such information, you will keep killing each other via robots in the name of freedom, democracy, terrorism, and transhumanism until this time the ‘Most High Commission’ gets angry.  Then we will be carrying the freaking out jokers on our shoulders if we are still around.

The burning questions of the day like human experimentation, military ‘CO2’ weather control, 5G, vaccinations, genetic modifications of every kind, or geopolitical wars will be easier to deal with as we will all have the psychological uniting Universal GPS,   beyond the reach of any cyber-attacks of artificial intelligence, no matter how advanced.

Apes as ancestors? No, dogs.

My dad got a new ID which has already an electronic chip in it. There is a very short step between IDs and our bodies. The media have been preparing our psyche for such an event for a long time, our love of easiness and speed ironically supports it and compulsory chipping of all dogs in the Czech Republic has not created any controversial reactions as people ‘understand’ the advantages. I went for my morning walk the other day and saw a dog ahead of me in the park. It was alternately lifting one leg after another while standing at the same place. It looked to me like being remotely controlled, a pretty repulsive thought indeed. Do we actually ponder over this chipping industry? Do we understand that our bodies can be remotely controlled not just physically as this dog but psychologically and emotionally as well? Once it is officially empowered, then your freedom as such will be lost. Your temper or anger can be raised, your habits altered, your voting preferences or decisions changed without even knowing it, remote ai judging you according to the level of being of its programmer which is perhaps the most insulting experience of all human experimentation, but it does far more damage on a subconscious level, where you want to either please the program out of fear not to lose the points or sneak around it or rebel against it just to name few….then what is considered ‘good’ in one country is considered ‘bad’ in another;  it corrupts one’s nature, it does not wake up the united objective conscience inbuilt in us all by our COMMON CREATOR as a conscious link between HIM and us while granting us at the same time the freedom of choice between good and bad…We are replacing a conscious teacher with an unconscious policeman. The moment the person knows he/she is off it, they will go back to their original state. Personally, I wonder how facial recognition cameras alone, regardless of their sensitivity can monitor billions of people 24/7. They must be traceable by GPS, how? That is certainly not the way of “evolution” but dark ages hypocrisy. And the story continues, in Europe, your chipped passports are going to be linked to your vaccination records within one or two years so your movements will be most likely highly restricted or even stopped (like in Iceland) unless you comply with the vaccination schedules. (Just to demonstrate our associative thinking: ‘vaccination passport’ has been proposed, modeled on the successful pet passport system which helps to record immunization histories of pets moving within Europe. The pet passport system has significantly improved the immunisation rates of animals.)

Drones to be or not to be

I have a problem with your unsustainable drones and ai replacing sustainable humans. I referred several times to the esoteric facts, stating that electricity is a limited substance of the atmospheres and planets, sacred to all three-brain beings of the entire Universe including humans as it participates in arising and declining of every form of existence.
Your science has proved that every cell of the human body is run by electricity. Is it so difficult to mentate on this information with being Reason and with the precautionary principle taken into account conclude that perhaps you save a lot of money by replacing humans with efficient machines, but you will lose them all when those “unprofitable machines” will end up in the Universe 25  and you and your drones alone will not be able to fulfill the task, appointed to us by the Ray of Creation?
Shall you not explain to humanity first what is the real purpose of our existence and the ways how to fulfill it so that people could orientate themselves in this mess?

North Korea

The nuclear disarmament of North Korea would be a very desirable act for the whole humanity if it were a reciprocal planetary act, based on an understanding of the objective laws of the Universe. Unfortunately, it is not the case. Despite the fact that defense departments are traveling across the world to clear their names the whole world is witnessing the most abusive and primitive misuse of power – enslaving of a human body in a state of its unconsciousness so it cannot defend itself. This has been happening across the world for decades, I am not the only person who can testify to that so if the repressive activities of the police states into which we have transformed our democracies are degraded to the state lower than that of animals, what solution to such scenario there is?
How can you imagine that GOD would bless such management of the planet?
Yes, I see you are building a distant future, but you are building it on sand so it will fall apart in colossal destruction.

I am ready to face your court procedures and prisons and do not need any lawyers.
Merry Christmas to all participants.

Universe 25

The sempiternal identification of science with Darwinian survival of the fittest brought me the thought connected with the Ray of Creation. According to it, life is constructed for the transformation of energies and the transformation is secured on the principle of the struggle, which creates the energy. Taking the Roden experiments – everything was supplied to them in abundance. First, they prospered and multiplied and then died out. Could it be because they stopped to fulfill their function for which they were created? To transform the energies as everything living? No struggle for survival. On that Darwinistic level. So their existence was not necessary anymore.
The laws are the same for everything in the Universe, meaning we also have to transform the energies, but the rats are what is called two brain beings and humans are three brain beings, the only animals with the privilege of having the intellectual centre, which works on the struggle between yes and no, so what if our survival actually does not have to depend on the animalistic fittest principle but on the bases of qualitatively higher exchange of energies? If that were so we could, after all, restructure life on Earth accordingly, as it is in Heaven.

Sensitizing

I do not know who is responsible for the electronic sexual tortures so many people are exposed to including myself.  Who is involved “just” in sex trafficking apart from governments, global intelligence, police, army, lawyers,  doctors, mafia and the actual smart phoners and who is “just” usurping a monopoly on karma executions, exorcism and ‘soul’ creation via hidden sadistic sexual drives?  I had been involved in REAL esoterism of the West and East for over twenty years and students were actually strongly discouraged from sex. I have never come across anything, which would suggest that 24/7 electronic masturbation with peaks leading to the point of madness and despair could lead to the growing of spiritual “wings and horns”. If anyone believes that, just look at the state of our planet and check on the intimacy of my life since I started the esoteric studies.  What would be your conclusion?

The first step?

I do not know where you are heading, it looks like towards the Lord of the Rings or you are following that “zionist” pamphlet. In both cases again to the reciprocal destruction, exactly the same pattern as always.
That pamphlet is a puzzle to me, I read it many times over the years and it is pointless to pretend it does not resemble our present situation in several characteristics. I even have to agree with many of its observations of human nature if I want to be sincere. But what is chillingly clear that whoever the author(s) was/were, they did not understand the most fundamental essence of the entire Universe: The Universe is created from the HOLY CENTRE   and that Centre is LOVE,  the force so powerful that it literally “moves the stars”. How they cut themselves off that force is a mystery to me. It must have been the case of st. George becoming a dragon himself.
I understand that to keep in a balanced state 7 billion sleeping people who intentionally have not been  educated about the real purpose of their existence although our forefathers knew it just one hundred fifty years ago is a task that might appear impossible without the dictatorial manners in a velvet gloves of democracy but the time has come when the Universe is demanding of us quantum leap in consciousness and for such task we need conscious advisers.
First, we need to know that we are asleep
Second, we need to know what it means
Third, we need to know the difference between the second and third state of consciousness
Fourth we need to realize that we cannot sustain the third state of consciousness for more than 2 minutes if untrained.

For that, we need to wake up first the psychologists and psychiatrists, probably by connecting them for a moment to the psyop programs they have created so they would understand what they have done.
That would be a good start. The first half of the task was actually created for them by the more enlightened quantum physicists. By applying pure logic, they can finish it.

The abortion ban

Unwanted pregnancy for whatever reason has always been an inseparable part of life on the earth throughout the history of humanity. So have been wars killing women and children without a blink of an eye and lately, the vaccine caused mortality of newborns or the silent war techniques …men can be very hypocritical… what percentage of unwanted pregnancies are caused by them? When a woman/girl is happy in a relationship most likely she would not want to terminate the pregnancy. Besides, it is she who has to bear all the consequences for the rest of her life. The ban will only transfer the termination from the professional environment of the hospitals to the illegality of backyards with risking her life. Who wants that? She needs to have an option. But it is true that we live in the Universe where the objective law of cause and effect is in operation and they might end up like me, with no children.  So the precautionary principle and knowledge of the purpose of the Creation are much recommended and wished for…

Yesterday

In 1992 a girl had her speech on the international platform about the environmental state of the planet and the way we as a society behave which leads to such disastrous consequences. Well 27 years later we behave even worse than before, we create autistic children in unprecedented numbers,  we have surrounded the planet with an electromagnetic grid which is raising the cancers and other health issues well above the ability to deal with it politically socially or economically. We have used the esoteric knowledge to make the puppets out of people and play the global theatre with them to amuse some of us who can afford the tickets.  We selected for gradual elimination those among us not worth to be called a man according to our standards and we are replacing them as unprofitable meat with efficient robots. The rest of the sheep we plugged into the giant quantum computers that control not just all our physiological movements but our thoughts as well and eventually decide if we are worthy of getting on a tram or not.  We use them as guinea pigs to experiment with hybridization of species if for example combining the spider DNA with human DNA gives us a spider man or a spider monkey. Those who can see through it and object against it publicly we throw into the jails via the jurisdictional puppet shows or/and fry their brains and bodies with directed energy radiation. To keep the illusion of democracy we must allow the underground movement but we direct, infiltrate and limit it by all possible means to ensure it does not spread over the appointed boundaries.
27 years ago we at least listened to children who were able to see the external impacts of our activities. Today we criticize their autistic appearances and show the world that the head of the militarily most powerful nation on Earth is more than an autistic child.  What the third girl down the treck will look like? Or rather will there be any raising their voices?

Yes, this is called a strong identification. But you cannot solve the problems unless you specify what really causes them.

When you unite your efforts in stopping something for good of humanity like 5G for example, you have the Universe on your side. The effects are visible.

 

The birthright to choose

I do not know the case of Lynda Thyer.  But I lost so many friends treated with chemo/radiotherapy that I would rather leave my body than use them as a treatment.
I learned that the chances of survival  for the alternative and orthodox are similar; but they differ greatly after 5 years, beyond which statistics usually do not refer to.
And there are factors entering into the process of which we know very little like faith. Confirmed by science, we know by now that the Universe actually is spiritual (to be revealed in Zero Day?) and so the righteous perhaps could take into the consideration, that human beings were born free in certain respect and in that exact respect they have the right to choose whatever treatment they want, provided they do not jeopardize life of someone else.  No jurisdiction of this planet has objective right to put into jail someone who attained positive results in treatments, where the orthodox failed. It reminds me Dr. H Clark  and ironically her work used the same physical laws as the inventors of DEW.
We need an intelligent approach here.  The statistics clearly state that the average rate of success in the the orthodox treatment is around 50%, so why do we create such an outcry when someone comes  up with an alternative?  Am I so helpless that I cannot choose for my body (which I know better than anyone else) the treatment, based on my life long observations? Majority of people will follow doctors’ instructions, that is normal. But I would expect them to tell me all pros and againsts, all risks and possible gains of the orthodox & holistic approach and then it is up to me to decide, which way to go, taking  full responsibility for the choice I made and its consequences.
Who has the right  to deprive me of such possibility?

https://wordpress.com/read/feeds/25267803/posts/2376567739

God’s energy

“God is consciousness, God is energy. He is ever responding to us.
The vibration of his thoughts, sent forth, requires energy.
The energy manifests as sound (principle of dew)
Talking means vibrating . In the vibration of his cosmic energy He is talking all the time.
He has become the Mother of creation that materializes Herself in terms of visible forms.
What is matter? Nothing but a particular rate of vibration of God’s cosmic energy. No form in the universe is really solid. That which appears so is merely a compact or gross vibration of his  energy. He is talking to us through vibrations.
So how to communicate with him?  The vibrations of different languages originate in the cosmic vibration. What is language? It is a certain vibration. What is vibration? It is a certain energy. And what is energy? It is a certain thought.
God, being the cosmic vibration, knows all languages.”


So where is the problem? Why do we have to be chained to the artificial intelligence computers and the internet of things when our bodies alone are the universal internets, able to communicate with the CENTRE OF THE UNIVERSE?

Dopis Ministerstvu spravedlnosti

17.7.2019

Paní Mgr. M. Benešová
Ministryně spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 424/16
128 10 Nové Město

Vážená paní ministryně,

Devět let je dost dlouhá doba na to si oficiálně připustit, že Česká republika je prvním státem na světě, ve kterém byl na lidskou osobu uvalen (zdá se globálním stanným právem) veřejný 24/7 dohled, který monitoruje nejen každý její pohyb a myšlenky, ale zároveň ji dálkově zapojuje do tzv. vojenských ‘psyop‘ operací, které ji vystavují nejrůznějším fyzickým, psychologickým i psychickým nátlakům jak externího, tak interního charakteru.
Jsou k tomu používány vládami celého světa prozatím utajované, dálkově ovládané technologie přímých energií, které jsou navíc neviditelné, takže je prakticky vyloučené lokalizovat jejich uživatele.
Sice je vše pod veřejným dohledem, ale nikomu z Vás na naší planetě není dovoleno o tomto sci-fi experimentu mluvit a tak si média po devět let vymýšlí různé symboly, pomocí kterých o něm referují.
Nedávná návštěva našeho pana premiéra a ředitele Bezpečnostní informační služby v Langley ve mně vyvolala dojem, že tato absurdní situace konečně vyústí ve smysl dávající cíl, bohužel mylně.
Protože jde o mou osobu a mediální pozornost ve skrytých formách vyvolává extrémně negatívní reakce veřejnosti, které považuji nejen za škodlivé, ale přímo nebezpečné ve svých možných důsledcích, ráda bych přispěla ke konečnému řešení, do kterého se vládě nechce nebo to má zakázané. Continue reading “Dopis Ministerstvu spravedlnosti”

Z kuchyne pred prazdninami

Protoze nemam absolutne zadnou kontrolu nad svym telem ani mysli, ani nad medialnim obrazem, ktery me representuje 24/7, jsem si vedoma ohromne manipulovatelnosti ktere jsem vystavena. Navic nemam moznost zadne opravdove komunikace a pohyb na socialnich sitich, na ktery jsem odkazana mi pripada jako zaminovane pole, ktere muze vybuchnout ve kteremkoliv okamziku.  Tento zpusob zivota je nenormalni a ohromne nebezpecny, protoze zneuziva nebo si zahrava s nejmocnejsi silou Universu a ten, kdo vse vede nemuze vyhrat, jedine muze privest tuto planetu ke katastroficke situaci, na kterou vsichni doplati a on sam nejvice v podobe budoucnosti v case.

Moje role je nepochopitelna, ja bych v teto hre  vubec nemela figurovat protoze muj pohled na svet se diametralne lisi od vas vsech a nase vecna nedorozumeni jsou toho nazornym dukazem. Vas svet je plny lzi, nemuzete rici pravdu, musite pouzivat symboly a ode mne se ceka, ze jim porozumim a ze vas nejak smirim. Ale v momente kdy pristoupim na vasi hru, tak se stanu jednou z vas a budu svazana stejnou masinerii jako vy a to ja odmitam. V poslednich dvou dnech jsme videli, ze pozitivni energie je nakazliva stejne jako ta predchozi negativni a ze je optimalnejsi s nimi zachazet vyrovnane. Napsala jsem lidsky dopis G20 s uprimne minenym nazorem, co je treba udelat abychom se dostali ze soucasne etapy do te nasledujici. Nemam pristup ke vsem faktorum, ktere ji ovlivnuji, ale kdyz vecer otevru zpravy a ctu ze pod zastitou Evropske Unie se porada v Bruselu Globalni konference o ockovani  na nejvyssi urovni s politickym kontextem a vim, ze vedecke analyzy ockovacich latech vykazuji  geneticky modifikovane substance neznamych zivocisnych i syntetickych druhu, krystaly a  nanocastice tezkych kovu, nemajicich s targetovanymi nemocemi vubec nic spolecneho, neco takoveho si na sve svedomi odmitam vzit, nezlobte se. Tento scenar se opakuje jiz devet let, vsichni vime, ze jde o ritual, kterym se zabiji cas az do momentu, ktery nekdo nahore stanovil nebo do mziku oka, kdy nam uplyne cas, vyhrazeny Universem.

Protoze jsem si vedoma toho, ze vse je spjato se vsim a strhnout dum z karet jsme se behem minulych tisicileti sice naucili dokonale, nicmene se soucasnymi  vojenskymi prostredky si nejsem vubec jista kdo by si byl schopen poradit s nasledujici etapou, (pokud by vubec nastala), davam prednost rozumovemu pristupu. Dovedu oddelit pritomnost od minulosti kdyz je to v zajmu budoucnosti, ale kdyz vidim arogantni minulost ve skutecne  roli minulosti v  pritomnosti, okamzite se vzepru. To jen vysvetluji princip sveho chovani, ktere je absolutne predvidatelne.

A letter to the White House

Dagmar Palmerova
…………
The Czech Republic

12.6. 2019

Mr. Donald J. Trump
President of The United States
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington DC 20500

Mr. President,

When I wrote to you last year about the biggest, yet unnecessary oppression of human  rights in the history of our civilization, I did not expect that one year later you would want to extradite Mr. Assange to the US and charge him with the 18-count indictment of the Dark Ages Espionage Act, totally disregarding the First Amendment, which was created by your enlightened predecessors exactly for such purposes like this- to protect him. The way the US manages the planet leaves unforgettable marks over the whole earth as well as over the bodies of its habitats who happen to survive it. Some people simply cannot watch it without resisting it which is perfectly normal and according to the objective Newton’s law of action and reaction. The mirror reflection they mediate is not an expression of hostility but a reminder of our dualistic nature and were it taken as such,  we would be on a different road to higher consciousness, not on a virtual star war paradigm path.

Our obsession with the new technologies of the new Dwapara Yuga age of electricities caused us to entirely overlook, that such age implies additional objective laws we are under, not applicable to the evolutionary lesser Kali-yuga of Dark Ages out of which we moved over hundred years ago. The building block of the Universe is not DNA but the force of LOVE, your most advanced scientists already know it. Why is it not reflected in your endeavors, be it military, political, economic, social or one of the human rights? Were it, life on Earth could reflect that of Heaven, as it was originally designed by OUR CREATOR THE  SUN ABSOLUTE. We inherited his capabilities of ‘creating’ and what have we created? Artificial copies of ourselves enhanced physically and mechanically.

One of your many wise teachers told me that the planet is like a living body, with continents being its parts, each with its unique, irreplaceable function yet all interconnected. The planet was sustaining us for millennia, adjusting itself only to our reciprocal destructions.

But now we took over its processes without grasping the Universal laws and obligations life on Earth poses on us as its inhabitants.

You can jail, mutilate or silence all dissent and make out of the internet ‘another TV channel’ for the time being, but you cannot hide the skies, nature nor the physical and mental devastation of species.

Mr. President, we all originate from the Absolute and we will return there as soon as we ‘get it’ right.

This way we will never get it right, trust me on that.

Yours sincerely,

Dagmar Palmerova

 

 

 

I copy sent to the US Embassy in Prague

I copy sent to the Foreign Minister of the Czech Republic