Here’s what you need to know about the new ai arms race

First, we need to know:
Why does humanity have to invest more in military artificial intelligence instead of human intelligence? Does humanity want it or just its managers?
What is its aim of it apart from the rodent race?
Lost in translation:
Unconscious humanity with the possibility to become conscious is investing unconsciously its reflection of divine intelligence and finances into the unconscious artificial intelligence without the possibility to become conscious.
Why not invest in humanity to become conscious beings ourselves and thus solve that mess we got ourselves into?
https://www.weforum.org/agenda/2021/02/heres-what-you-need-to-know-about-the-new-ai-arms-race/

Legendary whistleblower Daniel Ellsberg on Julian Assange and free speech

Why Are Some Apples Seedless?

The farmers’ and the consumers’ subjective, secular points of view are diametrically opposite to the theistic points of view of Nature and the whole Ray of Creation, built on the objective principle of reciprocal maintenance.
If thinking, what would one think is sustainable from those two in the longer term?

Zemědělskou půdu v Česku vlastní tři miliony lidí. Je v moci každého z nich svůj díl ozdravit, říká expertka

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zemedelstvi-ziva-puda-nadace-partnerstvi_2206200700_jab

“Mohu mluvit s každým člověkem, který umí udělat chléb” řekl Mr. Gurdjieff.
Myslel tím člověka, který ví, že k dosažení čehokoliv je zapotřebí lásky, touhy, myšlenky, plánu ji uskutečnit, prostředků k uskutečnění, vědění jak ji uskutečnit, překonávání překážek na cestě, objevování neznámého, získávání zkušeností až je produkt na světě.

Cesta chleba začíná právě u půdy a zrní, které pochází ze zrní originálního, od Stvořitele, jak je popsáno v prvním Mojžíšově, uzpůsobené k přežití věků i nepřízně počasí. Článek mě potěšil aktivitou mladých a jejich snahou navázat komunikaci s majiteli bohatství země. Církev samotná má jedinečnou příležitost se stát vůdčí silou v uskutečňování Genese v té nejpraktičtější rovině, kam by se lidé mohli chodit inspirovat jak materiálně, tak duševně a přiložit ruku k dílu.
Rozhodně lze přinejmenším navazovat na dávné tradice klášterních zahrad, na pradávné výuky ohledně bylinných vlastností a léčitelství, studijní pobyty, které by kombinovaly praktickou práci s půdou, s prostudováváním starých klášterních textů, obsahujících mnohdy dávno zapomenuté moudrosti našich předků. Před pár lety jsem na pár hodin pročítala jeden takový a na konci kapitoly byla přímo výslovně řečená odměna za strávený čas a zájem v podobě významu obalu kaštanu – jeho ostny slouží jako antény, kterými se nabíjí elektrickou energií z atmosféry kaštan uvnitř.
Nevím, jestli jeho moderní, geneticky modifikovaní příbuzní tuto schopnost již neztratili, ale i to může být předmětem výzkumů….hlavně je třeba co nejdříve objevit mechanismy, kterými budete schopni detekovat aktivní substance , o jejichž existenci ještě nevíte, ale které jsou známy esoterickým školám…
Ohromná budoucnost se otvírá přímo před vašima očima!!!!

Na konec ještě ta omílaná připomínka o koloběhu přírody a vzájemné podpoře, na jejímž principu je vystavěn celý Vesmír. V obcích mají lidé vlastní komposty, ale ve městech házíme všechny odřezky ovoce a zeleniny do směsného odpadu a ten činí víc jak 50%.
Tady existuje obrovská rezerva přírodního materiálu, který by se měl vrátit zpět do oběhu. Už za něj bylo zaplaceno spotřebitelem, takže je zadarmo, sám spotřebitel ho zadarmo vytřídí jako to dělá s papírem, plastikou, sklem a kovem, takže ho je třeba pouze zkolektovat, organicky zpracovat a vrátit na pole. Příroda je tak ohromná, že si ho dokonce sama zpracuje, když se přímo zakope tak, jak je…. Sběr jednou dvakrát týdně v určitou hodinu v určité čtvrti by zabránil tlení a sabotérství v popelnicích a značně by snížil sběr směsného odpadu. Dříve nebo později k tomu stejně bude muste dojít, proč ne hned? Proč čekat na výstavbu nových zařízení na zpracování? Šlo by vyčlenit experimentálně oblasti, kde by byli lidé ochotni se projektu zůčastnit, zapojit zemědělské školy a university k získání rad a dát prostor přírodě….když to funguje tady na louce, tak to musí fungovat i někde víc nahoře….Univerzální zákon!First complete sequence of a human genome

Researchers finished sequencing the roughly 3 billion bases (or “letters”) of DNA that make up a human genome.

Source: First complete sequence of a human genome
That is great, so when will be humanity informed about its true origin? Or are we considered intellectually lesser beings to handle it compared to the students of esoteric schools who have always known it?

The Invisible Rainbow in 9 languages

The political life has its own laws and rules, so has the social life.
The fact that electricity is first of all “an element that is to us more íntimate than the very air that we breathe” (Abbé Nollet 1746) has become a scientific and political means to manipulate the masses without them realizing it because to them the primary function of electricity lies solely in their external world.
Havana syndrome, Sudeck syndrome, neuroses of all kinds, and pandemics ring the bell to the sacred and internal dimension of this mysterious cosmic substance that was known to previous generations.
The Invisible Rainbow recollects its history from the 18th century up to date in a profound way and when reading it one wonders why it is not taught at all levels of the educational system across the planet….
….’The Sole of the Universe’ that produces and sustains Life thro-out all Nature, as well in Animals as in Vegetables” John Wesley the Methodist Church 1760


The globalist food chain

I follow the food chain dramas very closely because of the esoteric aspect and impacts of such planetary moves. I will repeat again that the atmosphere contains certain amounts of active substances our science knows nothing about as it has no means yet to detect them. But the plants have the apparatuses that do detect them, absorb them, and thus pass them to us as nourishment not only to the physical bodies but also to the spiritual bodies. Through genetic modifications, even through the majority of drafting, the plants lose this ability and that is one of the aspects of how the spiritual degeneration of humanity proceeds. Quite tragic because totally unnecessary, just the lack of esoteric knowledge and a total misunderstanding of how the Universe operates, on almost every level of our civilization. To grow food on such a major scale in environmentally controlled conditions, that need electricity to operate them, without the “reflection” of the sun’s rays, we will gradually stop fulfilling our cosmic obligations and then we will end as in the Universe 25 experiment. That is why I try to persuade everyone including the major players who invest in such technologies that we need to bring back the CREATOR into the picture. On scientific verifiable bases. Let’s not forget one thing, the globalists are on the same ship as the rest of us. With the right knowledge, we can turn the ship in the right direction. How little faith we have in the LOVE of our CREATOR…..

From Atheist to Bible-believing Scientist

https://answersingenesis.org/world-religions/atheism/from-atheist-to-bible-believing-scientist/

“Simple bacteria can divide each 20 minutes and have some 2000 different proteins each containing 20 types of amino acids arranged in chains of say 200 amino acids. To be evolved via beneficial variants by single nucleotide mutations it should take, not 3 x 109 years (the expected time life existed on Earth) but some 1050 years. There is simply not enough time” (Vyskočil 2011).

The Holy Science

Sri Yukteswar recognized that a synthesis of the spiritual heritage of the East with the science and technology of the West would do much to elevate the material, psychological, and spiritual suffering of the modern world. He was convinced that tremendous advances could be made, both individually and internationally, by an exchange of the finest positive features of each culture.”
Mahavatar Babaji said to Sri Yukteswar in 1894: …
“East and West must establish a golden middle path of activity and spirituality combined”.
India has much to learn from the West in material development; in return. India can teach the universal methods by which the West will be able to base its religious beliefs on the unshakable foundations of yogic science.”
“At my request, Swamiji, will you not write a short book on the underlying harmony between Christian and Hindu scriptures? Their basic unity is now obscured by men’s sectarian differences. Show by parallel references that the inspired sons of God have spoken the same truths.”


Swami Sri Yukteswar: “In the quiet of night I busied myself over a comparison of the Bible and the scriptures of Sanatan Dharma (‘eternal religion’-the name of the body of Vedic teachings)”
“Quoting the worTheds of the blessed Lord Jesus, I showed that his teachings are in essence one with the revelations of the Vedas. Through the grace of my paramguru Mahavatar Babaji my book, The Holy Science, was finished in a short time.”

India has certainly learned abundantly from the West in material development, contrary to the West, whose “son of man” state causes few little obstacles to understanding the difference between the grosser and finer natures of matter.
And by not fully understanding what the “son of God” state means, we are sinking deeper and deeper into the son of man states, until we reach the bottom.

The European Journal of International Law on The far-reaching US proposals to amend the International Health Regulations at the upcoming 75th World Health Assembly: A call for attention

https://www.ejiltalk.org/the-far-reaching-us-proposals-to-amend-the-international-health-regulations-at-the-upcoming-75th-world-health-assembly-a-call-for-attention/

Global health talks clouded by conspiracy theories about pandemic treaty

https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/22/wha-who-pandemic-treaty/

and the conspiracy theories from the European Journal of International Law say:

https://www.ejiltalk.org/the-far-reaching-us-proposals-to-amend-the-international-health-regulations-at-the-upcoming-75th-world-health-assembly-a-call-for-attention/

“The World Health Organization is due to Attempt a Power Grab” – This May 22-28, 2022 in Geneva, Switzerland, “a sophisticated diversion to confuse people and get them to ignore the AMENDMENTS to the INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS” (emphasis added)

https://cdn.substack.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F7f3721a2-620e-44ad-9c70-5e97cbb2d1f8_617x969.jpeg
“The Pandemic treaty does not yet exist yet. It is being drafted and negotiated right now. Discussions regarding the Pandemic treaty are important but they are also part of a sophisticated diversion to confuse people and get them to ignore the immediate concern which is the Amendments to the IHR being considered by the World Health Assembly this May 22-28.
They are very likely to pass” unless the are strong protests of the public from all countries concerned.

Y.T. Wee Darwin’s Universe: Survival for Nothing Review

Darwin’s Universe: From Nothing, By Nothing and For Nothing. It’s Survival For Nothing! Evolution can only offer humans a meaningless existence.

Darwinists hope to bury God in an avalanche of a causeless universe and a godless evolution.

However, instead of liberating us, they plunge us into a cosmic depression. We are reduced to: From Nothing, By Nothing, For Nothing – an accidental leftover from the Big Bang, evolved by a lucky chance, and here for no ultimate purpose

We are just walking molecules, birthed through a cosmic accident, dancing to the music of our DNA, and destined to disappear in a cosmic blink – nothing more, nothing less, nothing else.

And when we look to science and evolution for answers, all we get is a blank look. Life has no real purpose, dude – it is about the survival of the genes in us – feeding, fending, fleeting and fathering – just live through it and get it over with. Our final destination is the hole in the ground.

But is it true?

Perhaps we are: From Someone, By Someone, For Someone. Perhaps there is an unexplored and awesome universe beyond the Darwinian world of survival for nothing.

Science encourages us to think critically and lets us place Darwinism in the crosshairs and examine it in the light of empirical science – is it observable and repeatable? If not, it is not experimental science. And, as we shall see, Darwinism is an unobservable and unreproducible pseudo-science.

This book will walk us through cosmology, biology, philosophy and end with theology, the queen of the sciences. Empirical science buries Darwinism and resurrects Creationism. We are more than cosmic orphans lost in an accidental, uncaring and dying Universe; we are living souls, made in the image of God, and designed to have a wonderful relationship with an awesome Creator.

Yan T Wee, the founding Pastor of Shalom Baptist Church, Singapore, writes from his fascinating research into the latest skirmish between speculative Darwinism and deducible Creationism. He concludes that Darwinism, when viewed in its entirety, is not only disingenuous, but a guaranteed, one-way ticket into the universe of ultimate meaninglessness and despair:
https://www.chick.com/products/item?stk=2038

Do actually militaries have the right to withhold the scientific information from humanity, that has been obtained by the publicly funded international Human Genome Project, in which participated many leading universities?
The consequences of such conduct are beyond the scope of their power. They have been asked many times to reveal this information, with no results. Yet this very information is necessary to any meaningful debates about how to conduct life on our planet and thus solve peacefully the burning issues.
So has not the time come to present the request to the international court?
Or have we reached the point where even the international court is just an extended arm of the military?


Global WAR-NING! Geoengineering Is Wrecking Our Planet and Humanity – Global Research

World leaders are meeting in Glasgow at COP-26. All eyes are now on “the imminent dangers of CO2 and greenhouse gas emissions”. The “climate emergency” is a timely instrument of propaganda used to distract people from questioning “the real crisis”, namely the Covid-19 “plandemic”.

Source: Global WAR-NING! Geoengineering Is Wrecking Our Planet and Humanity – Global Research

Moderna Asks F.d.a. to Authorize its Vaccine for Children Under 6

https://www.cnbc.com/2022/04/28/moderna-asks-fda-to-authorize-covid-vaccine-for-kids-under-6-years-old.html

https://abcnews.go.com/Health/wireStory/moderna-seeks-1st-covid-shots-littlest-kids-84366263

The most psychopathic and megalomaniac governance of this planet in the history of all civilizations and the most brainwashed masses who do not even realize that.
Utterly depressing and I dare to say criminal to expose the CREATOR’s children to the plastic bag’s dictates and depart to the remote private islands. What a disgraceful deviation from The Ray of Creation!
Where are the conscious leaders? Do not tell me that this has been the wish of our MOST MOST HOLY SUN ABSOLUTE. Then I would know you are the fallen angels.

https://consortiumnews.com/2022/04/25/the-angry-arab-the-us-middle-east-elections/

One of the significant features of clouds is their polarization.
The realms high above the clouds have unity. Whoever really understands the essence of it and sets his/her priorities to find out as much as possible about these highest realms, for the good of all humanity, cannot possibly go wrong in the long run. And we are allowed to make genuine mistakes in direct proportions to the positions we stand. After all, they give us precious insights.


International Criminal Court – Policy Paper on Sexual and Gender-Based Crimes June 2014

Evidently, the Policy Paper will eventually have to reflect the usage of directed energy technologies that have been so far legally used to commit the unheard-of sexual cruelty to both genders, although not in equal proportions – 70% of those affected have been women.

A Critical Analysis of America’s Space Law Policy about Encouraging Space Exploration

https://www.jfsl.org/post/article-a-critical-analysis-of-america-s-space-law-policy-about-encouraging-space-exploration

“…. a space for students to create and publish content in the field of space law. As an initiative in an esteemed Indian University, we wish to contribute to the academic discourse on Indian Space law, considering the competitive environment for all space faring nations…..”

—————————————————————————————-

More than ever before the new generations need to know the most basic scientific facts available to humans for thousands of years yet concealed from them in our time. Without such knowledge, they cannot possibly protect lawfully life on any celestial body including the Earth and the Moon.
I was thinking about which of all fields of human activity would be the one to legally force the militaries and Police to reveal such knowledge. Well, the jurisdiction would be the most obvious one, but its power is entirely in the hands of politicians and militaries, and so the law schools train their students in the same style with the same results. So I would like to inform the youngest generation that the entire Universe has been built by the CREATOR according to the universal principle As Above, So Below, meaning that the laws for the whole Creation are everywhere the same, just their manifestations differ in space and time. The Earth is not exempt from it yet we behave as if the Universe was here for us as a subject for cryptocurrency. Well I encourage you to read about the objective laws because you might start to understand psychologically what Mr. Newton understood physically. That the effects must return to their causes at some point, at some form in time. So please be aware that your future is in your hands, we adults have become total psychopaths. Discover all scientific facts from the religious and philosophical resources, you do not need any alphabets for that, and start to ask “us” the questions. Your teachers first, throw them out of the auditoriums if they do not tell you the truth, support all who do and stop using our “symbols” that just serve as a means to manipulate and hypnotize the herd by the mainstream media.
If you want to clean our skies, bring the rain to the dry soils, dry the flooded areas and stop using the planet as a weapon against you – then cease to call the planetary control of the weather climate changes.
Study the objective laws of the Universe with the ancient scriptures in one hand so that you can increase your understanding of the knowledge in your hands and direct your further research for the good of humanity, not for its destruction. You will be guided.


The Last Supper as a magical ceremony for establishing a connection between astral bodies

“In the history of mankind we see two parallel and independent lines of civilization: the esoteric and the exoteric. Invariably one of them overpowers the other and develops while the
other fades. A period of esoteric civilization comes when there
are favorable external conditions, political and otherwise.
Then Knowledge, clothed in the form of a Teaching corresponding to the conditions of time and place, becomes widely spread. Thus it was with Christianity.
But while for some people religion serves as guidance, for others it is only a policeman.
Christ, too, was a magician, a man of Knowledge. He was not God, or rather Me was God, but on a certain level.
The true meaning and significance of many events in the Gospels are almost forgotten now.
For instance, the Last Supper was something quite different from what people usually
think. What Christ mixed with bread and wine and gave to
the disciples was really his blood.
To explain this I must say something else.
Everything living has an atmosphere around itself. The difference lies only in its size. The larger the organism, the larger its atmosphere. In this respect every organism can be compared to a factory. A factory has an atmosphere around it composed of smoke, steam, waste materials and certain admixtures
which evaporate in the process of production. The value of
these component parts varies. In exactly the same way, human atmosphere is composed of different elements. And as the atmosphere of different factories has a different smell, so has the
atmosphere of different people. For a more sensitive nose, for
instance for a dog, it is impossible to confuse the atmosphere of one man with the atmosphere of another.
I have said that man is also a station for transforming sub-stances. Parts of the substances produced in the organism are used for the transformation of other matters, while other parts
go into his atmosphere, that is, are lost. So here, too, the same thing happens as in a factory.
Thus the organism works not only for itself, but also for something else. Men of Knowledge know how to retain the fine matters in themselves and accumulate them. Only a large accumulation of these fine matters enables a second and lighter body to be formed within man.
Ordinarily, however, the matters composing man’s atmosphere are constantly used up and replaced by man’s inner work.
Man’s atmosphere does not necessarily have the shape of a sphere. It constantly changes its form. In times of strain, of threat or of danger, it becomes stretched out in the direction
of the strain. Then the opposite side becomes thinner.
Man’s atmosphere takes up a certain space. Within the limits of this space it is attracted by the organism, but beyond a certain limit particles of the atmosphere become torn off and
return no more. This can happen if the atmosphere is greatly stretched out in one direction.
The same happens when a man moves. Particles of his atmosphere become torn off, are left behind and produce a “trail”, by which a man can be traced. These particles may quickly
mix with the air and dissolve, but they may also stay in place
for a fairly long time. Particles of atmosphere also settle on a
man’s clothes, underclothes and other things belonging to him,
so that a kind of track remains between them and the man.
Magnetism, hypnotism and telepathy are phenomena of the
same order. The action of magnetism is direct; the action of
hypnotism is at a short distance through the atmosphere; telepathy is action at a greater distance. Telepathy is analogous to the telephone or telegraph. In these, the connections are metal
wires, but in telepathy they are the trail of particles left by
man. A man who has the gift of telepathy can fill this trail with
his own matter and thus establish a connection, forming as it
were a cable through which he can act on a man’s mind. If he
possesses some object belonging to a man, then, having thus
established a connection, he fashions round this object an
image out of wax or clay and, acting upon it, thus acts on the
man himself.” VRW G.I.Gurdjieff


“…..In all the denominations of Christianity a great part is played by the
tradition of the Last Supper of Christ and his disciples. Liturgies and a whole series of
dogmas, rites, and sacraments are based upon it. This has been a ground for schism,
for the separation of churches, for the formation of sects; how many people have
perished because they
would not accept this or that interpretation of it. But, as a matter of fact, nobody
understands what this was precisely, or what was done by Christ and his disciples that
evening. There exists no explanation that even approximately resembles the truth,
because what is written in the Gospels has been, in the first place, much distorted in
being copied and translated; and secondly, it was written for those who know. To
those who do not know it can explain nothing, but the more they try to understand it,
the deeper they are led into error.
“To understand what took place at the Last Supper it is first of all necessary to
know certain laws.
“You remember what I said about the ‘astral body’? Let us go over it briefly. People
who have an ‘astral body’ can communicate with one another at a distance without
having recourse to ordinary physical means. But for such communication to be
possible they must establish some ‘connection’ between them. For this purpose when
going to different places or different countries people sometimes take with them
something belonging to another, especially things that have been in contact with his
body and are permeated with his emanations, and so on. In the same way, in order to
maintain a connection with a dead person, his friends used to keep objects which had
belonged to him. These things leave, as it were, a trace behind them, something like
invisible wires or threads which remain stretched out through space. These threads
connect a given object with the person, living or in certain cases dead, to whom the
object belonged. Men have known this from the remotest antiquity and have made
various uses of this knowledge.
“Traces of it may be found among the customs of many peoples. You know, for
instance, that several nations have the custom of blood-brotherhood. Two men, or
several men, mix their blood together in the same cup and then drink from this cup.
After that they are regarded as brothers by blood. But the origin of this custom lies
deeper. In its origin it was a magical ceremony for establishing a connection between
‘astral bodies.’ Blood has special qualities. And certain peoples, for instance the Jews,
ascribed a special significance of magical properties to blood. Now, you see, if a
connection between ‘astral bodies’ had been established, then again according to the
beliefs of certain nations it is not broken by death.
“Christ knew that he must die. It had been decided thus beforehand. He knew it and
his disciples knew it. And each one knew what part he had to play. But at the same
time they wanted to establish a permanent link with Christ. And for this purpose he
gave them his blood to drink and his flesh to eat. It was not bread and wine at all, but
real flesh and real blood.
“The Last Supper was a magical ceremony similar to ‘blood-brotherhood’ for
establishing a connection between ‘astral bodies.’ But who is there who knows about
this in existing religions and who understands
what it means? All this has been long forgotten and everything has been given quite a
different meaning. The words have remained but their meaning has long been lost.”
G.I. Gurdjieff from P.D.Ouspensky’s ISOM p. 103-4

For re-emphasizing the multiple purposes of the planetary atmosphere regarding this subject:

“It must be said that—like everything living—the earth, the planetary world and the sun give out emanations. Out in space
between the sun and the earth there are, as it were, three mixtures of emanations. The emanations of the sun, which are
longer in proportion to its larger size, reach the earth and even
go through it unchecked, since they are the finest. The emanations of the planets reach the earth but do not reach the sun.
The emanations of the earth are still shorter. In this way,
within the confines of the earth’s atmosphere there are three
kinds of emanations—those of the sun, of the earth and of the
planets. Beyond it there are no emanations of the earth, there
are only the emanations of the sun and planets; and higher
still there are only the emanations of the sun.
A man is the result of the interaction of planetary emanations and the earth’s atmosphere, with matters of the earth. At the death of an ordinary man, his physical body disintegrates
into its component parts; the parts from the earth go to the
earth. “Dust thou art and unto dust shalt thou return.” Parts
which came with planetary emanations return to the planetary
world; parts from the earth’s atmosphere return there. In this way nothing remains as a whole.
If the second body succeeds in becoming crystallized in a
man before his death, it can continue to live after the death of
the physical body. The matter of this astral body, in its vibrations, corresponds to matter of the sun’s emanations and is, theoretically, indestructible within the confines of the earth
and its atmosphere……………”
“………As I have said, the second body of man is the soul in relation to the physical body. Although in itself it is also divided into three principles, taken as a whole it represents the active
force, the positive principle in relation to the passive, negative
principle which is the physical body. The neutralizing principle between them is a special magnetism, which is not possessed by everyone but without which it is impossible for the second body to be master of the first.” VRW G.I.Gurdjieff p 164-5 pdf