Oppose World Health Organization’s Power Grab: Say NO to the “Pandemic Treaty”.

https://citizengo.org/en/node/210645?utm_source

In the age of the internet, where the news can be distributed in seconds across the whole planet, we could stop the current madness in 24 hours. By whom are the governments elected? If they go against the wish of their citizens, they can be voted out.
But such an option will not be available if the pandemic treaty comes into force.
W.h.o. will take charge not only of the pandemic matters but of the prevention processes as well, the states will not have the legal power to oppose their recommendations and there will be an increase of financial contribution from all member states.
Over and above that, it is the first step to establishing social credit system and digitally centralized governance.

The one-click ‘NO’ from humanity would shatter the foundations of planetary power,

Smlouva s USA

Dvě věci přijdou na mysl v této souvislosti.
První je naše členství v Nato. Proč potřebuje malá země, převážně nedobyvačná, vesměs územně obklopená členskými státy Nata ještě uzavírat vojenskou smlouvu se Spojenými státy americkými? Znamená to, že vojenský pakt Nato není zcela důvěryhodný?
Nebo že Spojené státy americké si chtějí osobně vojensky podmanit co nejvíce států Evropské unie?

Druhý problém je možné vidět v současné politické rovině s příčinou věznění pana Juliana Assange. Wikileaks zveřejnily videový záznam vojenského útoku vojáků USA na bezbranné civilisty mimo území Spojených států a pan Julian Assange čeká ve vězení na vydání do Spojených států, kde se má soudně zpovídat za zveřejnění tajných dokumentů (ve veřejném zájmu lidstva) a ohrožování bezpečnosti státu. Řekněme, že nastane podobná situace u nás a někdo ji zveřejní. Bude tento jedinec vydán Spojeným státům americkým?

Euro v ČR od 2030?

Do sedmi let bude hodně věcí jinak, počkejme si na “great” reseat, učiňme se mezi tím co nejméně závislými na importu (přinejmenším o pár procent), hlavně v soběstačnosti nejzákladnějších potravin rostlinného a mléčného původu. Sázejme na veřejných místech co nejvíce ovocných stromů a ořecháčů, které rostou a rodí prakticky samy a uživí ty sítem propadlé davy, jimž zvýšené příjmy nestačí pokrýt náklady, daně a běžné výdaje, zvýšené o rozpočet vládních dluhů z covidu, geo-politiky apod.
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pekarova-Euro-v-CR-od-2030-A-ted-prislo-co-ji-nepotesi-736348

Israel Using Biometric Cameras to Terrorize Palestinians

On one side we have a biblical theme of both Testaments and on the other digital and satellite technologies, that make us see ourselves as human ants in a human anthill. It reminds me of the old movie, Baraka, where the speedy camera, positioned high above the crowds, shows us moving exactly like ants. The film did not judge anything, just mirrored to us the mechanical aspect of our industrialized city living in contrast with the spiritually orientated sacred spaces of our planet. 30 years ago such sequences subconsciously disturbed many viewers, others were very conscious of the contrast, wondering what history will say about the film, hoping it would not get worse.
Perhaps the new generation could look at it as an educational testimony of the human impact on our planet and the possibilities of different paths of living, available to humanity…


As Donetsk civilians live in constant fear of Ukrainian shelling, a reporter on the ground details the terror

Documenting Kiev’s attacks on residential areas is becoming a horrible, tragic routine

https://www.rt.com/russia/576044-donetsk-civilians-ukrainian-shelling/

https://t.me/DNR_SCKK/14830

Heavy Ukrainian shelling of central Donetsk on April 28 killed 9 civilians, including an 8 year old girl, and injured at least 16 more. Most of the dead were burned alive when the minibus they were in was hit by a shell.

Ukraine’s shelling targeted a hospital, apartment buildings and houses, parks, streets and sidewalks, all civilian, not military, areas.

According to the DPR Representative Office in the JCCC, Ukraine fired high-explosive fragmentation missiles, “produced in Slovakia and transferred to Ukraine by NATO countries.”

Of Ukraine’s first round of shelling yesterday, around 11 am, the JCCC said:

The enemy fired from their positions located in the area of the settlement. Sergeevka near Krasnoarmeysk, from the M142 HIMARS MLRS using M-31 (fragmentation) missiles exclusively in the residential, central quarter of the city, setting the goal of the maximum number of victims among civilians.”

I was outside of Donetsk interviewing refugees from Artyomovsk when both rounds of intense Ukrainian shelling occurred. I returned to see these catastrophic scenes, sadly ones I’ve seen many times over in Donetsk under Ukrainian bombing.

I saw similarly horrific scenes last September, also in central Donetsk, also during prime hours of the day, when Ukraine shelled on and around Artema street, the main boulevard running through the city centre, killing four civilians, among them two people burned alive inside a vehicle. Two days later, Ukrainian shelling of the city killed 16 civilians, the horrific sight of the dead etched in my mind, never reported in Western corporate media. Three days after that, Ukraine shelled next the central market, (near the cathedral which Ukraine shelled just weeks ago during Easter mass) killing six civilians there, including two on a minibus.

The areas Ukraine targeted yesterday are all streets and parks I’ve walked in, including only some days ago. In an instant, they can become sites of carnage, in Ukraine’s nine year war on the civilians of the Donbass.

t.me/Reality_Theories/12225

5.2Kviews

We do not see such reporting in the mainstream media so our perception of the Ukrainian conflict is rather ‘flat’ and misleading, when we realize that directed energy weapons used in the civilian massacres originate from our own production.
We use them even in our own streets, with no reports of deaths, but we can admit only Havana syndrome victims, so who knows? Walking concentration camps are sort of unprovable and denied by the medical establishment as the products of delusional and schizophrenic minds…unbelievable, but not virtual.

Corbett: Your Guide To 5th Generation Warfare

James Corbett understands Technocracy and Transhumanism, its actors and its enforcers. When TN declared war on Technocracy in 2015, it was in response to this “5th Generation Warfare” that was being prosecuted against the citizens of the world – not against nation-states, but against the citizens of those states.

Source: Corbett: Your Guide To 5th Generation Warfare

Rapes in prisons – a global human rights crisis

Justdetention.org :
There is certainly no doubt that with the available directed energy technologies (used illegally on targeted people) the rapists could be stopped overnight. They are not, so one could say it must be the intentional policy of the governments as an additional, sadistic form of dominance. “No matter what crime someone may have committed, rape is not part of the penalty”.
How many people actually realize that prisons are powerful generators of negative emotions, namely hatred that is reflected or projected back to the whole of humanity? And let’s not forget that the mentioned numbers do not include millions of remotely conducted electronic rapes worldwide that have become a sports game for respected, morally spotless citizens. Our usage of the most powerful force in the entire Universe demonstrates precisely the level of consciousness we have at the present.
I wonder if there is a comparative study from prisons, where spiritual programs like Gangaji Foundation offers have been used:
“I have met with men who are doing life in Folsom Prison, and watched them weep in the fulfillment of their own heart.” – Gangaji
https://gangaji.org/prison-program
We live in 21. century, not in the dark ages….


Připomínky k mezinárodní smlouvě proti pandemii zasílatelné do 22.4.Geopolitické názory z vrb jsou dobré pro okurkové sezóny, ale ne v době, kdy se řeší praktické otázky budoucnosti lidstva. Jednou z nich je mezinárodní smlouva o boji proti pandemiím, jejíž projednávání je na programu Světové zdravotnické organizace. Do 22.4. je možné posílat připomínky, které budou o měsíc později předány všem 194 členským státům. Jaké připomínky podala Česká republika? Vědí občané, že například uznávání občanství některých evropských států jsou vázáno na očkování proti covidu?
Vědí, že v momentě odhlasování smlouvy se vláda České republiky, volená lidem, zavazuje k mezinárodně platné právní dohodě o částečném předání suverénní státní pravomoci nadnárodní organizaci, nevolené lidem, jež bude mít nad nimi kontrolu a případné nedodržení jejích pokynů se stane právně/ekonomicky/politicky vymahatelné?
Covid19 pandemie nastínila velmi dobře mnohá úskalí, ale nejhorším krokům snad zabránily naše soudy. Mezinárodní smlouva takovou možnost vyloučí.
Zároveň je třeba si uvědomit, že se pandemickou smlouvou otevírají dveře k digitálnímu společenskému kreditnímu systému, ve kterém budou veškeré informace o občanech ( zdravotní, majetkové, občanské i privátní) shromažďovány centrálně mimo území našeho státu. To je zcela evidentní z mého případu, pouze velmi naivní člověk by si mohl myslet, že jsem výjimkou.
Postrádám zde relevantnost nesnášenlivosti západu s východem. Východ digitalizuje západ na jeho vlastní objednávku. My vyrábíme D.e.w na východ, který je používá na nás. Jaký je rozdíl v podstatě?
Jak se staví k pandemické smlouvě selský rozum? Nevstupujme do ní, zní ze všech zemí.
Ale selského rozumu je dnes méně než šafránu. Nahradil ho virtuální.


Countries of the World Health Organization have mapped out how negotiations on a global accord on pandemic prevention, preparedness and response will move forward with a view to presenting a draft accord for approval by the World Health Assembly in May 2024.

Ending Thursday, discussions on the draft pandemic accord took place during the fifth meeting of the Intergovernmental Negotiating Body (INB), which includes WHO’s 194 countries.

Ms Precious Matsoso, Co-Chair of the INB Bureau, from South Africa, said: “Countries from all parts of the world were able to discuss their ideas, concerns and suggestions in a forum for all countries to hear and consider.”

Countries agreed to keep a window open for additional written proposals until 22 April and that those proposals will be compiled with all others made over recent weeks into a package that will be made available to all drafting group participants.

The INB Bureau will then provide, by 22 May, in addition to this package, for consideration of the Drafting Group, a Bureau’s Text, including options where feasible, based on all submissions received and included in the compilation document.

The Drafting Group of the INB will then meet in June to continue negotiations.

INB Bureau Co-Chair, Mr Roland Driece of the Netherlands, said: “The world realises that what we want and need to achieve is an accord that will help us not to repeat the mistakes of the COVID-19 pandemic response. There are many proposals and constructive suggestions on the table for how to do this.”

According to the process agreed by governments at a special session of the World Health Assembly in late 2021, negotiations on the draft pandemic accord will aim to produce a final draft for consideration by the 77th World Health Assembly in May 2024.


https://apps.who.int/gb/inb/pdf_files/inb4/A_INB4_3-en.pdf

https://www.consilium.europa.eu/cs/infographics/towards-an-international-treaty-on-pandemics/

https://www.vlada.cz/assets/ppov/brs/dokumenty/Pandemicky_plan_CR.pdf

‘We’ve got aliens living on this planet’ – India’s first cosmonaut

https://www.rt.com/india/574965-india-cosmonaut-alien-life/
“There’s no point in building a far-off hell when you have paradise right here,” he added. “Let’s practice sustainability on Earth before we move out.”

Edgar Mitchell – gazing down at our planet –
“want to grab a politician by the scruff of the neck and drag him a quarter of a million miles out and say, ‘Look at that, you son of a b***h!”

Will It Never Stop? From Forever War to Eternal War

Source: Will It Never Stop? From Forever War to Eternal War

that already ‘obsolete’ objective law of effects, returning all back to their causes, in time.

In fact, John Kirby, the National Security Council spokesperson, responded to President Xi’s proposal this way: “We don’t support calls for a ceasefire right now.” The Russians, he claimed, would take such an opportunity “to only further entrench their positions in Ukraine… [and] rebuild, refit, and refresh their forces so that they can restart attacks on Ukraine at a time of their choosing.”

Disturbingly, American calls for peace and diplomacy have tended to further embrace the ongoing war. The New York Times editorial board, while plugging future peace diplomacy, suggested that only continued warfare could get us to such a place: “[S]erious diplomacy has a chance only if Russia accepts that it cannot bring Ukraine to its knees. And for that to happen, the United States and its allies cannot waver in their support [of Ukraine].” More war and nothing else, the argument goes, will bring peace. The pressure to provide ever more powerful weapons to Ukraine remains constant on both sides of the aisle. As Robert Wicker, the top Republican on the Senate Armed Services Committee put it, “[T]his approach of ‘more, better, faster’ would give the Ukrainians a real shot at victory.”

Here’s why Human Rights Watch deliberately only scratched the surface in exploring Ukraine’s use of banned ‘petal’ mines

https://www.rt.com/russia/573033-ukraine-use-banned-petal-mines/

GOD does not get angry but HE is just.
We have the planetary drama that needs to be solved, we obviously need HIM to help us with this mess but first, we need to learn HIS language. And HIS language is saying to us that the effects of the causes must return to the causes. So here we are, in Ukraine, where banned petal mines Pfm-1 have been deployed, on both sides, if I understand correctly?
Wikipedia says that they are of Soviet/Russian production and according to the US military source, were created after reverse-engineering Blu 43 – the so-called Dragontooth mines, used by the US in Vietnam.
So do we still produce them or not? Or is it just that old, out-of-date stock that everyone wants to get rid of because the new directed energy butterflies are far more attractive, invisible in their effects and people who use them have fun and pleasure from the immense suffering they evoke in their living targets? In 2021 Ukraine had 3.3 million Pfm-1 and a year before refused to destroy any.
Guys all of you on all sides, grow up or fly to the moon that is under 96 laws, you can play there, you will be welcome.G20 health agenda in India?

https://www.rt.com/india/573839-india-g20-health-agenda-covid19/,

We in the West are looking at you as the traditional “land of pearls bearers” and count on your support in trying to bring sanity back to this ill-fated planet. The wisdom of the Holy Science of Swami Sri Yukteswar that Paramahansa Yogananda introduced to the west 100 years ago clearly demonstrates that human well-being and health do not depend at all on any digital technology, farmaceuticals, or gene-editing. So why do you bring our “deadly gifts” to your South instead of keeping at least some part of the world uncontaminated? The pandemic treaty, taking its form right now in Who is the first step in the process of transferring the sovereignty of all participating states to a supranational entity with legal binding. During the Covid19 pandemic, the courts’ decisions in different countries were able to reverse the political orders in favour of citizens. With the Pandemic Treaty, it will not be possible. Look at the severe consequences of covid19 vaccines/inoculations, available to us from the given statistics and we do not know yet the long-term after-effects.
When living in accordance with the objective laws of the universe that your ancestors mapped so well for humanity, man can peacefully cohabit even with plaque or cholera, say the scripts.
We need your Vedas to come forward to help the Bible and firmly insist on revealing the scientifically proven facts to the public. Faith cannot be forced on anyone but the scientific explanation of how for instance a Master can be in two different places at once should be a part of the general knowledge of humanity in the age of subatomic particles or dwapara yuga age, where quantum physics has already proved such phenomenon in its field.

Kundalini kundabuffer

Motto: Sex vs (self)remembering

I come from a land of fairytales where one pony fights 6, 9, and 12-headed dragons and wins the battle. My pony with St. George is the 4th Way and the 4th way is explaining, that kundalini is basically the kundabuffer that keeps humanity asleep. I verified that beyond doubt so whoever is telling you that sex is a way to heaven is utterly misleading you and either he does it on purpose to really keep you asleep so that he can manipulate you in whatever way he wants, while at the same time, he harvests that energy from your energy accumulators through the intimate organs and makes trillions of dollars into his pockets; or alternatively, he does not understand the difference between sex and sexual energy and thinks that he is actually helping you to grow the wings of your soul (has not heard about Icarus). If that were the truth, the earth would be vacant by now, after the last 14 years of 24/7 planetary bordel on wheels of yours. The mentioned energy is of the finest, quickest qualities, legitimately available either for creation of one’s soul if used for self-remembering, or for procreation of the species if used in sex. They exclude each other, verify that for yourselves. The psyop used on me demonstrates that well. As soon as I remember myself and want to go deeper, withing 10 seconds sentization is switched on and I have to get up and walk.
Why do you think there was celibacy imposed voluntarily on practitioners of the Christian faith?
The same knowledge you find one way or another in every religion on earth….
So who is going to stop this utter disgrace of humanness? It is far far far far more dangerous than your proxy war in Ukraine. Your adversary in this business is not Russia but OUR CREATOR HIMSELF. You are shamelessly stealing His property.
Of His Army General I would be afraid indeed.

Motto: Sex vs (self)remembering

I come from a land of fairytales where one pony fights 6, 9, and 12-headed dragons and wins the battle. My pony with St. George is the 4th Way and the 4th way is explaining, that kundalini is basically the kundabuffer that keeps humanity asleep. I verified that beyond doubt so whoever is telling you that sex is a way to heaven is utterly misleading you and either he does it on purpose to really keep you asleep so that he can manipulate you in whatever way he wants, while at the same time, he harvests that energy from your energy accumulators through the intimate organs and makes trillions of dollars into his pockets; or alternatively, he does not understand the difference between sex and sexual energy and thinks that he is actually helping you to grow the wings of your soul (has not heard about Icarus). If that were the truth, the earth would be vacant by now, after the last 14 years of 24/7 planetary bordel on wheels of yours. The mentioned energy is of the finest, quickest qualities available to humanity, legitimately deployable either for the creation of one’s soul if used for self-remembering, or for the procreation of the species if used in sex. They exclude each other, verify that for yourselves. The psyop used on me demonstrates that well. As soon as I remember myself and want to go deeper, within 10 seconds sensitization is switched on and I have to stop, get up and walk.
Why do you think there was celibacy imposed voluntarily on practitioners of the Christian faith?
The same knowledge you find one way or another in every religion on earth…

So who is going to stop this utter disgrace of humanness? It is far far far far more dangerous than your proxy war in Ukraine. Your adversary in this business is not Russia but OUR CREATOR HIMSELF. You are shamelessly stealing His property.
Of His Army General I would be afraid indeed.The Noble New

Sing songs that none have sung,
Think thoughts that ne’er in brain have rung,
Walk in paths that none have trod,
Weep tears as none have shed for God,
Give peace to all to whom none other gave,
Claim him your own which who’s everywhere disclaimed.
Love all with love that none have felt, and brave
the battle of life with strength unchained.
Paramahansa Yogananda
The Law of Success