Moje babička

říkávala “nesuďte abyste nebyli souzeni”. Když si to kvůli okolnostem a tlaku veřejnosti nemůžeme odpustit, alespoň bychom měli adresovat své soudy na hlavy “těch, které soudíme”, ne na zástupné symboly jiných, veřejně činných lidí a především ne hlav států. Jinak vstupujeme do oblasti křivých svědectví, což potom může vést k jaderným válečným konfliktům.
A to se netýká jen subjektivních soudů osob, ale i kolektivních procesů jako řízení počasí pod názvem klimatické změny. Za takových podmínek je naprosto vyloučené se vzájemně domluvit,, jak je názorně demonstrováno na historii Conference of the parties (Cop) od roku 1995.
Praktický příklad- když chcete soudit mě, používejte jméno Dagmar Palmerová. Potom bude vše všem jasné a nemůže dojít k mýlce a obviňování nevinných lidí. Pokud je používání mého jména zakázáno Spojenými státy americkými a 5 Eyes, což může být odůvodněno pouze podezřením z nebo důkazy o terorismu, použijte tento dlouhý popis: osoba, kterou nesmíme jmenovat kvůli podezření z terorismu pod stanným právem vojenských anglo-saských uskupení.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.