Když je život jen náhoda

Dagmar Palmerová
…….
130 00 Praha 3

14.7. 2022

Prof. PhDr. Petr Fiala
předseda vlády České republiky
Úřad vlády České republiky

nábřeží Edwarda Beneše 4
118 01 Praha 1

Vážený pane premiére,


13 let vidí celý svět v přímém přenosu, kam až dospěla věda v oblasti výzkumu subatomického světa, skrytého lidským smyslům. Můžeme dálkově ovládat veškeré fyziologické, psychologické a dokonce psychické funkce lidského těla, můžeme odčerpávat jeho energii a zcela legálně s ní obchodovat na burzách.
Na mém případu je vidět, že k tomu dochází u mnoha občanů po celém světě, bez jejich svolení, formou anonymního elektronického a psychologického týrání, ze kterého nelze odhadnout, jestli je prováděno samotnými vojenskými či výzvědnými službami, kontraktory, kteří jsou pro tuto vysloveně sadistickou činnost najímáni, výzkumnými pracovišti neurologického zaměření, mafiánskými spolky, které dostaly od obranných složek států povolení si z toho zřídit výnosné mezinárodní turistické prostituce a sportovní byznysy, nebo lokálními občany, kteří si tím zvyšují své měsíční příjmy.

Z právního hlediska jde o absurdní situaci, jejíž řešení všichni svorně oddalujete z roku na rok, vlastně již ze století na století, a tím se všichni dostáváme do kolize se zákony Přírody.

Mluvíme o jaderných energiích tohoto století, což jsou ve skutečnosti přímo řízené energie, které pan dr. Rejdák pojmenoval nadčasově jako psychotronické. Jsou dálkově ovládané, neviditelné, lze jimi doslova vypařit jakýkoliv biologický objekt včetně lidského těla, roztavit kovové objekty všech velikosti, a to bez zničujícího účinku na okolí. Nejvyšší mocnosti planety je zároveň používají k militarizaci nadplanetárního prostoru, ke globálnímu řízení počasí, k řízení atmosférických i geologických procesů s následky, které nazýváme klimatickými změnami/CO2 a dále také ke kontrole jedinců i mas (d.e.w. directed energy weapons for crowd control).
Všechny vlády o tom vědí a všechny vlády si je kupují, tedy přinejmenším některé z nich podle svých finančních možností. Jinými slovy jde o tajené přestupování lidských práv ze strany vojských sil, výzvědných služeb, policie, vědců, lékařů, soudců, politiků, obyvatelstva i médií. Kdo z Vás si uvědomuje, že v masovém měřítku tím dochází k porušování rovnováhy kosmické justice a ta bude automaticky spouštět mechanismy k jejímu vyrovnání? Není co-vid dostatečným důkazem?
Dovoluji si Vás proto žádat o adresování otázky psychotronických technologií na půdě Evropské Unie v době našeho předsednictví.
Bez ohledu na moji minulost jsme v situaci, kdy neexistují žádné zákony, které by ochránily lidstvo před jejich ničivými aplikacemi.
V širším měřítu jde o novou etapu lidstva, kdy externí život obyvatel planety je s pomocí satelitů a drónů již dokonale zmapován a nyní dochází mnohými způsoby jako např. očkováním, inokulacemi či s pomocí dálkových neurotechnologií k interní invazi lidských těl a jejich nervového systému. Čtení a ovlivňování myšlenek bylo v minulosti úzce spjato s vysoce rozvinutými duševními procesy jedinců, kteří byli vázáni etickými a morálními kodexy. Nyní lze pomocí neurotechnologií veřejně sledovat myšlenky člověka a manipulovat s nimi způsobem, který daleko přesahuje práva, udělená lidstvu jeho nejmilosrdnějším Stvořitelem. Biblické texty nám zcela jasně naznačují, jak takové situace zákonitě končí.
Jsme natolik mentálně zablokovaní, že jim nerozumíme?

Z vlastní zkušenosti vím, že mikročipy v lidských tělech jde aktivovat i deaktivovat a dočetla jsem se, že jsou ve vlastnictví vojenských uskupení jako Nato či Five Eyes. Jedinec nemá žádnou možnost k jejich odstranění, protože samotné lékařské diagnózy jejich existenci přímo nepotvrzují. Jakýmsi vodítkem mohou být jedině Havana syndromy, Sudeckovy syndromy, Covidy apod.
Bylo by zajímavé si nechat vyčíslit zdravotními pojišťovnami výše nákladů na jejich léčení a jejich další celospolečenské dopady, stejně jako u celoživotních nákladů na chronické nemoci, jež jsou způsobovány naším téměř posvátným očkováním, jak lze usuzovat z nezávislých srovnávacích studií např. Kochova institutu či přímo z laboratorních rozborů samotných vakcín.
Takže jde o 4 oblasti se společným jmenovatelem přímo řízených energií:
-dálkové ovládání lidského těla i lidské mysli i ostatních tvorů odlišných externích forem
-očkování/inokulace k dopravení senzorových, komunikačních a digitalizujících substancí do těla

– řízení počasí a přírodních procesů v atmosféře i na zemském povrchu
– militarizace atmosféry a meziplanetárního prostoru,


K jejich řešení je třeba odkrýt symboly, za kterými se skrývají, jinak budete všichni jezdit z kyota do kyota až do vyčerpání trpělivosti naší Matky Přírody. Když se účastníme světových gladiátorských her na Prométhea, neměla by to být Česká republika, která je na půdě EU odkryje?
Otázka aut přestane být aktuální, protože moje role brzy skončí a lidé nebudou mít ani na pivo.

Můj případ, který je symbolicky jako vše v současnosti spojen s chystaným vydáním pana Juliana Assange do rukou demokratické justice Spojených států je zahalen do černohnědočervených barev právě proto, že se dotýká všech zmíněných témat. Všechny mé pokusy přimět národní i mezinárodní instituce k oddělení mé minulosti od případu vydavatele a novináře, který se postavil za lidská práva tam, kde jsou nejvíce ohrožena selhaly.
Spojené státy americké nejsou vázány žádnými mezinárodními konvencemi a jejich Ústava se vztahuje pouze na americké občany, což ani jeden z nás není. Ale svoboda slova je mezinárodně uznávané právo a výsada novinářské profese. V době, kdy ji sama přestane vykonávat, zcela zákonitě se objeví někdo jako pan Julian Assange, kdo ji převezme.
A ta je nyní jeho chystanou extradikcí vážně ohrožena, stejně jako život na této planetě. Současná politická tragikomedie učinila z pravdy nepravdu a tím automaticky aktivujeme destruktivní síly Universu, které se musí vrátit do původu své aktivace.
To mě opravdu fascinuje, jak nejlepší mozky světa dovedou rozluštit přírodní i technické záhady, ale nedovedou pochopit jádro nejzákladnějších zákonů, na jejichž principu je sestrojen celý vesmír včetně nás. Druhá kapitola slunce a měsíce.
Uvažovala jsem kvůli tomu o poslání svého případu k Evropskému soudu, ale připadá mi to extrémně nesolidní obracet se na mezinárodní soudy proti své vlastní zemi, když se zdá, že jde ve skutečnosti o problémy Spojených států, schovaných za můj co vid, který koluje na naší planetě od nepaměti.
Ovšem taktéž je nepřijatelné, aby byl nevinný člověk vláčen vězeními a soudními procesy jen kvůli tomu, že se stal zastáncem lidských práv a uveřejňoval informace v zájmu společnosti.
Žádné subjektivní protišpionážní zákony nemohou zrušit objektivní nadčasový zákon akce a reakce, jak inteligentně pochopil pan James Madison. Tehdy ještě neobcházelo strašidlo opičího viru.
Nemohli bychom se tedy zapsat do dějin předsednictví Evropské unie tím, že se postavíme proti vydání pana Juliana Assange do rukou americké justice, která se v současnosti zdá být v retromódě vyznávání historického „Sedition act“?

S úctou,

D.Palmerová

(otevřený dopis)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.