Why Are Some Apples Seedless?

The farmers’ and the consumers’ subjective, secular points of view are diametrically opposite to the theistic points of view of Nature and the whole Ray of Creation, built on the objective principle of reciprocal maintenance.
If thinking, what would one think is sustainable from those two in the longer term?

Tactical Airborne Laser Pods are Coming | Lockheed Martin

Laser weapon systems (LWSs) are no longer on the horizon – they’re here. And Lockheed Martin is working to develop mature and producible tactical airborne LWS solutions that complement existing kinetic defenses to protect warfighters in the air, at sea and on the ground.

Source: Tactical Airborne Laser Pods are Coming | Lockheed Martin

 

How many countries can fight with you on such levels? One, two?
How much electricity does it use to operate?
Shikasta comes to one’s mind…
But this is not Shikasta! There are different ways available to mankind. I do not understand you guys. As Osho once pointed out, we are like airplanes, driving them on the roads.
You make sure we do not realize that.

 

 

That problem

First of all, this is a political issue. When the states face a crisis of such magnitude that shakes their foundations, they need to divert the attention of the masses away from the real issues and for that, some emotional theme is chosen. So classically, drug legalization, gender issues, abortions, and capital punishment are the favorite.
Abortions and capital punishments are the best examples of the hypocrisy of man’s mind. On one side he prohibits the cessation of life at the stage where the physiological form has not taken its full form yet and on the other, he legally premeditates the murder of one that had. The powerful military industries make fortunes by killing children and women across the whole globe.
And when a child gets born, he/she is welcome by the deadly cocktail of so many vaccines that if swallowed it would kill them. How many of them get tragically affected or sterilized by vaccines later on? The depopulation policies are so obvious on all sides of the political spectrum, that even the simplest logic comes to a conclusion, that abortion is a political matter. The religious aspect does not make sense in it either, the church is against birth control by any means except celibacy, while nature has its own processes and the results eventually turn against the church itself in the often quite unfair way.
Wanted/Unwanted pregnancy is an ancient issue that will not go away by any man’s laws. Nature with its powerful forces of attraction and repulsion will always play its dominant role here.
Generally, women do not terminate a pregnancy when they are in love, let alone in a loving relationship. Ideally, a child should be the outcome of that love between two opposite forces, that brings harmony to the world.
But the realities of life are often different and it is the girl or a woman, who bears full responsibility for something that was probably beyond her control at that moment.
If she is not ready for such responsibility, especially when she is still too young to support herself and a child emotionally, psychologically, and financially, in a disproving social environment, who has a right to judge her decision? When you prohibit abortion, she will do everything possible to terminate the pregnancy anyway. And that means you move abortions to the illegal, uncontrolled backyards, with unavoidable death cases not just for the embryo but for the pregnant girl/woman possibly as well.
In the 21st century? That is a hardly wise decision, dealing typically with consequences, not causes.
Instead of taking away the legal, controlled procedure by the hands of professionals,
why not introducing to humanity the Ray of Creation, explaining to us that we were born for specific purposes and we are under a certain number of objective laws, that need to be respected, otherwise we bring disturbances into the Universal, harmoniously created system?
Why the churches do not use their knowledge and do not confront the militaries with the scientific facts that Genesis is correct, after all those two hundred years of climbing the trees? Why do not they inform their sheep and the mainstream media about the scientific facts?
Why do doctors insist on the atheistic approach to the human body when psychiatry and psychology are literally “soul healing” disciplines?
Why are children not taught about their bodies being temples of the Holy Spirit, not belonging to them nor to any government’s institutions but to their loving CREATOR to be glorified? Why are they not informed about the rainbow as the existing covenant between HIM and them and all living creatures, why do not we teach them the most elemental knowledge of the Creation and its art and beauty, that would prepare their essences for Love to come in her multitudes so that they would not be often just wondering barks in a wild ocean?
Then that problem would mostly take care of itself…https://consortiumnews.com/2022/06/22/assange-put-on-suicide-watch-after-patel-decision-father-says/

Julian Assange was stripped naked and put in an empty cell to prevent him from killing himself
Is it for real?
However frustrating it was to watch my mother naked, who would have never done that before as far as I remember, she was sort of hypnotized to do it voluntarily.
I can be seen every day getting naked in the bathroom or on the toilet. Again, I do it voluntarily as I have no choice.
But for a journalist and publisher to be stripped naked and put in an empty cell, what a degree of degeneration of the word “KINGDOM” it represents….

Zemědělskou půdu v Česku vlastní tři miliony lidí. Je v moci každého z nich svůj díl ozdravit, říká expertka

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zemedelstvi-ziva-puda-nadace-partnerstvi_2206200700_jab

“Mohu mluvit s každým člověkem, který umí udělat chléb” řekl Mr. Gurdjieff.
Myslel tím člověka, který ví, že k dosažení čehokoliv je zapotřebí lásky, touhy, myšlenky, plánu ji uskutečnit, prostředků k uskutečnění, vědění jak ji uskutečnit, překonávání překážek na cestě, objevování neznámého, získávání zkušeností až je produkt na světě.

Cesta chleba začíná právě u půdy a zrní, které pochází ze zrní originálního, od Stvořitele, jak je popsáno v prvním Mojžíšově, uzpůsobené k přežití věků i nepřízně počasí. Článek mě potěšil aktivitou mladých a jejich snahou navázat komunikaci s majiteli bohatství země. Církev samotná má jedinečnou příležitost se stát vůdčí silou v uskutečňování Genese v té nejpraktičtější rovině, kam by se lidé mohli chodit inspirovat jak materiálně, tak duševně a přiložit ruku k dílu.
Rozhodně lze přinejmenším navazovat na dávné tradice klášterních zahrad, na pradávné výuky ohledně bylinných vlastností a léčitelství, studijní pobyty, které by kombinovaly praktickou práci s půdou, s prostudováváním starých klášterních textů, obsahujících mnohdy dávno zapomenuté moudrosti našich předků. Před pár lety jsem na pár hodin pročítala jeden takový a na konci kapitoly byla přímo výslovně řečená odměna za strávený čas a zájem v podobě významu obalu kaštanu – jeho ostny slouží jako antény, kterými se nabíjí elektrickou energií z atmosféry kaštan uvnitř.
Nevím, jestli jeho moderní, geneticky modifikovaní příbuzní tuto schopnost již neztratili, ale i to může být předmětem výzkumů….hlavně je třeba co nejdříve objevit mechanismy, kterými budete schopni detekovat aktivní substance , o jejichž existenci ještě nevíte, ale které jsou známy esoterickým školám…
Ohromná budoucnost se otvírá přímo před vašima očima!!!!

Na konec ještě ta omílaná připomínka o koloběhu přírody a vzájemné podpoře, na jejímž principu je vystavěn celý Vesmír. V obcích mají lidé vlastní komposty, ale ve městech házíme všechny odřezky ovoce a zeleniny do směsného odpadu a ten činí víc jak 50%.
Tady existuje obrovská rezerva přírodního materiálu, který by se měl vrátit zpět do oběhu. Už za něj bylo zaplaceno spotřebitelem, takže je zadarmo, sám spotřebitel ho zadarmo vytřídí jako to dělá s papírem, plastikou, sklem a kovem, takže ho je třeba pouze zkolektovat, organicky zpracovat a vrátit na pole. Příroda je tak ohromná, že si ho dokonce sama zpracuje, když se přímo zakope tak, jak je…. Sběr jednou dvakrát týdně v určitou hodinu v určité čtvrti by zabránil tlení a sabotérství v popelnicích a značně by snížil sběr směsného odpadu. Dříve nebo později k tomu stejně bude muste dojít, proč ne hned? Proč čekat na výstavbu nových zařízení na zpracování? Šlo by vyčlenit experimentálně oblasti, kde by byli lidé ochotni se projektu zůčastnit, zapojit zemědělské školy a university k získání rad a dát prostor přírodě….když to funguje tady na louce, tak to musí fungovat i někde víc nahoře….Univerzální zákon!First complete sequence of a human genome

Researchers finished sequencing the roughly 3 billion bases (or “letters”) of DNA that make up a human genome.

Source: First complete sequence of a human genome
That is great, so when will be humanity informed about its true origin? Or are we considered intellectually lesser beings to handle it compared to the students of esoteric schools who have always known it?

The Invisible Rainbow in 9 languages

The political life has its own laws and rules, so has the social life.
The fact that electricity is first of all “an element that is to us more íntimate than the very air that we breathe” (Abbé Nollet 1746) has become a scientific and political means to manipulate the masses without them realizing it because to them the primary function of electricity lies solely in their external world.
Havana syndrome, Sudeck syndrome, neuroses of all kinds, and pandemics ring the bell to the sacred and internal dimension of this mysterious cosmic substance that was known to previous generations.
The Invisible Rainbow recollects its history from the 18th century up to date in a profound way and when reading it one wonders why it is not taught at all levels of the educational system across the planet….
….’The Sole of the Universe’ that produces and sustains Life thro-out all Nature, as well in Animals as in Vegetables” John Wesley the Methodist Church 1760


A question for the SRF

rises regarding sadistic sexual electronic torture, that has been remotely performed on perhaps millions of people (70% women/30% men) around the world by millions of other people, who have been given such opportunity kindly by the highest defense departments of the Five eyes and Nato members.
There is a prevailing assumption that by such beastly acts human souls might be created and so the neo-gladiators’ games were resurrected and the suffering of others has become the source of the most attractive satiation of people’s sadistic drives and at the same time the easiest source of income in the known history.
That is one side of the story, the other is that when such sexual torture takes place, it is practically impossible to sit down and go inside oneself to find peace, When the intensity rises, the human targets start to scream or cry. If exposed to it almost 20 hours a day with 4 hours of sleep, suicides, madness or even crimes can happen.
And if such “military training” takes place, what is the sufferer supposed to do? He cannot possibly meditate or concentrate on anything, he/she has to run, his intelligence drops down to zero, and the energy needed for self-awareness is extracted from him/her.
How come, that nothing of that kind described Paramahansa Yogananda or Sri Yukteswar? Or other religions? This is a very dangerous situation, I have mentioned it so many times over the 13 years, I wrote so many letters to the authorities, with only one result. It has increased in numbers and intensity.
The fathers of the churches must know that it is attracting an enormous amount of negative force that cannot but bring a major disaster to our planet.
So it must be, unfortunately, a part of the plan, in a similar way as the pandemic……


Cybertorture

So far, the psychiatrists, neurologists and doctors label such reports as schizophrenic, delusional and force people on anti-psychotic medication
https://www.theguardian.com/law/2020/feb/21/un-rapporteur-warns-of-rise-of-cybertorture-to-bypass-physical-ban?fbclid=IwAR0mIvFNEpODW8KspG0XulW8MqkmzSSiO2gskQOgHicfxRjCTgKWV3vjlh0

https://www.ucc.ie/en/media/academic/law/vnuconference2020/26.PTSon_CYBER-TORTURE.docx

https://www.ucc.ie/en/media/academic/law/vnuconference2020/26.PTSon_CYBER-TORTURE.docx

The globalist food chain

I follow the food chain dramas very closely because of the esoteric aspect and impacts of such planetary moves. I will repeat again that the atmosphere contains certain amounts of active substances our science knows nothing about as it has no means yet to detect them. But the plants have the apparatuses that do detect them, absorb them, and thus pass them to us as nourishment not only to the physical bodies but also to the spiritual bodies. Through genetic modifications, even through the majority of drafting, the plants lose this ability and that is one of the aspects of how the spiritual degeneration of humanity proceeds. Quite tragic because totally unnecessary, just the lack of esoteric knowledge and a total misunderstanding of how the Universe operates, on almost every level of our civilization. To grow food on such a major scale in environmentally controlled conditions, that need electricity to operate them, without the “reflection” of the sun’s rays, we will gradually stop fulfilling our cosmic obligations and then we will end as in the Universe 25 experiment. That is why I try to persuade everyone including the major players who invest in such technologies that we need to bring back the CREATOR into the picture. On scientific verifiable bases. Let’s not forget one thing, the globalists are on the same ship as the rest of us. With the right knowledge, we can turn the ship in the right direction. How little faith we have in the LOVE of our CREATOR…..

An open letter to the President of the US

Dear Mr. President,

I do not speak the political language of the superpower, but I understand to a certain point the language of GOD. And the language of GOD is telling me, that the whole universe was built according to HIS architectural plan in such a way that it can be deduced from both the macrocosm as well as the microcosm by every external three-brain form of life, to which we humans belong.
So if the most powerful militaries of the world decide to make fools out of humanity by insisting on the ape story, they can do it by keeping the scientific discoveries about Genesis secret, but they cannot prevent people from reading those so-called conspiracy secrets in the anatomies of their own bodies right down to the subatomic level and apply them to the planetary and sur/sub planetary designs.
And those who can read it understand straight away that they cannot possibly rely fully on msm, defense departments, financial or political structures nor on scientific or educational institutions regarding their worldly existence as a preparation for the beyond that follows.

My life can be seen as a horror or as an example, that with the right knowledge every person on this planet can tune to its natural resonance and thus to the pulse of the CREATOR.
But what have we done in the meantime?
We have altered this natural resonance, we are breaking every barrier between the species of the Architect’s plan and thus opening the door to the suffering that GOD would have never inflicted upon HIS Creation in the first place, the same way as a normal earthly father would want to protect his child from it.
That is the tragedy of incomprehension of the Creation, that goes back to the mistranslations of the Biblical texts, to the confusion regarding voluntary and involuntary suffering, to the original plan of the Universe that we misunderstood and reduced down to the ‘god’s helmets’ shameful planetary business, forcing incredible, involuntary suffering on millions of people.
Mr. President, what can diplomacy do in such a state of planetary affairs? Stonewalling stonewalling stonewalling and continuing with ‘business as usual until the higher forces teach you a lesson as they did Joshua? I thought we were already intelligent enough to ‘meet the force of circumstances in a different way but we are not even attempting to try it. Very precise teaching lesson about the theory of natural evolution. How many billions of years would we need yet not to keep journalists in detention centres for doing their work?
Could not instead the good Bible be a wiser guideline?
 “…If this counsel or this work be of men, it will come to nought: But if it be of God, ye cannot overthrow it; lest haply ye be found even to fight against God.” —Acts 5:38–39

Most respectfully,

D. Palmerova

To the distinguished participants of Bilderberg meeting in Washington, DCDear Sir, Madam,

The templates can be used on both sides of our battlefield, regardless of what elephants have been discussed.
I do not know how many contemporary human beings met the Most Most Holy Sun Absolute as well as the Absolute the Firm and the evil, destructive force of the Universe in order to testify to humanity that we are not the owners of the Earth, although we behave like that. My testimonies do not have any impact, because unless I am backed up by science, they will stay in the domain of belief/disbelief, which cancel each other in the end. The science is available but kept in official secrecy. Why? Is it not illegal when considering the consequences it has had so far for the whole planet? Yes, it could be said it is not of my concern
But the message of the legendary Beelzebub seems to indicate, that someone has to insist on bringing the question of apes and the Eye for an eye to the press of the world in order to avoid the imminent danger of the biblical proportions.
So I am forwarding this burning bush to you all, expecting that you will use your military, political and financial power responsibly, in accordance with the expectations of our CREATOR that with the intelligence he bestowed on us we will be able to recognize, that our human bodies were created for specific spiritual purposes, not for the space market place to win the prize for the best and quickest physiologically and intellectually advanced technocratic hybrids.
I have failed entirely to discern such orientation in the programs of the leading powers. That is the most unsustainable situation of all when mentating over the rest of the unsustainable situations and issues that seem to be propagated with the accelerating speed.
If the most influential think tanks seem to be in the “interval”, the ancient esoteric schools of psychology can help them to overcome it, to bring into the classical pattern of yes and no reactions the third force, to which we all seem to be blind. Why not use them now, before instead of ‘after’? Just a thought.

With kindest regards,

D. Palmerova

GOD under martial law?

You are interested in the past, I am concerned with the future. We meet at the present.
The court case of Mr. J. Assange has become a symbol of the historical transition of humanity from the old epoch of materialism into the new one that the East defines as the age of electricities.
As a matter of fact, scientifically we have progressed according to the Universal plan, but psychologically we have not moved an inch from the old times and in such an unbalanced ratio between the spiritual and materialistic comprehension of human existence we can be hardly surprised by the present military, technocratic, ecological, political, health and social circumstances, affecting the whole planet.
Our reactions to it reflect the same pattern of thinking.
For catching up with scientific progress and not torturing ourselves through it certain facts of scientific, religious, philosophical and psychological nature have to be brought up in order to explain, where the problem is and how to approach it with the least denying or even destructive force.

It will not solve the imminent dangers and sufferings, but however dramatic they seem to be, they are just the consequences of the mentioned causes. With human intelligence, they can be reversed.
So what can be done today? Well in such times the journalists have a very important and binding role to get the new information in the right context to the people of our planet. That is an enormous obligation because there are 7.8 million people and we all have different opinions and levels of understanding, and cannot agree with each other even within one common field of expertize like Christianity.
But we can manage, provided journalists, activists, academics, and all who “know” or want to know, have access to the knowledge, want to play a decent role in this transformation, and are not under the existential threat, fearful to be jailed or even executed for their reporting, which they have always been, but not on such a scale in democratic systems, as they are now. We are all waiting for the decision regarding Mr. Julian Assange. If extradited, technically it will create precedents for the future cases, but psychologically it will be a matter of that old Dark Ages thinking, that has created all current problems in the first place.
So who is going to report to the world that it is not atheistic and that we were created originally for very, very noble purposes that are certainly worth being rediscovered because none of our futuristic plans seem to surpass them in any way, no matter how hard we are trying to compete with our CREATOR,?

From Atheist to Bible-believing Scientist

https://answersingenesis.org/world-religions/atheism/from-atheist-to-bible-believing-scientist/

“Simple bacteria can divide each 20 minutes and have some 2000 different proteins each containing 20 types of amino acids arranged in chains of say 200 amino acids. To be evolved via beneficial variants by single nucleotide mutations it should take, not 3 x 109 years (the expected time life existed on Earth) but some 1050 years. There is simply not enough time” (Vyskočil 2011).

The Esoteric psychological schools of the East and the West teach how to achieve such states of altered consciousness without the application of drugs since ancient times, while our orthodox medical world diagnoses it as schizophrenia, paranoia, delusion, etc., and treats it with antipsychotic drugs.
When will they become conscious of this extensive research of their colleagues and as a matter of fact of students of such schools themselves like Mr. Aldous Huxley, who seemed to experiment with both ways? Besides, our current ‘God’s helmets’ are what? Just another brain copycat experiment with missing what the Universe is fundamentally about.

The Holy Science

Sri Yukteswar recognized that a synthesis of the spiritual heritage of the East with the science and technology of the West would do much to elevate the material, psychological, and spiritual suffering of the modern world. He was convinced that tremendous advances could be made, both individually and internationally, by an exchange of the finest positive features of each culture.”
Mahavatar Babaji said to Sri Yukteswar in 1894: …
“East and West must establish a golden middle path of activity and spirituality combined”.
India has much to learn from the West in material development; in return. India can teach the universal methods by which the West will be able to base its religious beliefs on the unshakable foundations of yogic science.”
“At my request, Swamiji, will you not write a short book on the underlying harmony between Christian and Hindu scriptures? Their basic unity is now obscured by men’s sectarian differences. Show by parallel references that the inspired sons of God have spoken the same truths.”


Swami Sri Yukteswar: “In the quiet of night I busied myself over a comparison of the Bible and the scriptures of Sanatan Dharma (‘eternal religion’-the name of the body of Vedic teachings)”
“Quoting the worTheds of the blessed Lord Jesus, I showed that his teachings are in essence one with the revelations of the Vedas. Through the grace of my paramguru Mahavatar Babaji my book, The Holy Science, was finished in a short time.”

India has certainly learned abundantly from the West in material development, contrary to the West, whose “son of man” state causes few little obstacles to understanding the difference between the grosser and finer natures of matter.
And by not fully understanding what the “son of God” state means, we are sinking deeper and deeper into the son of man states, until we reach the bottom.

Federal Register – Notice of Declaration Under the Public Readiness and Emergency Preparedness Act for Countermeasures Against Marburgvirus and/or Marburg Disease

The Secretary is issuing this Declaration pursuant to section 319F-3 of the Public Health Service Act to provide limited immunity for activities related to countermeasures against marburgvirus and/or Marburg disease.

DATES:

The Declaration is effective as of November 25, 2020.

https://www.federalregister.gov/documents/2020/12/09/2020-26972/notice-of-declaration-under-the-public-readiness-and-emergency-preparedness-act-for-countermeasures

Click to access 2020-26972.pdf

SUPPLEMENTARY INFORMATION:

The Public Readiness and Emergency Preparedness Act (PREP Act) authorizes the Secretary of Health and Human Services (the Secretary) to issue a Declaration to provide liability immunity to certain individuals and entities (Covered Persons) against any claim of loss caused by, arising out of, relating to, or resulting from the manufacture, distribution, administration, or use of medical countermeasures (Covered Countermeasures), except for claims involving “willful misconduct” as defined in the PREP Act. This Declaration is subject to amendment as circumstances warrant.

The PREP Act was enacted on December 30, 2005, as Public Law 109-148, Division C, Section 2. It amended the Public Health Service (PHS) Act, adding Section 319F-3, which addresses liability immunity, and Section 319F-4, which creates a compensation program. These sections are codified at 42 U.S.C. 247d-6d and 42 U.S.C. 247d-6e, respectively.

The Pandemic and All-Hazards Preparedness Reauthorization Act (PAHPRA), Public Law 113-5, was enacted on March 13, 2013. Among other things, PAHPRA added sections 564A and 564B to the Federal Food, Drug, and Cosmetic (FD&C) Act to provide new authorities for the emergency use of approved products in emergencies and products held for emergency use. PAHPRA accordingly amended the definitions of “Covered Countermeasures” and “qualified pandemic and epidemic products” in Section 319F-3 of the Public Health Service Act (PREP Act provisions), so that products made available under these new FD&C Act authorities could be covered under PREP Act Declarations. PAHPRA also extended the definition of qualified pandemic and epidemic products that may be covered under a PREP Act Declaration to include products or technologies intended to enhance the use or effect of a drug, biological product, or device used against the pandemic or epidemic or against adverse events from these products. The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act, Public Law 116-136, enacted on March 27, 2020, amended section 319F-3(i)(1)(D) of the PHS Act, to create a new category of covered countermeasures to the PREP Act, namely, respiratory protective devices approved by the National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) under 42 CFR part 84, or any successor regulations, that the Secretary determines to be a priority for use during a public health emergency declared under section 319 of the PHS Act.

Marburg disease is a severe and often fatal illness in humans caused by marburgviruses, a group of filoviruses of the same family as ebolaviruses. Marburg disease is a highly virulent disease that causes hemorrhagic fever, with a case fatality rate of approximately 88 percent. Humans can become infected with marburgviruses, but it is largely unknown how marburgvirus transmits from its animal host to humans. For previous cases, unprotected contact with infected bat feces or aerosols was deemed the most likely route of infection. After the initial crossover of the virus from host animal to humans, transmission can occur through person-to-person contact. This may happen in several ways: Direct contact to droplets of body fluids from infected persons, or contact with equipment and other objects contaminated with infectious blood or tissues. The virus can spread between humans in close environments and through direct contact. A common route of infection is through nosocomial transmission.

Marburgvirus was first recognized in 1967, when outbreaks of hemorrhagic fever occurred simultaneously in laboratories in Marburg and Frankfurt, Germany and in Belgrade, Yugoslavia (now Serbia). Thirty-one people became ill, initially laboratory workers followed by several medical personnel and family members who had cared for them; seven deaths were reported. The first people infected had been exposed to imported African green monkeys or their tissues while conducting research.

From 1975-2014, there have been 10 reported outbreaks of Marburg disease, and all but one of these outbreaks had an apparent or suspected origin in Africa. These outbreaks have resulted in a total of 435 reported human cases of Marburg disease and 366 deaths among those reported cases; a case fatality rate of approximately of 84%. The recurrent but unpredictable and variable nature of Marburg disease outbreaks and the transmission profile makes marburgviruses a threat to the public health security of the American people, requiring vigilance and a continuing need for development of medical countermeasures. Similar to determinations and experiences with Ebola virus outbreaks, marburgvirus has been determined to have the potential to be a threat to US public health security.

Description of This Declaration by Section

Section I. Determination of Public Health Emergency or Credible Risk of Future Public Health Emergency

Before issuing a Declaration under the PREP Act, the Secretary is required to determine that a disease or other health condition or threat to health constitutes a public health emergency or that there is a credible risk that the disease, condition, or threat may constitute such an emergency.

This determination is separate and apart from the Declaration issued by the Secretary under Section 319 of the PHS Act that a disease or disorder presents a public health emergency or that a public health emergency, including significant outbreaks of infectious diseases or bioterrorist attacks, otherwise exists, or other Declarations or determinations made under other authorities of the Secretary. Accordingly, in Section I of the Declaration, the Secretary determines that marburgviruses and Marburg disease are a credible risk such that Marburg disease or marburgviruses may in the future constitute a public health emergency.

Section II. Factors Considered by the Secretary

In deciding whether and under what circumstances to issue a Declaration with respect to a Covered Countermeasure, the Secretary must consider the desirability of encouraging the design, development, clinical testing or investigation, manufacture, labeling, distribution, formulation, packaging, marketing, promotion, sale, purchase, donation, dispensing, prescribing, administration, licensing, and use of the countermeasure. In Section II of the Declaration, the Secretary states that he has considered these factors.

Section III. Activities Covered by This Declaration Under the PREP Act’s Liability Immunity

The Secretary must delineate the activities for which the PREP Act’s liability immunity is in effect. These activities may include, under conditions as the Secretary may specify, the manufacture, testing, development, distribution, administration, or use of one or more Covered Countermeasures (Recommended Activities). In Section III of the Declaration, the Secretary sets out the activities for which the immunity is in effect.

Section IV. Limited Immunity

The Secretary must also state that liability protections available under the PREP Act are in effect with respect to the Recommended Activities. These liability protections provide that, “[s]ubject to other provisions of [the PREP Act], a covered person shall be immune from suit and liability under federal and state law with respect to all claims for loss caused by, arising out of, relating to, or resulting from the administration to or use by an individual of a covered countermeasure if a Declaration has been issued with respect to such countermeasure.” In Section IV of the Declaration, the Secretary states that liability protections are in effect with respect to the Recommended Activities.

Section V. Covered Persons

The PREP Act’s liability immunity applies to “Covered Persons” with respect to administration or use of a Covered Countermeasure. The term “Covered Persons” has a specific meaning and is defined in the PREP Act to include manufacturers, distributors, program planners, and qualified persons, and their officials, agents, and employees, and the United States. The PREP Act further defines the terms “manufacturer,” “distributor,” “program planner,” and “qualified person” as described below.

A manufacturer includes a contractor or subcontractor of a manufacturer; a supplier or licenser of any product, intellectual property, service, research tool or component or other article used in the design, development, clinical testing, investigation or manufacturing of a Covered Countermeasure; and any or all the parents, subsidiaries, affiliates, successors, and assigns of a manufacturer.

A distributor means a person or entity engaged in the distribution of drugs, biologics, or devices, including but not limited to: Manufacturers; re-packers; common carriers; contract carriers; air carriers; own-label distributors; private-label distributors; jobbers; brokers; warehouses and wholesale drug warehouses; independent wholesale drug traders; and retail pharmacies.

A program planner means a state or local government, including an Indian tribe; a person employed by the state or local government; or other person who supervises or administers a program with respect to the administration, dispensing, distribution, provision, or use of a Covered Countermeasure, including a person who establishes requirements, provides policy guidance, or supplies technical or scientific advice or assistance or provides a facility to administer or use a Covered Countermeasure in accordance with the Secretary’s Declaration. Under this definition, a private sector employer or community group or other “person” can be a program planner when it carries out the described activities.

A qualified person means a licensed health professional or other individual authorized to prescribe, administer, or dispense Covered Countermeasures under the law of the state in which the Covered Countermeasure was prescribed, administered, or dispensed; or a person within a category of persons identified as qualified in the Secretary’s Declaration. Under this definition, the Secretary can describe in the Declaration other qualified persons, such as volunteers, who are Covered Persons. Section V describes other qualified persons covered by this Declaration. The PREP Act also defines the word “person” as used in the Act: A person includes an individual, partnership, corporation, association, entity, or public or private corporation, including a federal, state, or local government agency or department.

Section V of the Declaration describes Covered Persons, including Qualified Persons. The Declaration includes all persons and entities defined as Covered Persons under the PREP Act.

Section VI. Covered Countermeasures

As noted above, Section III of the Declaration describes the activities (referred to as “Recommended Activities”) for which liability immunity is in effect. Section VI of the Declaration identifies the Covered Countermeasures for which the Secretary has recommended such activities. The PREP Act states that a “Covered Countermeasure” must be a “qualified pandemic or epidemic product,” or a “security countermeasure,” as described immediately below; a drug, biological product or device authorized for emergency use in accordance with Sections 564, 564A, or 564B of the FD&C Act; or respiratory protective devices approved by the National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) under 42 CFR part 84, or any successor regulations, that the Secretary determines to be a priority for use during a public health emergency declared under section 319 of the PHS Act.

A qualified pandemic or epidemic product means a drug or device, as defined in the FD&C Act or a biological product, as defined in the PHS Act that is (i) Manufactured, used, designed, developed, modified, licensed or procured to diagnose, mitigate, prevent, treat, or cure a pandemic or epidemic or limit the harm such a pandemic or epidemic might otherwise cause; (ii) manufactured, used, designed, developed, modified, licensed, or procured to diagnose, mitigate, prevent, treat, or cure a serious or life-threatening disease or condition caused by such a drug, biological product, or device; (iii) or a product or technology intended to enhance the use or effect of such a drug, biological product, or device.

A security countermeasure is a drug or device, as defined in the FD&C Act or a biological product, as defined in the PHS Act that (i)(a) The Secretary determines to be a priority to diagnose, mitigate, prevent, or treat harm from any biological, chemical, radiological, or nuclear agent identified as a material threat by the Secretary of Homeland Security, or (b) to diagnose, mitigate, prevent, or treat harm from a condition that may result in adverse health consequences or death and may be caused by administering a drug, biological product, or device against such an agent; and (ii) is determined by the Secretary of Health and Human Services to be a necessary countermeasure to protect public health.

To be a Covered Countermeasure, qualified pandemic or epidemic products or security countermeasures also must be approved or cleared under the FD&C Act; approved by the National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) under 42 CFR part 84, or any successor regulations, that the Secretary determines to be a priority for use during a public health emergency declared under section 319 of the PHS Act; licensed under the PHS Act; or authorized for emergency use under Sections 564, 564A, or 564B of the FD&C Act.

A qualified pandemic or epidemic product also may be a Covered Countermeasure when it is subject to an exemption (that is, it is permitted to be used under an Investigational Drug Application or an Investigational Device Exemption) under the FD&C Act and is the object of research for possible use for diagnosis, mitigation, prevention, treatment, or cure, or to limit harm of a pandemic or epidemic or serious or life-threatening condition caused by such a drug or device.

A security countermeasure also may be a Covered Countermeasure if it may reasonably be determined to qualify for approval or licensing within 10 years after the Department’s determination that procurement of the countermeasure is appropriate.

Section VI lists countermeasures against marburgvirus and/or Marburg disease that are Covered Countermeasures under this declaration.

Section VI also refers to the statutory definitions of Covered Countermeasures to make clear that these statutory definitions limit the scope of Covered Countermeasures. Specifically, the Declaration notes that Covered Countermeasures must be “qualified pandemic or epidemic products,” or “security countermeasures,” or drugs, biological products, respiratory protective devices, or devices authorized for investigational or emergency use, as those terms are defined in the PREP Act, the FD&C Act, and the Public Health Service Act.

Section VII. Limitations on Distribution

The Secretary may specify that liability immunity is in effect only to Covered Countermeasures obtained through a particular means of distribution. The Declaration states that liability immunity is afforded to Covered Persons for Recommended Activities related to (a) Present or future federal contracts, cooperative agreements, grants, other transactions, interagency agreements, or memoranda of understanding or other federal agreements; or (b) Activities authorized in accordance with the public health and medical response of the Authority Having Jurisdiction to prescribe, administer, deliver, distribute, or dispense the Covered Countermeasures following a Declaration of an emergency.

Section VII defines the terms “Authority Having Jurisdiction” and “Declaration of an emergency.” We have specified in the definition that Authorities having jurisdiction include federal, state, local, and tribal authorities and institutions or organizations acting on behalf of those governmental entities.

For governmental program planners only, liability immunity is afforded only to the extent they obtain Covered Countermeasures through voluntary means, such as (1) donation; (2) commercial sale; (3) deployment of Covered Countermeasures from federal stockpiles; or (4) deployment of donated, purchased, or otherwise voluntarily obtained Covered Countermeasures from state, local, or private stockpiles. This last limitation on distribution is intended to deter program planners that are government entities from seizing privately held stockpiles of Covered Countermeasures. It does not apply to any other Covered Persons, including other program planners who are not government entities.

Section VIII. Category of Disease, Health Condition, or Threat

The Secretary must identify in the Declaration, for each Covered Countermeasure, the categories of diseases, health conditions, or threats to health for which the Secretary recommends the administration or use of the countermeasure. In Section VIII of the Declaration, the Secretary states that the disease threat for which he recommends administration or use of the Covered Countermeasures is Marburg disease caused by marburgviruses or virus mutating therefrom.

Section IX. Administration of Covered Countermeasures

The PREP Act does not explicitly define the term “administration” but does assign the Secretary the responsibility to provide relevant conditions in the Declaration. In Section IX of the Declaration, the Secretary defines “Administration of a Covered Countermeasure,” as follows:

Administration of a Covered Countermeasure means physical provision of the countermeasures to recipients, or activities and decisions directly relating to public and private delivery, distribution, and dispensing of the countermeasures to recipients; management and operation of countermeasure programs; or management and operation of locations for purpose of distributing and dispensing countermeasures.

The definition of “administration” extends only to physical provision of a countermeasure to a recipient, such as vaccination or handing drugs to patients, and to activities related to management and operation of programs and locations for providing countermeasures to recipients, such as decisions and actions involving security and queuing, but only insofar as those activities directly relate to the countermeasure activities. Claims for which Covered Persons are provided immunity under the Act are losses caused by, arising out of, relating to, or resulting from the administration to or use by an individual of a Covered Countermeasure consistent with the terms of a Declaration issued under the Act. Under the definition, these liability claims are precluded if they allege an injury caused by a countermeasure, or if the claims are due to manufacture, delivery, distribution, dispensing, or management and operation of countermeasure programs at distribution and dispensing sites.

Thus, it is the Secretary’s interpretation that, when a Declaration is in effect, the Act precludes, for example, liability claims alleging negligence by a manufacturer in creating a vaccine, or negligence by a health care provider in prescribing the wrong dose, absent willful misconduct. Likewise, the Act precludes a liability claim relating to the management and operation of a countermeasure distribution program or site, such as a slip-and-fall injury or vehicle collision by a recipient receiving a countermeasure at a retail store serving as an administration or dispensing location that alleges, for example, lax security or chaotic crowd control. However, a liability claim alleging an injury occurring at the site that was not directly related to the countermeasure activities is not covered, such as a slip and fall with no direct connection to the countermeasure’s administration or use. In each case, whether immunity is applicable will depend on the particular facts and circumstances.

Section X. Population

The Secretary must identify, for each Covered Countermeasure specified in a Declaration, the population or populations of individuals for which liability immunity is in effect with respect to administration or use of the countermeasure. Section X of the Declaration identifies which individuals should use the countermeasure or to whom the countermeasure should be administered—in short, those who should be vaccinated or take a drug or other countermeasure. Section X provides that the population includes “any individual who uses or who is administered a Covered Countermeasure in accordance with the Declaration.”

It should be noted that under the PREP Act, liability protection extends beyond the Population specified in the Declaration. Specifically, liability immunity is afforded (1) To manufacturers and distributors without regard to whether the countermeasure is used by or administered to this population, and (2) to program planners and qualified persons when the countermeasure is either used by or administered to this population or the program planner or qualified person reasonably could have believed the recipient was in this population. Section X of the Declaration includes these statutory conditions in the Declaration for clarity.

Section XI. Geographic Area

The Secretary must identify, for each Covered Countermeasure specified in the Declaration, the geographic area or areas for which liability immunity is in effect, including, as appropriate, whether the Declaration applies only to individuals physically present in the area or, in addition, applies to individuals who have a described connection to the area. Section XI of the Declaration provides that liability immunity is afforded for the administration or use of a Covered Countermeasure without geographic limitation. This could include claims related to administration or use in countries outside the U.S. It is possible that claims may arise in regard to administration or use of the Covered Countermeasures outside the U.S. that may be resolved under U.S. law.

In addition, the PREP Act specifies that liability immunity is afforded (1) to manufacturers and distributors without regard to whether the countermeasure is used by or administered to individuals in the geographic areas, and (2) to program planners and qualified persons when the countermeasure is either used or administered in the geographic areas or the program planner or qualified person reasonably could have believed the countermeasure was used or administered in the areas. Section XI of the Declaration includes these statutory conditions in the Declaration for clarity.

Section XII. Effective Time Period

The Secretary must identify, for each Covered Countermeasure, the period or periods during which liability immunity is in effect, designated by dates, milestones, or other description of events, including factors specified in the PREP Act. Section XII of the Declaration extends the effective period for different means of distribution of Covered Countermeasures through August 1, 2025.

Section XIII. Additional Time Period of Coverage

The Secretary must specify a date after the ending date of the effective time period of the Declaration that is reasonable for manufacturers to arrange for disposition of the Covered Countermeasure, including accepting returns of Covered Countermeasures, and for other Covered Persons to take appropriate actions to limit administration or use of the Covered Countermeasure. In addition, the PREP Act specifies that, for Covered Countermeasures that are subject to a Declaration at the time they are obtained for the Strategic National Stockpile (SNS) under 42 U.S.C. 247d-6b(a), the effective period of the Declaration extends through the time the countermeasure is used or administered. Liability immunity under the provisions of the PREP Act and the conditions of the Declaration continue during these additional time periods. Thus, liability immunity is afforded during the “Effective Time Period,” described under Section XII of the Declaration, plus the “Additional Time Period” described under Section XIII of the Declaration.

Section XIII of the Declaration provides for 12 months as the Additional Time Period of coverage after expiration of the Declaration. Section XIII also explains the extended coverage that applies to any product obtained for the SNS during the effective period of the Declaration.

Section XIV. Countermeasures Injury Compensation Program

Section 319F-4 of the PHS Act, 42 U.S.C. 247d-6e, authorizes the Countermeasures Injury Compensation Program (CICP) to provide benefits to eligible individuals who sustain a serious physical injury or die as a direct result of the administration or use of a Covered Countermeasure. Compensation under the CICP for an injury directly caused by a Covered Countermeasure is based on the requirements set forth in this Declaration, the administrative rules for the Program, and the statute. To show direct causation between a Covered Countermeasure and a serious physical injury, the statute requires “compelling, reliable, valid, medical and scientific evidence.” The administrative rules for the Program further explain the necessary requirements for eligibility under the CICP. Please note that, by statute, requirements for compensation under the CICP may not align with the requirements for liability immunity provided under the PREP Act. Section XIV of the Declaration, “Countermeasures Injury Compensation Program,” explains the types of injury and standard of evidence needed to be considered for compensation under the CICP.

Further, the administrative rules for the CICP specify that if countermeasures are administered or used outside the United States, only otherwise eligible individuals at United States embassies, military installations abroad (such as military bases, ships, and camps) or at North Atlantic Treaty Organization (NATO) installations (subject to the NATO Status of Forces Agreement) where American servicemen and servicewomen are stationed may be considered for CICP benefits. Other individuals outside the United States may not be eligible for CICP benefits.

Section XV. Amendments

Section XV of the Declaration confirms that the Secretary may amend any portion of this Declaration through publication in the Federal Register.

Declaration

Declaration for Public Readiness and Emergency Preparedness Act Coverage for Countermeasures Against Marburgvirus and/or Marburg Disease

I. Determination of Public Health Emergency

42 U.S.C. 247d-6d(b)(1)

I have determined that Marburg disease and marburgviruses are a credible risk such that Marburg disease or marburgviruses may in the future constitute a public health emergency. This Declaration must be construed in accordance with the Advisory Opinions of the Office of the General Counsel (Advisory Opinions). I incorporate those Advisory Opinions as part of this Declaration.[1] This Declaration is a “requirement” under the PREP Act.

II. Factors Considered

42 U.S.C. 247d-6d(b)(6)

I have considered the desirability of encouraging the design, development, clinical testing, or investigation, manufacture, labeling, distribution, formulation, packaging, marketing, promotion, sale, purchase, donation, dispensing, prescribing, administration, licensing, and use of the Covered Countermeasures.

III. Recommended Activities

42 U.S.C. 247d-6d(b)(1)

I recommend, under the conditions stated in this Declaration, the manufacture, testing, development, distribution, administration, and use of the Covered Countermeasures.

IV. Liability Immunity

42 U.S.C. 247d-6d(a), 247d-6d(b)(1)

Liability immunity as prescribed in the PREP Act and conditions stated in this Declaration is in effect for the Recommended Activities described in Section III.

V. Covered Persons

42 U.S.C. 247d-6d(i)(2), (3), (4), (6), (8)(A) and (B)

Covered Persons who are afforded liability immunity under this Declaration are “manufacturers,” “distributors,” “program planners,” “qualified persons,” and their officials, agents, and employees, as those terms are defined in the PREP Act, and the United States. In addition, I have determined that the following additional persons are qualified persons: (a) Any person authorized in accordance with the public health and medical emergency response of the Authority Having Jurisdiction, as described in Section VII below, to prescribe, administer, deliver, distribute or dispense the Covered Countermeasures, and their officials, agents, employees, contractors and volunteers, following a Declaration of an emergency; (b) any person authorized to prescribe, administer, or dispense the Covered Countermeasures or who is otherwise authorized to perform an activity under an Emergency Use Authorization in accordance with Section 564 of the FD&C Act; and (c) any person authorized to prescribe, administer, or dispense Covered Countermeasures in accordance with Section 564A of the FD&C Act.

VI. Covered Countermeasures

42 U.S.C. 247d-6b(c)(1)(B), 42 U.S.C. 247d-6d(i)(1) and (7)

Covered Countermeasures are any antiviral, any other drug, any biologic, any diagnostic, any other device, or any vaccine, used to treat, diagnose, cure, prevent, or mitigate Marburg disease, or the transmission of marburgviruses or a virus mutating therefrom, or any device used in the administration of any such product, and all components and constituent materials of any such product, or countermeasures for adverse effects of these countermeasures, and countermeasures that otherwise limit the harm caused by the health threat.

Covered Countermeasures must be “qualified pandemic or epidemic products,” or “security countermeasures,” or drugs, biological products, respiratory protective devices or devices authorized for investigational or emergency use, as those terms are defined in the PREP Act, the FD&C Act, and the Public Health Service Act.

VII. Limitations on Distribution

42 U.S.C. 247d-6d(a)(5) and (b)(2)(E)

I have determined that liability immunity is afforded to Covered Persons only for Recommended Activities involving Covered Countermeasures that are related to:

(a) Present or future federal contracts, cooperative agreements, grants, other transactions, interagency agreements, memoranda of understanding, or other federal agreements; or

(b) Activities authorized in accordance with the public health and medical response of the Authority Having Jurisdiction to prescribe, administer, deliver, distribute or dispense the Covered Countermeasures following a Declaration of an emergency.

As used in this Declaration, the terms Authority Having Jurisdiction and Declaration of Emergency have the following meanings:

i. The Authority Having Jurisdiction means the public agency or its delegate that has legal responsibility and authority for responding to an incident, based on political or geographical (e.g., city, county, tribal, state, or federal boundary lines) or functional (e.g., law enforcement, public health) range or sphere of authority.

ii. A Declaration of Emergency means any Declaration by any authorized local, regional, state, or federal official of an emergency specific to events that indicate an immediate need to administer and use the Covered Countermeasures, with the exception of a federal Declaration in support of an Emergency Use Authorization under Section 564 of the FD&C Act unless such Declaration specifies otherwise;

I have also determined that, for governmental program planners only, liability immunity is afforded only to the extent such program planners obtain Covered Countermeasures through voluntary means, such as (1) donation; (2) commercial sale; (3) deployment of Covered Countermeasures from federal stockpiles; or (4) deployment of donated, purchased, or otherwise voluntarily obtained Covered Countermeasures from state, local, or private stockpiles.

VIII. Category of Disease, Health Condition, or Threat

42 U.S.C. 247d-6d(b)(2)(A)

The category of disease, health condition, or threat for which I recommend the administration or use of the Covered Countermeasures is Marburg disease caused by marburgviruses or virus mutating therefrom.

IX. Administration of Covered Countermeasures

42 U.S.C. 247d-6d(a)(2)(B)

Administration of the Covered Countermeasure means physical provision of the countermeasures to recipients, or activities and decisions directly relating to public and private delivery, distribution and dispensing of the countermeasures to recipients, management and operation of countermeasure programs, or management and operation of locations for purpose of distributing and dispensing countermeasures.

X. Population

42 U.S.C. 247d-6d(a)(4), 247d-6d(b)(2)(C)

The populations of individuals include any individual who uses or is administered the Covered Countermeasures in accordance with this Declaration.

Liability immunity is afforded to manufacturers and distributors without regard to whether the countermeasure is used by or administered to this population; liability immunity is afforded to program planners and qualified persons when the countermeasure is used by or administered to this population, or the program planner or qualified person reasonably could have believed the recipient was in this population.

XI. Geographic Area

42 U.S.C. 247d-6d(a)(4), 247d-6d(b)(2)(D)

Liability immunity is afforded for the administration or use of a Covered Countermeasure without geographic limitation.

Liability immunity is afforded to manufacturers and distributors without regard to whether the countermeasure is used by or administered in any designated geographic area; liability immunity is afforded to program planners and qualified persons when the countermeasure is used by or administered in any designated geographic area, or the program planner or qualified person reasonably could have believed the recipient was in that geographic area.

XII. Effective Time Period

42 U.S.C. 247d-6d(b)(2)(B)

Liability immunity for Covered Countermeasures through means of distribution, as identified in Section VII(a) of this Declaration, other than in accordance with the public health and medical response of the Authority Having Jurisdiction and extends through August 1, 2025.

Liability immunity for Covered Countermeasures administered and used in accordance with the public health and medical response of the Authority Having Jurisdiction begins with a Declaration and lasts through (1) the final day the emergency Declaration is in effect, or (2) August 1, 2025, whichever occurs first.

XIII. Additional Time Period of Coverage

42 U.S.C. 247d-6d(b)(3)(B) and (C)

I have determined that an additional 12 months of liability protection is reasonable to allow for the manufacturer(s) to arrange for disposition of the Covered Countermeasure, including return of the Covered Countermeasures to the manufacturer, and for Covered Persons to take such other actions as are appropriate to limit the administration or use of the Covered Countermeasures.

Covered Countermeasures obtained for the SNS during the effective period of this Declaration are covered through the date of administration or use pursuant to a distribution or release from the SNS.

XIV. Countermeasures Injury Compensation Program

42 U.S.C. 247d-6e

The PREP Act authorizes the Countermeasures Injury Compensation Program (CICP) to provide benefits to certain individuals or estates of individuals who sustain a covered serious physical injury as the direct result of the administration or use of the Covered Countermeasures, and benefits to certain survivors of individuals who die as a direct result of the administration or use of the Covered Countermeasures. The causal connection between the countermeasure and the serious physical injury must be supported by compelling, reliable, valid, medical and scientific evidence in order for the individual to be considered for compensation. The CICP is administered by the Health Resources and Services Administration, within the Department of Health and Human Services. Information about the CICP is available at the toll-free number 1-855-266-2427 or http://www.hrsa.gov/​cicp/​.

XV. Amendments

42 U.S.C. 247d-6d(b)(4)

Amendments to this Declaration will be published in the Federal Register, as warranted.

Authority: 42 U.S.C. 247d-6d

Dated: December 2, 2020.

Alex M. Azar II,

Secretary, Department of Health and Human Services.

Footnotes

1.  See, e.g., Advisory Opinion on the Public Readiness and Emergency Preparedness Act and the March 10, 2020 Declaration under the Act, Apr. 17, 2020, as Modified on May 19, 2020, available at https://www.hhs.gov/​guidance/​sites/​default/​files/​hhs-guidance-documents/​prep-act-advisory-opinion-hhs-ogc.pdf (last visited Nov. 24, 2020); Advisory Opinion 20-02 on the Public Readiness and Emergency Preparedness Act and the Secretary’s Declaration under the Act, May 19, 2020, available at https://www.hhs.gov/​guidance/​sites/​default/​files/​hhs-guidance-documents/​advisory-opinion-20-02-hhs-ogc-prep-act.pdf (last visited Nov. 24, 2020); Advisory Opinion 20-03 on the Public Readiness and Emergency Preparedness Act and the Secretary’s Declaration under the Act, Oct. 22, 2020, as Modified on Oct. 23, 2020, available at https://www.hhs.gov/​guidance/​sites/​default/​files/​hhs-guidance-documents/​AO3.1.2_​Updated_​FINAL_​SIGNED_​10.23.20.pdf (last visited Nov. 24, 2020); Advisory Opinion 20-04 on the Public Readiness and Emergency Preparedness Act and the Secretary’s Declaration under the Act, Oct. 22, 2020, as Modified on Oct. 23, 2020, available at https://www.hhs.gov/​guidance/​sites/​default/​files/​hhs-guidance-documents/​AO%204.2_​Updated_​FINAL_​SIGNED_​10.23.20.pdf (last visited Nov. 24, 2020). This is not to suggest that other PREP Act declarations should be construed in a manner contrary to the interpretation provided in the Advisory Opinions. Back to Citation

[FR Doc. 2020-26972 Filed 12-8-20; 8:45 am]

BILLING CODE 4150-37-P

The accidental childhood’s discovery of Nature.

I used the word rape yesterday because it has been stated in the court documents and analyzed so many times in so many details over the 13 years with the video coverage of it, that it became just a formatory description of something that technically speaking did not take place. All media know it as it was the first thing to be analyzed in details for the obvious reasons. I was sort of ironic yesterday and today the echo sounds as if we were back in 2010.

So with a clear conscience, I am saying that no rape as such took place. Close childhood friends of that age do not know the anatomy and when the outer nature manifests accidentally in one of them, they might want to share it out of curiosity, unless they are properly explained not just the technical reasons for such discovered processes, but also their dangers and their higher purposes, reaching far beyond the ordinary life. Not always is such an explanation available, unfortunately.
When that gets exposed to the world in the right circumstances and details 50 years later, we get covid.
I beg for forgiveness from my beloved friend.The European Journal of International Law on The far-reaching US proposals to amend the International Health Regulations at the upcoming 75th World Health Assembly: A call for attention

https://www.ejiltalk.org/the-far-reaching-us-proposals-to-amend-the-international-health-regulations-at-the-upcoming-75th-world-health-assembly-a-call-for-attention/

Global health talks clouded by conspiracy theories about pandemic treaty

https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/22/wha-who-pandemic-treaty/

and the conspiracy theories from the European Journal of International Law say:

https://www.ejiltalk.org/the-far-reaching-us-proposals-to-amend-the-international-health-regulations-at-the-upcoming-75th-world-health-assembly-a-call-for-attention/

My non-political position on the most political issue

My name …
I am not a public person, but non publicly I am de facto a green card criminal, and a dangerous person who is suspected of terrorism and therefore has been kept under the 24/7 public residential surveillance since 2010.

Apart from stealing, sexual offenses, fraud, betraying, and other serious offenses against the 10 commandments, I supposedly committed espionage acts against the United States of America. That is laughable as I have never been there and I did not enter into any agreement with any government, company, criminal organization, or independent operation to collect information for them. It would have to be called personal espionage in the interest of the international public. If the militaries of the world act against humanity and want to keep it hidden from the public, you can hardly call the revelation of it espionage and that applies to the case of Mr. Julian Assange as well as mine.

Continue reading “My non-political position on the most political issue”

The Bible as the safest Light House for finances

Rev. M. R. Watkinson,
Minister of the Gospel from Ridleyville, Pennsylvania,
November 13, 1861
to Secretary Chase

Dear Sir: You are about to submit your annual report to the Congress respecting the affairs of the national finances.One fact touching our currency has hitherto been seriously overlooked. I mean the recognition of the Almighty God in some form on our coins.

You are probably a Christian. What if our Republic were not shattered beyond reconstruction? Would not the antiquaries of succeeding centuries rightly reason from our past that we were a heathen nation? What I propose is that instead of the goddess of liberty we shall have next inside the 13 stars a ring inscribed with the words PERPETUAL UNION; within the ring the allseeing eye, crowned with a halo; beneath this eye the American flag, bearing in its field stars equal to the number of the States united; in the folds of the bars the words GOD, LIBERTY, LAW.

This would make a beautiful coin, to which no possible citizen could object. This would relieve us from the ignominy of heathenism. This would place us openly under the Divine protection we have personally claimed. From my hearth I have felt our national shame in disowning God as not the least of our present national disasters.

To you first I address a subject that must be agitated.

As a result, Secretary Chase instructed James Pollock, Director of the Mint at Philadelphia, to prepare a motto, in a letter dated November 20, 1861:

Dear Sir: No nation can be strong except in the strength of God, or safe except in His defense. The trust of our people in God should be declared on our national coins.

You will cause a device to be prepared without unnecessary delay with a motto expressing in the fewest and tersest words possible this national recognition.
https://www.treasury.gov/about/education/Pages/in-god-we-trust.aspx#:~:text=The%20motto%20has%20been%20in,by%20the%2084th%20Congre
ss%20(P.L.

How beautifully written…could we think in such ways nowadays, with digital currencies just about to take over the history of mankind? We have quite humorous features, first, we get rid of GOD (as if we could really get rid of gravity) in one part of the world, then the second part gets inspired and becomes communistic, in the meantime, the first one brings GOD back in the design of its currency. After a while, the second one realizes that it cannot get rid of gravity and that ALMIGHTY had been in its cultural heritage for centuries so it re-installs it in its constitution while the first one is getting rid of HIM for the second time, by going digital, inspiring the third part of the world.
We still have that insignificant problem with gravity but I am sure we will conquer that with covid vaccine.

Share this:

Post navigation

Defense Production Act (DPA) Contract of $138 Million in Support of a Joint Federal Agency Accelerated Build-out of Domestic Surge Capacity for a High-Sp

Vltavská filharmonie – Vítězný návrh od Bjarke Ingels Group

https://www.irozhlas.cz/kultura/podcast-vinohradska-12-pleskot-filhrmonie_2205200600_cen

https://www.irozhlas.cz/kultura/hudba/architekt-josef-pleskot-stavba-koncertni-sin-praha-vltavska-podpora_1811091808_pla

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/praha-ceska-filharmonie-holesovice-architektura_2205172326_gut

via https://www.lidovky.cz/orientace/vltavska-filharmonie-danske-studio-big-ingels-architekti.A220521_155504_ln_orientacer_vag?h=B5F3326459D7F84F0410E88004B28BE1

“The World Health Organization is due to Attempt a Power Grab” – This May 22-28, 2022 in Geneva, Switzerland, “a sophisticated diversion to confuse people and get them to ignore the AMENDMENTS to the INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS” (emphasis added)

https://cdn.substack.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F7f3721a2-620e-44ad-9c70-5e97cbb2d1f8_617x969.jpeg
“The Pandemic treaty does not yet exist yet. It is being drafted and negotiated right now. Discussions regarding the Pandemic treaty are important but they are also part of a sophisticated diversion to confuse people and get them to ignore the immediate concern which is the Amendments to the IHR being considered by the World Health Assembly this May 22-28.
They are very likely to pass” unless the are strong protests of the public from all countries concerned.