Kvalita nad kvantitou

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Dalsi-prusvih-Brusel-odkopl-Sikelu-Jde-o-Putina-Rana-za-ranou-713642

Naprosto klasická ukázka toho, jak fungovala Babylonská věž. Po 13 letech bych očekávala, že přinejmenším ta nejzákladnější informace z podstatných se dostane do všeobecného podvědomí světa včetně té části, která “runs the show”. Ne. Naivita solárů. Je to opice a vybledlá vlajka.
První krok, který mě napadá, když čtu o vojenských průmyslových komplexech, vládnoucích celému světu by byl, že bych si nechala vyčíslit přibližnou cenu planetárního řízení počasí. To znamená letadla 24/7, letce, letištní zabezpečení, mzdy personálu, ceny substancí, které jsou vypouštěny do ovzduší (chemtrails/geoengineering) a pohonné hmoty letadel, které jsou k tomu potřeba. Zejména pohonné hmoty, které bych potom srovnala se spotřebou domácností a pozemních průmyslů. Určitě budeme mluvit v triliónech dolarů, které by nám byly k dispozici, kdybychom přenechali řízení počasí opět planetě, dokud si nevšimneme, že ho vlastně řídíme sami svým psychologickým chováním. V ten moment by skončily klimatické změny jako takové. Devastující škody, které musíme platit formou stále dražších pojištění by se zajisté zredukovaly, banky by snížily svá rizika a ceny energií pro domácnosti a průmysl by se mohly stabilizovat. V ten moment by bylo možné předstoupit před lidstvo a začít mu konečně vědecky vysvětlovat, v jaké jsme pozici, že nám bylo z vyšších instancí vesmíru sděleno, že naše expansivní existence až donedávna ohrožovala pouze nás, takže jsme byli zanecháváni svému osudu podle objektivní spravedlnosti – tedy válkám a míru. Ale s rozvojem intelektu jsme odhalili subatomický svět, který animuje materialistické formy Universu a bez pochopení jeho existence a pravého účelu jsme se stali nebezpečnými nejen sami sobě a celé planetě, ale i naší sluneční soustavě a dokonce celému Paprsku stvoření. A bylo nám řečeno, že planeta se dostala vývojově do vyššího řádu, který vyžaduje vyšší stupeň vědomí člověka a naše materialistické myšlení způsobuje, že příroda musí nahrazovat kvalitu kvantitou, aby pokryla nové požadavky Sluneční soustavy. Očekávají od nás změnu po dobrém. Ale problém tkví v tom, že v celém Universu je vše vyvážené, tedy i kvantita s kvalitou. A zcela bez obalu řečeno, když od nás příroda potřebuje určitý druh potravy pro Paprsek stvoření a my ho neumíme poskytnout kvalitou vedení svého života, tak si ho vezme kvantitativně zvýšením počtu lidí v koloběhu života a smrti. Tady ovšem leží další háček. Od nás už se nechce kvantita, ale kvalita. Ne smrt, ale vědomý život. A my jako lidstvo jsme mašina na kvantitu. V rukou supervelmoci, která chce vládnout železnou rukou, aniž by si uvědomila, že jsme sice materialisticky ze železa venku, ale ne myšlením. Psychologicky jsme stále v době temna, jak je zcela evidentní.
Kdo začne lidem vysvětlovat, jak změnit kvantitu na kvalitu?
Snížit spotřebu energie zvýšením životních nákladů a sehrát kvůli tomu černé vojensko-geopolitické divadlo s death rays se mi nezdá jako nejosvícenější způsob dát lidem najevo, že je beru jako ovce k večeři.
Pro začátek všem, kdo v politice a militaristickém světě na toto téma tápají:

První usilování: „Mít ve své běžné bytostné existenci vše uspokojující a skutečně nezbytné pro jejich planetární tělo.“

Druhé usilování: „Mít neustálou a neutuchající instinktivní potřebu sebezdokonalování ve smyslu bytí.“

Třetí usilování: „Vědomá snaha poznávat stále více a více o zákonech stvoření světa a spravování světa.“

Čtvrté usilování: „Snaha od počátku jejich existence zaplatit za svůj vznik a svou individualitu co nejrychleji, aby poté mohli co nejvíce zmírnit Smutek našeho společného otce.“

Páté usilování: „Snaha vždy napomáhat co nejrychlejšímu zdokonalování ostatních bytostí, jak těch, které jsou nám podobné, tak bytostí jiných forem, až do stupně posvátné Martfotai, tedy až do stupně sebeindividuálnosti.“ upravený Google překlad z anglického originálu G.I.Gurdjieff

Five obligonian strivings:
First Striving: “To have in their ordinary being-existence everything satisfying and really necessary for their planetary body.”
Second Striving: “To have a constant and unflagging instinctive need for self-perfection in the sense of being.”
Third Striving: “The conscious striving to know ever more and more concerning the laws of World-creation and World-maintenance.”
Fourth Striving: “The striving from the beginning of their existence to pay for their arising and their individuality as quickly possible, in order afterwards to be free to lighten as much as possible the Sorrow of our Common Father.”
Fifth Striving: “The striving always to assist the most rapid perfecting of other beings, both those similar to oneself and those of other forms, up to the degree of the sacred Martfotai, that is, up to the degree of self-individuality.”Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.