Deklarace lékařů: Nesouhlasíme s celoplošným očkováním proti covidu včetně dětí. Neznáme dlouhodobé nežádoucí účinky vakcín

Zástupci praktických lékařů sepsali 28. listopadu Deklaraci lékařů k nátlaku na očkování, v níž shrnuli své obavy týkající se výzev představenstva České lékařské komory k celoplošnému očkování lidí či konkrétních profesních skupin v České republice proti onemocnění covid-19. V deklaraci rovněž vyjadřují nesouhlas s plošným očkováním dětí, a to kvůli rizikům, která podle nich převažují nad benefity, a kvůli nedostatku informací ohledně možných dlouhodobých nežádoucích účinků vakcín.

Source: Deklarace lékařů: Nesouhlasíme s celoplošným očkováním proti covidu včetně dětí. Neznáme dlouhodobé nežádoucí účinky vakcín

ORGANIZATIONS FROM 34 STATES AND 29 COUNTRIES JOIN AMICUS BRIEF TO U.S. SUPREME COURT

ALASKA
ARIZONA
CALIFORNIA
COLORADO
CONNECTICUT
FLORIDA
GEORGIA
HAWAII
IDAHO
IOWA
KENTUCKY
MAINE
MASSACHUSETTS
MICHIGAN
MINNESOTA
MISSOURI
2
NEVADA
NEW HAMPSHIRE
NEW JERSEY
NEW MEXICO
NEW YORK
NORTH CAROLINA
OHIO
OREGON
PENNSYLVANIA
RHODE ISLAND
SOUTH CAROLINA
TEXAS
UTAH
VERMONT
VIRGINIA
WASHINGTON
WEST VIRGINIA
WISCONSIN

ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BELGIUM
CANADA
CHILE
DENMARK
FRANCE
GERMANY
IRELAND
ISRAEL
JAPAN
MEXICO
MONACO
NETHERLANDS
NEW ZEALAND
NORWAY
PANAMA
3
PERU
PHILIPPINES
PORTUGAL
ROMANIA
SLOVAKIA
SOUTH AFRICA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
UNITED KINGDOM


MAJOR DEVELOPMENT: Rabbinical Court decrees mRNA jab “Absolutely Forbidden” for children, adolescents, young men & women

Source: MAJOR DEVELOPMENT: Rabbinical Court decrees mRNA jab “Absolutely Forbidden” for children, adolescents, young men & women

No-Jab-for-Children-800x534 MAJOR DEVELOPMENT: Rabbinical Court decrees mRNA jab "Absolutely Forbidden" for children, adolescents, young men & women


https://renz-law.com/vaccine-risks-for-children/

https://factcheck.afp.com/http%253A%252F%252Fdoc.afp.com%252F9RK34P-1?fbclid=IwAR3bqY-9sYB87fDyXtl9eDSv7O3ZDVnGC0IX7rMUVgxnrcR5-gw7l1xEROE

Can you blame a country for taking care of itself when the rest of the world hungers for its territory? Traditionally.

https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/10/russia-geography-ukraine-syria/413248/
https://www.goodreads.com/author/quotes/123814.Zbigniew_Brzezi_ski
Russia has a religious leader.
The US has a materialistic leader
The Universe is religious
The one-world government is materialistic and technotronic, a doomsday machinery

ALL nations are using weather weapons on their societies along with massive surveillance and deadly, unsurvivable levels of wireless frequencies.   MIND CONTROLLING with INVISIBLE FREQUENCIES is WAR Don’t forget the intentional releases from Nuclear Plants of GAMMA RADIATION upon the world, too. On the other hand, when looking at the Czech Republic, are we better than China?

https://mailchi.mp/arccopy/prison02?e=2c8f76afe2

Postoj Bible k reinkarnaci

Nechci se zaplést do všech větví křesťanství, protože všechny pocházejí z jednoho zdroje a vyznávají jednoho BOHA a Ježíše Krista.

Ale učením esoteriky mně při čtení BIBLE některé pasáže nedávaly smysl a tak jsem šla pátrat do řeckého originálu a objevila jsem dost věcí, které by měly být prozkoumány přemýšlením 21.století
Vybrala jsem jednu část, která podporuje teorii reinkarnace ještě z dob Origena. Špatným překladem Bible se ztratil význam:
Matouš 16: 28
naše Bible
Amen pravím vám Jsou někteří z stojících tuto, kteříž neskusí smrti, aniž uzří syna člověka, přicházejícího v království svém. ????????????????????????????

Řecká verze
Am en lego humin eisin tines ton
hode hest ekot on hoitines ou me geus ontai
thanaton heos an idosin ton huion ton anthropon
erchomenon ente basileia aretou

Anglický překlad
amen I am saying to you are any of the ones here standing who any
not no should be tasting of death till ever they may be perceiving
the son of the human coming in the kingdom of HIM

Český překlad

Amen já vám říkám, ze všech co tu stojí ne že žádný nezakusí smrti, dokud
si bude představovati, že syn člověka přichází do Jeho království.
———————————————————————————————————-
Marek 9:1
kai elegen autois amen elego humin hoti eisin tines ton hode
hest ekoton hoitines on mr geus ontai thanatou heis an idosin
ten basileia tou Theo el Eluthuian

and he said to them amen I am saying to you that are any of the ones here standing who any
not no should be tasting of death till ever they may be perceiving the kingdom of God
having come in.

A pravil jim Amen pravím vám žeť že žádný z těch kdo zde stojí ne že
neokusí smrti dokud si budou představovat že mohou přijít do království Božího
———————————————————————–
Moderním jazykem a vědou 21 století-

syn člověka s fyzickým tělem z prachu se nemůže dostat do království Božího.
Musí si vypěstovat tělo spirituální vyšších vibrací a dokud si ho nevypěstuje, zakouší procesy zrození a smrti. 1 Corinthians 15:44-47
A ještě jeden postřeh
řečtina má dva zcela odlišné termíny
basileia Ouranon které vy překládáte jako království nebeské
a basileia tou Theo které vy překládáte jako království Boží
ale vy je významem skoro nerozlišujete,
v řečtině jsou zcela odlišné, ouranon se vztahuje ke světu světskému, tou Theo ke světu Božímu
Ježíšova kázání jsou vždy dvojího druhu, první k ouranonu, jak máme žít mezi sebou, aby byl život na zemi šťastný, a pak k tou THEO pro ty, kteří se chtějí vrátit zpět DOMŮ.


The society that exterminates the elderly who gave her life is the biggest degradation of humanity. Cannibalism will be the last dot.

Take the BIBLE and start to read it while there is still time.
The superpowers have become totally detached from the objective laws of the Universe, they are lying to humanity, and lying always connects with the destructive vibration of the 3 manifestations of the Aum. The lawful reason why man should speak the truth. (Autobiography of a Yogi)
What outcome can we expect from such governance on a planetary scale? Exactly the Revelations.