Genetic elimination of the species for discussion

http://www.miamiherald.com
Release of genetically altered mosquitoes

via https://www.merriam-webster.com/word-of-the-day/progeny-2021-06-20Studying the esoteric systems offers other dimensions to the topic. The Ray of Creation is built on the fundamental principle of reciprocal maintenance, meaning that it is created in such a way that everything serves a purpose in the given scheme of interconnectedness and all together mutually depend on someone else’s existence. We observed the main scientific facts about the interdependency of mosquitoes’, but what about the thought of suffering?
Some teachings call the Earth the pain factory where everything living must produce a certain amount of energies that are obtainable by suffering., both from the plant’s as well as animal kingdoms. Millions of mosquitoes create a lot of suffering for the animals, they cannot cover themselves as humans can. So if you eliminate millions of mosquitoes, you will eliminate a lot of suffering from animals and partially from humans, but someone will have to supply that suffering and it might be us, in a different and more concentrated form. The Creation is easing our life by transferring part of suffering to the rest of nature. We were given the privilege of a special suffering, voluntary suffering, created by the struggle between yes and no. So why would we put ourselves under the involuntary suffering that Nature supplies herself? (Apart from destroying the Creation). Just a thought from beyond.


Gladio armies of the past. And present?

https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1990/11/14/cia-organized-secret-army-in-western-europe/e0305101-97b9-4494-bc18-d89f42497d85/
https://libcom.org/files/NATOs_secret_armies.pdf

My case and the case of Mr. Julian Assange will not be dealt with separately from the military issues of the planetary leadership. The Universe is spiritual and the militaries have known it first theoretically through the infiltration of the esoteric societies and cults and then by verification through the advanced exploration of the planet by air and by experiments in esoteric science. Yet it has been kept clandestine for various political and strategic aims, Covid19 keeps the public attention successfully fixed on the flies, but flies do not jeopardize humanity as a species, elephants do.

“Conventional and theatre nuclear missions”https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm?selectedLocale=en


https://www.rt.com/news/526582-china-nato-threat-statement/

https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-heard-western-leaders-early

https://www.sipri.org/media/press-release/2021/world-military-spending-rises-almost-2-trillion-2020

World military spending rises to almost $2 trillion in 2020

Does not this seem to be the most significant sign of where our near future is heading?

To all G’s

https://www.rt.com/news/526428-china-g7-response/

The whole Universe is polarized yet functions in complete harmony, we can exactly predict the movements of heavenly bodies far ahead of time, there is very limited space for things of accidental nature. The Ray of Creation is built on the same laws, from the ABSOLUTE down to the suns and moons.
What is wrong with humanity that we cannot apply this miraculous pattern of Creation to life on Earth?
Why cannot we create Heaven on Earth by using the most basic principle of the Law of Three when it is possible?
There is an ancient scientific system, that gives us the tools, how to do it. It is applicable in the East as well as in the West, but it needs both to “materialize” it, the same way as the Earth needs its moon and the moon needs the Earth. and men need women and women need men and all need the sun. That is the missing link, the reconciling force between them, the HOLY GHOST our sacred scriptures talk about.
If I apply the same principle of three to our planet and know that the West is mind orientated, the East emotionally orientated and the biggest country connecting them together is half and half, and see that there are the same laws for the whole Ray of Creation, my planetary approach to planetary issues will be very different from those we have had so far, will not?


Looking at the representation of the symbols of the law of three from the Law of 7¨s point of view can remind us of the difference between time and eternity. Easy to overlook in our digital age…

What means to be intelligent?

Quo Vadis? On the way of involution. The secular scientists seem to refuse to accept intelligent design yet do not mind stealing knowledge from the esoteric science and take credits for it, while still insisting on Darwin¨s subjective theory of evolution. I will remind the fundamental Objective law of effects returning to their causes, independently of time. The esoteric school gives very wise advice: Put yourself into the shoes of the other and you will be rarely mistaken. Thinking about the planetary situation – there are 7.8 billion people having different opinions just about everything and everyone, so nothing constructive has been achieved under the global martial law, only filling time till the Zero-day.
A little reasoning with the help of esoterics: the planetary live exercise is probably in hands of artificial intelligence, Golem. Esoterics says that no one can create anything higher than is his level of being. We obviously did not create ourselves we are products of a different formula, but we created Golem. Similarly thinking “it” did not create itself so it cannot possibly create anything higher, more intelligent than we are, correct? Intelligent from the esoteric point of view – intelligence is the consciousness of matter. and the speed of vibrations of a matter shows the degree of intelligence of the given matter. The denser the matter is the less conscious and less intelligent it is, while the higher density of the vibration means more conscious and intelligent matter. The vibration of your ‘It must be presumably lower than that of humans. Then likewise the vibrations of men should be higher than the vibrations of primates. What about the vibrations of these poor creatures, will they be higher or lower than their original fathers and mothers? It would not be surprising if lower. The same way people with transplanted organs, grown in pigs, how will that affect their intelligence, their consciousness? That is a tragic aspect of the secularity of the science of genetics. It keeps some of the most advanced minds on the way of involution instead of researching how the biological internet can participate in the way of real evolution.
The most obvious and easiest way how to unite ourselves would be to demand the results from the Human genome project, which was partially financed from public sources. It must have shown that primates are accidental crossings of humans and quadruplex animals. If we all know that and golem prohibits us from officially admitting it, perhaps golem needs to be removed from its position? Being less conscious, ‘it’ can perfectly direct our unconscious states, but never the conscious one. It is our birthright to officially know our origins before we unintelligently close the door to higher dimensions.
Ref: https://www.newscientist.com/article/2226490-exclusive-two-pigs-engineered-to-have-monkey-cells-born-in-china/
Beelzebub’s Tales G.I.Gurdjieff

Zkratkou Hurvajse

Planety jsou hvězdy, míněno Slunce je uvnitř planet a vyzařuje energii, která se odráží od satelitů, v našem případě slunce/měsíce jako zrcadlo zpět na planety ve formě světla a tepla, jak jsem pochopila z esoteriky. Když ponecháme stranou militaries tak každý bude souhlasit s myšlenkou že přece musí existovat nějaký způsob, kterým bychom mohli část této obrovské energie použít jako obnovitelný zdroj čisté energie pro celou planetu. Tím bychom mohli zastavit těžby fosilních zásob Země i její elektřiny z atmosféry, které způsobují netušená nebezpečí pro celý život planety. Primárním důvodem hrozby je naše utilitární pojetí její funkce, aniž bychom si uvědomovali, že jde o kosmickou substanci, pro člověka dokonce posvátnou, která se účastní procesů vzniku, udržování a konce (u člověka i pokračování) života všech existenčních forem. Z tohoto nedorozumění pramení i destruktivní způsob jejího využití, což má ekologický i zdravotní dopad na život planety, u člověka viditelný na extrémním nárůstu neuróz a úzkostí všeho druhu.

Množství elektřiny uložené v podzemních zásobách i v atmosféře je striktně přiděleno a musí být balancováno nejen v geografickém rámci planety, ale i meziplanetárně, to znamená, že když dojde k vyčerpání daného přídělu, musí být doplněna z jiné části Země nebo dokonce jiné planety Solárního systému.

Elektřina tak, jak jí používáme není „ for free“, v naší nesmírné aroganci a nevědomosti nám nedochází, že svým expansivním materialistickým způsobem života ničíme nejen svou planetu, ale znemožňujeme dokonce i duševní vývoj obyvatel sousedních planet právě přesunem jejich elektřiny k nám. K tomuto procesu prý v historii celého lidstva v takové míře ještě nedošlo a byli jsme varováni, že způsobíme velkou katastrofu s následky pro celou naší Sluneční soustavu, pokud nezměníme svůj styl života. Toto varování přišlo již po našich prvních experimentech s vynálezy pana Tesly a srovnejme si spotřebu elektřiny koncem 19. století s dneškem.
A v pořadí již čtvrtá průmyslová revoluce s ai robotizací a vaším ‚id-iot‘em zvýší spotřebu elektřiny o další třetinu!!!!
Jedním z podtextů covidu byla právě tato problematika. Víceméně surově naznačila: vyberte si, buď snižte svoje hdp o x% nebo počet svého obyvatelstva.
Většina států volila kombinaci obou, ale lockdowns jsou šokem do systému, nejsou dlouhodobým řešením, jen mnohé země hluboce zadlužily na další generace a postupným obnovováním ekonomiky se zase vracíme k původnímu stavu. Očkovací pasy a zdražené letenky sice leteckou turistiku omezí, ale materialistický styl života a jeho myšlení tím nezmění.
K tomu je zapotřebí představit lidstvu ucelenou teorii vzniku celého vesmíru, která v té či oné podobě slouží jako maják všem civilizacím naší planety. Čtvrtá cesta ji předkládá v jazykové i myšlenkové formě, přijatelné západnímu racionálnímu uvažování, založenému na vědeckém ověřování faktů a všechna náboženství a esoterické školy jsou v ní obsaženy měrou adekvátní. Jsou v ní inávody, jak řešit naše planetární i osobní problémy, jsou v ní snad všichni sloni a psi světa, známí i neznámí….
Ale soudobá situace ve vědeckém světě je taková, že i přes důkazy o původu opic se vědci nemohou smířit s inteligentním designem ani kreacionismem a trvají na své sekularitě. i vzdor tomu, že lidské tělo je stvořeno přesně podle stejných principů a zákonů jako planety Universu včetně té naší, a i přesto, že na subatomickém stupni je hmota celého vesmíru ve formě vibrací a musí tedy mít nutně „centrální referenční systém“.
Vojenská vědecká centra včetně našeho ‚satcen‘ o tom vědí, stačí se podívat na Arecibo message. Mají v rukou klíče k přeměně materialisticky zaměřeného kursu dějin do vyššího vývojového stupně vesmírného světa.
Ale tuto transformaci nemohou uskutečnit elitní kluby vyvolených svými stannými právy, bude to 7.8 biliónu obyvatel, kteří se toho ujmou na dobrovolné bázi, až jim konečně někdo, komu budou věřit názorně vysvětlí, o co jde.. A zvážením celé situace stále docházím k názoru, že to musí být planetární military vědecká centra mezinárodního složení včetně všech mocností, aby sekulární věda a lidstvo pochopilo, že jde o postup do vesmírného společenství vyšších vibrací, ve kterých se válečné boje neodehrávají ani na bitevních polích ani na digitálních bojištích, ale uvnitř člověka samotného.

Recap on sheep, ants and esoterics

The enemy is not man, but his sleep.
The elephants that are growing in numbers and sizes cannot be taken care of unless certain fundamental issues are understood properly. To understand them properly without understanding the esoteric science connected to them is unrealistic as they are the behind the scene forces that seem to block all logical attempts to deal with the current unsustainable situation.
I am re-sending the following text for understanding, that ‚slaughtering of the sheepis not required by Nature anymore. She reached the stage of its own evolution where she needs certain substances obtainable from humans provided they live with an increased level of consciousness but this knowledge has been partially forgotten and hidden from us and our one sided orientation on the intellectual aspect of human nature brought us to the opposite direction of decreasing consciousness which Nature had to adjust to by increasing the number of the population, which, resources wise, might force her to „puff and blow“. Who would suspect her of causing such trend? Can you see how absurd our depopulation policies are from this level of understanding?

„Although Man is part of Organic life on the surface of the Earth, which is created in order to pass influences down from the higher parts of the Ray of Creation to the terminal buds which are the Moons, it is no longer necessary for him at this stage to serve under this slavery. G.said that just at this period it was possible for mankind no longer to be slaves to this pain-factory on the Earth called Organic Life through whose suffering the lower parts of the Ray are nourished, including our Moon which is gradually developing in terms of planetary Time. He said that if Man would only become more conscious his slavery might end, but that owing to habits formed through centuries, habits of feelings, habits of thinking, attitudes, etc. it looked as though Man would continue to serve a purpose that was no longer necessary. „The problem is that Man has reached a stage in which he can become more conscious and if he did so everything would change. But because of traditions, prejudices, because, in short, of his mechanicalness, he cannot reach this point, and so is going downhill just at the moment in which he might give a shock to himself and pass into a new world-order.“ (A good example of habitual thinking, automatically associated with NWO and so called deep state, although the pyramid and the single Eye represent the hierarchy of the Ray of Creation with the Absolute/Creator/GOD as the primary source of energy of everything existing. So ‚metanoia‘* needs to be introduced to humanity for being able to distinguish the higher from the lower.)
„Asked whether this development of totalitarianism were a step in the right direction, he said: „No – quite the contrary. Man is simply putting himself under more slavery by these collective movement. The development of consciousness is an individual development. And, as I have said frequently, when War comes Man throws away even the small amount of consciousness that he normally possesses. In fact, he becomes quite insane and does not see his insanity. Consciousness is weighed and measured and there is only a certain quantity of it. But there is enough of this force of consciousness to change everything on the Earth if people would only use it.“
Asked what he thought about the future G.said that people were going in the direction of decreased consciousness and would form either colonies of bees or colonies of ants. He said on another occasion: „Well, you have a choice. Would you be bees or would you be ants?“

Dr.Maurice Nicoll, Psychological Commentaries vol.2 page 520

* metanoia has been translated in the Bible as repent but in Greek it means new way of thinking

As more and more esoteric materials appear in the academic domains, there is no danger of missing reliable information, but it has mostly historical and geographical aspects. If a newcomer wants to actually understand it, he or she will most probably need an insider to introduce them to the subject as it is a personal experience that makes the verifying of the truthfulness of the presented teaching. Esoteric schools do not wake people up but create an environment in which people can reach higher states of consciousness and increase their level of being.
One can read a hundred books about mechanicalness and the inability to “do” and learn and know what it is all about until he gets into the first lesson of sacred dances and has to perform the first exercise.
Another problem arises with formatory understanding of everything, not being able to grasp that nothing is static, everything is in movement, mutually interchanging its positions in the processes and I am not talking only about the physiological movements but also about the processes of forces of the whole Ray of Creation.
Then there is an aspect of the outside force that has to be applied to a student in order to give a shock to his/her habitual mechanicalness or to hold out a mirror to them. The task of the school is to mercilessly attack vanity, pride, and ego in order to crack the false personality we are all encrusted with. Then the essence behind can be reached and eventually developed together with the true personality around to protect her. The school environment is needed for the protection of students in such processes. The ‘beauties’ get unmasked with painful experiences and in living conditions, it would kill the essence without false or true personality. So the School substitutes true personality while the student is creating his own. The so-called brainwashing happens everywhere. The difference is what gets in after the washing.
There are genuine esoteric schools and false esoteric schools.
Reading about the esoterics gives a map. Reading the esoterics brings understanding via the heart. If the interest is sincere, it leads one further.

Evolution and involution

From In Search of the Miraculous P.D.Ouspensky
Number of forces in each world 1,3,6,12,24,48 e.t.c. indicates the number of laws to which the given world is subject. The last 3 forces in each world manifest their own new forces. In the case of our planet, they are quite visible.
These seven worlds of the Ray of Creation represent 7 orders of materiality. The materiality of world 24 is only hypothetical for our science and world 12 has no characteristics of materiality at all. That explains the esoteric science pointing out that “after a certain rate of vibrations everything in the universe becomes psychological. Air and light equal to psychological food.” (M.Anderson). And we are reminded that it is not the intellectual centre of man but his emotional centre through which he is capable to understand the higher objective laws of the universe and a human position in it.

BT, page 328 III.volume, Understanding of justice:

“‘Evidently we men, also like all the existing units of the World, are formed and always consist of the same three independent forces, by means of which the process of reciprocal maintenance of everything existing proceeds; namely, of the following three independent World forces:

“‘The first of these forces constantly arises from the causes which proceed in the Prime Source itself (the ABSOLUTE) and from the pressure of the newly arisen, and issuing from it by momentum, flows out of that Prime Source.

“‘The second World force is what this first force becomes, when, after having spent the momentum which it has received, it strives to reblend with the source of its arising, according to the fundamental World law called “The effects of a cause must always re-enter the cause.”

“‘Both of these forces in the general process of reciprocally maintaining forces are entirely independent, and in their manifestations have always and in everything their own properties and particularities.

“‘The first of these two fundamental forces, namely, that one which for compelling reasons always manifests outside the source of its arising, must constantly involve; and the second one, on the contrary, striving to blend with the cause of its arising, must always and in everything evolve.

“‘Owing to the fact that the first of the mentioned three independent forces arising from vivifying actions proceeding in the very foundation of the cause of everything existing and thus receives in its presence the germ of the possibility of manifesting vivifyingness, it may be considered as “Good,” that is, as a factor for the actualizing of the backward-flowing effects which in relation to this first force can and must be considered as “Evil.”

“‘Moreover, the first of these forces, which is manifested from inevitable and compelling causes arising in the Prime Source itself, can from this point of view be considered as passive. And the second backward-flowing force, because it must constantly resist in order to have the possibility of penetrating backward or at least the possibility of withstanding the opposite-flowing first passive force which has received its momentum from the Prime Source causes, must be regarded as active.

“‘And as for the third independent World force, this force is nothing else but only the result of the clash everywhere and in everything of these two fundamental descending and ascending independent forces.

“‘Although this third independent force is only the result of both first fundamental forces, it is nevertheless the spiritualizing and reconciling source of every World formation.

“‘And it is the spiritualizing source of every World formation because it arises and must exist in them as a presence all the time while the given results exist which arise from various unusual mutual resistances occurring between the said two fundamental forces flowing in entirely opposite directions.’

“And so, my boy, it was in this sense and in this meaning that the words ‘Good’ and ‘Evil’ were first used by this unfortunate Makary Kronbernkzion.”
Beelzebub¨s Tales to His Grandson, Understanding of justice vol.3


So the fundamental Newton’s law of action and reaction of karmic nature has also far reaching dimensions of the opposite direction, it is the law which takes us HOME to the cause of our arising…how magnificently designed Law and how insufficiently understood by humanity.

GOD ABSOLUTE, the Law of Three, Elohim singular – plural

With all respect to the sacredness of the Bible there are certain places where the logical mind of a 21.century citizen wonders about their meanings. The first one starts right at the beginning of Elohim in Genesis –  Elohim is “monotheistic in connotation”, but “its grammatical structure” indicates “polytheistic”. That itself presents enormous possibilities of different interpretations and conclusions that a seeker finds among scholars. My knowledge of the Bible is extremely limited so I take it very humbly and I try to understand what I read, taking the Hebrew Interlinear Bible.
1:1 In beginning he created Elohim the Heavens and the air
1:3 And he is saying Elohim he shall become light
1:5 And he is calling Elohim to light
1:9 And he is saying Elohim they shall be flown together the waters from under the heavens…..

For me it feels like a conversation between GOD and Elohim, giving him/them instructions.
There is a theory of the Tree of life or the Ray of Creation that explain the laws of transformation of Unity into Plurality, which is closely connected with the Law of Three or the Law of three principles and could explain both conotations of Elohim. Quoting from ISOM:

Every phenomenon, on whatever scale and in whatever world
it may take place, from molecular to cosmic phenomena, is the result of the
combination or the meeting of three different and opposing forces. Contemporary
thought realizes the existence of two forces and the necessity of these two forces for
the production of a phenomenon: force and resistance, positive and negative
magnetism, positive and negative electricity, male and female cells, red/blue and so on, but they will not take place unless the third neutralizing force is present. If we observe a
stoppage in anything, or an endless hesitation at the same place, we can say that, at
the given place, the third force is lacking. In trying to understand this it must be
remembered at the same time that people cannot observe phenomena as
manifestations of three forces because we cannot observe the objective world in our
subjective states of consciousness. And in the subjectively observed phenomenal
world we see in phenomena only the manifestation of one or two forces. If we could
see the manifestation of three forces in every action, we should then see the world as
it is (things in themselves)….. But we know that we cannot observe the world as it
is and this should help us to understand why we cannot see the third force. The third
force is a property of the real world. The subjective or phenomenal world of our
observation is only relatively real, at any rate it is not complete.
“Returning to the world in which we live we may now say that in the Absolute, as
well as in everything else, three forces are active: the active, the passive, and the
neutralizing. But since by its very nature everything in the Absolute constitutes one
whole the three forces also constitute one whole.
The idea of the unity of the three forces in the ABSOLUTE forms the basis of many
ancient teachings—consubstantial and indivisible Trinity, Trimurti—Brahma, Vishnu,
and Siva, and so on.
They separate and unite by
their own will and by their own decision, and at the points of junction they create
phenomena, or ‘worlds.’ These worlds, created by the will of the ABSOLUTE, depend
entirely upon this will in everything that concerns their own existence. In each of these
worlds the three forces again act. Since, however, each of these worlds is now not the
whole, but only a part, then the three forces in them do not form a single whole. It is
now a case of three wills, three consciousnesses, three unities. Each of the three forces
contains within it the possibility of all three forces, but at the meeting point of the
three forces each of them manifests only one principle—the active, the passive, or the
neutralizing. The three forces together form a trinity which produces new phenomena.
But this trinity is different, it is not that which was in the ABSOLUTE, where the three
forces formed an indivisible whole and possessed one single will and one single
consciousness.
In the worlds of the second order the three forces are now divided and
their meeting points are now of a different nature. In the ABSOLUTE the moment and the
point of their meeting is determined by their single will. In the worlds of the second
order, where there is no longer a single will but three wills.

The will of the ABSOLUTE creates the worlds
of the second order and governs them, but it does not govern their creative work, in
which a mechanical element makes its appearance.

taken from chapter 4 of Ouspensky’s In Search of the Miraculous -to be read by humanity

If we take GOD himself as the ABSOLUTE, it is clear that HE does not create the world himself, HE delegates the plan of the work by his single will to Elohim, to the second order which he created, composed of three independent wills.
So Elohim as a result of HIS Will, divided into three? Could that be why the plural form was used by wise ancestors?

Metanoia The ABSOLUTE the world of all worlds

“People have thousands of different ideas about the world but not one general idea
which would enable them to understand one another and to determine at once from
what point of view they desire to regard the world.
“It is impossible to study a system of the universe without studying man. At the
same time it is impossible to study man without studying the universe. Man is an
image of the world. He was created by the same laws which created the whole of the
world. By knowing and understanding himself he will know and understand the whole
world, all the laws that create and govern the world. And at the same time by studying
the world and the laws that govern the world he will learn and understand the laws
that govern him. In this connection some laws are understood and assimilated more
easily by studying the objective world, while man can only understand other laws by
studying himself. The study of the world and the study of man must therefore run
parallel, one helping the other.
“It is necessary to understand from the very outset
that there are many worlds, and that we live not in one world, but in several worlds.
This is not readily understood because in ordinary language the term ‘world’ is
generally used in the singular. And if the plural ‘worlds’ is used it is merely to
emphasize, as it were, the same idea, or to express the idea of various worlds existing
parallel to one another.
Our language does not have the idea of worlds contained one
within another.
And yet the idea that we live in different worlds precisely implies
worlds contained one within another to which we stand in different relations.
“If we desire an answer to the question what is the world or worlds in which we live, we must first of all ask ourselves what it is that we may call ‘world’ in
the most intimate and immediate relation to us.,
“To this we may answer that we often give the name of ‘world’ to the world of
people, to humanity, in which we live, of which we form part.
But humanity forms an
inseparable part of organic life on earth, therefore it would be right to say that
the
world nearest to us is organic life on earth, the world of plants, animals, and men.

“But organic life is also in the world. What then is ‘world’ for organic life?
“To this we can answer that for organic life our planet the earth is ‘world.’

“But the earth is also in the world. What then is ‘world’ for the earth?
” ‘World’ for the earth is the planetary world of the solar system, of which it forms a
part.
“What is ‘world’ for all the planets taken together? The sun, or the sphere of the
sun’s influence, or the solar system, of which the planets form a part.
“For the sun, in its turn, ‘world’ is our world of stars, or the Milky Way, an
accumulation of a vast number of solar systems.
“Furthermore, from an astronomical point of view, it is quite possible to presume a
multitude of worlds existing at enormous distances from one another in the space of
‘all worlds.’ These worlds taken together will be ‘world’ for the Milky Way.

“Further, passing to philosophical conclusions, we may say that ‘all worlds’ must
form some, for us, incomprehensible and unknown Whole or One (as an apple is one).
This Whole, or One, or All, which may be called the ‘Absolute,’ or the ‘Independent’
because, including everything within itself, it is not dependent upon anything, is
‘world’ for ‘all worlds.’ Logically it is quite possible to think of a state of things where
All forms one single Whole. Such a whole will certainly be the Absolute, which
means the Independent, because it, that is, the All, is infinite and indivisible.
“The Absolute, that is, the state of things when the All constitutes one Whole, is, as
it were, the primordial state of things, out of which, by division and differentiation,
arises the diversity of the phenomena observed by us.


“Man lives in all these worlds but in different ways.
“This means that he is first of all influenced by the nearest world, the one
immediate to him, of which he forms a part. Worlds further away also influence man,
directly as well as through other intermediate worlds, but their action is diminished in
proportion to their remoteness or to the increase in the difference between them and
man. As will be seen later, the direct influence of the Absolute does not reach man.
But the influence of the next world and the influence of the star world are already perfectly clear in the life of man, although they are certainly unknown to science.

Chapter 4 In Search of the Miraculous P.D.Ouspensky

Metanoia – Knowledge vs understanding


“In order to understand this and, in general, the nature of knowledge and the nature
of being, as well as their interrelation, it is necessary to understand the relation of
knowledge and being to ‘understanding.’
“Knowledge is one thing, understanding is another thing.
“People often confuse these concepts and do not clearly grasp what is the difference
between them.
“Knowledge by itself does not give understanding. Nor is understanding increased
by an increase of knowledge alone. Understanding depends upon the relation of
knowledge to being. Understanding is the resultant of knowledge and being. And
knowledge and being must not diverge too far, otherwise understanding will prove to
be far removed from either.
At the same time the relation of knowledge to being does not change with a mere growth
of knowledge. It changes only when being grows simultaneously with knowledge.
In other words, understanding grows only with the growth of being.

“In ordinary thinking, people do not distinguish understanding from knowledge.
They think that greater understanding depends on greater knowledge. Therefore they
accumulate knowledge, or that which they call knowledge, but they do not know how
to accumulate understanding and do not bother about it.
“And yet a person accustomed to self-observation knows for certain that at different
periods of his life he has understood one and the same idea, one and the same thought,
in totally different ways. It often seems strange to him that he could have understood
so wrongly that which, in his opinion, he now understands rightly. And he realizes, at
the same time, that his knowledge has not changed, and that he knew as much about the given
subject before as he knows now. What, then, has changed? His being has changed.
And once being has changed understanding must change also.

“The difference between knowledge and understanding becomes clear when we
realize that knowledge may be the function of one center. Understanding, however, is
the function of three centers (meaning moving, emotional and intellectual).
Thus the thinking apparatus may know something (instant downloading?). But
understanding appears only when a man feels and senses what is connected with it.
“We have spoken earlier about mechanicalness. A man cannot say that he
understands the idea of mechanicalness if he only knows about it with his mind. He
must feel it with his whole mass, with his whole being;
then he will understand it.
“In the sphere of practical activity people know very well the difference between
mere knowledge and understanding. They realize that to know and to know how to do
are two different things, and that knowing how to do is not created by knowledge
alone. But outside the sphere of practical activity people do not clearly understand
what ‘understanding’ means.
“As a rule, when people realize that they do not understand a thing they try to find
a name for what they do not ‘understand,’ and when they find a name they say they
‘understand.’ But to ‘find a name’ does not mean to ‘understand.’ Unfortunately,
people are usually satisfied with names. A man who knows a great many names, that
is, a great many words, is deemed to understand a great deal—again excepting, of
course, any sphere of practical activity wherein his ignorance very soon becomes
evident.
“One of the reasons for the divergence between the line of knowledge and the line
of being in life, and the lack of understanding which is partly the cause and partly the
effect of this divergence, is to be found in the language which people speak. This
language is full of wrong concepts, wrong classifications, wrong associations. And the
chief thing is that, owing to the essential characteristics of ordinary thinking, that is to
say, to its vagueness and inaccuracy, every word can have thousands of different
meanings according to the material the speaker has at his disposal and the complex of
associations at work in him at the moment. People do not clearly realize to what a
degree their language is subjective, that is, what different things each of them says
while using the same words. They are not aware that each one of them speaks in a language of his own, understanding other people’s language either vaguely or not at all,
and having no idea that each one of them speaks in a language unknown to him.
People have a very firm conviction, or belief, that they speak the same language, that
they understand one another. Actually this conviction has no foundation whatever. The language in which they
speak is adapted to practical life only. People can communicate to one another
information of a practical character, but as soon as they pass to a slightly more
complex sphere they are immediately lost, and they cease to understand one another,
although they are unconscious of it. People imagine that they can, at any rate, understand one another if they try
or want to; they imagine that they understand the authors of the books they read and
that other people understand them. This also is one of the illusions which people
create for themselves and in the midst of which they live. As a matter of fact, no one
understands anyone else. Two men can say the same thing with profound conviction
but call it by different names, or argue endlessly together without suspecting that they
are thinking exactly the same. Or, vice versa, two men can say the same words and
imagine that they agree with, and understand, one another, whereas they are actually
saying absolutely different things and do not understand one another in the least.
“If we take the simplest words that occur constantly in speech and endeavor to
analyze the meaning given to them, we shall see at once that, at every moment of his
life, every man puts into each word a special meaning which another man can never
put into it or suspect.
“Let us take the word ‘man’ and imagine a conversation among a group of people in
which the word ‘man’ is often heard. Without any exaggeration it can be said that the
word ‘man’ will have as many meanings as there are people taking part in the
conversation, and that these meanings will have nothing in common.
“In pronouncing the word ‘man’ everyone will involuntarily connect with this word
the point of view from which he is generally accustomed to regard man, or from
which, for some reason or other, he regards him at the moment. One man at the
moment may be occupied with the question of the relation between the sexes. Then
the word ‘man’ will have no general meaning for him and on hearing this word he will
first of all ask himself—Which? man or woman? Another man may be religious and
his first question will be—A Christian or not a Christian? The third man may be a
doctor and the concept ‘man’ will mean for him a ‘sick man’ or a ‘healthy man,’ and, of
course from the point of view of his speciality. A spiritualist will think of ‘man’ from
the point of view of his ‘astral body,’ of ‘life on the other side,’ and so on, and he may
say, if he is asked, that men are divided into mediums and non-mediums. A naturalist
speaking of man will place the center of gravity of his thoughts in the idea of man as a
zoological type, that is to say, in speaking of man he will think of the structure of his
teeth, his fingers, his facial angle, the distance between the eyes. A lawyer will see in
‘man’ a statistical unit, or a subject for the application of laws, or a potential criminal,
or a possible client. A moralist pronouncing the word ‘man’ will invariably introduce into it the idea of
good and evil, and so on, and so on.
“People do not notice all these contradictions, do not notice that they never
understand one another, that they always speak about different things. It is quite clear
that, for proper study, for an exact exchange of thoughts, an exact language is
necessary, which would make it possible to establish what a man actually means,
would include an indication of the point of view from which a given concept is taken
and determine the center of gravity of this concept. The idea is perfectly clear and
every branch of science endeavors to elaborate and to establish an exact language for
itself. But there is no universal language. People continually confuse the languages of
different sciences and can never establish their exact correlation. And even in each
separate branch of science new terminologies, new nomenclatures, are constantly
appearing. And the further it goes the worse it becomes. Misunderstanding grows and
increases instead of diminishing and there is every reason to think that it will continue
to increase in the same way. And people will understand one another ever less and
less.
“For exact understanding exact language is necessary. And the study of systems of
ancient knowledge begins with the study of a language which will make it possible to
establish at once exactly what is being said, from what point of view, and in what
connection. This new language contains hardly any new terms or new nomenclature,
but it bases the construction of speech upon a new principle, namely, the principle of
relativity; that is to say, it introduces relativity into all concepts and thus makes
possible an accurate determination of the angle of thought—for what precisely
ordinary language lacks are expressions of relativity.
“When a man has mastered this language, then, with its help, there can be
transmitted and communicated to him a great deal of knowledge and information
which cannot be transmitted in ordinary language even by using all possible scientific
and philosophical terms.
“The fundamental property of the new language is that all ideas in it are
concentrated round one idea, that is, they are taken in their mutual relationship from
the point of view of one idea. This idea is the idea of evolution. Of course, not
evolution in the sense of mechanical evolution, because such an evolution does not
exist, but in the sense of a conscious and volitional evolution, which alone is possible.
“Everything in the world, from solar systems to man, and from man to atom, either
rises or descends, either evolves or degenerates, either develops or decays. Bur
nothing evolves mechanically. Only degeneration and destruction proceed
mechanically. That which cannot evolve consciously—degenerates. Help from
outside is possible only in so far as it is valued and accepted, even if it is only by
feeling in the beginning.
“The language in which understanding is possible is constructed upon the indication of the relation of the object under examination to the evolution possible
for it; upon the indication of its place in the evolutionary ladder.
“For this purpose many of our usual ideas are divided according to the steps of this
evolution.
“Once again let us take the idea man. In the language of which I speak, instead of
the word ‘man,’ seven words are used, namely: man number one, man number two,
man number three, man number four, man number five, man number six, and man
number seven. With these seven ideas people are already able to understand one
another when speaking of man.
“Man number seven means a man who has reached the full development possible
to man and who possesses everything a man can possess, that is, will, consciousness,
permanent and unchangeable I, individuality, immortality, and many other properties
which, in our blindness and ignorance, we ascribe to ourselves. It is only when to a
certain extent we understand man number seven and his properties that we can understand the gradual stages through which we can approach him, that is, understand the
process of development possible for us.
“Man number six stands very close to man number seven. He differs from man
number seven only by the fact that some of his properties have not as yet become
permanent.
“Man number five is also for us an unattainable standard of man, for it is a man
who has reached unity.
“Man number four is an intermediate stage. I shall speak of him later.
“Man number one, number two, and number three, these are people who constitute
mechanical humanity on the same level on which they are born.
“Man number one means man in whom the center of gravity of his psychic life lies
in the moving center. This is the man of the physical body, the man with whom the
moving and the instinctive functions constantly outweigh the emotional and the
thinking functions.
“Man number two means man on the same level of development, but man in whom
the center of gravity of his psychic life lies in the emotional center, that is, man with
whom the emotional functions outweigh all others; the man of feeling, the emotional
man.
“Man number three means man on the same level of development but man in
whom the center of gravity of his psychic life lies in the intellectual center, that is,
man with whom the thinking functions gain the upper hand over the moving,
instinctive, and emotional functions; the man of reason, who goes into everything
from theories, from mental considerations.
“Every man is born number one, number two, or number three. “Man number four is not born ready-made. He is born one, two, or three, and
becomes four only as a result of efforts of a definite character. Man number four is
always the product of school work. He can neither be born, nor develop accidentally or
as the result of ordinary influences of bringing up, education, and so on. Man number
four already stands on a different level to man number one, two, and three; he has a
permanent center of gravity which consists in his ideas, in his valuation of the work,
and in his relation to the school. In addition his psychic centers have already begun to
be balanced; one center in him cannot have such a preponderance over others as is the
case with people of the first three categories. He already begins to know himself and
begins to know whither he is going.
“Man number five has already been crystallized; he cannot change as man number
one, two, and three change. But it must be noted that man number five can be the
result of right work and he can be the result of wrong work. He can become number
five from number four and he can become number five without having been four. And
in this case he cannot develop further, cannot become number six and seven. In order
to become number six he must again melt his crystallized essence, must intentionally
lose his being of man number five. And this can be achieved only through terrible
sufferings. Fortunately these cases of wrong development occur very rarely.
“The division of man into seven categories, or seven numbers, explains thousands of
things which otherwise cannot be understood. This division gives the first conception
of relativity as applied to man. Things may be one thing or another thing according to
the kind of man from whose point of view, or in relation to whom, they are taken.
“In accordance with this, all the inner and all the outer manifestations of man, all
that belongs to man, and all that is created by him, is also divided into seven
categories.
“It can now be said that there exists a knowledge number one, based upon imitation
or upon instincts, or learned by heart, crammed or drilled into a man. Number one, if
he is man number one in the full sense of the term, learns everything like a parrot or a
monkey.
“The knowledge of man number two is merely the knowledge of what he likes; what
he does not like he does not know. Always and in everything he wants something
pleasant. Or, if he is a sick man, he will, on the contrary, know only what he dislikes,
what repels him and what evokes in him fear, horror, and loathing.
“The knowledge of man number three is knowledge based upon subjectively logical
thinking, upon words, upon literal understanding. It is the knowledge of bookworms,
of scholastics. Men number three, for example, have counted how many times each
letter of the Arabic alphabet is repeated in the Koran of Mohammed, and upon this have based a whole system of
interpretation of the. Koran.
“The knowledge of man number four is a very different kind of knowledge. It is
knowledge which comes from man number five, who in turn receives it from man
number six, who has received it from man number seven. But, of course, man number
four assimilates of this knowledge only what is possible according to his powers. But,
in comparison with man number one, man number two, and man number three, man
number four has begun to get free from the subjective elements in his knowledge and
to move along the path towards objective knowledge.
“The knowledge of man number five is whole, indivisible knowledge. He has now
one indivisible I and all his knowledge belongs to this I. He cannot have one I that
knows something which another does not know. What he knows, the whole of him
knows. His knowledge is nearer to objective knowledge than the knowledge of man
number four.
“The knowledge of man number six is the complete knowledge possible to man;
but it can still be lost.
“The knowledge of man number seven is his own knowledge, which cannot be
taken away from him; it is the objective and completely practiced knowledge of All.
“It is exactly the same with being. There is the being of man number one, that is, the
being of a man living by his instincts and his sensations;
the being of man number two, that is to say, the being of the sentimental, the
emotional man; the being of man number three, that is, the being of the rational, the
theoretical man, and so on. It is quite clear why knowledge cannot be far away from
being. Man number one, two, or three cannot, by reason of his being, possess the
knowledge of man number four, man number five, and higher. Whatever you may give
him, he may interpret it in his own way, he will reduce every idea to the level on
which he is himself.
“The same order of division into seven categories must be applied to everything
relating to man. There is art number one, that is the art of man number one, imitative,
copying art, or crudely primitive and sensuous art such as the dances and music of
savage peoples. There is art number two, sentimental art; art number three,
intellectual, invented art; and there must be art number four, number five, and so on.
“In exactly the same way there exists the religion of man number one, that is to say,
a religion consisting of rites, of external forms, of sacrifices and ceremonies of
imposing splendor and brilliance, or, on the contrary, of a gloomy, cruel, and savage
character, and so on. There is the religion of man number two; the religion of faith,
love, adoration, impulse, enthusiasm, which soon becomes transformed into the
religion of persecution, oppression, and extermination of ‘heretics’ and ‘heathens.’
There is the religion of man number three; the intellectual, theoretical religion of proofs and arguments, based upon logical deductions, considerations, and
interpretations. Religions number one, number two, and number three are really the
only ones we know; all known and existing religions and denominations in the world
belong to one of these three categories. What the religion of man number four or the
religion of man number five and so on is, we do not know, and we cannot know so
long as we remain what we are.
“If instead of religion in general we take Christianity, then again there exists a
Christianity number one, that is to say, paganism in the guise of Christianity.
Christianity number two is an emotional religion, sometimes very pure but without
force, sometimes full of bloodshed and horror leading to the Inquisition, to religious
wars. Christianity number three, instances of which are afforded by various forms of
Protestantism, is based upon dialectic, argument, theories, and so forth. Then there is
Christianity number four, of which men number one, number two, and number three
have no conception whatever.
“In actual fact Christianity number one, number two, and number three is simply
external imitation. Only man number four strives to be a Christian and only man
number five can actually be a Christian. For to be a Christian means to have the being
of a Christian, that is, to live in accordance with Christ’s precepts.
“Man number one, number two, and number three cannot live in accordance with
Christ’s precepts because with them everything ‘happens.’ Today it is one thing and
tomorrow it is quite another thing. Today they are ready to give away their last shirt
and tomorrow to tear a man to pieces because he refuses to give up his shirt to them.
They are swayed by every chance event. They are not masters of themselves and
therefore they cannot decide to be Christians and really be Christians.

“Science, philosophy, and all manifestations of man’s life and activity can be
divided in exactly the same way into seven categories and this is why it is so
difficult for people to understand one another.
In Search of the Miraculous (ISOM) P.D. Ouspensky

Science and Religion

By Albert Einstein

This article is taken from:

Science, Philosophy and Religion, A Symposium,

The Conference on Science, Philosophy and Religion
in Their Relation to the Democratic Way of Life, Inc.,
New York, 1941.

https://www.update.uu.se/~fbendz/library/ae_scire.htm


Note: As a seeker of the esoteric school, based on scientific facts, not on believes of any kinds, I have been following closely the scientific fields that are most likely to prove the existence of the Ray of Creation. The alphabets have very advanced knowledge of both because of their spying on esoteric schools for hundreds of years. Some knowledge has been clearly misused for power games and political control , for enslaving humanity by psychotronic technologies.
In the ancient times the esoteric schools had always trained the future scientists in accordance with the objective laws of the Universe so that they would not harm both humanity and the planet itself. Such wisdom got lost long ago.
The current weather control of the entire planet with her nature’s processes are destroying the reciprocal maintenance of the whole ecosystem and the bio- technocratic orientation of humanity only supports our degenerative degress from the Ray of Creation.
When re-reading the below aricle I wanted to know what was currently happening on the spiritual/science path in the mainstream. The above article atracted my attention most for certain aspects of universality.

Note: As a seeker of the esoteric school, based on scientific facts, not on believes of any kind, I have been following closely the scientific fields that are most likely to prove the existence of the Ray of Creation. The alphabets have very advanced knowledge of both because of their spying on esoteric schools for hundreds of years. Some knowledge has been clearly misused for power games and political control, even for enslaving humanity by psychotronic technologies. In ancient times the esoteric schools had always trained the future scientists in accordance with the objective laws of the Universe so that they would not harm both humanity and the planet itself. Such wisdom got lost long ago.The current weather control of the entire planet with her nature’s processes are destroying the reciprocal maintenance of the whole ecosystem and the bio- technocratic orientation of humanity only supports our degenerative degress on the Ray of Creation. When re-reading the below article I wanted to know what was currently happening on the spiritual/science path in the mainstream. The above article in the search attracted my attention for certain aspects of universality.

Geoengineering and the Planetary Movement for Mother Earth

https://cws.journals.yorku.ca › article › download

PDF

26.1. Disarmament – Convention on the prohibition of military or any other hostile use of environmental modification technique New York, 10 December 1976

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-1&chapter=26&clang=_en


via

Geoengineering and the Planetary Movement for Mother Earth

https://cws.journals.yorku.ca › article › download

PDF

AP Article Filled with Outright Lies & Ad Hominem Attacks

. the heirs of modern materialism will look for the vaccine to make the body ‘healthy,’ that is, make its constitution such that this body no longer talks of such rubbish as soul and spirit, but takes a ‘sound’ view of the forces which live in engines and in chemistry and let planets and suns arise from nebulae in the cosmos. Materialistic physicians will be asked to drive the souls out of humanity.” Rudolf Steiner 1917

Different levels of knowledge and being bring different levels of understanding. Time is the supreme judge.

The men who seek out what is truth, what is God—only such men can create a new civilization, a new culture

The urge to find out what truth is, what God is, is the only real urge, and all other urges are subsidiary. When you throw a stone into still water, it makes expanding circles. The expanding circles are the subsidiary movements, the social reactions, but the real movement is at the centre, which is the movement to find happiness, God, truth….The men who seek out what is truth, what is God—only such men can create a new civilization, a new culture.

Think on These Things, Ch. 11. THE ONLY REAL URGE Krishnamurti

ROADMAP 2003-2019 of the European Commission proposal for a common vaccination card/ passport for EU citizens

May 2019

There are no mysteries popping up unexpectedly.


Key documents

18 December 2020

State of Vaccine Confidence in the EU+UK 2020Search for available translations of the preceding link•••

Executive summarySearch for available translations of the preceding link•••15 October 2020

Preparedness for COVID-19 vaccination strategies and vaccine deployment (COM(2020) 680 final)Search for available translations of the preceding link•••

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council.17 July 2020

Regulation (EU) 2020/1043

Regulation (EU) 2020/1043 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2020 on the conduct of clinical trials with and supply of medicinal products for human use containing or consisting of genetically modified organisms intended to treat or prevent coronavirus disease (COVID-19)12 September 2019

Ten actions towards vaccination for allSearch for available translations of the preceding link•••

Available in 23 EU linguistic versions23 May 2019

Roadmap for the implementation of actionsSearch for available translations of the preceding link•••

by the European Commission based on the Commission Communication and the Council Recommendation on strengthening cooperation against vaccine preventable diseases07 December 2018

Council Recommendation on strengthened cooperation against vaccine-preventable diseases

23 October 2018

State of Vaccine Confidence in the EUSearch for available translations of the preceding link•••

Summary factsheetSearch for available translations of the preceding link•••23 October 2018

The organization and delivery of vaccination servicesSearch for available translations of the preceding link•••

28 country fiches26 April 2018

COM(2018) 244/2

Proposal for a Council Recommendation on strengthened cooperation against vaccine preventable diseases
26 April 2018

COM(2018) 245/2

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on strengthened cooperation against vaccine preventable diseases.

Bio-organic


is a magical-sounding formula that evokes a feeling of calm that it is something from nature that one does not interfere with, except during planting and harvesting, and only mechanically. Cherries, plums, apples, strawberries, wine, raspberries, blackberries, currants, nuts have been growing in the family gardens for decades completely independently without any chemicals.But times are changing, and with the development of new disciplines, especially genetics, one note of a sophisticated philosophical mind comes to mind – ‘the greatest crime on humanity is universal literacy’.I do not mean to start a verbally murderous struggle on the social issues and illiteracy of humanity, I just want to make my human colleagues think about the impact of their genetic interventions on nature in the context of history and something called the Ray of Creation. At the present stage, we have a situation in which scientists reject both the theory of intelligent design and the theory of creation, although it is already common from the deciphered human genome of species that we did not originate from natural evolution. One would expect that instead of concentrating on the usual invention of the most destructive viruses, bacteria, and other formations foreign to the human body and mind, scientists would again ask the world the most important question that humanity has been asking since its inception:Who are we, who created us, and for what purpose? And they would acquaint their human family with scientific facts in the context of history and religion.But it didn’t happen. On the contrary, a technocratic movement of transhumanism has emerged, in which the original creation loses its economic value compared to artificial intelligence, and it is said that the only solution to govern this process is by connecting us with it.As a result, thousands of science labs work with the genomes of all external forms and manipulate them to create gmos’, walking in full sun with masks over their faces, eyes fixed on smartphones to locate a person with a viral infection.How does this relate to bio? Well, simply. Bioorganic is bio-organic possibly by being grown in an organic environment, but the problem is that when you cut organic citrus fruit from a supermarket today, you will very often find no seeds but one at the best, which is an unmistakable sign of a genetic defect, either natural one such as in Navel orange or artificially created, for customer convenience or for another reason. In a democracy, one can choose, but one should know that nature in its wisdom uses genetic selection to prevent the degeneration of species. Those who have ceased to fulfill their original function are excluded from the reproductive process. On the contrary, in our considerable ignorance, we have made it a priority and a desirable feature. The problem, however, is that the Ray of Creation, which exists independently of the different stages of consciousness and knowledge of mankind over time, uses the same seed principle of transmitting information to prevent the degeneration of all external forms of its creatures throughout the universe. They have special mechanisms for the absorption of certain cosmic substances from the environment, which the human body can use for mediating certain mental and spiritual processes of man. Genetic interference at this level of cognition is clearly unsustainable.By ignoring the question of the origin and purpose of our existence, we also do not attach any importance to the different vibrations that each organism emits, and it does not seem abnormal to genetically modify the organs in pigs so that they can be transplanted into human organisms. It does not occur to us that this will vibrationally degenerate the highest degree of creation on Earth and at the same time destroy the original function of this animal, which will bring not just suffering upon it, but it will also violate the objective law of equilibration that will transfer the missing function on the shoulders of human beings. Everything is mutually connected. In this sense, literacy takes on a deeper meaning, and so do the missing seeds in fruits and gmo. I understand that when people cannot comprehend what shocks their bodies get with vaccinations they will most likely miss realizing the link between the mortality rates of gmo fed animals and Sagittarians. What I do not understand is how come that the planetary management does allow that when it is a clear indication of sinning against the Holy Spirit. Our planet is under 48 objective laws and we violate many of them, mostly by not being aware of their existence or by refusing to accept them as a limiting factor in our existential expressions. Either we will reconsider our position or we will be forced to do so by Nature.There are over 7 billion of us and each has his/her opinion and force, The fragmentation of both is overwhelming and so is the power of msm on masses. The alternative media could successfully counteract it, but they are in a similar position, having their own specific agendas and often fighting themselves, which means lost force at the end.If I did not have to fight over and over again Pandora since Adam’s time, I would try to unite the forces by adding the missing info from the esoteric domain on the current issues.For example the topic of meat consumption reduction for its negative impact on the environment. It is really an esoteric and health issue, that has been presented to the public as a political, environmental, and human rights question.Before getting emotional about it, everyone should read the Holy Science of Sri Yukteswar, where he leads the reader by observation of teeth, digestive canals, organs of senses, and causes of diseases to the realization that anatomically man is a frugivorous animal. That corresponds with Genesis 1:29.The 4th Way agrees on health issues and adds that higher meat consumption generates willpower in man and is among the causes of wars on our planet, apart from leading to premature death.So of all psyops, coronaviruses, dew, wi-fi, masks, vaccinations, gmo, etc, the meat seems to be in a different category.The meat will still be on the market, but the vegetarian choices might be so tempting that eventually, we will return to the times of our great grandparents, who would consume meat only once a week…..

https://archive.org/details/HolyScience/page/n71/mode/2up
Weedkillers Are Accelerating the Rise of Antibiotic Resistant bacteria

https://www.gmwatch.org/en/news/latest-news/19782-weedkillers-are-accelerating-the-rise-of-antibiotic-resistant-bacteria

Last century the esoteric science strongly opposed not just the chemical killers but the antibiotics as well, insisting that they destroyed the soul’s matter. The Teacher would not have taken them under any circumstances.

D-Mess

2 Corintians 5:19
That is, in Christ GOD was reconciling the world to himself, not counting the tresspasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation.

I Corintians 6:5
Toward abandonment to you I am saying thus not is in you wise one not yet one who shall be able to true judge up midst of the brethren of him.

If 11 years was not enough to solve D-Mess, how do you want to solve the E-MESS? Please let the innocent and courageous get out of prisons before we have more historical crimes on our hands and let me face your music so that the world can move on from this unbearable heaviness of your artificial being.

An apology

There are many shameful aspects of me that I fully admit, deeply regret, and sincerely apologize to all, who have been deceived by me. The opening of the Pandora box, my public, 24/7 residential surveillance since 2010, and human experimentation psyop programs I was put on have been partially the punishment for my trespasses, crimes, and disgraces. The financial aspects of my shameful acts have been acknowledged and I will deal with them to the best of my abilities as soon as I am able to do so. Specifically, I would like to apologize for my disgraces to Mrs. Harbour, whom I sincerely consider to be an angel, who inspired me in many ways and left a garden that is alive and bears fruit in several ways. Without her introducing me to the Eastern spiritual path I would not have realized the frame of the Universal scheme, indispensable for understanding of the existence and future of the whole mankind.
When everything passes, this will stay.

Woke

Woke
An excellent example, how to cleverly turn the eso into exo-exo and end up in the totally opposite direction. Well done guys. this way we will stay safely asleep till the Revelations wake us up.
Wikipedia has an impressive history of the usage of this expression in exo-exo, but one of them hit the nail:
“Let me tell buddy:
Waking up is a damn sight harder than going to sleep, but (by trying) we stay woke up longer.”

BREAKING: SARS-COV-2 (COVID-19) Vaccine Named a Poison and Gene Technology Using GMOs for Private”Emergency Management” of Elderly and Care Home Staff by Australian Health Authority

https://everydayconcerned.net/2021/04/28/breaking-sars-cov-2-covid-19-vaccine-named-a-poison-and-gene-technology-using-gmos-for-privateemergency-management-of-elderly-and-care-home-staff-by-australian-health-authority/

Under attack

https://www.naturalnews.com/2021-04-28-medical-mafia-center-for-public-integrity-reporter-liz-essley-whyte-targeting-family-members-of-anti-vaxxers.htmlDear Ms. Whyte,
the world management decided several decades ago that man had become the main enemy of the planet and so decided to undertake certain procedures to restrict humanity from expanding.Those procedures have become largely successful and the latest data show a very significant reduction in population growth. Naturally, none of them are friendly to people themselves nor to Mother Nature, so the present situation is becoming unsustainable in terms of the chemical pollution of the entire planet. People themselves are getting so sick that the medical expenses are skyrocketing and overall they burden the governments’ spending budgets. It costs your own country over 3 billion dollars/year to také care of vaccine-related learning disabilities and chronic diseases. And such trend is rising every year worldwide. The lives of many people get negatively affected by cancer and most of them do not survive 5 years periods. I watched my friends passing away, frustrated that they did not consider the option of an alternative, natural treatment. Mainly because orthodox medicine refuses to see a man as a complex, spiritual being, closely connected with Nature and it is hard to find a doctor, who is courageous enough to recommend it. So if public speakers like Ty and Charlene Bollinger decide to bring the light on conventional and alternative approaches to health and let medical professionals from the whole world speak about the successful treatments, documented by patients’ testimonies, the impact of such knowledge reaches beyond the US borders and most likely will bring inspiration and contribute to new, not yet discovered treatments of sicknesses. How could public integrity be compromised in such a case? If you really wanted to examine genuinely public integrity, you would have to consider first the financial rewards of doctors for vaccinating children and for prescriptions of the conventional treatments of cancer. Please do not undermind the good work of Americans when they serve humanity.
Would you dispute the truth that a human body is not a property of the state but a property of his CREATOR, designed in his image, with the best autoimmune system that has enabled humanity to survive millennia?

Yours faithfully

Dagmar Palmerova
Prague 3
The Czech Republic


Asymptomatic infection fuels spread of more infectious SARS-CoV-2 variants

G. Vanden Bossche, DVM, PhD Website: http://www.geertvandenbossche.org
https://37b32f5a-6ed9-4d6d-b3e1-5ec648ad9ed9.filesusr.com/ugd/28d8fe_1f93bcf9dc634708b385006154a597c6.pdf

via https://www.collective-evolution.com/2021/04/28/ex-gavi-vaccine-scientist-claims-covid-vaccines-may-create-highly-infectious-variants/?vgo_ee=THiwIK2G8NfET44mjt6ruHwFoqDlMHNmyq65fGLdufk%3D

Principal of Waldorf school sacked for disregarding Covid regulations. The school faces a 3 million crown fine

04/20/2021

The principal of a Waldorf school in Semily has been sacked for disregarding the government regulation on compulsory antigen testing in schools. He was dismissed in a unanimous vote by the town council. The school faces a three million crown fine for disregarding the regulation.

According to hygiene officers sent to investigate the case, the school principal allowed untested children into the classroom after their parents refused to have them tested. Some children underwent testing.

According to the regulation parents do not need to agree to testing, but in such a case their children must remain at home and continue with their studies online.Author:Daniela Lazarová
https://english.radio.cz/principal-waldorf-school-sacked-disregarding-covid-regulations-8715308

The principal of any school should be a human being who is aware of his responsibility to pass to the next generations wisdom, knowledge, and finest thoughts of past ages and to teach them to think independently while observing the objective laws of the universe. He is expected to be strong enough to stand up against the insanity of the world, not to conform to it. If all principals were like Ivan Semecky the governments would be forced to act differently and teach differently, certainly more like Waldorf schools than secular schools, twenty years after the completion human genome project.

SofieNa své životní pouti jsem přišla na to, že svět je stvořen hierarchicky,, že v něm existují přesně stanovené zákony, které když se nedodržují, tak vyvolávají reakce, se kterými si člověk mnohdy neumí poradit tak, jak by se slušelo a tvrdě na to dříve nebo později doplácí.
Ale také jsem zjistila v momentech, kdy jsem nedřímala, že Univers, jehož jsme součástí, je nesmírně laskavý a člověka vede k situacím, ve kterých může objevovat plno skrytých moudrostí, pokud je vnímavý, a ukazovat mu jeho slabosti ne ze škodolibosti, ale s úmyslem na ně posvítit, aby si jich všiml a tím je postupně deaktivoval. Není třeba vysvětlovat, že je všeodpouštějící, pokud se toho nezneužívá.
Takže ta naše milovaná evoluce opravdu existuje, pouze ne v rovině obecné fyziologické, ale v osobní psychologické a psychické, což naší filosofii a vědě postupem času nějak uniklo. Protože můj případ hýbe světem z mnoha důvodů a ne všechny jsou právě nejetičtější, bylo by spravedlivé si posvítit na mé slabosti v kontextu této evoluce, abychom nečinili již tak obtížnou situaci ještě nemožnější.
V minulosti jsem nerada konfrontovala problémy. Buď jsem je odsouvala nebo obcházela nebo hledala nejsnazší řešení. Ale na tom je založen I váš veřejný život, ne? Jinak bychom nemohli mír J. Assange v Belmarsh, Kyoto protokol v Paříži, Dew symptomy v kukaččích hnízdech a inteligentní design šplhající po stromech. Styk s esoterikou člověka nemění, ale rosvítí světlo a nastaví zrcadlo.
Takže tendence jsou stálé, ale naše 24/7 surveillance je udělala irelevantními.
Můj život jste všichni prolustrovali do takového stupně, že by pan Cibulka zbledl závistí. Že by svět mohl ukrást i myšlenky člověka, o tom se nesnilo ani Gestapu. Pokud se dostanu k soudu, budeme mít masakr, při kterém odmítnu odpovídat na ty části, které se týkají mého soukromí a soukromí těch s ním spojených. Šlo o dva různé společenské systémy v době, kdy byly vůči sobě paranoidní. Nyní jsme ve stejném společenském systému a ještě více paranoidní. Podstata věci Makropulos, kterou nejumělejší inteligence nezmění.
Mezinárodní stanné právo a veřejná elektronická prostituce, ke kterým jsem byla odsouzena před 11 lety je něco, co si musí vyřešit demokratické právní systémy samy. Mé tělo, protkané mikročipy a sensory všech možných druhů stejně jako statisíce či miliony těl targetovaných lidí po celém světě zatím nelze posuzovat soudně, protože Západ je teprve u Havanského a Sudeckova syndromu.
Soudní cesta se také neslučuje s esoterickým aspektem případu, , který nelze charakterizovat jinak než posvátným. Ovšem Sofie, coronavirová pandemie a dějiny stafylokoku se o posvátnost postaraly, takže tu můžeme přenechat budoucím generacím. Současná generace by se měla vypořádat se skutečností, že moje generace byla vychována atheisticky a desatero se k nám dostávalo prostřednictvím Dekameronu a Amarkordu. Na druhou stranu jsme nepořádali hromadné sexuální elektronické hony na bezbranné čaroděje a čarodějnice. Pravda, nelze jim upřít sterilnost, jak fyziologickou, tak emocionální.
V tom je asi ten nejzásadnější kámen úrazu. Já lidmi neopovrhuji, spíš se je snažím přesvědčit o alternativním pohledu, když to jde. Za aktivistku jsem se nikdy nepovažovasla, ani za novinářku, ani za veřejnou osobu, ani za zbožného jedince, když pominu fakt, že se snažím deset let světu vysvětlit, že má stvořitele, o kterém mluví všechna skripta a náboženství a že náš soudobý trend sekulárního transhumanismu, umělé intelligence, očkování, genetického inženýrství a přímo řízených energií mobilizuje destruktivní sílu Paprsku stvoření, protože jsou v rozporu s jeho objektivními zákony.
Proč jste vy etičtí hrdinové ještě nevysvobodili pana Juliana Assange? Má všechny atributy, které mně chybí. Dostaňte ho ven než umře a on celou současnou agendu promění ve smysluplný scénář, který této planetě vysloveně chybí, když pomineme morbidní vajgly ve vajíčkách. . Já si budu vyřizovat všechny své dluhy s afabety, dokud BŮH uzná za vhodné.

The EU is considering a ban on ai for mass surveillance and social credit score

https://www.theverge.com/2021/4/14/22383301/eu-ai-regulation-draft-leak-surveillance-social-credit

Considering??????? Prohibit it!

Once you start to polemize and regulate, you lost. Exactly as predicted: First do it in China and after a while bring it over.
The same story as with the internet censorship.
We never learn.