Why do the best brains of the planet concentrate on waking up the Ai instead of themselves and humanity?

Vibrations have been inseparable part of the esoteric science of consciousness and the first thing one is taught is that he/she is asleep and their ordinary level of consciousness is only on a mechanical level, mostly daydreaming, far below that of a real Man.  The whole work starts with self-observations to verify for oneself such a strong statement, but it can be deduced from Q physics.

The following graphs  indicate the differences between various states of consciousness:  Theta wave(4-7Hz)  differs very little from Delta wave(0.1-3 Hz), that of disconnected centers at night. It is named waking consciousness and majority of accidents happen exactly on this level, when we switch ourselves on “autopilot”, folks call it  ‘nobody home’. Alpha wave(8-15Hz) is getting slightly better, but Beta(16-30) and mainly Gamma(31-100Hz) are generally the waves of self- rememberings/self-realizations/self-awareness…

One wonders, what is the purpose of exposing the earth to the unusual 4Hz frequency, which  was detected by several institutions over the past decades. In the light of the article https://theconversation.com/could-consciousness-all-come-down-to-the-way-things-vibrate-103070 , which talks about  the “sync up” phenomenon applicable to different systems,  it is not hard to think in terms of convenience having humanity synchronized on the lowest conscious level, where its psychological manipulation can be performed with the best results possible.  “Islands of predictability in a sea of chaotic unpredictability.”

deleta-theta-alpha-beta-gamma-brain-waves

“Gamma oscillations are short-lived and typically emerge from the coordinated interaction of excitation and inhibition, which can be detected as local field potentials”

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22443509?dopt=Abstract

Anyone undertaking the battle with ‘sleep’ realizes that without attention, knowledge,  self-determination and help this  monster is hard to combat, so why do the best brains of the planet concentrate on waking up the Ai instead of themselves?  Besides what are the vibrations of their Ai and how do they contribute and fit  to the reciprocal maintenance of the Universe?

Reincarnation of reincarnation?

There are people who are natural believers. They simply believe and nothing can shake their convictions. So devotion as a prerequisite to Christianity is not a problem for them, on the contrary. I was different, I wanted to understand things. When young, I tried to read the Bible in several attempts and always failed because I was taking it rationally and the Old Testament did not make any sense to me. A lot of knowledge is required to realize that religious scriptures are the highest science on Earth, written in symbols to survive the ravages of time, translations, corrections etc. and the keys are needed in order to understand them. There are different levels of understanding depending on the level of being of a reader or a listener.  It is said that  scriptures have to be true on each of them, meaning that “flood” must have been real flood in the first place. Continue reading “Reincarnation of reincarnation?”

Three lines of Work

People generally have very little understanding what it means to Work on oneself not for self-calming and well-being purposes but for one’s inner development.

There are many schools with many different approaches so that everybody can choose the one corresponding to their “type”. Or it is rather the other way around, they choose us.

But most of them have the Work divided into the three lines of Work so that when life interferes heavily with such aims on one or two of them, the third is available to overcome the intervals of the others.

  1. Work on one self.
  2. Work with other “students”
  3. Work for the School, connected to the HIGHER, for the  good of the future of humanity

With just a little effort we can distinguish the third line of Work from the first.

Princip obětování

Všem, kterým se příčí pojetí krvavé oběti ať  ve formě zvířecí či lidské:

“Když úmyslně zastavím používání své mimořádné síly telepatie a hypnotismu, kterou vlastním, musí potom ve mně být zdrojem sebepamatování”

“Za dávných časů byli skuteční kněží schopni říci, kdy se blížil Solioonensius a svolali lidi dohromady ke speciálním obřadům a rituálům, jejichž pomocí byli schopni použít část napětí pro své vlastní bytí. Byli schopni obětovat negativní nutkání ničit a přeměnit ho v pozitivní úsilí zdokonalit sami sebe.”           Quotations Thring/ Nott p.269

“Q: Pochopil jsem něco nového, ale nejsem schopný to uvést do praxe.

G: Touto cestou nedosáhnete toho, co chcete. Radím vám, abyste si vytvořil spojení mezi tím, čeho chcete dosáhnout a nějakým zvykem. Například kouřením. Začněte sebepřesvědčením. Když si zítra ráno uvědomíte/upamatujete sám sebe (remember yourself), zasloužíte si cigaretu. Když si sám sebe neuvědomíte, nebudete kouřit. Smíte kouřit pouze když si to zasloužíte, pouze když si uvědomíte sám sebe. Až doposud jste neměl žádný plán. Provádějte ho upřímně, jako úkol, splňte ho se ctí, závisí na tom vaše budoucnost. Když se sám od sebe upamatujete, budete schopný změnit svou budoucnost. To je velká věc, jde o velké rozhodnutí z hlediska vašeho cíle. Jste kuřák, takže je to pro vás velká oběť. Pokud ne, vyberte si něco jiného. Musí jít o obětování. Tímto způsobem pochopíte mnohé věci. Budete přinucen si uvědomit, že to je vaše tělo, které chce kouřit. Od toho všechno pochází, tady vše začíná. Jste úplně ve svém těle. Nemáte skutečné Já. Vaše gravitační centrum je ve vašem těle.                                                                                    To co jsem navrhl jemu platí i pro všechny ostatní. Skutečná oběť je nezbytná.”

Quotations Thring 269 DosH str 297-8

Pan G. vždy připomínal naši povinnost sloužit Budoucnosti, ‘připravovat pro lidstvo lepší budoucnost’. Musíme se naučit obětovat se v přítomném čase v zájmu budoucnosti.

Quotations Thring JGB 268

“Když není nic obětováno, nic se nezíská. Je třeba obětovat v daném okamžiku něco vzácného, obětovávat velmi dlouho a obětovávat hojně. ..když je dosaženo krystalizace, odříkání se, strádání či oběti již nejsou nutné. ”          Quotations Thring

“Když člověk na sobě začne pracovat, musí obětovat svá vlastní rozhodnutí, protože jinak nebude vůle člověka, který řídí jeho práci schopná kontrolovat jeho akce. Školy čtvrté cesty vyžadují chápání nade vše ostatní. Samotné uvědomění si své vlastní nicotnosti může zdolat strach z podrobení se vůli někoho jiného. ”          Quotations Thring

V této souvislosti bych podotkla, že člověk, který řídí práci má za úkol řekněme zneškodnit tzv nepravou osobnost, masku studenta, která ochraňuje jeho esenci před světem ale zároveň brání jejímu vývoji   a pomoci studentovi ji postupně nahradit pravou osobností, která vývoj esence umožní. V mezidobí je student velmi zranitelný a vedoucí svou vůlí jeho esenci chrání. Proto je samozřejmě velice důležité rozpoznat pravou školu od nepravé. Ano, svým způsobem jde o vymývání mozků, ale kdo je dnes nevymývá a za jakým účelem, a co stojí za to nevymýt….

odkaz na ‘sebepamatování’:

https://dagmarpalmerova.com/2018/06/21/divided-attention/