This is so absurd. For the last 200 hundred years we have been willing to put up basically with every stupidity, haven’t we?

I found this on one book website when looking for info about the herbs:

What the EU has banned us from
According to the current EU legislation for herbs and herbal products, we may not provide more detailed information that could give us the impression of a health or healing effect of the herbs – even though those herbs have been used for hundreds of years and have helped millions of people. We are no longer allowed to mention even the effects of herbs proven by scientific research unless it is a drug registered by a pharmaceutical company.

Kvalita nad kvantitou

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Dalsi-prusvih-Brusel-odkopl-Sikelu-Jde-o-Putina-Rana-za-ranou-713642

Naprosto klasická ukázka toho, jak fungovala Babylonská věž. Po 13 letech bych očekávala, že přinejmenším ta nejzákladnější informace z podstatných se dostane do všeobecného podvědomí světa včetně té části, která “runs the show”. Ne. Naivita solárů. Je to opice a vybledlá vlajka.
První krok, který mě napadá, když čtu o vojenských průmyslových komplexech, vládnoucích celému světu by byl, že bych si nechala vyčíslit přibližnou cenu planetárního řízení počasí. To znamená letadla 24/7, letce, letištní zabezpečení, mzdy personálu, ceny substancí, které jsou vypouštěny do ovzduší (chemtrails/geoengineering) a pohonné hmoty letadel, které jsou k tomu potřeba. Zejména pohonné hmoty, které bych potom srovnala se spotřebou domácností a pozemních průmyslů. Určitě budeme mluvit v triliónech dolarů, které by nám byly k dispozici, kdybychom přenechali řízení počasí opět planetě, dokud si nevšimneme, že ho vlastně řídíme sami svým psychologickým chováním. V ten moment by skončily klimatické změny jako takové. Devastující škody, které musíme platit formou stále dražších pojištění by se zajisté zredukovaly, banky by snížily svá rizika a ceny energií pro domácnosti a průmysl by se mohly stabilizovat. V ten moment by bylo možné předstoupit před lidstvo a začít mu konečně vědecky vysvětlovat, v jaké jsme pozici, že nám bylo z vyšších instancí vesmíru sděleno, že naše expansivní existence až donedávna ohrožovala pouze nás, takže jsme byli zanecháváni svému osudu podle objektivní spravedlnosti – tedy válkám a míru. Ale s rozvojem intelektu jsme odhalili subatomický svět, který animuje materialistické formy Universu a bez pochopení jeho existence a pravého účelu jsme se stali nebezpečnými nejen sami sobě a celé planetě, ale i naší sluneční soustavě a dokonce celému Paprsku stvoření. A bylo nám řečeno, že planeta se dostala vývojově do vyššího řádu, který vyžaduje vyšší stupeň vědomí člověka a naše materialistické myšlení způsobuje, že příroda musí nahrazovat kvalitu kvantitou, aby pokryla nové požadavky Sluneční soustavy. Očekávají od nás změnu po dobrém. Ale problém tkví v tom, že v celém Universu je vše vyvážené, tedy i kvantita s kvalitou. A zcela bez obalu řečeno, když od nás příroda potřebuje určitý druh potravy pro Paprsek stvoření a my ho neumíme poskytnout kvalitou vedení svého života, tak si ho vezme kvantitativně zvýšením počtu lidí v koloběhu života a smrti. Tady ovšem leží další háček. Od nás už se nechce kvantita, ale kvalita. Ne smrt, ale vědomý život. A my jako lidstvo jsme mašina na kvantitu. V rukou supervelmoci, která chce vládnout železnou rukou, aniž by si uvědomila, že jsme sice materialisticky ze železa venku, ale ne myšlením. Psychologicky jsme stále v době temna, jak je zcela evidentní.
Kdo začne lidem vysvětlovat, jak změnit kvantitu na kvalitu?
Snížit spotřebu energie zvýšením životních nákladů a sehrát kvůli tomu černé vojensko-geopolitické divadlo s death rays se mi nezdá jako nejosvícenější způsob dát lidem najevo, že je beru jako ovce k večeři.
Pro začátek všem, kdo v politice a militaristickém světě na toto téma tápají:

První usilování: „Mít ve své běžné bytostné existenci vše uspokojující a skutečně nezbytné pro jejich planetární tělo.“

Druhé usilování: „Mít neustálou a neutuchající instinktivní potřebu sebezdokonalování ve smyslu bytí.“

Třetí usilování: „Vědomá snaha poznávat stále více a více o zákonech stvoření světa a spravování světa.“

Čtvrté usilování: „Snaha od počátku jejich existence zaplatit za svůj vznik a svou individualitu co nejrychleji, aby poté mohli co nejvíce zmírnit Smutek našeho společného otce.“

Páté usilování: „Snaha vždy napomáhat co nejrychlejšímu zdokonalování ostatních bytostí, jak těch, které jsou nám podobné, tak bytostí jiných forem, až do stupně posvátné Martfotai, tedy až do stupně sebeindividuálnosti.“ upravený Google překlad z anglického originálu G.I.Gurdjieff

Five obligonian strivings:
First Striving: “To have in their ordinary being-existence everything satisfying and really necessary for their planetary body.”
Second Striving: “To have a constant and unflagging instinctive need for self-perfection in the sense of being.”
Third Striving: “The conscious striving to know ever more and more concerning the laws of World-creation and World-maintenance.”
Fourth Striving: “The striving from the beginning of their existence to pay for their arising and their individuality as quickly possible, in order afterwards to be free to lighten as much as possible the Sorrow of our Common Father.”
Fifth Striving: “The striving always to assist the most rapid perfecting of other beings, both those similar to oneself and those of other forms, up to the degree of the sacred Martfotai, that is, up to the degree of self-individuality.”22th World Congress of Psychiatry 3-6 August 2022

https://wcp-congress.com/

In 2019 I wrote a letter to the president of WCP regarding the position of psychiatry on the phenomenon of directed energies, used in many different ways clandestinely on civilians. If the consequences do not leave visible marks, psychiatry classifies the descriptions of targeted people as schizophrenic and delusional. Since then we have progressed to admitting the Havana syndrome and the medical doctors out of sheer despair came up with many other syndromes in order to diagnose the visible consequences of directed energy weapons. Yes, we can call them weapons as they are used to inflict often very serious injuries and pains to different parts of human (and animal’s and plant’s?) bodies and cause immense suffering, not just physiological but psychological and existential in general as people concerned have no means to take care of themselves in a society that labeled them as insane and excluded them out of its circles.
There is another aspect to our new discoveries in the field of neuroscience. We realized that our bodies produce energies that get exchanged with the environment. Some economically very enlightened minds came up with an idea to collect such energies from the bodies of 7.8 billion people as a free renewable source of electricity.
This year’s theme of WCP Congress is ‘the need for empathy and action’.
I wonder what is meant by action. That such an illegal source of energy has to be legalized and taxed?
Or that we finally realize that walking concentration camps will not help us to get up to the mountain and we use human intelligence to create protection against ourselves?

16.8.2019

Professor Helen Herrman

WPA President

Dear professor Herrman,

The upcoming World Congress of Psychiatry will bring together the most prominent academics from different parts of the world and so it is an excellent opportunity to address the topics of human experimentation and mind control. They have been officially avoided for decades and increasingly demand the attention of psychiatrists, doctors, neuroscientists and psychologists, because these very professions on the military levels have been responsible for such often illegal scientific research.

It goes back more than 120 years, when certain esoteric societies had access to the very sophisticated, high knowledge of the power of the sound vibrations (being traced back to the Wall of Jericho), with which they were able to affect any part of a human body to the point of an inflammation for instance and then heal it instantly. The knowledge was uncompromisingly guarded against its exploitation by the highest ethical and moral standards of those who possessed it. The intelligence agencies of the main superpowers eventually acquired some of it and their defense departments have developed over the century so called ‘directed energy weapons’ systems, using remotely applied hypersonic, electromagnetic, microwave or other radiation to totally control not just the global weather climate, but also physical bodies and minds of any living organisms they choose, including humans. Decades long clandestine human experimentation programs involving unwitting civilians had served as their research bases.

With the latest development of psychotronic technologies we entered into the next phase of still partially

clandestine experimentation with different states of consciousness.

To this date, the orthodox psychiatry and psychology diagnose the testimonies of such experimentation as delusional, schizophrenic, and treat the targeted people with heavy psychiatric drugs which indeed is another torture of its own. It concerns millions of people across the globe, it violates the most basic human rights and it really seems unbelievable that the orthodox medicine would not be aware of such reality. From my own experience I can confirm that there is a close cooperation between the police and psychiatric clinics.

I consider it very dangerous because due to DEW’s secrecy, its invisibility and being remotely controlled one cannot locate their source without the satellite data and no protection is available. Our ethical and moral standards vary extensively so a considerable amount of people cannot resist the opportunity to satiate their primitive drives by electronic hunting and inflicting pain on their fellow human beings if granted free of penalty by the authorities. As the authorities do not admit their existence and neither does the medical and juridical establishment, we have a planetary situation, where crime flourishes without any legal constrains. By disbelieving and incorrect diagnoses psychiatry actually prevents jurisdiction from creating the law, which would acknowledge the existence of directed energy weapons (already subjects to global trade) and protect civilians at least legally against their misuse. Psychotronic technologies have already entered the public sector in the form of mind reading machines as for instance Facebook already announced and millions of Chinese, being subjected to social credit system, only support the concerns that humanity has not been on the most enlightened path. Professor, you must acknowledge that under such circumstances it is absolutely unacceptable for WPA not to react in a proactive way.

There has been an enormous amount of suffering created by this unfortunate exploitation of human mind, lives of many doctors, scientists, government’s employees and activists have been destroyed when trying to stop this utter misuse of the natural capacity of mind to inquire the unknown. Traditionally it is a ‘private sphere to which no one but the owner has access’.

The theme of external mind control has to be addressed internationally by the United Nations and as the militaries and the governments obsessed by global control and usurping the science for their egoistic aims are not under the oath as your profession is, your influence should be superior.

This issue is connected with another aspect of esoteric science, which teaches that the planetary atmosphere is composed of electricity that participates in the processes of creation and maintenance of life on the earth and mental wellbeing of humanity depends on it. The extraction of electricity from the atmosphere directly affects our minds, reduces our ability to mentate and happens to be the main cause of psychotic disorders. This information was passed to us 120 years ago, around the time of Tesla’s discoveries when our atmosphere and space exploration were at the very early stages. Directed energy weapons systems surrounding our planet today consume enormous amounts of electricity. At the same time the profits from the prescriptions of the psychiatric drugs grow exponentially.

The same esoteric science explains to general humanity of the third millennium an unknown trick of different states of consciousness, which has been overlooked both by orthodox psychiatry and psychology. What we call consciousness is only its second state out of the total four. In this state we cannot remember ourselves for more than few minutes at a time. The rest of the day humanity spends in the identification with everything it does without being aware of its body at the same time, which is the characteristic of the third state of consciousness. The expressions ‘being asleep’, ‘to be or not to be’ etc. point exactly to this phenomenon.

Any sincere self-observation will prove the clear distinction between the second and third state of consciousness. If psychiatry knew about it, it could actually restore the mental balance of their patients with lasting effects without chemicals.

It also needs to discover that consciousness is not created by the brain, only resides there and can be separated from the body entirely and nowadays even artificially as some of your colleagues from defense departments will most likely know. The field of Quantum Physics clearly suggests the same.

I would like to bring your attention to the mentioned esoteric science because it is the most comprehensive Universally objective psychological system humanity has at its disposal and it proved to be correct at every step undertaken. One of its pupils a Scottish psychiatrist Dr. Maurice Nicoll published a collection of his lectures called Psychological Commentaries on Gurdjieff & Ouspensky.

In the name of all people, suffering either because of human experimentation or because they cannot cope with their life circumstances, I am passing you this information in hope that it will one day revolutionize psychiatry and psychology for their benefit and those of future generations.

Yours sincerely,

Dagmar Palmerova


Revelation 22: 18, 19

For I testify unto every man
that heareth the words of the
prophecy of this book, If any
man shall add unto these
things, God shall add unto him
the plagues that are written in
this book:

And if any man shall take
away from the words of the
book of this prophecy, God
shall take away his part out of
the book of life, and out of the
holy city, and [from] the things
which are written in this book.
1

Když je život jen náhoda

Dagmar Palmerová
…….
130 00 Praha 3

14.7. 2022

Prof. PhDr. Petr Fiala
předseda vlády České republiky
Úřad vlády České republiky

nábřeží Edwarda Beneše 4
118 01 Praha 1

Vážený pane premiére,


13 let vidí celý svět v přímém přenosu, kam až dospěla věda v oblasti výzkumu subatomického světa, skrytého lidským smyslům. Můžeme dálkově ovládat veškeré fyziologické, psychologické a dokonce psychické funkce lidského těla, můžeme odčerpávat jeho energii a zcela legálně s ní obchodovat na burzách.
Na mém případu je vidět, že k tomu dochází u mnoha občanů po celém světě, bez jejich svolení, formou anonymního elektronického a psychologického týrání, ze kterého nelze odhadnout, jestli je prováděno samotnými vojenskými či výzvědnými službami, kontraktory, kteří jsou pro tuto vysloveně sadistickou činnost najímáni, výzkumnými pracovišti neurologického zaměření, mafiánskými spolky, které dostaly od obranných složek států povolení si z toho zřídit výnosné mezinárodní turistické prostituce a sportovní byznysy, nebo lokálními občany, kteří si tím zvyšují své měsíční příjmy.

Z právního hlediska jde o absurdní situaci, jejíž řešení všichni svorně oddalujete z roku na rok, vlastně již ze století na století, a tím se všichni dostáváme do kolize se zákony Přírody.

Mluvíme o jaderných energiích tohoto století, což jsou ve skutečnosti přímo řízené energie, které pan dr. Rejdák pojmenoval nadčasově jako psychotronické. Jsou dálkově ovládané, neviditelné, lze jimi doslova vypařit jakýkoliv biologický objekt včetně lidského těla, roztavit kovové objekty všech velikosti, a to bez zničujícího účinku na okolí. Nejvyšší mocnosti planety je zároveň používají k militarizaci nadplanetárního prostoru, ke globálnímu řízení počasí, k řízení atmosférických i geologických procesů s následky, které nazýváme klimatickými změnami/CO2 a dále také ke kontrole jedinců i mas (d.e.w. directed energy weapons for crowd control).
Všechny vlády o tom vědí a všechny vlády si je kupují, tedy přinejmenším některé z nich podle svých finančních možností. Jinými slovy jde o tajené přestupování lidských práv ze strany vojských sil, výzvědných služeb, policie, vědců, lékařů, soudců, politiků, obyvatelstva i médií. Kdo z Vás si uvědomuje, že v masovém měřítku tím dochází k porušování rovnováhy kosmické justice a ta bude automaticky spouštět mechanismy k jejímu vyrovnání? Není co-vid dostatečným důkazem?
Dovoluji si Vás proto žádat o adresování otázky psychotronických technologií na půdě Evropské Unie v době našeho předsednictví.
Bez ohledu na moji minulost jsme v situaci, kdy neexistují žádné zákony, které by ochránily lidstvo před jejich ničivými aplikacemi.
V širším měřítu jde o novou etapu lidstva, kdy externí život obyvatel planety je s pomocí satelitů a drónů již dokonale zmapován a nyní dochází mnohými způsoby jako např. očkováním, inokulacemi či s pomocí dálkových neurotechnologií k interní invazi lidských těl a jejich nervového systému. Čtení a ovlivňování myšlenek bylo v minulosti úzce spjato s vysoce rozvinutými duševními procesy jedinců, kteří byli vázáni etickými a morálními kodexy. Nyní lze pomocí neurotechnologií veřejně sledovat myšlenky člověka a manipulovat s nimi způsobem, který daleko přesahuje práva, udělená lidstvu jeho nejmilosrdnějším Stvořitelem. Biblické texty nám zcela jasně naznačují, jak takové situace zákonitě končí.
Jsme natolik mentálně zablokovaní, že jim nerozumíme?

Z vlastní zkušenosti vím, že mikročipy v lidských tělech jde aktivovat i deaktivovat a dočetla jsem se, že jsou ve vlastnictví vojenských uskupení jako Nato či Five Eyes. Jedinec nemá žádnou možnost k jejich odstranění, protože samotné lékařské diagnózy jejich existenci přímo nepotvrzují. Jakýmsi vodítkem mohou být jedině Havana syndromy, Sudeckovy syndromy, Covidy apod.
Bylo by zajímavé si nechat vyčíslit zdravotními pojišťovnami výše nákladů na jejich léčení a jejich další celospolečenské dopady, stejně jako u celoživotních nákladů na chronické nemoci, jež jsou způsobovány naším téměř posvátným očkováním, jak lze usuzovat z nezávislých srovnávacích studií např. Kochova institutu či přímo z laboratorních rozborů samotných vakcín.
Takže jde o 4 oblasti se společným jmenovatelem přímo řízených energií:
-dálkové ovládání lidského těla i lidské mysli i ostatních tvorů odlišných externích forem
-očkování/inokulace k dopravení senzorových, komunikačních a digitalizujících substancí do těla

– řízení počasí a přírodních procesů v atmosféře i na zemském povrchu
– militarizace atmosféry a meziplanetárního prostoru,


K jejich řešení je třeba odkrýt symboly, za kterými se skrývají, jinak budete všichni jezdit z kyota do kyota až do vyčerpání trpělivosti naší Matky Přírody. Když se účastníme světových gladiátorských her na Prométhea, neměla by to být Česká republika, která je na půdě EU odkryje?
Otázka aut přestane být aktuální, protože moje role brzy skončí a lidé nebudou mít ani na pivo.

Můj případ, který je symbolicky jako vše v současnosti spojen s chystaným vydáním pana Juliana Assange do rukou demokratické justice Spojených států je zahalen do černohnědočervených barev právě proto, že se dotýká všech zmíněných témat. Všechny mé pokusy přimět národní i mezinárodní instituce k oddělení mé minulosti od případu vydavatele a novináře, který se postavil za lidská práva tam, kde jsou nejvíce ohrožena selhaly.
Spojené státy americké nejsou vázány žádnými mezinárodními konvencemi a jejich Ústava se vztahuje pouze na americké občany, což ani jeden z nás není. Ale svoboda slova je mezinárodně uznávané právo a výsada novinářské profese. V době, kdy ji sama přestane vykonávat, zcela zákonitě se objeví někdo jako pan Julian Assange, kdo ji převezme.
A ta je nyní jeho chystanou extradikcí vážně ohrožena, stejně jako život na této planetě. Současná politická tragikomedie učinila z pravdy nepravdu a tím automaticky aktivujeme destruktivní síly Universu, které se musí vrátit do původu své aktivace.
To mě opravdu fascinuje, jak nejlepší mozky světa dovedou rozluštit přírodní i technické záhady, ale nedovedou pochopit jádro nejzákladnějších zákonů, na jejichž principu je sestrojen celý vesmír včetně nás. Druhá kapitola slunce a měsíce.
Uvažovala jsem kvůli tomu o poslání svého případu k Evropskému soudu, ale připadá mi to extrémně nesolidní obracet se na mezinárodní soudy proti své vlastní zemi, když se zdá, že jde ve skutečnosti o problémy Spojených států, schovaných za můj co vid, který koluje na naší planetě od nepaměti.
Ovšem taktéž je nepřijatelné, aby byl nevinný člověk vláčen vězeními a soudními procesy jen kvůli tomu, že se stal zastáncem lidských práv a uveřejňoval informace v zájmu společnosti.
Žádné subjektivní protišpionážní zákony nemohou zrušit objektivní nadčasový zákon akce a reakce, jak inteligentně pochopil pan James Madison. Tehdy ještě neobcházelo strašidlo opičího viru.
Nemohli bychom se tedy zapsat do dějin předsednictví Evropské unie tím, že se postavíme proti vydání pana Juliana Assange do rukou americké justice, která se v současnosti zdá být v retromódě vyznávání historického „Sedition act“?

S úctou,

D.Palmerová

(otevřený dopis)

That problem

First of all, this is a political issue. When the states face a crisis of such magnitude that shakes their foundations, they need to divert the attention of the masses away from the real issues and for that, some emotional theme is chosen. So classically, drug legalization, gender issues, abortions, and capital punishment are the favorite.
Abortions and capital punishments are the best examples of the hypocrisy of man’s mind. On one side he prohibits the cessation of life at the stage where the physiological form has not taken its full form yet and on the other, he legally premeditates the murder of one that had. The powerful military industries make fortunes by killing children and women across the whole globe.
And when a child gets born, he/she is welcome by the deadly cocktail of so many vaccines that if swallowed it would kill them. How many of them get tragically affected or sterilized by vaccines later on? The depopulation policies are so obvious on all sides of the political spectrum, that even the simplest logic comes to a conclusion, that abortion is a political matter. The religious aspect does not make sense in it either, the church is against birth control by any means except celibacy, while nature has its own processes and the results eventually turn against the church itself in the often quite unfair way.
Wanted/Unwanted pregnancy is an ancient issue that will not go away by any man’s laws. Nature with its powerful forces of attraction and repulsion will always play its dominant role here.
Generally, women do not terminate a pregnancy when they are in love, let alone in a loving relationship. Ideally, a child should be the outcome of that love between two opposite forces, that brings harmony to the world.
But the realities of life are often different and it is the girl or a woman, who bears full responsibility for something that was probably beyond her control at that moment.
If she is not ready for such responsibility, especially when she is still too young to support herself and a child emotionally, psychologically, and financially, in a disproving social environment, who has a right to judge her decision? When you prohibit abortion, she will do everything possible to terminate the pregnancy anyway. And that means you move abortions to the illegal, uncontrolled backyards, with unavoidable death cases not just for the embryo but for the pregnant girl/woman possibly as well.
In the 21st century? That is a hardly wise decision, dealing typically with consequences, not causes.
Instead of taking away the legal, controlled procedure by the hands of professionals,
why not introducing to humanity the Ray of Creation, explaining to us that we were born for specific purposes and we are under a certain number of objective laws, that need to be respected, otherwise we bring disturbances into the Universal, harmoniously created system?
Why the churches do not use their knowledge and do not confront the militaries with the scientific facts that Genesis is correct, after all those two hundred years of climbing the trees? Why do not they inform their sheep and the mainstream media about the scientific facts?
Why do doctors insist on the atheistic approach to the human body when psychiatry and psychology are literally “soul healing” disciplines?
Why are children not taught about their bodies being temples of the Holy Spirit, not belonging to them nor to any government’s institutions but to their loving CREATOR to be glorified? Why are they not informed about the rainbow as the existing covenant between HIM and them and all living creatures, why do not we teach them the most elemental knowledge of the Creation and its art and beauty, that would prepare their essences for Love to come in her multitudes so that they would not be often just wondering barks in a wild ocean?
Then that problem would mostly take care of itself…Zemědělskou půdu v Česku vlastní tři miliony lidí. Je v moci každého z nich svůj díl ozdravit, říká expertka

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zemedelstvi-ziva-puda-nadace-partnerstvi_2206200700_jab

“Mohu mluvit s každým člověkem, který umí udělat chléb” řekl Mr. Gurdjieff.
Myslel tím člověka, který ví, že k dosažení čehokoliv je zapotřebí lásky, touhy, myšlenky, plánu ji uskutečnit, prostředků k uskutečnění, vědění jak ji uskutečnit, překonávání překážek na cestě, objevování neznámého, získávání zkušeností až je produkt na světě.

Cesta chleba začíná právě u půdy a zrní, které pochází ze zrní originálního, od Stvořitele, jak je popsáno v prvním Mojžíšově, uzpůsobené k přežití věků i nepřízně počasí. Článek mě potěšil aktivitou mladých a jejich snahou navázat komunikaci s majiteli bohatství země. Církev samotná má jedinečnou příležitost se stát vůdčí silou v uskutečňování Genese v té nejpraktičtější rovině, kam by se lidé mohli chodit inspirovat jak materiálně, tak duševně a přiložit ruku k dílu.
Rozhodně lze přinejmenším navazovat na dávné tradice klášterních zahrad, na pradávné výuky ohledně bylinných vlastností a léčitelství, studijní pobyty, které by kombinovaly praktickou práci s půdou, s prostudováváním starých klášterních textů, obsahujících mnohdy dávno zapomenuté moudrosti našich předků. Před pár lety jsem na pár hodin pročítala jeden takový a na konci kapitoly byla přímo výslovně řečená odměna za strávený čas a zájem v podobě významu obalu kaštanu – jeho ostny slouží jako antény, kterými se nabíjí elektrickou energií z atmosféry kaštan uvnitř.
Nevím, jestli jeho moderní, geneticky modifikovaní příbuzní tuto schopnost již neztratili, ale i to může být předmětem výzkumů….hlavně je třeba co nejdříve objevit mechanismy, kterými budete schopni detekovat aktivní substance , o jejichž existenci ještě nevíte, ale které jsou známy esoterickým školám…
Ohromná budoucnost se otvírá přímo před vašima očima!!!!

Na konec ještě ta omílaná připomínka o koloběhu přírody a vzájemné podpoře, na jejímž principu je vystavěn celý Vesmír. V obcích mají lidé vlastní komposty, ale ve městech házíme všechny odřezky ovoce a zeleniny do směsného odpadu a ten činí víc jak 50%.
Tady existuje obrovská rezerva přírodního materiálu, který by se měl vrátit zpět do oběhu. Už za něj bylo zaplaceno spotřebitelem, takže je zadarmo, sám spotřebitel ho zadarmo vytřídí jako to dělá s papírem, plastikou, sklem a kovem, takže ho je třeba pouze zkolektovat, organicky zpracovat a vrátit na pole. Příroda je tak ohromná, že si ho dokonce sama zpracuje, když se přímo zakope tak, jak je…. Sběr jednou dvakrát týdně v určitou hodinu v určité čtvrti by zabránil tlení a sabotérství v popelnicích a značně by snížil sběr směsného odpadu. Dříve nebo později k tomu stejně bude muste dojít, proč ne hned? Proč čekat na výstavbu nových zařízení na zpracování? Šlo by vyčlenit experimentálně oblasti, kde by byli lidé ochotni se projektu zůčastnit, zapojit zemědělské školy a university k získání rad a dát prostor přírodě….když to funguje tady na louce, tak to musí fungovat i někde víc nahoře….Univerzální zákon!A question for the SRF

rises regarding sadistic sexual electronic torture, that has been remotely performed on perhaps millions of people (70% women/30% men) around the world by millions of other people, who have been given such opportunity kindly by the highest defense departments of the Five eyes and Nato members.
There is a prevailing assumption that by such beastly acts human souls might be created and so the neo-gladiators’ games were resurrected and the suffering of others has become the source of the most attractive satiation of people’s sadistic drives and at the same time the easiest source of income in the known history.
That is one side of the story, the other is that when such sexual torture takes place, it is practically impossible to sit down and go inside oneself to find peace, When the intensity rises, the human targets start to scream or cry. If exposed to it almost 20 hours a day with 4 hours of sleep, suicides, madness or even crimes can happen.
And if such “military training” takes place, what is the sufferer supposed to do? He cannot possibly meditate or concentrate on anything, he/she has to run, his intelligence drops down to zero, and the energy needed for self-awareness is extracted from him/her.
How come, that nothing of that kind described Paramahansa Yogananda or Sri Yukteswar? Or other religions? This is a very dangerous situation, I have mentioned it so many times over the 13 years, I wrote so many letters to the authorities, with only one result. It has increased in numbers and intensity.
The fathers of the churches must know that it is attracting an enormous amount of negative force that cannot but bring a major disaster to our planet.
So it must be, unfortunately, a part of the plan, in a similar way as the pandemic……


The globalist food chain

I follow the food chain dramas very closely because of the esoteric aspect and impacts of such planetary moves. I will repeat again that the atmosphere contains certain amounts of active substances our science knows nothing about as it has no means yet to detect them. But the plants have the apparatuses that do detect them, absorb them, and thus pass them to us as nourishment not only to the physical bodies but also to the spiritual bodies. Through genetic modifications, even through the majority of drafting, the plants lose this ability and that is one of the aspects of how the spiritual degeneration of humanity proceeds. Quite tragic because totally unnecessary, just the lack of esoteric knowledge and a total misunderstanding of how the Universe operates, on almost every level of our civilization. To grow food on such a major scale in environmentally controlled conditions, that need electricity to operate them, without the “reflection” of the sun’s rays, we will gradually stop fulfilling our cosmic obligations and then we will end as in the Universe 25 experiment. That is why I try to persuade everyone including the major players who invest in such technologies that we need to bring back the CREATOR into the picture. On scientific verifiable bases. Let’s not forget one thing, the globalists are on the same ship as the rest of us. With the right knowledge, we can turn the ship in the right direction. How little faith we have in the LOVE of our CREATOR…..

An open letter to the President of the US

Dear Mr. President,

I do not speak the political language of the superpower, but I understand to a certain point the language of GOD. And the language of GOD is telling me, that the whole universe was built according to HIS architectural plan in such a way that it can be deduced from both the macrocosm as well as the microcosm by every external three-brain form of life, to which we humans belong.
So if the most powerful militaries of the world decide to make fools out of humanity by insisting on the ape story, they can do it by keeping the scientific discoveries about Genesis secret, but they cannot prevent people from reading those so-called conspiracy secrets in the anatomies of their own bodies right down to the subatomic level and apply them to the planetary and sur/sub planetary designs.
And those who can read it understand straight away that they cannot possibly rely fully on msm, defense departments, financial or political structures nor on scientific or educational institutions regarding their worldly existence as a preparation for the beyond that follows.

My life can be seen as a horror or as an example, that with the right knowledge every person on this planet can tune to its natural resonance and thus to the pulse of the CREATOR.
But what have we done in the meantime?
We have altered this natural resonance, we are breaking every barrier between the species of the Architect’s plan and thus opening the door to the suffering that GOD would have never inflicted upon HIS Creation in the first place, the same way as a normal earthly father would want to protect his child from it.
That is the tragedy of incomprehension of the Creation, that goes back to the mistranslations of the Biblical texts, to the confusion regarding voluntary and involuntary suffering, to the original plan of the Universe that we misunderstood and reduced down to the ‘god’s helmets’ shameful planetary business, forcing incredible, involuntary suffering on millions of people.
Mr. President, what can diplomacy do in such a state of planetary affairs? Stonewalling stonewalling stonewalling and continuing with ‘business as usual until the higher forces teach you a lesson as they did Joshua? I thought we were already intelligent enough to ‘meet the force of circumstances in a different way but we are not even attempting to try it. Very precise teaching lesson about the theory of natural evolution. How many billions of years would we need yet not to keep journalists in detention centres for doing their work?
Could not instead the good Bible be a wiser guideline?
 “…If this counsel or this work be of men, it will come to nought: But if it be of God, ye cannot overthrow it; lest haply ye be found even to fight against God.” —Acts 5:38–39

Most respectfully,

D. Palmerova

To the distinguished participants of Bilderberg meeting in Washington, DCDear Sir, Madam,

The templates can be used on both sides of our battlefield, regardless of what elephants have been discussed.
I do not know how many contemporary human beings met the Most Most Holy Sun Absolute as well as the Absolute the Firm and the evil, destructive force of the Universe in order to testify to humanity that we are not the owners of the Earth, although we behave like that. My testimonies do not have any impact, because unless I am backed up by science, they will stay in the domain of belief/disbelief, which cancel each other in the end. The science is available but kept in official secrecy. Why? Is it not illegal when considering the consequences it has had so far for the whole planet? Yes, it could be said it is not of my concern
But the message of the legendary Beelzebub seems to indicate, that someone has to insist on bringing the question of apes and the Eye for an eye to the press of the world in order to avoid the imminent danger of the biblical proportions.
So I am forwarding this burning bush to you all, expecting that you will use your military, political and financial power responsibly, in accordance with the expectations of our CREATOR that with the intelligence he bestowed on us we will be able to recognize, that our human bodies were created for specific spiritual purposes, not for the space market place to win the prize for the best and quickest physiologically and intellectually advanced technocratic hybrids.
I have failed entirely to discern such orientation in the programs of the leading powers. That is the most unsustainable situation of all when mentating over the rest of the unsustainable situations and issues that seem to be propagated with the accelerating speed.
If the most influential think tanks seem to be in the “interval”, the ancient esoteric schools of psychology can help them to overcome it, to bring into the classical pattern of yes and no reactions the third force, to which we all seem to be blind. Why not use them now, before instead of ‘after’? Just a thought.

With kindest regards,

D. Palmerova

GOD under martial law?

You are interested in the past, I am concerned with the future. We meet at the present.
The court case of Mr. J. Assange has become a symbol of the historical transition of humanity from the old epoch of materialism into the new one that the East defines as the age of electricities.
As a matter of fact, scientifically we have progressed according to the Universal plan, but psychologically we have not moved an inch from the old times and in such an unbalanced ratio between the spiritual and materialistic comprehension of human existence we can be hardly surprised by the present military, technocratic, ecological, political, health and social circumstances, affecting the whole planet.
Our reactions to it reflect the same pattern of thinking.
For catching up with scientific progress and not torturing ourselves through it certain facts of scientific, religious, philosophical and psychological nature have to be brought up in order to explain, where the problem is and how to approach it with the least denying or even destructive force.

It will not solve the imminent dangers and sufferings, but however dramatic they seem to be, they are just the consequences of the mentioned causes. With human intelligence, they can be reversed.
So what can be done today? Well in such times the journalists have a very important and binding role to get the new information in the right context to the people of our planet. That is an enormous obligation because there are 7.8 million people and we all have different opinions and levels of understanding, and cannot agree with each other even within one common field of expertize like Christianity.
But we can manage, provided journalists, activists, academics, and all who “know” or want to know, have access to the knowledge, want to play a decent role in this transformation, and are not under the existential threat, fearful to be jailed or even executed for their reporting, which they have always been, but not on such a scale in democratic systems, as they are now. We are all waiting for the decision regarding Mr. Julian Assange. If extradited, technically it will create precedents for the future cases, but psychologically it will be a matter of that old Dark Ages thinking, that has created all current problems in the first place.
So who is going to report to the world that it is not atheistic and that we were created originally for very, very noble purposes that are certainly worth being rediscovered because none of our futuristic plans seem to surpass them in any way, no matter how hard we are trying to compete with our CREATOR,?

The accidental childhood’s discovery of Nature.

I used the word rape yesterday because it has been stated in the court documents and analyzed so many times in so many details over the 13 years with the video coverage of it, that it became just a formatory description of something that technically speaking did not take place. All media know it as it was the first thing to be analyzed in details for the obvious reasons. I was sort of ironic yesterday and today the echo sounds as if we were back in 2010.

So with a clear conscience, I am saying that no rape as such took place. Close childhood friends of that age do not know the anatomy and when the outer nature manifests accidentally in one of them, they might want to share it out of curiosity, unless they are properly explained not just the technical reasons for such discovered processes, but also their dangers and their higher purposes, reaching far beyond the ordinary life. Not always is such an explanation available, unfortunately.
When that gets exposed to the world in the right circumstances and details 50 years later, we get covid.
I beg for forgiveness from my beloved friend.The European Journal of International Law on The far-reaching US proposals to amend the International Health Regulations at the upcoming 75th World Health Assembly: A call for attention

https://www.ejiltalk.org/the-far-reaching-us-proposals-to-amend-the-international-health-regulations-at-the-upcoming-75th-world-health-assembly-a-call-for-attention/

Global health talks clouded by conspiracy theories about pandemic treaty

https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/22/wha-who-pandemic-treaty/

and the conspiracy theories from the European Journal of International Law say:

https://www.ejiltalk.org/the-far-reaching-us-proposals-to-amend-the-international-health-regulations-at-the-upcoming-75th-world-health-assembly-a-call-for-attention/

My non-political position on the most political issue

My name …
I am not a public person, but non publicly I am de facto a green card criminal, and a dangerous person who is suspected of terrorism and therefore has been kept under the 24/7 public residential surveillance since 2010.

Apart from stealing, sexual offenses, fraud, betraying, and other serious offenses against the 10 commandments, I supposedly committed espionage acts against the United States of America. That is laughable as I have never been there and I did not enter into any agreement with any government, company, criminal organization, or independent operation to collect information for them. It would have to be called personal espionage in the interest of the international public. If the militaries of the world act against humanity and want to keep it hidden from the public, you can hardly call the revelation of it espionage and that applies to the case of Mr. Julian Assange as well as mine.

Continue reading “My non-political position on the most political issue”

The Bible as the safest Light House for finances

Rev. M. R. Watkinson,
Minister of the Gospel from Ridleyville, Pennsylvania,
November 13, 1861
to Secretary Chase

Dear Sir: You are about to submit your annual report to the Congress respecting the affairs of the national finances.One fact touching our currency has hitherto been seriously overlooked. I mean the recognition of the Almighty God in some form on our coins.

You are probably a Christian. What if our Republic were not shattered beyond reconstruction? Would not the antiquaries of succeeding centuries rightly reason from our past that we were a heathen nation? What I propose is that instead of the goddess of liberty we shall have next inside the 13 stars a ring inscribed with the words PERPETUAL UNION; within the ring the allseeing eye, crowned with a halo; beneath this eye the American flag, bearing in its field stars equal to the number of the States united; in the folds of the bars the words GOD, LIBERTY, LAW.

This would make a beautiful coin, to which no possible citizen could object. This would relieve us from the ignominy of heathenism. This would place us openly under the Divine protection we have personally claimed. From my hearth I have felt our national shame in disowning God as not the least of our present national disasters.

To you first I address a subject that must be agitated.

As a result, Secretary Chase instructed James Pollock, Director of the Mint at Philadelphia, to prepare a motto, in a letter dated November 20, 1861:

Dear Sir: No nation can be strong except in the strength of God, or safe except in His defense. The trust of our people in God should be declared on our national coins.

You will cause a device to be prepared without unnecessary delay with a motto expressing in the fewest and tersest words possible this national recognition.
https://www.treasury.gov/about/education/Pages/in-god-we-trust.aspx#:~:text=The%20motto%20has%20been%20in,by%20the%2084th%20Congre
ss%20(P.L.

How beautifully written…could we think in such ways nowadays, with digital currencies just about to take over the history of mankind? We have quite humorous features, first, we get rid of GOD (as if we could really get rid of gravity) in one part of the world, then the second part gets inspired and becomes communistic, in the meantime, the first one brings GOD back in the design of its currency. After a while, the second one realizes that it cannot get rid of gravity and that ALMIGHTY had been in its cultural heritage for centuries so it re-installs it in its constitution while the first one is getting rid of HIM for the second time, by going digital, inspiring the third part of the world.
We still have that insignificant problem with gravity but I am sure we will conquer that with covid vaccine.

Share this:

Post navigation

Defense Production Act (DPA) Contract of $138 Million in Support of a Joint Federal Agency Accelerated Build-out of Domestic Surge Capacity for a High-Sp

“The World Health Organization is due to Attempt a Power Grab” – This May 22-28, 2022 in Geneva, Switzerland, “a sophisticated diversion to confuse people and get them to ignore the AMENDMENTS to the INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS” (emphasis added)

https://cdn.substack.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F7f3721a2-620e-44ad-9c70-5e97cbb2d1f8_617x969.jpeg
“The Pandemic treaty does not yet exist yet. It is being drafted and negotiated right now. Discussions regarding the Pandemic treaty are important but they are also part of a sophisticated diversion to confuse people and get them to ignore the immediate concern which is the Amendments to the IHR being considered by the World Health Assembly this May 22-28.
They are very likely to pass” unless the are strong protests of the public from all countries concerned.

A letter was sent to the Secretary of State for the Home Department

Dagmar Palmerova
……
130 00 Prague 3
The Czech Republic

1.5.2022

The Secretary of State for the Home Department
The Rt Hon Priti Patel MP
Home Office
2 Marsham Street
London
SWIP4DF
via the UK Embassy in Prague

Dear Home Secretary,

When politics start to predominate over the constitutions, created under the guidance of conscious beings who were able to foresee the whirligig of time, we get the opportunity to see what needs to be corrected to make them function as they were intended for the benefits of mankind.

The case of Mr. Julian Assange is at the moment in your hands and I believe that the enormous external political pressure gives you a very limited choice for your decision, if any at all.

As my case is closely related to Mr. Assange’s and I should be the one to face the US power structures, I would like to explain to you, that I am not a journalist nor a publisher, but he is and using the symbolic language that confuses both contributes to many negative forces that politically influence his court processes. The national security issues of our times cannot have precedence over free speech when serious breaches of human rights take place across the world. He represents that speech to the mainstream media who can communicate the truth only in symbols but are allowed to mention his name. The Royal Coat of Arms on the UK website reminded me of the ancient esoteric meaning ‘As Above So Below’. They are interconnected and any imbalances in one evoke the reactions in the other.

Never before have people had such a need for the universal wisdom as we have today. Mr. Assange published among others a collection of Intelligence documents from which the jargon of the esoteric domain could be detected. When the esoteric knowledge gets into the hands holding scientific power, that very power gets multiplied beyond comparison and if not guarded, it can literally enslave the whole of mankind.

We have reached such a point. Is it righteous and ethical want to keep the knowledge secret and inflict unspeakable suffering with it even on its own people, all that for the sake of national security?

Here the Royal Coat of Arms shall be a reminder to us of the world Above us. Perhaps that might be the role of women in the 21st century on Earth…?

Yours sincerely,

Dagmar Palmerova

Y.T. Wee Darwin’s Universe: Survival for Nothing Review

Darwin’s Universe: From Nothing, By Nothing and For Nothing. It’s Survival For Nothing! Evolution can only offer humans a meaningless existence.

Darwinists hope to bury God in an avalanche of a causeless universe and a godless evolution.

However, instead of liberating us, they plunge us into a cosmic depression. We are reduced to: From Nothing, By Nothing, For Nothing – an accidental leftover from the Big Bang, evolved by a lucky chance, and here for no ultimate purpose

We are just walking molecules, birthed through a cosmic accident, dancing to the music of our DNA, and destined to disappear in a cosmic blink – nothing more, nothing less, nothing else.

And when we look to science and evolution for answers, all we get is a blank look. Life has no real purpose, dude – it is about the survival of the genes in us – feeding, fending, fleeting and fathering – just live through it and get it over with. Our final destination is the hole in the ground.

But is it true?

Perhaps we are: From Someone, By Someone, For Someone. Perhaps there is an unexplored and awesome universe beyond the Darwinian world of survival for nothing.

Science encourages us to think critically and lets us place Darwinism in the crosshairs and examine it in the light of empirical science – is it observable and repeatable? If not, it is not experimental science. And, as we shall see, Darwinism is an unobservable and unreproducible pseudo-science.

This book will walk us through cosmology, biology, philosophy and end with theology, the queen of the sciences. Empirical science buries Darwinism and resurrects Creationism. We are more than cosmic orphans lost in an accidental, uncaring and dying Universe; we are living souls, made in the image of God, and designed to have a wonderful relationship with an awesome Creator.

Yan T Wee, the founding Pastor of Shalom Baptist Church, Singapore, writes from his fascinating research into the latest skirmish between speculative Darwinism and deducible Creationism. He concludes that Darwinism, when viewed in its entirety, is not only disingenuous, but a guaranteed, one-way ticket into the universe of ultimate meaninglessness and despair:
https://www.chick.com/products/item?stk=2038

Do actually militaries have the right to withhold the scientific information from humanity, that has been obtained by the publicly funded international Human Genome Project, in which participated many leading universities?
The consequences of such conduct are beyond the scope of their power. They have been asked many times to reveal this information, with no results. Yet this very information is necessary to any meaningful debates about how to conduct life on our planet and thus solve peacefully the burning issues.
So has not the time come to present the request to the international court?
Or have we reached the point where even the international court is just an extended arm of the military?


Reading the news…

To read the news and think about what has been said can be very puzzling for ordinary people. Whoever uses just simple logic, that simple logic connects the speeches of different kinds and makes certain conclusions, hard to change.
The announcement of the Nato’s Secretary-General about the years of fighting Russia (on our Slavic territories) while at the same time “building a global surveillance system” (words of their think tanks) with the data collected from the already operational Chinese social credit system evokes the serious pondering about their plans for humanity in the 21. century.
What is happening right now is certainly not normal. The transitional period from our materialistic comprehension of the external universe to the understanding of the finer matters of the internal universe that are essentially one, requires some leadership that will create a supportive political, financial and social environment on the planetary level as the cosmic forces reaching our planet have different objectives, void of our geopolitical agendas. People need to be explained by scientific means the not mysterious mysteries of the planet, otherwise, we will never be able to solve the military-directed weather drama, ruining nature to the point of mass extinction of its living species.
We need to discuss what is known about our existence, what is not known, what needs to be discovered, what is expected of us, how to achieve it, and supply people with metanoia, a new way of thinking.
But nothing of such kind is happening on the political scene. That is even more puzzling than ever before. Approximately two years back Mr. Pompeo publicly stated that there is a live exercise going on. He did not specify what he meant by that and the US president, standing next to him said “you should have told us”.
I do not concentrate on politics but was this ‘etude’ designed to tell us that the US president is not the first person to be told what his alphabet agencies pro-create under his leadership?
We have not been explained to this day who and what exercise exercises us, but one would assume that we, the GOD’s Creation, were passed on to the hands of our ai creation, and apart from the other layers of the onion the pandemics, Ukraine and 5/6G implementation serve as the means for data collection for the upcoming digital dictatorship. Russia would hardly want to be a part of it. Anyone who looks at me and has not completely lost his/her self-preservation drive would have to come to the same realization. Could their “special operation” be a response to the seemingly everlasting “live exercise”?
Besides, were we not informed that there was established a direct communication line between the two militaries in order to avoid the possible misunderstandings, evoked by the media?
Then we have some world war files declassification, which might change the airflow at some places…and
the old, obsolete military equipment of Ukraine’s western neighbours could serve different purposes….perhaps to be melted by dew and transformed into something more peaceful….

Do you really need a problem to unify the world? Don’t you just need to realize that the whole universe has always been unified by the nature of its CREATOR? The moment your ego admits HIS existence, already scientifically proven, and lets the whole planet and humanity re-synchronize with HIS vibrations, the basic knowledge of esoteric science and money, allocated to fight the “problem” will be sufficient to get us out of this sheer madness.

We need a problem big enough to unify the world.”

I missed this article when it was released but it is certainly a topic that needs to be kept in mind when the planet is literally under martial law in many directions.
There are double standards when the two do the same yet do not have the same political/military/media power as is very clearly seen in the case of the US and the UK. A hundred years ago the UK’s decisions would most likely be different from those made nowadays.
It is very regrettable not to teach children the most basic universal laws of the effects that work on personal as well as on the nation’s, even continental levels, and free of restrictions in time and expression. When the children pass on the figurative torch to their children, it might well be the very torch with little else. Is it really so hard to grasp?
What is the point for man to learn something from the esoteric domain and discard the teaching itself to become the dragon himself as Mr. Bennett pointed out?

The prospective students’ meetings

would often dryly end – “and no sex”
rather the Jesus prayer in a repetitive form would be suggested.
It is impossible to go wrong with that. One has nothing to lose, only to gain.
With the opposite approach, you can get to the fourth room, but there is no guarantee it is not empty.
If I were you, I would use the Bible as the most basic manual even with the sometimes incorrect translations and even passages. Look what the last 13 years have done to the whole planet since you were given my Pandora’s box.
Purity of heart is required above all, that is quite obvious to all who met the Iron hand.

Who is a Christian

“If instead of religion in general we take Christianity, then again there exists a
Christianity number one, that is to say, paganism in the guise of Christianity.
Christianity number two is an emotional religion, sometimes very pure but without
force, sometimes full of bloodshed and horror leading to the Inquisition, to religious
wars. Christianity number three, instances of which are afforded by various forms of
Protestantism, is based upon dialectic, argument, theories, and so forth. Then there is
Christianity number four, of which men number one, number two, and number three
have no conception whatever.
“In actual fact Christianity number one, number two, and number three is simply
external imitation. Only man number four strives to be a Christian and only man
number five can actually be a Christian. For to be a Christian means to have the being
of a Christian, that is, to live in accordance with Christ’s precepts.
“Man number one, number two, and number three cannot live in accordance with
Christ’s precepts because with them everything ‘happens.’ Today it is one thing and
tomorrow it is quite another thing. Today they are ready to give away their last shirt
and tomorrow to tear a man to pieces because he refuses to give up his shirt to them.
They are swayed by every chance event. They are not masters of themselves and
therefore they cannot decide to be Christians and really be Christians.
“Science, philosophy, and all manifestations of man’s life and activity can be
divided in exactly the same way into seven categories. But the ordinary language in
which people speak is very far from any such divisions, and this is why it is so
difficult for people to understand one another.” (ISOM p.81 in pdf”

The Institute (GIG for HDM) can give very little. The program of the Institute, the power of the Institute, the aim of the Institute, the possibilities of the Institute can be expressed in few words: the
Institute can help one to be able to be a Christian. Simple!
That is all! It can do so only if a man has this desire, and a
man will have this desire only if he has a place where constant
desire is present. Before being able, one must wish.
Thus there are three periods: to wish, to be able, and to be.
The Institute is the means. Outside the Institute it is possible to wish and to be; but here, to be able.
The majority of those present here call themselves Christians. Practically all are Christians in quotation marks. Let us examine this question like grown-up men.
—Dr. X., are you a Christian? What do you think, should one love one’s neighbor or hate him? Who can love like a Christian?
It follows that to be a Christian is impossible. Christianity includes many things; we have taken only one of them,
to serve as an example.
Can you love or hate someone to order?
Yet Christianity says precisely this, to love all men. But this is impossible. At the same time it is quite true that it is necessary to love.
First one must be able, only then can one love.
Unfortunately, with time, modern Christians have adopted the
second half, to love, and lost view of the first, the religion
which should have preceded it.
It would be very silly for God to demand from man what he
cannot give.
Half of the world is Christian, the other half has other religions. For me, a sensible man, this makes no difference; they
are the same as the Christian. Therefore it is possible to say
that the whole world is Christian, the difference is only in name. And it has been Christian not only for one year but for thousands of years. There were Christians long before the advent of Christianity. So common sense says to me:
“For so many years men have been Christians—how can they be so foolish as to demand the impossible?”
But it is not like that. Things have not always been as they
are now. Only recently have people forgotten the first half,
and because of that have lost the capacity for being able. And
so it became indeed impossible.
Let every one ask himself, simply and openly, whether he
can love all men. If he has had a cup of coffee, he loves; if not,
he does not love. How can that be called Christianity?
In the past not all men were called Christians. Some members of the same family were called Christians, others pre-Christians, still others were called non-Christians. So in one
and the same family there could be the first, the second and
the third. But now all call themselves Christians. It is naive,
dishonest, unwise and despicable to wear this name without
justification.
A Christian is a man who is able to fulfill the Commandments.
A man who is able to do all that is demanded of a Christian,
both with his mind and his essence, is called a Christian without quotation marks. A man who, in his mind, wishes to do all
that is demanded of a Christian, but can do so only with his
mind and not with his essence, is called pre-Christian. And a
man who can do nothing, even with his mind, is called a non-Christian.
Try to understand what I wish to convey by all this. Let
your understanding be deeper and broader.
(VRW page 120 pdf, 153 the book)

Question: Was Christ a teacher with a school preparation, or
was he an accidental genius?
Answer: Without knowledge he could not have been what he
was, nor could he have done what he did. It is known that
where he was there was knowledge.
Views from the Real World G.I.Gurdjieff page 72

Question: Did Christ teach dances?
Answer: I was not there to see. It is necessary to distinguish
between dances and gymnastics—they are different things. We
do not know whether his disciples danced, but we do know
that where Christ got his training they certainly taught “sacred gymnastics.”
Question: Is there any value in Catholic ceremonies and
rites?
Answer: I have not studied Catholic ritual, but I know the
rituals of the Greek Church well, and there, underlying the
form and ceremony, there is real meaning. Every ceremony, if
it continues to be practiced without change, has value. Ritual
is like ancient dances which were guidebooks where truth was
written down. But to understand one must have a key.
Old country dances also have meaning—some even contain
such things as recipes for making jam.
A ceremony is a book in which much is written. Anyone
who understands can read it. In one ceremony more is contained than in a hundred books. Usually everything changes,
but customs and ceremonies can remain unchanged.
Views from the Real World G.I.Gurdjieff page 72


“Life exercise” of war?

This is like a dream. The Western alliance is prepared for the seemingly unending “life exercise” of War? Again on the European continent? Do not you have on your shoulders a global reset either to dismantle or to explain it to 7.8 billion people so that they could decide if they want to pursue such a path or to choose a different direction? I cannot believe this is happening for real. We do not live in the 20th century.
Every genuine student of the real esoteric school knows, how the western alliance got its superior scientific knowledge. What has it done with it? That superior knowledge was gathered over the years from European, Middle Eastern, Russian, Asian and Eastern territories and presented to the West via Armenian and Russian seekers. Not the least sign of gratitude. It has been shamelessly misused against humanity and therefore against GOD. Do not you know that such knowledge has to be passed down to people? Otherwise, it will be taken away from you, says the objective law.
You became GOD’s enemy, leading the planet that way and it cannot but bring some form of a disaster on the whole planet. Russia knows that.

Time as an enemy and a friend

https://wikileaks.org/COP-26.html

Dagmar Palmerova
….
Czech Republic
15.10.2021

The Honorable Merrick GarlandAssociate Attorney General 
U.S. Department of Justice
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20530-0001

Dear Mr. Attorney General,

There are millions of people across the world waiting 11 years for the United States Department of Justice to reconsider its position on Mr. Julian Assange’s case. Everything has been said and written so many times that only the thunderous power of utter silence would surpass that.

When zooming out of opinions and generalizations of pros and against, of powers versus human rights, we can see the classical play of polarized forces of good and evil.

By studying the domain of esoterics anyone can see that superpowers have acquired their dominations over the masses through the classified development of the publicly accessible esoteric science, which has always been far ahead of the orthodox stream.

The impact of the application of such science surpasses the sovereign territories of all countries and it can destroy the whole planet, so far legally, because there are no laws that would protect us against it. The general public does not know about such science, not even the medical industry. From such a point of view, the use of espionage laws of the Dark Ages in the 21st century, where the whole planet shares information in a split of a second simply does not correspond with the enlarged visions of the majority of contemporary humans.

We need to be informed and trained to deal with the new horizons of life on our planet as an inseparable part of the entire Universe. „Safe and effective“ level of communication from such an angle of view is very unsafe and ineffective in the long run.

I am not a judge, rather a subject to be judged and not only in the case of Mr. Julian Assange and Wikileaks,

But to take free information from the public domain, experiment with it freely and secretly in the public domain, make the results states’ secrets, and jail the persons that bring it back to the public domain is called subjective justice.

Apart from this subjective, geographical role justice has also the objective role, superior to the first, to ensure that human conduct is in accordance with the objective laws of the Universe, encoded in the original plan for the GOOD of the whole CREATION. To reconcile both is a difficult and responsible role, for which I wish you all help of the MOST HOLY ABSOLUTE.

Respectfully yours,

Dagmar Palmerova

One copy sent to the US Embassy in Prague and to the Czech foreign minister

Otázka Ukrajiny a Ruska 3.4.2022

Uveřejněná výměna názorů české a ruské diplomacie na problém Ukrajiny mě nutí analyzovat několik velice nejasných okolností, se kterými má moje logika i svědomí problém v návaznosti na všechny planetární procesy, které probíhají pod rouškou s ničím nesrovnatelné cenzury. V době fašistické diktatury a studené války sice docházelo k tragickým vyústěním psychopatických procesů myšlení vedoucích činitelů, ale černá byla černá a bílá bílá, protože lidé ještě nebyli tak zhypnotizovaní médii a jejich těla a mysli nebyly vystaveny elektromagnetickým či sonickým frekvencím, které jimi mohou manipulovat podle politických či militaritních potřeb.
K tomu začalo docházet až v padesátých letech a lidskými experimentacemi se postupně zjišťovalo, kolik jsou toho naše orgány schopny vydržet. Výsledkem jsou monstrózní technologie tzv přímo řízených energií, které prostřednictvím svých smart telefonů můžete zaměřovat na těla svých spoluobčanů a týrat je podle nabízeného menu, navíc ještě za finanční odměnu či ukájení tělesného chtíče.
V militaritním měřítku s nimi ovládáme počasí, přírodní procesy jako jsou zemětřesení, zakládáme lesní požáry, sucha, záplavy a nazýváme je klimatickými změnami a svádíme to na kysličník uhličitý.
V politické oblasti jimi týráme, mučíme, nebo likvidujeme aktivisty či nepohodlné konkurenty, necháváme vypařit letadla a lodi, spadnout domy, roztavit auta a tváříme se, jako by šlo o nevysvětlitelné mystérie.
To je lidské, ale když použijeme divadelní a cirkusové prostředky a zmanipulujeme normálního člověka pravdivými I nepravdivými zprávami o někom v podobě symbolů zvířat či veřejně známých osob, aby nabyl dojmu, že ví, o co jde a cítil se společensky a morálně nadřazen nad osudy lidí, kteří jsou někdy virtuálně hozeni do býčí a prasečí arény jako v době gladiátorské, a zničí tak psychicky I fyzicky nejen je ale i jejich rodiny a při tom všem sám neví, jak hluboce je podveden v té hře na pravdu, tak to považuji za naprosto bestiální plán. A když se tomu nasadí státní koruna a ten samý vzorec hry se použije na nejvyšší státní úrovni na protivníka, tak můžete opravdu vyvolat světovou válku.
Tak se nyní zamyslete nad současnou situací a oddělte svou mnohdy již organickou nenávist proti Rusku od reality – že nesmíte ve své demokracii říci pravdu, že dochází ke snaze ovládnout těmito technologiemi svět. A rozhodně to není Rusko, které v tom hraje hlavní roli, už jenom podle jejich vojenského rozpočtu.
Jadernou válku zcela jistě nikdo nevyvolá, to je podobně zažitý symbol jako klimatické změny. Podle vojska se nová válka nikdy nevede stejnými prostředky jako ta minulá. Svrhli jsme už dvě bomby a zamořili část planety.
Teď by se vedla elektromagnetickými a hypersonickými zbraněmi, které zničí přesně své cíle a okolí nechávají netknuté a které demokratický západ stále tají. Rusko přiznalo jejich existenci v článku 6 federálního zákona o civilních zbraních již v roce 2001 a zakázalo jejich používání na civilistech, i když k němu podle tamních svědectví zdá se také dochází. Ale my jsme zatím našimi soudy za svědectví o jejich existenci stále odsuzováni k povinnému psychiatrickému léčení.
Je boj na Ukrajině zároveň symbolem lidí, kteří se stali po celém světě cílem při vývoji a používání těchto technologií a zbraní? Jestli ano, v tom případě byste si měli uvědomit, že pácháte křivé svědectví proti Rusku a to je hřích.
A co když Rusko současnou situací háže rukavici planetárnímu státu, který pro vás zcela evidentně plánuje technokratické mraveniště, zatím prostřednictvím 5 a 6G?

A letter

130 00 Prague 3
Czech Republic

28.2. 2022

Dear planetary leaders,

Using the hierarchical structure of the entire Universe, implanted into my mind and the psyche by studying the Ray of Creation I would like to bring light to several aspects of the current planetary “live exercise” in which we are all participating. Mr. Pompeo did not specify what type of exercise he had in his mind but we can see its results across the whole globe and that brought me to question the level of esoteric command to which everyone is exposed, mostly unwittingly. The question for you leaders is: how can you expect humanity to behave the way which would be sustainable and not harmful to the ecology without explaining to us the essence and the depth of the whole situation humanity faces?

The growth of the population happens when humanity stops respecting the objective laws of the Universe and does not transform the cosmic energies in a qualitative way. But there is no one who would teach such things in the schools!

For more than a century the general public has been denied access to the sacred scientific knowledge of the biblical proportions about the formation of the planets and their sources of light and heat. Do not we deserve to know the truth?

In a similar way, humanity has been taught the theory of natural evolution as the way we came into existence. It is true that religious themes cannot be imposed on the public forcefully, but the origins of the primates have been kept in the textbooks for almost two centuries, despite being proved incorrect 20 years ago by the international, publicly funded project Human Genome.

So we know unofficially that the Universe has a CREATOR,
we know unofficially that consciousness is primary to matter and
we know unofficially that Genesis is correct.

Is it under such circumstances sapient to submit our future solely to the dictates of the atheistic scientists, whose position is quite clear and official:

“If we do not play God who will. “

Would not be more appropriate the approach Albert Einstein held? When he reflected on how GOD created this universe he maintained that “the cosmic religious feeling is the strongest and noblest motive for scientific research”.

The planetary technocratic plans of the 4th industrial revolution that are ahead of us do not contain a single word about the philosophical nature of human existence, let alone a thought about higher consciousness, the CREATOR, the cosmic hierarchy, and our position in it. Instead, we are told to be digitalized, genetically re-engineered, and be merged with synthetic biology as a fact, not an option.
The ultimate goal of our science is being able to “manipulate, patent and program at will the biological processes of all life”, without knowing its real purpose.

Do you not see that such a vision is a product of the binary system of thinking while humanity was designed as a ‘three-brain’ trinary system? Artificial intelligence is rooted in the line of time, human intelligence resides in the line of eternity.

So far we sin against the Holy Ghost according to Joseph Smith and

we make the new generations immune to the spiritual side of their nature by forceful vaccinations, exactly as Rudolf Steiner predicted to us a hundred years ago.

We do not miss any opportunity to misuse scientific discoveries.

The governments all prioritize clandestine psychotronic technologies, developed on the bases of previously protected knowledge of the esoteric schools. Our patterns of thinking, still deeply rooted in the dark ages of wars and violence, turned them into the profitable directed energy’s industry, that facilitates military control over the entire planetary atmosphere, including the weather control and all nature’s processes. Under the name of climate change.
The overwhelming part of the world does not have access to such technologies and so it is totally at the mercy of the few who have, which is unsustainable by the objective universal laws.


Their application as directed energy weapons for crowd control and clandestine human experimentation rhyme with the concentration camps issues of the last century. The Havana syndrome is hardly a way to deal with something so monstrous that an outsider does not even believe in its existence. We seem to worry about the karmic debts of people’s past lives, yet at the same time we totally ignore the unspeakable suffering and life terminations that we cause to ourselves by these technologies in the present. We are mounting very negative forces from that around our planet.

Then there is the underlying issue of electricity which has not been explained to the public in the right contexts. You know that majority of people take electricity as a utility and only very few as a sacred substance, on which our own life depends. You also know it is not for free at all, it is allocated to the atmosphere in precise quantities and its level has to be constantly replenished from the other places of the Earth, and even from the other planets.

And you know we were warned already a century ago against its overconsumption. How much electricity consume all your military space and land adventures?

The internet of things and the internet of people are estimated to increase electricity demand by one-third.
Robotization on a large scale will consume the electricity without transforming the cosmic energies as humans do, therefore it will increase the occurrence of the external forms that are useless from the Ray of Creation’s point of view, built on the principle of the reciprocal maintenance.

So far the world economy, social order, and future of humanity has been formed on the idea of attaching ourselves to the eventually immortal technocratic materialistic mind when we were already designed as a part of ‘the Universal mind’ that joints us to the universal galaxy, created by the most powerful force of LOVE? We are not alone in the Universe, although we behave like that.

There seems to be a deep misunderstanding about the power of this conscious force of LOVE. It can create the stars and galaxies and equally, it can destroy them, it depends on who the force uses and how.

Paul’s message in I. Corinthians is quite explicit about it:

If I speak in the tongues of men and of angels but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but have not love, I am nothing.


I do not have access to the information systems you have nor have I scientific knowledge and ethical foundations that would validate my objections against what I see, hear and feel. But the Universe is theistic, it has a central reference system and I strongly believe that your responsibility is to pass this knowledge to the people at the crossroad of time, where intellectually we reach the stars yet on the psychological level we still want to colonise them.

Grace and peace from GOD be to you as a guide.

Yours faithfully,

Dagmar Palmerova


The New Age of Faith

consortiumnews dot com/2022/03/22/the-new-age-of-faith/

Ephesians 2:8-9 “All things are possible for one who believes. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing; it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast.”

Electromagnetic weapons

The word “nuclear” has been used as a means to create fear in the public. In times when the truth cannot be stated directly one has to look at everything as if it were a symbol for something else, perhaps the truth? Or to mislead him/her even further from the truth?
The military experts say that the next war never uses the same order of weaponry. So if nuclear weaponry were already used 70 years ago, it would not be the leading means in the next one. Besides, why would you use the nuclear means that destroy not just the chosen targets but the whole territories for centuries to come, when you have the invisible, remotely controlled directed energy technology of psychotronic nature that destroys only what you want? It has been kept officially in darkness, despite generating billions of dollars on the world’s market stage. It is invisible, electronically controllable, and able to either just manipulate or completely incapacitate, even evaporate any object it chooses. Its source can be land-based, using cell towers, wi-fi technologies, satellites, etc. An ordinary person cannot hide from it anywhere on earth. They have been passed down to the private sector and Gladio armies’ style public and we use them indirectly via smartphones in so far legal, sadistic show-business that generates substantial wealth to many globally based companies and their customers.
In 2001 State Duma adopted Article 6 of the Federal Law of Russia on weapons by forbidding to circulate civil and service weapons and other items, “that have a damaging effect based on the use of electromagnetic, light, thermal, infrasound radiation….”
How we want but mainly can deal with it is a real puzzle to me. Maybe we do not? Perhaps that would be that hidden meaning of the word “nuclear”?

A few years back, when I first read the discussions of the scientists at the Asilomar conference, I became aware of the dangers ahead of humanity, but I had no idea, how deep and vast this scientific issue is. It opened the door to the media world and the public started to be more informed about genetic engineering. This morning a word Asilomar came into my mind out of nowhere- meaning without the association –
Looking back at it from today’s pandemic’s perspective and iot and iop and the 4th industrial revolution, , it seems to stand as a huge advertisement for them, don’t you think so?

Looking back at Asilomar Conference on Recombinant DNA

The Plan to Turn You Into a Genetically Edited Human Cyborg

Dr. Charles Morgan on Psycho-Neurobiology and War

Metanoia – To speak the truth is the most difficult thing in the world

The word truth is also like an onion, with many layers and the following excerpt obviously refers to the deeper ones.
SRF explains the scientific background of the sound and its vibration and in what happens when we say the truth or a lie. I have been pointing it out often to make people understand that if the citizens of this planet are forced to lie or are lied to by the martial laws , it must have sooner or later lawfully destructive impact on the whole planet. We do not have to materialize the Revelations, no one forces us to do so, yet we do, unbelievly, and by hiding it under the lies, not only we can do nothing to change it but we are directly attracting upon us that universal force of destruction and so fulfilling the actual prophecies,

Have you noticed how everyone now is talking about the
war? Everyone has his own plan, his own theory. Everyone finds that nothing is being
done in the way it ought to be done. Actually everything is being done in the only way
it can be done. If one thing could be different everything could be different. And then perhaps there would have been no war.
“Try to understand what I am saying: everything is dependent on everything else,
everything is connected, nothing is separate. Therefore everything is going in the only
way it can go. If people were different everything would be different. They are what
they are, so everything is as it is.”
This was very difficult to swallow.
“Is there nothing, absolutely nothing, that can be done?” I asked.
“Absolutely nothing.”
“And can nobody do anything?”
“That is another question. In order to do it is necessary to be. And it is necessary
first to understand what to be means. If we continue our talks you will see that we use
a special language and that, in order to talk with us, it is necessary to learn this
language. It is not worth while talking in ordinary language because, in that language,
it is impossible to understand one another. This also, at the moment, seems strange to
you. But it is true. In order to understand it is necessary to learn another language. In
the language which people speak, they cannot understand one another. You will see
later on why this is so.
Then one must learn to speak the truth. This also appears strange to you. You do
not realize that one has to learn to speak the truth. It seems to you that it is enough to
wish or to decide to do so. And I tell you that people comparatively rarely tell a
deliberate lie. In most cases, they think they speak the truth. And yet they lie all the
time, both when they wish to lie and when they wish to speak the truth. They lie all the
time, both to themselves and to others. Therefore nobody ever understands either
himself or anyone else. Think—could there be such discord, such deep
misunderstanding, and such hatred towards the views and opinions of others, if people
were able to understand one another? But they cannot understand because they cannot
help lying. To speak the truth is the most difficult thing in the world, and one must
study a great deal and for a long time in order to be able to speak the truth. The wish
alone is not enough. To speak the truth one must know what the truth is and what a lie
is, and first of all in oneself. And this nobody wants to know.”

P.D. Ouspensky ISOM p.28/29

The Aum vibration that reverberates throughout the Universe (the “Word” or voice of many waters of the Bible) has 3 manifestations or gunas, those of creation, preservation, and destruction (Taittiriya Upanishad I:8). Each time a man utters a word, he puts into operation one of the three qualities of Aum. This is the lawful reason behind the injunction of all scriptures that man should speak the truth.
Autobiography of a Yogi, SRF note p.22

Can you blame a country for taking care of itself when the rest of the world hungers for its territory? Traditionally.

https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/10/russia-geography-ukraine-syria/413248/
https://www.goodreads.com/author/quotes/123814.Zbigniew_Brzezi_ski
Russia has a religious leader.
The US has a materialistic leader
The Universe is religious
The one-world government is materialistic and technotronic, a doomsday machinery

Spirit over the matter

Spirit over the cia, nato, the alphabets, spirit over the torture, spirit over the corrupted doctors, psychiatrists, scientists, spirits over the corruption in religions…
When will you reveal what you have stolen a hundred years ago? When will you get back the ALL MIGHTY GOD to humanity in a scientific way worth of the Man of the 21st century?
It is time to stop this pandemic insanity, artificially created to cover the most hideous crimes against humanity and enslave it to puppets shows. The humans are literally reduced to cattle and they behave as cattle, not realizing they do not have to. People can say NO NO NO NO NO NO NO
There are 7.8 billion people!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! The deep state cannot lock 7.8 billion people.
Start to create little islands with thinking people. You will come up with the alternatives, how to go around. You have to pay the bills, so create new companies that will not require inoculations.
GOD does not play chess. HIS Universe is spiritual and loving. Always was and always will.

A Day for freedom and democracy in the Czech Republic, celebrated by the rape in the unconscious state

https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_boje_za_svobodu_a_demokracii_a_Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_studentstva
We celebrate it by illegally harvesting life force from human beings against which they cannot protect themselves and when they fall asleep to regain the life force back, they are raped in the unconscious state, against their will, electronically, without any protection.
All that under the 5 Eye surveillance of 12 years, There are perhaps millions of people in such electronic slavery called Havana syndrome, guarded by military, police, psychiatrists, psychologists, lawyers, politicians, and the informed public, served to him as a primary entertainment in the form of the reality show with rapes and dying of the elderly.

On the scale of objective justice – is the emptiness more than anything else, whatever that be?
You are a total disgrace to humanity.

Halleluiah. Be blessed all.

A basic formula:

Give back to humanity its CREATOR which you took away almost 200 years ago.
Respect the most fundamental law of the esoteric science: what you discover, pass it down to others so that all humanity can progress to a higher standard. So far the knowledge is getting increasingly protected by “elite” clubs and the rest of humanity is run by the lowest denominator as is clearly visible in my case.

Stop the climate change overnight by giving the weather back to Nature. Yes, it will get half a degree warmer, nothing major as the history of the real climate change suggests. Nature is adjustable, it is her profession. Besides, the overheat is mainly originating from the exploitation of the ionosphere by your directed energy weapons for whatever reasons.

Stop raping our MOTHER NATURE with your directed energy weapons; you made out of her a pokemon target in the same way as millions of other human beings

Do not mutilate but communicate with DNAs and RNAs

Govern this planet according to the objective laws of the Universe, not according to your greed and obsession with megalomaniac power over others. The Universe is built on reciprocal maintenance and the effects always have to come back to their origins.
On all scales. What you have been performing over the years is an utter disgrace and willful force to turn humanity away from its CREATOR towards the most idiotic artificial intelligence of the entire Universe. Far more stupid than your ape story. A simple food diagram from the esoteric science would help you realize that but once this science gets into the hands of those who are after the red pills, not after the being that precedes it, we end up where we are.
Then revelations are never static, they can be converted into their opposites if knowledge and wisdom took their place.
But that is obviously lacking on this planet with all your superior artificial intelligence leadership.

So we have become ants, waiting for jabs or locked up trains. Congratulations you sparks of the MOST MOST HOLY SUN ABSOLUTE

The technocratic transhumanism on the horizontal line of time is The Makropulos Thing.

The psychological evolution of man on the vertical line of eternity is like ET go home.

I am not after cheap bagatellization at all. In these unknown territories, a lot of misinterpretations and misleading intellectual unverified information can be passed down. With the emotional interpretation, it is much safer. When ET was released, all “social classes” were deep down touched the same way.

For G20 in Rome

For kings, and all that are in authority; that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and gravity. I Timothy 2:2

This planet was leased to humanity for free, provided we behave and take care of it according to the objective laws of Nature and by doing so we transform certain cosmic energies, required for the growth of the Ray of Creation, including us. Not such a bad contract if the immense grandeur of Nature and its resources are taken into the consideration.

But the rainbow contract has been reduced to the graphic symbols on the warplanes, the objective laws bypassed or replaced by the subjective ones, the Nature with its abundant resources have been mutilated and patented as originals and the precedented transformation, for which the proverbial splendor was created, deviated into a technocratic race for highest speed and efficiency on timeline.

What do we do when our contracts have been violated? Yes, so what is stopping us to reverse the gear while there is still time?

The 21. st century science knows that the Universe is Theocentric and can prove it. Yet the Earth ship is navigated horizontally instead of vertically and the secular politics follow the line.

Mainstream humanity itself – the last entity to be told anything serious and truthful concerning its existence, despite the fact that all burdens resulting from the effects of such governance are and will be on its shoulders- can hardly orientate itself in the overpowering avalanche of information. Especially when at first glance it is almost impossible to distinguish the correct from false.

According to the lawful structure of the Universe, the below is as Above, so any peaceful type of change to take place on this planet has to be based on mutual understanding of all. And the most important thing that should be understood is that nothing fruitful can be born from the broken contract with the CREATOR.

G20 summit in Rome is the meeting of the secular planetary powers at the place of the historically ecclesiastical powers. Let the latter lift up the vibrations of the first so that the summit will be written in the history books as the turning point in the existence of human civilization.

Luna park

This planet was leased to humanity for free provided we behave and take care of it according to the objective laws of Nature and by doing so we transform certain cosmic energies, required for the growth of the Ray of Creation. Not such a bad contract if the immense splendor of Nature and its resources are taken into the consideration.
But the rainbow contract has been reduced to the graphic symbols on the warplanes, the objective laws bypassed or replaced by the subjective ones, the Nature with its abundant resources have been appropriated by our ape’s mentality, and the original transformation, for which the proverbial splendor was created, deviated into the arising of luna parks, accessible only by purchasing the taxed tickets. 
What do we do when the contract has been violated?

Fortunately, our Creator takes responsibility for his Creation, the same way most parents do, unlike our celebrated scientists, who have taken over his Creation, patented its mutilations, and sell it as the originals in the luna park’s market, with the hope to export it one day to the celestial one. At the moment we are dealing with the clandestine consequences of it.
Yet we are still here, gossiping about the next reality show in luna park … though with the scales excessively leaning to one side. Historians, would not it be useful to take notice of the presence for a change, to make the future history slightly different?

The ppapers

If you want to report on your neighbour, you inform his authorities. If you want to grass on your neighbour you choose someone else and make La baruffe chiozotte.
For me the private letters about private matters were always private, not to be considered civil, under any circumstances.
For such mistake I deeply apologize and take full responsibility for it.

The state of affairs in silly season

https://www.youtube.com/watch?v=ZzB5SIp8A1E in Czech, adapted for English
In English, there is a very convenient word ‘thick’, which has many expressions. One is for people who behave like me when they do not know or understand what is happening around them.
I understand that I am part of a reality show that aims to inform society about what is officially taboo so that the final revelation of the truth is not such a shocking surprise. And it has two sides, one that is related to my life and the other that is related to what is happening on our planet.
So all of you already know my life and its dark sides, but not everyone knows and understands the problems of the planet, which are on the other side, and which I have explored in later years in Sydney.
And here I don’t know what is expected of me. My free lifestyle brought me consequences in the form of an infection that I honestly didn’t know about, and I passed it on to other people if I understand correctly. I’ve been living with it for 30 years and I had not noticed anything, so I look at the thousands of crosses in the Old Town Square with horror and I don’t understand. On that occasion, I note that officially staphylococcus has been a part of life on earth since the 19th century and can be treated naturally, as long as the herbs have not undergone your genetic modification, which is unfortunately common. But perhaps some wild variants can still be discovered. In esoteric sources, herbal treatment was combined with a regular hot dry sauna for similar purposes.
The covid pandemic is an officially live planetary exercise that addresses many concurrent hidden issues that could not be resolved under normal conditions. But for the masses, it is a variant that ought to stop the spread of sexually transmitted diseases, which are the result of my immoral approach to life. But this has nothing to do with Covid as such, which is caused by abnormal electromagnetic conditions in a particular environment or atmosphere. Last night you could have seen what it did to my heart.
According to all available scientific materials, solving the situation by means of lock-downs, repeated testing, vaccinations and masks is illogical and automatically raises the question of what lies behind these steps.
Eugenics certainly comes into play first, hand in hand with the digitization of all mankind.

The next – experiments with the human species as such, with their genomes in order to create genetic modifications that would be more resilient and intelligent than our current version. The problem is that genetic change is being passed on to the next generation, and in our current stage of being and knowledge we cannot create anything higher than we are, so we are actually threatening what is created by our CREATOR for purposes we know nothing about.
As I read the history of eugenics, which is essentially a rational endeavor, I searched in vain for information that would explain that in the process of the modern Darwinian approach to world creation, the esoteric essence of the existence of the universe and its life had disappeared.

First of all, we clearly confuse evolution with involution, because we reject the concept of the hierarchy of the universe, where the involution process takes place from ABSOLUTE’s highest vibrations downwards to our stage in the form of solid matter. Evolution is the opposite direction, a return to the highest vibrations of ABSOLUTE, and this is achieved by a psychological process, not by a physiological process. In other words, higher vibrations are achieved by one’s inner work on oneself, gradually increasing the degrees of one’s consciousness, which is always individual and internal work. Schools and teachers are usually necessary for this because the hypnotic power of life is an immense dissenter of evolution, to which the individual himself is subject, with a few exceptions.
This leads to further information, that is lacking in genetics, that the external forms are only the manifestations of the internal forms that determine them. So when we consider a genetic modification, be it of plants, animals or humans, we must take into account that by altering the external forms we must necessarily change the internal forms that determine them, otherwise, we create the imbalance that will sooner or later cause undesirable consequences due to the law of equilibrium.
And our secular science usually knows nothing about it. It does not know or refuses to take into account the fact that there is the matter on one side that arises and disappears – I am dust and I turn to dust and on the other side its inner nature, which does not disappear, only separates at certain time from the physical matter to which it is attached. With the inner qualities it has.
So when I look at eugenics from this point of view and think about sterilization and extermination, I have to look at the matter comprehensively. Let’s say I eliminate half of the people who do not correspond to the desired standard. Dust turns to dust, but those inner essences will be released into the astral sphere and will return back to earth in one form or another. Can the secular person grasp this ancient concept?
So logically we have to conclude that working on the inner nature of man will achieve incomparably better, lasting and qualitative results than gene editing.
In addition, the rule is that when the smallest part of the watch mechanism changes, it will stop working. The human body is not a watch, but a much more complex mechanism, and when secular scientists know nothing about the possibility of the birth of souls from the germ that is given to us by the CREATOR, let alone what parts of the body participate in such process, it can degrade that mechanism to such a level that it will prevent its inner essence from self-realization in the evolutionary process.

And vaccines or inoculations make permanent interventions in our mechanism.
I rely on human common sense. Thanks to him, humanity has survived for millennia and without vaccines. Bur what I see around myself is everything but common sense.

The next- you all know that we have a global problem with psychotronic technologies that can control both humans and planetary weather, and my example clearly shows the results of their application.
You would not want to be in positions of people who are attacked by them for scientific and military research, for police cruelty or just for monetary or psychopathic gains of ordinary human beings.
So I would advise everyone who participates in this activity to stop while there is time. Every atack is registered and you can be blackmailed or loose your position in the society by such conduct years later. My grandmother used to say God’s mills mill slowly but surely.

On a social scale, it is a very serious matter. It concerns many branches of the neuroscience, army, intelligence and police that use them, medical professions, which must hide their undeniable existence under the symbols such as Havana or Sudeck syndrome and the deniable one under delusions and schizophrenia. And the Court system closes its eyes to it because it is a secret technology, so secret that it is making billions of dollars to the military industrial complex and causes the climate changes on our planet.
So a huge number of different disciplines are cooperating here, and revealing such a reality will cause a big bang.

All this unfortunately affects the case of Mr. Julian Assange. The longer it lasts, the more dangerous it is for his life. My court case has been going on for 11 years, about me without me. It seems I will be released to the public not before the ZERO day and before the great reset.
Or when the god’s helmets finally succed to grow big wings on my shouldas and horns on my head.

A letter to the Czech government

There is a strong resistance on my part to deal with the world because I am kept in one way communication and blackmailed by deaths of people either close to me or taking stands for the oppresed and/or the elephants. At the same time I am the universal reality show whore and as if this would not be enough for the confusion of toungues, I have to deal with woke people, who know everything about the sleep of others but cannot make peace with their own adversaries. Yes it is not an easy task, even impossible if one cannot acknowledge a good attempt of the opposite camp without being labeled a prostitute. But if I have on hands more than one hundred years old secrets, inherited from generation to generation, that are not known but to a selected circle of people, I cannot judge objectively who is responsible for the current mess. It is a conglomerate of historical, philosophical, religious scientific and geopolitical conditions at the successive crossroads of time. Much wisdom and objective knowledge is needed to sail this boat.
I am not a sailor, nor have I knowledge and wisdom. But I have my experiences. With those I can orientate myself in the psychopatic landscape of the present time. I wrote a letter to the Czech government asking for the separation of my criminal personal life, subjected to court procedures, from the political aspect of my case, connected with the incorrect use of esoteric science for the secular power games.
With no response.
Covid 19 and vaccinations are the global hypnosis. I cannot help anyone with this, except read the alternative scientific papers and literature on electricity.


Cz/En:

26.7. 2021

Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4,
118 01 Praha 1

Milá vládo České republiky,

po 11 letech konstantního dozoru by snad mělo být všem psychologům i Vám zřejmé, že sice mohu vypátrat, co naši předkové zatajili v biblických překladech a co Vy zatajujete lidem, což je někdy lidské a někdy politické, ale nedovedu přijít na to, jaký smysl má pandemické a atmosférické vydírání všech vlád naší planety. Veřejné opakované promítání mojí morálně, zdravotně, právně a duševně členité minulosti na přeskáčku je používáno jako jeden z prostředků vydírání, a tak mám na svědomí 7.8 miliardy lidí, kteří jsou zcela nehorázně nuceni k nošení roušek a k očkovacím sérům nebo lépe řečeno k inokulacím, jejichž složení by se mělo stát předmětem výzkumu všech médií, nezávislých laboratoří, nezávislých vědců-lékařů a kriminální policie. Místo toho slyšíme konstantní „jsou bezpečné a účinné“.
Z informací ze všech možných médií jsem usoudila, že jde o situaci, ve které vlády, zdravotnictví a obyvatelé musí zaujmout doporučené pozice. Pokud odolají, výskyt covidových případů začne eskalovat s následnými úmrtími, což vytvoří tlak veřejnosti, pod kterým politici většinou kapitulují a nastolí zmíněná ‘doporučení‘.
Protože jde o mnohavrstevnou cibuli, kterou málokdo prokoukne až do středu, tak je těžké soudit danou situaci objektivně.
Ale já nejsem politik, takže mohu s čistým svědomím stát za tvrzením vyšší esoterické vědy, potvrzené stále větší částí ortodoxní vědy, že vakcíny jsou v dlouhodobém měřítku zločinem na lidstvu a zvedám svůj hlas proti nim. Dost často posílám vědecké materiály médiím, zdravotnictví i ministerstvu vnitra, aby nikdo nemohl říci po Zero dni, že se o nich nevědělo. Za minulého volebního období jsem poslala dopis na toto téma i všem politickým stranám.

Druhou vrstvou cibule jsou tzv. psychotronické technologie přímo řízených energií, které se skrývají jednak za současnými názvy Havanský a Sudeckův syndrom v rámci stále oficiálně tajené esoterické experimentace s trpěním člověka a jednak za tzv. klimatickými změnami, ve skutečnosti způsobenými umělým řízením počasí „vojenskou alchymií“ jak se vyjádřila Sestra Dr. Roselie Bertell ve své knize Planeta Země: Nejnovější zbraň války již před 20 lety. Zvířeckost – jinak se takový plán nedá charakterizovat – dosáhla takového stupně, že týrat civilní občany anonymně na dálku elektronickou cestou bylo umožněno každému, kdo má smart telefon či počítač.
Když jsem před dvěma roky informovala presidenta Mezinárodní krasobruslařské unie o dálkovém používání těchto technologií na sportovcích při olympijských hrách v Pyeong Chang a Mistrovství v Miláně, tak mě nenapadlo, že byla již naplánovaná strategie vytvoření pandemie, při které se zakáže obecenstvu přístup na sportovní utkání. To sice současné olympioniky chrání před útoky diváků se smart telefony, ale vůbec se tím dlouhodobě neřeší etická a právní otázka oficiálně tajené existence těchto technologií, které jsme využili typicky k zotročení všeho živého pod názvem ‚crowd control weapons‘ – zbraně pro ovládání davu- a každý stát si je přeje, protože jsou dálkově ovladatelné, zdroj je neviditelný a za normálních okolností, bez přístupu k satelitním informacím, neprokazatelný.

Tyto technologie nezmizí. Budou používány více a více nejen státními výkonnými složkami, ale především privátním sektorem. Již nyní existuje armáda vyškolených profesionálů, kteří je perfektně ovládají a používají pod názvem ‚non-lethal crowd control technologies for political control‘, schválené samotnou EU. https://www.statewatch.org/media/documents/news/2005/may/steve-wright-stoa-rep.pdf

Zároveň jsme přišli na jejich mírové využití: odčerpávat jimi lidskou energii z člověka bez jeho vědomí a proměnit ji na burzovní kryptoměny. Tu energii, která by mohla sloužit k duševním cílům bytí.
Jsou připraveni psychiatři, psychologové a lékaři? Policie a armádní složky? Soudy, zákony a soudci? Zatím díky oficiálnímu utajení jsou lékaři povinni podobná sdělení diagnostikovat jako duševně chorá. Tím pádem policie nemusí nic řešit, pouze odvážet problematické případy na
psychiatrické kliniky a soudy jen potvrzují lékařská doporučení.

Z mého případu lze logicky usoudit, že světové veřejnosti je kontrolovaně představována existence těchto energií i jejich aplikace na člověka, přírodu i atmosféru.

Ale v podstatě dochází k porušování toho nejzákladnějšího práva člověka, nároku na soukromí jeho vlastní mysli, která je biblicky chrámovým místem STVOŘITELE k setkání s člověkem, takže člověku de fakto nepatří. Toto právo není ani zahrnuto v žádné mezinárodní listině práv, protože si žádný její tvůrce nedovedl představit, že by člověk ve své bezmezné touze všechno egoisticky ovládat mohl proniknout i do chrámu STVOŘITELE. A novodobé listiny práv jsou tvořeny sekulární společností, která chrámové místo považuje za obrazný mýtus, čímž nevědomě opomíjí objektivní princip stvoření člověka k obrazu BOŽÍMU.
A tady si opět dovoluji protestovat, protože vlastně dochází ke klamání společnosti jak vědou, tak církví v době, kdy se vědecký pokrok ubírá nebezpečným sekulárním směrem.
Naprosto nechápu současnou divadelní hru, kde všichni víte, o co jde, už i děti si ze všeho dělají legraci, ale vše pokračuje naplánovanou technokratickou cestou, ani slovo o duševním principu Stvoření. Protože je můj případ politicky zneužíván pro všechny možné účely, stávám se nedobrovolně jejím účastníkem a na tom odmítám mít jakýkoliv karmický podíl.
Bohužel nevím, jak tuto situaci ukončit, zdá se, že bez soudního procesu jsou všechny dopisy i internetové protesty jen mouchami, které se odeženou mávnutím ruky a politici nemají potřebné informace.
Je tedy třeba se obrátit na vojenské ‚manažery‘ této planety a konfrontovat je jejich účastí na utajování pravdivosti Genesis, na vědomém porušování objektivních kosmických zákonů Paprsku Stvoření, na vpravdě ďábelském zneužívání esoterické vědy pro egoistické, megalomanské cíle technokratického transhumanismu, který přivádí tuto planetu k biblickému Zjevení a na zatajování lidstvu jeho pravý účel existence. Neuvádím nic, co by nepocházelo z publikovaných pramenů esoterického křesťanství, které je ověřené věky. Odtamtud také vím, že planetární vojsko by v 21. století mělo vědět, že je zastupitelem Vojska Nebeského. Předchozím civilizacím to bylo známo.
Jako soukromý občan se k žádnému mezinárodnímu soudu nedostanu bez předchozího procesu ve své vlastní zemi a moje vlastní země se zabývá mou minulostí. To je zákonité, ale moje minulost slouží jako důvod k zakrývání výše uvedených skutečností, které jsou významově srovnatelné s dudy a nebem.
Vzhledem k historickému významu Pádu bych předpokládala, že stát mi přinejmenším oznámí, co musím udělat, abychom mohli můj případ od něho oddělit. Nejsem jediná, která ví, o co jde, lidí s čistým štítem je u nás víc než dost, ti se mohou tohoto řekněme poslání ujmout.

S úctou k odpovědným pozicím Vás všech,

Dagmar Palmerová


Dear Government of the Czech Republic,

after 11 years of constant supervision, perhaps it should be clear to all psychologists and you that I can find out what our ancestors hid in the Bible translations and what you hide from people, which is sometimes human and sometimes political, but I can’t figure out what is the point in pandemic and atmospheric blackmailing of all the governments of our planet. The public re-screening of my morally, medically, legally, and mentally fragmented past is used as a means of blackmail, and so I am responsible for the 7.8 billion people who are blatantly forced to wear masks and get vaccinated, or rather inoculated. The composition of its substances should be the subject of research by all media, independent laboratories, independent scientists-doctors and the criminal police. Instead, we hear constant “they are safe and effective.”
From different media sources, I concluded that this is a situation in which governments, health care, and the population must take the recommended positions. If they resist, the incidence of covid cases will escalate with subsequent deaths, creating public pressure, under which politicians usually surrender and accept the ‘recommendations‘.
Because it is a multi-layered onion, which few people look through into the core, it is difficult to judge the situation objectively.
But I am not a politician, so I can with a clear conscience support the claim of higher esoteric science, confirmed by an increasing body of orthodox science, that vaccines are a crime against humanity in the long run, and I raise my voice against them. Quite often I send scientific materials to the media, health care, and the Ministry of the Interior so that no one can say after Zero Day that they were not known. During the last parliamentary term, I also sent a letter on this subject to all political parties.

The second layer of the onion is the so-called psychotronic technologies of directly controlled energies, which hide behind the current names Havana and Sudeck syndrome in the still officially secret esoteric experimentation with human suffering, and the so-called climate change, actually caused by artificially controling weather with “military alchemy” as Sister Dr. Roselie Bertell called it 20 years ago in her book Planet Earth: The Newest Weapon of War. Bestiality – otherwise such a plan cannot be characterized – has reached such a level that torture of civilians anonymously at a distance by electronic means has been made possible for anyone with a smartphone or computer.
When I informed the President of the International Figure Skating Union two years ago about the remote use of these technologies on athletes at the Pyeong Chang Olympics and the Milan Championships, it never occurred to me that a pandemic strategy was already planned to ban audiences from accessing sports matches. While this protects today’s Olympians from attacks by viewers with smartphones, it does not address the ethical and legal issue of the officially secret existence of these technologies, which we typically used to enslave everything alive under the name ‘crowd control weapons’. Every state wants them because they are remotely controllable, the source is invisible and under normal circumstances, without access to satellite information, unprovable.
These technologies will not disappear. They will be used more and more not only by the state executive but above all by the private sector. There is already an army of trained professionals who mastered their use under the name ‘non-lethal crowd control technologies for political control’, approved by the EU itself. https://www.statewatch.org/media/documents/news/2005/may/steve-wright-stoa-rep.pdf

At the same time, we came up with their peaceful use: to use them to drain human energy from a man without his knowledge and to turn it into stock-market cryptocurrencies. The same energy that could serve to increase the being of man.
Are psychiatrists, psychologists, and doctors ready? Police and military? Courts, laws, and judges? So far, thanks to official secrecy, doctors are obliged to diagnose such messages as mentally ill. Thus, the police do not have to deal with anything, only to take problematic cases to
psychiatric clinics and courts only confirm medical recommendations.

From my case, it is logical to conclude that the world is controlled by the existence of these energies and their application to man, nature, and the atmosphere.

But in essence, there is a violation of the most basic right of man, the right to privacy of his own mind, which is biblically the temple of the CREATOR for meeting with man, so de facto it does not belong even to man, let alone the government bodies. This right is not even included in any international charter of rights, because none of its creators could imagine that man, in his boundless desire to control everything selfishly, could penetrate into the temple of the CREATOR. And modern charters of rights are formed by a secular society, which considers the temple site to be a figurative myth, thus unconsciously neglecting the objective principle of the creation of man in the image of GOD.
And here again, I dare to protest because in fact society is being deceived by both science and the church at a time when scientific progress is moving in a dangerous secular direction.
I do not understand the current theatrical play, where you all know what it is about, even children make fun of everything, but all continue in the planned technocratic way, not a word about the spiritual principle of Creation. Because my case is being politically misused for all possible purposes, I involuntarily become a participant in it and I refuse to have any karmic part in it.
Unfortunately, I do not know how to end this situation, it seems that without a lawsuit, all the letters and internet protests are just flies that are waved away and politicians do not have the necessary information.
It is, therefore, necessary to turn to the military managers of this planet and confront them by their participation in concealing the truth of Genesis, deliberately violating the objective cosmic laws of the Ray of Creation, the truly devilish misuse of esoteric science for selfish, megalomaniacal goals of technocratic transhumanism that lead this planet to biblical Revelation and to conceal from humanity its true purpose of existence. I do not mention anything that does not come from the published sources of esoteric Christianity, verified by ages. From there I also learned that the planetary army is a representative of the Heavenly Army. The previous civilizations knew about it.

As a private citizen, I cannot go to any international court without a prior trial in my own country, and my own country deals with my past. This is lawful, but my past serves as a reason to obscure the above facts, which are semantically comparable to bagpipes and heaven.

Given the historical significance of the Fall, I would assume that the state would at least tell me what I need to do to separate my case from it. I’m not the only one who knows what this is about, there are more than enough professional people with a clean shield who can take on this, say, mission.

With respect to the responsible positions of all of you,

Dagmar Palmerova

Milá republiko,

ozvěny ze zahraničí reflektují naše sociální sítě, které se již 11. rokem zaobírají mou neslavnou minulostí.
Když pominu fact že se 7.8 miliard lidí vrhne na něčí život, který je jim poprvé v historii naší civilizace dán do rukou ve skutečné délce a pitvají ho veřejně do nejmenších detailů, tak stále zůstává otázka, kolikrát tím ustavičným retrem musíme procházet? Do kolika generací? Podle sociálních sítí nyní převzali montechristovskou mentalitu již vnoučata za své babičky. O dědečcích se nikdo nezmiňuje.
Dneska jsou naštěstí všude jen šťastné manželské páry a muži se chovají podle desatera, což mě upřímně těší a uvědomuji si, že v takovém scénáři je moje přítomnost poněkud pumprdentlich.
Ale když uvážíme, že je mi pomalu 70 let, že vím, že jsme všichni spící “autopiloti” jinak bychom nikdy nepřistoupili na “live exercise” ani na CO2, že vím, že pocházíme z HOLY SUN ABSOLUTE který je naším domovem ale návrat do něho je podmíněn zrozením spirituálního těla a to se rodí pouze za vědomého stavu, ve kterém téměř nikdy nejsme, tak mně připadá, že moje minulost bude jednoho dne překlenutelná. Kdy nastupuji do vězení?