Otázka Ukrajiny a Ruska 3.4.2022

Uveřejněná výměna názorů české a ruské diplomacie na problém Ukrajiny mě nutí analyzovat několik velice nejasných okolností, se kterými má moje logika i svědomí problém v návaznosti na všechny planetární procesy, které probíhají pod rouškou s ničím nesrovnatelné cenzury. V době fašistické diktatury a studené války sice docházelo k tragickým vyústěním psychopatických procesů myšlení vedoucích činitelů, ale černá byla černá a bílá bílá, protože lidé ještě nebyli tak zhypnotizovaní médii a jejich těla a mysli nebyly vystaveny elektromagnetickým či sonickým frekvencím, které jimi mohou manipulovat podle politických či militaritních potřeb.
K tomu začalo docházet až v padesátých letech a lidskými experimentacemi se postupně zjišťovalo, kolik jsou toho naše orgány schopny vydržet. Výsledkem jsou monstrózní technologie tzv přímo řízených energií, které prostřednictvím svých smart telefonů můžete zaměřovat na těla svých spoluobčanů a týrat je podle nabízeného menu, navíc ještě za finanční odměnu či ukájení tělesného chtíče.
V militaritním měřítku s nimi ovládáme počasí, přírodní procesy jako jsou zemětřesení, zakládáme lesní požáry, sucha, záplavy a nazýváme je klimatickými změnami a svádíme to na kysličník uhličitý.
V politické oblasti jimi týráme, mučíme, nebo likvidujeme aktivisty či nepohodlné konkurenty, necháváme vypařit letadla a lodi, spadnout domy, roztavit auta a tváříme se, jako by šlo o nevysvětlitelné mystérie.
To je lidské, ale když použijeme divadelní a cirkusové prostředky a zmanipulujeme normálního člověka pravdivými I nepravdivými zprávami o někom v podobě symbolů zvířat či veřejně známých osob, aby nabyl dojmu, že ví, o co jde a cítil se společensky a morálně nadřazen nad osudy lidí, kteří jsou někdy virtuálně hozeni do býčí a prasečí arény jako v době gladiátorské, a zničí tak psychicky I fyzicky nejen je ale i jejich rodiny a při tom všem sám neví, jak hluboce je podveden v té hře na pravdu, tak to považuji za naprosto bestiální plán. A když se tomu nasadí státní koruna a ten samý vzorec hry se použije na nejvyšší státní úrovni na protivníka, tak můžete opravdu vyvolat světovou válku.
Tak se nyní zamyslete nad současnou situací a oddělte svou mnohdy již organickou nenávist proti Rusku od reality – že nesmíte ve své demokracii říci pravdu, že dochází ke snaze ovládnout těmito technologiemi svět. A rozhodně to není Rusko, které v tom hraje hlavní roli, už jenom podle jejich vojenského rozpočtu.
Jadernou válku zcela jistě nikdo nevyvolá, to je podobně zažitý symbol jako klimatické změny. Podle vojska se nová válka nikdy nevede stejnými prostředky jako ta minulá. Svrhli jsme už dvě bomby a zamořili část planety.
Teď by se vedla elektromagnetickými a hypersonickými zbraněmi, které zničí přesně své cíle a okolí nechávají netknuté a které demokratický západ stále tají. Rusko přiznalo jejich existenci v článku 6 federálního zákona o civilních zbraních již v roce 2001 a zakázalo jejich používání na civilistech, i když k němu podle tamních svědectví zdá se také dochází. Ale my jsme zatím našimi soudy za svědectví o jejich existenci stále odsuzováni k povinnému psychiatrickému léčení.
Je boj na Ukrajině zároveň symbolem lidí, kteří se stali po celém světě cílem při vývoji a používání těchto technologií a zbraní? Jestli ano, v tom případě byste si měli uvědomit, že pácháte křivé svědectví proti Rusku a to je hřích.
A co když Rusko současnou situací háže rukavici planetárnímu státu, který pro vás zcela evidentně plánuje technokratické mraveniště, zatím prostřednictvím 5 a 6G?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.