Připomínky k mezinárodní smlouvě proti pandemii zasílatelné do 22.4.Geopolitické názory z vrb jsou dobré pro okurkové sezóny, ale ne v době, kdy se řeší praktické otázky budoucnosti lidstva. Jednou z nich je mezinárodní smlouva o boji proti pandemiím, jejíž projednávání je na programu Světové zdravotnické organizace. Do 22.4. je možné posílat připomínky, které budou o měsíc později předány všem 194 členským státům. Jaké připomínky podala Česká republika? Vědí občané, že například uznávání občanství některých evropských států jsou vázáno na očkování proti covidu?
Vědí, že v momentě odhlasování smlouvy se vláda České republiky, volená lidem, zavazuje k mezinárodně platné právní dohodě o částečném předání suverénní státní pravomoci nadnárodní organizaci, nevolené lidem, jež bude mít nad nimi kontrolu a případné nedodržení jejích pokynů se stane právně/ekonomicky/politicky vymahatelné?
Covid19 pandemie nastínila velmi dobře mnohá úskalí, ale nejhorším krokům snad zabránily naše soudy. Mezinárodní smlouva takovou možnost vyloučí.
Zároveň je třeba si uvědomit, že se pandemickou smlouvou otevírají dveře k digitálnímu společenskému kreditnímu systému, ve kterém budou veškeré informace o občanech ( zdravotní, majetkové, občanské i privátní) shromažďovány centrálně mimo území našeho státu. To je zcela evidentní z mého případu, pouze velmi naivní člověk by si mohl myslet, že jsem výjimkou.
Postrádám zde relevantnost nesnášenlivosti západu s východem. Východ digitalizuje západ na jeho vlastní objednávku. My vyrábíme D.e.w na východ, který je používá na nás. Jaký je rozdíl v podstatě?
Jak se staví k pandemické smlouvě selský rozum? Nevstupujme do ní, zní ze všech zemí.
Ale selského rozumu je dnes méně než šafránu. Nahradil ho virtuální.


Countries of the World Health Organization have mapped out how negotiations on a global accord on pandemic prevention, preparedness and response will move forward with a view to presenting a draft accord for approval by the World Health Assembly in May 2024.

Ending Thursday, discussions on the draft pandemic accord took place during the fifth meeting of the Intergovernmental Negotiating Body (INB), which includes WHO’s 194 countries.

Ms Precious Matsoso, Co-Chair of the INB Bureau, from South Africa, said: “Countries from all parts of the world were able to discuss their ideas, concerns and suggestions in a forum for all countries to hear and consider.”

Countries agreed to keep a window open for additional written proposals until 22 April and that those proposals will be compiled with all others made over recent weeks into a package that will be made available to all drafting group participants.

The INB Bureau will then provide, by 22 May, in addition to this package, for consideration of the Drafting Group, a Bureau’s Text, including options where feasible, based on all submissions received and included in the compilation document.

The Drafting Group of the INB will then meet in June to continue negotiations.

INB Bureau Co-Chair, Mr Roland Driece of the Netherlands, said: “The world realises that what we want and need to achieve is an accord that will help us not to repeat the mistakes of the COVID-19 pandemic response. There are many proposals and constructive suggestions on the table for how to do this.”

According to the process agreed by governments at a special session of the World Health Assembly in late 2021, negotiations on the draft pandemic accord will aim to produce a final draft for consideration by the 77th World Health Assembly in May 2024.


https://apps.who.int/gb/inb/pdf_files/inb4/A_INB4_3-en.pdf

https://www.consilium.europa.eu/cs/infographics/towards-an-international-treaty-on-pandemics/

https://www.vlada.cz/assets/ppov/brs/dokumenty/Pandemicky_plan_CR.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.