Three lines of Work

People generally have very little understanding what it means to Work on oneself not for self-calming and well-being purposes but for one’s inner development.

There are many schools with many different approaches so that everybody can choose the one corresponding to their “type”. Or it is rather the other way around, they choose us.

But most of them have the Work divided into the three lines of Work so that when life interferes heavily with such aims on one or two of them, the third is available to overcome the intervals of the others.

  1. Work on one self.
  2. Work with other “students”
  3. Work for the School, connected to the HIGHER, for the  good of the future of humanity

With just a little effort we can distinguish the third line of Work from the first.

Princip obětování

Všem, kterým se příčí pojetí krvavé oběti ať  ve formě zvířecí či lidské:

“Když úmyslně zastavím používání své mimořádné síly telepatie a hypnotismu, kterou vlastním, musí potom ve mně být zdrojem sebepamatování”

“Za dávných časů byli skuteční kněží schopni říci, kdy se blížil Solioonensius a svolali lidi dohromady ke speciálním obřadům a rituálům, jejichž pomocí byli schopni použít část napětí pro své vlastní bytí. Byli schopni obětovat negativní nutkání ničit a přeměnit ho v pozitivní úsilí zdokonalit sami sebe.”           Quotations Thring/ Nott p.269

“Q: Pochopil jsem něco nového, ale nejsem schopný to uvést do praxe.

G: Touto cestou nedosáhnete toho, co chcete. Radím vám, abyste si vytvořil spojení mezi tím, čeho chcete dosáhnout a nějakým zvykem. Například kouřením. Začněte sebepřesvědčením. Když si zítra ráno uvědomíte/upamatujete sám sebe (remember yourself), zasloužíte si cigaretu. Když si sám sebe neuvědomíte, nebudete kouřit. Smíte kouřit pouze když si to zasloužíte, pouze když si uvědomíte sám sebe. Až doposud jste neměl žádný plán. Provádějte ho upřímně, jako úkol, splňte ho se ctí, závisí na tom vaše budoucnost. Když se sám od sebe upamatujete, budete schopný změnit svou budoucnost. To je velká věc, jde o velké rozhodnutí z hlediska vašeho cíle. Jste kuřák, takže je to pro vás velká oběť. Pokud ne, vyberte si něco jiného. Musí jít o obětování. Tímto způsobem pochopíte mnohé věci. Budete přinucen si uvědomit, že to je vaše tělo, které chce kouřit. Od toho všechno pochází, tady vše začíná. Jste úplně ve svém těle. Nemáte skutečné Já. Vaše gravitační centrum je ve vašem těle.                                                                                    To co jsem navrhl jemu platí i pro všechny ostatní. Skutečná oběť je nezbytná.”

Quotations Thring 269 DosH str 297-8

Pan G. vždy připomínal naši povinnost sloužit Budoucnosti, ‘připravovat pro lidstvo lepší budoucnost’. Musíme se naučit obětovat se v přítomném čase v zájmu budoucnosti.

Quotations Thring JGB 268

“Když není nic obětováno, nic se nezíská. Je třeba obětovat v daném okamžiku něco vzácného, obětovávat velmi dlouho a obětovávat hojně. ..když je dosaženo krystalizace, odříkání se, strádání či oběti již nejsou nutné. ”          Quotations Thring

“Když člověk na sobě začne pracovat, musí obětovat svá vlastní rozhodnutí, protože jinak nebude vůle člověka, který řídí jeho práci schopná kontrolovat jeho akce. Školy čtvrté cesty vyžadují chápání nade vše ostatní. Samotné uvědomění si své vlastní nicotnosti může zdolat strach z podrobení se vůli někoho jiného. ”          Quotations Thring

V této souvislosti bych podotkla, že člověk, který řídí práci má za úkol řekněme zneškodnit tzv nepravou osobnost, masku studenta, která ochraňuje jeho esenci před světem ale zároveň brání jejímu vývoji   a pomoci studentovi ji postupně nahradit pravou osobností, která vývoj esence umožní. V mezidobí je student velmi zranitelný a vedoucí svou vůlí jeho esenci chrání. Proto je samozřejmě velice důležité rozpoznat pravou školu od nepravé. Ano, svým způsobem jde o vymývání mozků, ale kdo je dnes nevymývá a za jakým účelem, a co stojí za to nevymýt….

odkaz na ‘sebepamatování’:

https://dagmarpalmerova.com/2018/06/21/divided-attention/

 

An alternative explanation of life and man’s origins and purpose on Earth

Dr. M. Nicoll

THE SUN OCTAVE
Part IV.—To-day we will speak of the small octave between the Sun
and the Moon. This octave created by the Intelligence of the Sun
sounds three notes on the Earth, La, Sol, Fa, which represent the living
machine called Organic Life on Earth, of which Man is a part. At
present we will not speak of the meaning of the different notes of this
small octave. What must be first understood is that Man does not
appear in the great octave of creation but in the little side octave proceeding
from the Sun. Man is a special creation within the Ray. Let
us now try to grasp why Man appears and why the small octave is
necessary.
The reason why the Intelligence of the Sun creates this small octave
is to fill the gap or place of “missing semi-tone” between Fa and Mi in
the Great Ray, due to the nature of the Law of Seven. Unless something
were created at this point the force passing down the Ray from the
Absolute could not pass freely to the Earth and Moon. A shock is
necessary at this point owing to the nature of the Law of Seven. This Law
governs the order of creation and brings about conditions at certain
points where something must be added in the nature of a shock. The Law
of Seven is therefore sometimes referred to as the Law of the Shocks.
Understand this clearly: certain shocks are required at certain points
in the unfolding or progress or evolution of anything.
The Intelligence of the Earth or the Planets is not great enough to
create anything to act as a shock at this point. The Intelligence of
the Sun is needed. But the Sun, in creating the small octave, has two
objects which it is essential to grasp and distinguish between very clearly.
One object is to create a sensitive transmitting machine between the
great Notes Fa and Mi in the Great Ray to enable the force to pass to the
Earth and Moon at the termination of the Ray. From this point of view
Organic Life, including Man, exists only for the purposes of the Ray
and its creation is due to the nature of the Law of Seven, which causes
certain difficult or narrow places to appear in the order of creation. If
this were the only object Man’s situation would be one in which as a
part of this transmitting machine he must always serve the Ray and its
evolution, which takes place over immense periods of time.
The other object is connected with the Sun itself. In creating the
small octave, the Sun is not merely creating on behalf of the Ray itself
to fill a missing place, but is also acting for itself. The Sun wants something
apart from the needs of the Ray of Creation. It is here that the possibilities
of Man are found. Let us now think of this idea which it is of such
fundamental importance to understand in this Work. The Intelligence of
the Sun wants something for itself in creating Man on Earth, quite apart from
the necessities of the Great Ray. What does it want? It wants Man to
ascend from the level of the Earth to the level of the Sun. For this reason
it creates Man as something incomplete, as an unfinished being. In what
sense incomplete?
In regard to being a part of Organic Life, serving the purposes of
the Ray of Creation he is complete and nothing more is required of him
than the life he ordinarily leads. He is capable of living on Earth as he
is. He is then said (in the Work) to serve Nature. But in regard to his
real origin from the Octave from the Sun he has another destiny locked up
in him. In regard to this destiny Man is unfinished, incomplete, because
the Intelligence of the Sun has created him for another reason and has
put in him, apart from what is necessary to serve Nature, other
powers and possibilities. That is, Man has in him far more than is necessary
for the purposes of serving Nature. In speaking of Nature here what is meant
is all Life on Earth—all that we see around us on the Earth, the life of
plants, animals, trees, fishes, and also the life of mankind, with all its
struggles, all the killing, pain, birth and death, which, all
together, make up this perpetual-motion machine called Organic Life
created by the Sun to transmit influences from the upper to the lower
part of the Ray of Creation.
In regard to the second object of the Sun, Man is created on the
Earth as incomplete in order that he may develop up to the level of
being represented by the Sun. It is in this sense that Man is said in the
Work to be a self-developing organism. Man is thus an experiment of the
Sun, placed on the Earth. He can remain asleep and serve Organic Life:
or he can awake and serve the Sun. If he had been created with the
same being and intelligence as the Sun he would not be on Earth. Man
has therefore two explanations. He is created to serve Nature—that is,
to be part of Organic Life—and in this sense it is not in the interests of
Nature that Man should develop and so cease to serve Nature.

But
Man is also created to develop himself, until he reaches the level of the
Sun. If you will make the effort to think, if you will really try to understand
the meaning of the Ray of Creation and the Octave from the Sun,
many inexplicable and apparently irreconcilable things will become clear
to your mind. That is, you will be able to begin to think rightly about
life on Earth, and of Man’s situation—that is, of your own situation.
* *