Průzkum veřejného mínění

V dnešní době by bylo dobré „zoom out“ a zamyslet se nad tím, jestli „víme co chceme“?

Chceme nelegální, veřejně přenášený, dálkově ovládaný otrocký elektronický sex za účelem sadistického týrání, degradace osobnosti, energetického a finančního zisku, který demoralizuje celou planetu?

Chceme totální ztrátu svobody prostřednictvím digitalizace našich těl?
Chceme dát vědcům a státům totální nadvládu nad naší myslí, tělem a tím i životem prostřednictvím neviditelných, dálkově přímo řízených radiací?
Chceme jít až na konec technokratické ulice transhumanismu, která je slepá?
Chceme zavádět 5G navzdory tísícům vědeckých i lékařských studií, varujících lidstvo před jeho devastujícími účinky na všechny živé organismy?
Chceme si nechat alterovat naše genetické kódy syntetickými DNA/RNA nebo je předesignovat křížením jiných druhů, aniž bychom přemýšleli o arše Noemově?
Chceme se nechat synchronizovat s Quantum AI nebo s resonancí celého vesmíru?
Chceme se stát nesmrtelnými i po dosažení všeho, co jsme chtěli?
Pokud ano, proč investujeme do vědy na horizontální linii Makropulos – času, a ne na vertikální linii nekonečna?

Jak se můžeme stát nesmrtelnými na vertikální linii nekonečna?
Kdo vlastně jsme a proč existujeme?
Proč nemůžeme oficiálně vědět, že planety jsou hvězdy a život na nich nevzniká podle přirozeného vývoje, když to již všichni víme?
Proč nemůžeme vědecky dokázat, že všechna náboženství mluví  různými způsoby o tom samém?
Proč nemůžeme ještě ani po tisíciletích pochopit, že války a vraždění nejsou v plánu Universu, že je to jen přežitek velmi primitivního  rysu  civilizace naší planety, kterého se lze zbavit pomocí trinárního, ne binárního vedení lidstva?
Proč nevíme, že množství populace naší planety není náhodné, ale nepřímo úměrné kvalitativnímu způsobu života, jaký vedeme, jinými slovy když klesá, příroda ho musí kompenzovat vzrůstajícím objemem populace a naopak? (Dějinně extrémní vzrůst nápadně koresponduje s časem, kdy jsme přišli na to, že jsme nebyli stvořeni, ale vyvinuli se přirozeně selekcí.)

Chceme, aby se zavírali do vězení nakladatelé a novináři, kteří mají odvahu informovat lidstvo o těchto tématech?

Kdo si vezme na svědomí historické vystavení obyvatelstva planety 5tiG a povinnému ID očkování kvůli nepravé pandemii?

Otázky pro každého člověka naší planety, bez rozdílu ras, náboženství, společenských systémů a geografie, ale hlavně pro ty, kteří investují do naší budoucnosti a kteří ji řídí.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.