Dopis předsedovi vlády ČR

Dagmar Palmerová

……………..

…………….

24.4. 2019

 

Pan Andrej Babiš

Předseda vlády České republiky

Nábřeží Edvarda Beneše 4

118 01 Praha 1

Vážený pane premiére,

jsme sice malá země, ale zdá se, že dějiny ji čas od času vyzvednou z ústraní a postaví před situaci globálnějšího charakteru.

Program Vaší nedávné státní návštěvy  ve Spojených Státech  nabízí výklad, že její součástí byly rozhovory militaritního charakteru, související s aplikací  technologií řízených energií nejen ve zbrojním průmyslu, ale ilegálně i na civilním obyvatelstvu, jak demonstruje celému světu můj neslavný případ.

Nejsem politik ani diplomat, takže netuším, jakým způsobem chcete všichni tuto situaci řešit, pokud ji tedy chcete řešit. Zatím je  taková,  že Spojené Státy usilují o vydání  pana Juliana Assange, jehož můj případ negativně osobně  ovlivňuje. Všichni víme, že jde o porušování lidských práv a urážku demokracie západní civilizace, jejíž vedení  lidstvu tají naprosto vitální vědecké experimenty a objevy, které mají a budou mít dalekosáhlé důsledky nejen pro nás, ale především pro budoucí generace. Z tohoto pohledu pak publikační portfolio  nakladatele s vyvinutým svědomím, který jako jediný z profesionálních médií měl odvahu uveřejnit  materiály, vyžadující pozornost veřejnosti, musí být bráno nikoliv jako protistátní činnost, ale služba lidstvu. To, že by ji měly konat ale bohužel nekonají především výkonné složky státních mocí na základě vědeckých analýz vědců se svědomím , které jsem já sama našla před lety ještě volně přístupné na internetu a které mě doslova vyděsily, nesvědčí vůbec o tom, že by  planetární vedení uvažovalo o humanitárním řešení vážné situace na naší planetě.

Soudní proces s panem Assangem v Londýně a Spojených Státech jenom symbolizuje, zakrývá a oddaluje odhalení této podstaty a já nevím, jak tomu zabránit, protože nejsem dost inteligentní na to pochopit, jaké kroky se musí podniknout  k tomu, abychom  ukončili tento  smrtelný “circus”, dokud je ještě čas.

Já chápu, že když i volený president nejmocnější země na světě je přinucen jednat proti své vůli, postoj našeho státu asi nebude hrát větší roli, ale žije zde 10 miliónů obyvatel, kteří vidí, že císař je nahý, a jeho nahota je vysílaná po celé planetě, takže vlastně 7 biliónů lidí vidí, že je císař nahý, a to už je planetární síla, kterou nejde přehlédnout.

Mohli bychom se tedy postavit čelem k danému problému a použít mezinárodní mechanismy jako mezinárodní oddělení Organizace Spojených Národů, které již dvakrát prohlásilo pana Assange za neoprávněně persekuovaného a předložit mu i můj případ? Já sama ten krok podniknout nemohu, protože je k němu potřeba vyjádření našich místních orgánů policejních, soudních a lékařských a  ty existenci ilegální  lidské experimentace řízenými energiemi, 24/7 veřejný přenos myšlenek a sex mafii  oficialně nepřipouštějí, takže jsem  podle nich nebezpečný živel, který musí být pod neustálou kontrolou.

Mé duchovní prožitky v minulosti mi poskytly pevné zázemí a  optimismus, ale také znalost jistých objektivních zákonů, jejichž působení lze předem téměř matematicky odhadnout, stejně jako noc, přicházející po dni.

Odhad v tomto případě rozhodně není pozitivní a já považuji za svou povinnost upozorňovat, že  moje minulost není důvodem k zastírání přítomnosti. Odsuďte mě pravomocně do vězení, ať kvůli mě nemusejí být souzeni nevinní lidé a ať se pozornost  může konečně soustředit na podstatu věcí.

Děkuji za případnou odpověď.

S pozdravem

Dagmar Palmerová

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.