Politicians urgently in need of the basic training in the Objective Laws of the Universe

New Cars To Be Equipped With Breathalyzers, Drivers Given Mental Health Assessments

The plan is to get the private cars  off the roads, this might be a way to do it.

The mental  assessments are absolutely unacceptable and suggesting the urgency of the global transformation, otherwise the Absolute will have to claim back HIS CREATION.  Guys up there where are your brains?

 

The Global War on Journalism

Source: The Global War on Journalism

Being a little blind to the territorial trespassing of the subjective  laws of the governance  is a natural result of the Lord’s Prayer taken to one’s heart. But trespassing of the objective laws of the Universal governance of the planets is an entirely different matter and its implications  are not within the powers of  any scientists, intelligence agencies, military, let alone in the hands of politicians or bankers. How long will it take to understand that?

The Science of Consciousness 2019 Conference June 25-28, 2019 Interlaken – Switzerland | Newswise: News for Journalists

The Science of Consciousness (TSC) 2019 is the 26th annual international interdisciplinary conference on fundamental questions and cutting-edge issues connected with conscious experience.

Source: The Science of Consciousness 2019 Conference June 25-28, 2019 Interlaken – Switzerland | Newswise: News for Journalists

https://www.tsc2019-interlaken.ch/program/

 

–Posted 5/25/2019 Mojmir Babacek, founder of the International Movement for the Ban of the Manipulation of the Human Nervous System by Technical Means, author of numerous articles on the issue of mind manipulation, offers via email on May 24, 2019 this preface to an Open Letter recently published at numerous non-mainstream media outlets, and seeking […]

via Mojmir Babacek: Open Letter To The Czech President, Government And Deputies Of The Czech Parliament And Senate — The EveryDay Concerned Citizen

Ceska verze:

OTEVŘENÝ DOPIS PREZIDENTOVI ČESKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ VLÁDĚ, PARLAMENTU A SENÁTU

Vážení představitelé českého národa,

USA i Evropská unie investují v posledních letech miliardy dolarů a eur do výzkumu lidského mozku. Výsledky tohoto výzkumu už teď pomáhají tisícům postižených lidí na světě. Pokud ale nevzniknou zákony, které by zakazovaly použití technologií dálkového ovládání činnosti lidského mozku, fyzickým i právnickým osobám a státním organizacím, přestane být za několik let pravdou, že Česká republika je demokratickým státem.

Díky výzkumu mozku jsou dnes přesně známa místa v mozku, která řídí činnost různých tělěsných orgánů i kde se odehrávají vyšší mozkové činnosti jako jsou myšlenky nebo řeč. Známy jsou i frekvence vysílaní nervových impulsů, které různým činnostem v lidském mozku odpovídají. Lidský mozek totiž, podobně jako počítače, funguje digitálně, protože informace uvnitř mozku se přenášejí počtem a frekvencí nervových vzruchů. O to snadněji si mozek „rozumí“ s počítačovými technologiemi.

Už v roce 2006 vložili vědci do mozku muže, který úplně ochrnul, implantát, který přenášel činnost jeho mozku do různých přístrojůa umožňoval mu tak otevírat e-mail, ovládat televizi a robotickou paži. Stejnou metodou dokázali ochrnutí lidé i hledat na internetu, hrát počítačové hry https://www.nytimes.com/2011/09/18/magazine/the-cyborg-in-us-all.html?pagewanted=all nebo řídit své pojízdné vozíky.

Začátkem loňského roku byl zveřejněn pokus kanadských vědců, kteří naučili počítač proměňovat záznam elektromagnetických vln, vycházejících z mozku člověka, který vnímal tvář jiného člověka, v podobiznu člověka, jehož tvář tento člověk vnímalhttp://www.foxnews.com/tech/2018/02/26/this-literally-reads-your-mind-to-re-create-images-faces-see.html. Stejně tak už vědci vyvinuli systém, který přenáší záznamy kamery, umístěné na brýlích slepých lidí, kterým přestala fungovat sítnice, prostřednictvím elektromagnetických vln do elektrod, umístěných na sítnici a vrací jim tak alespoň částečně schopnost viděthttp://www.businessinsider.com/scientists-put-a-bionic-eye-to-the-test-and-it-helped-blind-people-see-again-2015-7.

Pokud jde o sledování myšlenkových procesů, byl vyvinut přístroj, který dokáže analyzovat mozkové vlny a nacházet v nich souhlásky a samohlásky a potom přenášet naše takto odhalené myšlenky na displej. Přesnost tohoto přístroje zatím dosáhla 90%https://www.researchsnipers.com/device-that-translates-your-thoughts-in-to-words-will-be-in-smar https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3497935/ .

Každý snadno podlehne svodu, že by místo vyklepávání textu na klávesnici nebo vyhledávání pomocí myši, mohl jeho počítač nebo mobilní telefon reagovat přímo na dění v jeho mozku a zapisovat jeho myšlenky přímo do dokumentů nebo provádět operace, které ho zrovna napadly. Společnosti Apple a Samsung ve skutečnosti už mají prototypy elektroencefalografických zařízení, které je možné si nasadit na hlavu a které jsou schopné předávat do jimi vyvíjených nových typů chytrých telefonů elektromagnetické vlny, vycházející z mozku. Nové chytré telefony je dokáží analyzovat, vyčíst z nich záměry jejich majitelů a provést příslušné operacehttps://lsspjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40504-017-0050-1.

Podobně jako v případě zrakového vnímání je možné, při znalosti algoritmů mozkového zpracování slov, vygenerovat a přenést do mozku prostřednictvím s mozkem propojeného počítače, připojeného k internetu nebo prostřednictvím chytrého telefonu, připojeného k mobilní síti slova převedená do ultrazvuku, která mozek vnímá, ale člověk si je neuvědomuje, a vytvářet tak u lidí falešné vědomí tím, že do jejich mozků uloží myšlenky, které tam budou fungovat, jako by byly jejich.

Lidé, jejichž mozky budou propojeny prostřednictvím počítačů nebo mobilních telefonů s celosvětovými komunikačními sítěmi, tak zpřístupní své mozky hackerům a nebo také tajným službám, které budou schopné generovat v myslích občanů myšlenky nebo city, které budou vyhovovat potřebám jejich vlád.

V loňském roce byl na Světové ekonomické fórum v Davosu přizván i historik Juval Noah Harari, který ve své přednášce varoval před vznikem nové totality, založené na ovládání lidských mozků, ke které by mohlo dojít už v příští generaci. „Jakmile jsou [elitám]známé algoritmy [elektrických signálů v mozku], které nám rozumí lépe než my sami, budou moci předpovědět mé touhy, manipulovat mé city a dokonce rozhodovat místo mě. A když nebudeme dost opatrní, může být výsledkem nástup digitálních diktatur. Ve 21. století můžeme být zotročeni digitálními diktaturami“ řekl Harari http://www.ynharari.com/wef2018. Podobně se v dubnu na konferenci v Las Vegas vyjádřila badatelka stanfordské univerzity v oboru neurologie a šéfka výzkumu firmy Dolby Labs, Poppy Crumová. Řekla: „Vaše přístroje budou o vás vědět víc, než vy sami. Myslím, že je třeba, abychom se zamysleli nad tím, jak[tato databudou použita“ http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5611645/Future-devices-let-companies-scan-body-detect-mood-health.html .

Jakkoli je dosažení dokonalosti v komunikaci mezi mozkem a počítačem nebo mobilním telefonem otázkou jen ještě několika let, vlády zatím nevyvíjejí žádné úsilí k vytvoření zákonů, které by chránily svobodu lidského myšlení před útoky z vnějšího prostředí. V dubnu roku 2017 zveřejnili vědec v oboru neuroetiky z university v Basileji Marcello Ienca a právník se zaměřením na lidská práva z univerzity v Zurichu Roberto Andorno v odborném časopise Life Sciences, Society and Policy (Vědy o životě, společnost a politika) článek „Na cestě k novým lidským právům ve věku neurovědy a neurotechnologie“ https://lsspjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40504-017-0050-1, ve kterém vyzývali, aby byly zahájeny práce na zákonech, které by chránily lidské právo na svobodu a další lidská práva před zneužitím technologií, které otevírají přístup do lidského mozku. V článku psali: “lidská mysl je… posledním útočištěm osobní svobody a sebeurčení” a “v současné době žádná právní nebo technická záruka nechrání mozková data před stejným dolováním dat a metodami pronikání do soukromí, jaká se používají u jiných druhů informací”. Ze světových médií se ale o jejich výzvě zmínil jen britský deník Guardian https://www.theguardian.com/science/2017/apr/26/new-human-rights-to-protect-against-mind-hacking-and-brain-data-theft-proposed?CMP=share_btn_fb . Zdá se, že v současném demokratickém světě neexistuje politická vůle, která by chtěla dálkovému ovládání lidských mozků zabránit, přestože taková perspektiva zpochybňuje základní principy demokracie.

V letech 2016 a 2017 přesvědčovalo 10 evropských organizací Evropskou komisi a Evropský parlament, aby, vzhledem k tomu, že k dálkovému ovládání lidských mozků je možné použít i pulsované mikrovlny, což je už desítky let utajováno, začaly na těchto zákonech pracovat už teď http://outsidermedia.cz/v-eu-chybi-zakon-ktery-by-zakazoval-elektromagneticke-zasahy-do-fungovani-lidskeho-organismu/ (mimochodem vědci se kloní k názoru, že poškození mozků amerických a kanadských diplomatů na vyslanectvích na Kubě a v Číně mohlo být způsobeno jedině pulsovanými mikrovlnami https://www.lidovky.cz/svet/pri-utocich-na-diplomaty-na-kube-byly-pouzity-mikrovlnne-zbrane-tvrdi-vedci.A180903_151438_ln_zahranici_mha; že byly na americké diplomaty použity utajované mikrovlnné zbraně nedávno uvedla i americká televizní stanice CBS Newshttps://www.cbsnews.com/news/brain-trauma-suffered-by-u-s-diplomats-abroad-could-be-work-of-hostile-foreign-government-60-minutes/http://download.cbsnews.com/media/mpx/2019/03/05/1452095043710/0317_60_Full_1806123_740.mp4). Obě evropské instituce se ale vymluvily na to, že tyto zákony musí být, kvůli principu subsidiarity, vypracovávány v jednotlivých členských státech Evropské unie zvlášť. V roce 2017 žádalo 19 světových organizací o zákaz používání těchto technologií účastníky setkání států skupiny G20 https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Vyzva-ucastnikum-setkani-skupiny-statu-G20-v-Hamburku-495060, které na tuto žádost vůbec nereagovaly.

Žádáme Vás proto, aby byly v České republice vytvořeny zákony, které by pod přísnými tresty zakazovaly zásahy vnějších energií do činnosti nervových systémů obyvatel České republiky. Tyto zákony by měly ustavit i týmy, s účastí představitelů lidskoprávních organizací, které by měly příslušné technické vybavení k tomu, aby mohly dohlížet na jejich dodržování. Jinak hrozí nebezpečí, že se v České republice vyvine státní zřízení, které bude sice pro veřejnost předstírat, že hájí lidská práva, ale ve skutečnosti je bude potlačovat utajenými prostředky dálkového působení na lidskou nervovou soustavu. V České republice žije v současné době asi 30 lidí, kteří tvrdí, že jsou na nich zkoušeny zbraně, založené na působení pulsovaných mikrovln na lidský organismus, nervovou soustavu a mozek a nemají žádný prostředek, jak by mohli těmto útokům na svou nervovou soustavu zabránit. Současný rychlý vývoj vědy může navíc otevřít i nové fyzikální prostředky k takovým útokům, než jsou pulsované mikrovlny nebo připojení mozku k mobilním sitím a Internetu. Je nejvyšší čas, aby byly vytvořeny zákony, které by bránily lidský mozek, lidskou nervovou soustavu a lidský organismus před škodlivými elektromagnetickými vlnami a útoky na svobodu myšlení a rozhodování.

Audi alteram partem. Prehľad správ zo zahraničných (väčšinou mainstreamových) médií, ktoré vám slovenský mainstream nechce sprostredkovať.

Carlos S. Alvarado, PhD, Research Fellow, Parapsychology Foundation The Parapsychological Association has posted the announcement of their 2019 convention. It reads as follows: “This July 4-6, the PA is bringing its annual convention to Paris, France in honor of the 100th anniversary of the Institut Métapsychique International. Join us for three days of paper presentations, […]

via 2019 Convention of the Parapsychological Association — Parapsychology

AI deep faking

https://www.defenseone.com/technology/2019/03/next-phase-ai-deep-faking-whole-world-and-china-ahead/155944/?oref=d1-related-article

With the best intentions to see things in the right perspective,  one cannot overlook the reality of ai being used for knocking off/out those who deep faking of the truth uncover and that is far more dangerous.

Running in circles. The ancient Indian science clearly states that lies and fakes connect with the destructive Universal force. Reveal the most basic scientific prove of the existence of the Absolute  and the overwhelming majority of us all will adjust to the heartbeat of the Universe, which has always been the original plan of the Creator for humanity.

Preparations for War: NATO Intelligence Activity Around Russia’s Borders

Source: Preparations for War: NATO Intelligence Activity Around Russia’s Borders

“we know you do not want the war, but you will get it anyway” and young people laugh…. man’s dumbness has no boundaries…cannot you get guccifer for 10 min/day and learn to think intelligently? How can people behave responsibly  when having you as an example? Impossible, yet that is what is expected of human race at this stage of the planetary evolution. Still green despite of walking through the walls.

EU Institutions . . . .

Six years ago:

Stakeholder Dialogue Group on EMF:

On 20 February 2013, the European Commission held a workshop in Brussels on EMF 

“Workshop on Risk Communication – Electromagnetic Fields and Human Health”,
Brussels, 20 February 2013
Venue: Auditorium, Centre de Conférences Albert Borschette (CCAB), Room 4A
36 Rue Froissart, B-1040 Brussels
It should be widely read by anybody who is connected with  the process of decision making regarding the implementation of 5G. There is nothing more important for the whole planet than to stop this terrible and dangerous misuse of science for utterly egoistic aims and the political parties and their candidates  for the upcoming elections should be addressed about this issue.  If only people who can vote were interested in things that will affect them profoundly for the next generations….
I previously posted the analyses of 5G Deployment, requested by EP Committee on Industry, Research and Energy and published last month and there was a reference to the guidelines of ICNIRP:    https://wordpress.com/post/dagmarpalmerova.com/4735
“While the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) issues guidelines for limiting exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields (EMF), and EU member states are subject to Council Recommendation 1999/519/EC which follows ICNIRP guidelines, the problem is that currently it is not possible to accurately simulate or measure 5G emissions in the real world. “
Astonishing indeed;  but an interesting connection is mentioned in  the above 2013 workshop, where the author addresses  practices of the international agencies, mentioning ICNIRP:

 In the face of fast-growing concerns and opposition in many Council of Europe member states, the response of top executives of electricity companies and mobile telephone operators is to deny that their industrial and commercial activities have any adverse effect on human health. At the hearing in Paris on 25 February 2011, the official representatives of French and European mobile telephone operators passionately argued that the official threshold values applicable in most countries in the world were adequate to protect human beings from the thermal effects of mobile telephones and that any biological effects, if these could be demonstrated, would not have any adverse effects on human health.

 To back up their argument, the experts quoted the scientific assessments carried out by associations such as the International Committee on Non-Ionisation Radiation Protection (ICNIRP), a small private NGO near Munich, or by official organisations: the World Health Organization, the European Commission and a number of national protection agencies. It appears that these European and national organisations or international bodies have based their thinking on the threshold values and recommendations advocated by the ICNIRP when that private association was set up near Munich at the beginning of the 1990s.

The rapporteur underlines in this context that it is most curious, to say the least, that the applicable official threshold values for limiting the health impact of extremely low frequency electromagnetic fields and high frequency waves were drawn up and proposed to international political institutions (WHO, European Commission, governments) by the ICNIRP, an NGO whose origin and structure are none too clear and which is furthermore suspected of having rather close links with the industries whose expansion is shaped by recommendations for maximum threshold values for the different frequencies of electromagnetic fields.

 If most governments and safety agencies have merely contented themselves with replicating and adopting the safety recommendations advocated by the ICNIRP, this has essentially been for two reasons:

– in order not to impede the expansion of these new technologies with their promise of economic growth, technological progress and job creation;

– and also because the political decision-makers unfortunately still have little involvement in matters of assessing technological risks for the environment and health.”

The website of ICNIRP offers several analyses and guidelines, mostly very politely and smoothly turning down any suggested connections between EMF/Wi-fi and health problems as insufficiently proven.  https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPStatementEMF.pdf

Click to access ICNIRPemfgdl.pdf

The same usual story of all taboos.

So if I understand correctly, there is a planetary political and technological movement, whose leaders decided on behalf of the world, that they will expose 7 billion people and all its species to the electromagnetic radiation of such density and military  intensity that it cannot have but disastrous consequences in time  for the majority of them  and justify it by economic growth, convenience and the revolutionary idea of fridges talking to the toasters. Totally disregarding the scientific protests of such magnitude that if there was no military and financial power behind them, backed up by the main stream media censorship, the public anger would be so strong that it would stop them.  Maybe another 200 years if we last that long…..

 

EU Parlament: 5G Deployment

State of Play in Europe, USA and Asia

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/631060/IPOL_IDA(2019)631060_EN.pdf

Last month our EU Parliament’s  representatives  voted for filters and articles 11&13.   I have no doubts that with such study as the one above 5G deployment will take place, no matter what candidates will succeed in the upcoming Eu elections. The document has 32 pages with detailed political, technical, and economic analyses and among all surely important datas there is a  3 paragraph article called: ‘5G Electromagnetic Radiation and Safety’ :
Significant concern is emerging over the possible impact on health and safety arising from potentially
much higher exposure to radiofrequency electromagnetic radiation arising from 5G. Increased exposure may result not only from the use of much higher frequencies in 5G but also from the potential for the aggregation of different signals, their dynamic nature, and the complex interference effects that
may result, especially in dense urban areas.
The 5G radio emission fields are quite different to those of previous generations because of their complex beamformed transmissions in both directions – from base station to handset and for the return. Although fields are highly focused by beams, they vary rapidly with time and movement and so are unpredictable, as the signal levels and patterns interact as a closed loop system. This has yet to be mapped reliably for real situations, outside the laboratory.
IPOL | Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies
12 PE 631.060
While the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) issues guidelines for limiting exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields (EMF), and EU member states are subject to Council Recommendation 1999/519/EC which follows ICNIRP guidelines, the problem is that currently it is not possible to accurately simulate or measure 5G emissions in the real world. “

That is all, would you believe…would not one expect postponing such planetary project, if we are unable to even simulate its emissions?  It is a lie of course, this technology was developed and tested by the Military  decades ago.  The current political aspect of deployment is a puzzle of its own, China seems to  favour the lowest GHz if I understood correctly from this study, which is sensible, but

1GHz= 1 000 000 000 Hz as one writer pointed out recently

and the Schumann resonance=7.83 Hz so what thoughts can possibly come to our minds? No butterflies in every sense.

NY Times are you serious? You should apologise to RT America

General public trusts whatever the ‘respected’  press or media present them so I would expect an obligation to do at least the basic research to eliminate the most screaming incongruities before publicly dismissing  all opposing research as invalid. That applies not just for 5 G but for the other taboo topics as well. When only  politics is concerned, one could not to give a damn, but if lives of all planetary species get affected, it is an entirely different story and misleading the public should be against the law for its possible global negative impact.  But obviously it is not, on the contrary, those who do not mislead the public are ostracised. So I urge everyone to put  these political US/RU slogans aside and read the following journal, which suggests, that Russian and American scientists have been exchanging their research for decades independently of politics and explains, how 5G will penetrate deep into your body via Brillouin precursors:

https://microwavenews.com/sites/default/files/sites/default/files/backissues/m-a02issue.pdf

via 2. https://scientists4wiredtech.com/what-are-4g-5g/brillouin-precursors/

via 1.https://www.activistpost.com/2019/05/5g-where-does-it-come-in-on-the-emf-spectrum.html

5G Telecommunications Science

Russian study 1977 – Biological effects of millimeter-wavelengths,  declassified by Cia in 2012:                                                                  https://mdsafetech.files.wordpress.com/2019/02/biological-effects-of-millimeter-wavelengths.-zalyubovskaya-declassif-by-cia-1977-biol-eff-mm-waves.pdf

 

 

 

Censorship and War

Ourgreaterdestiny silenced on WordPress May 11 2019

The Silencing 
2019

The well-researched, evidenced based facts in my Blog about these end times, and the war for man’s Soul, was silenced on May 11, 2019. http://ourgreaterdestiny.wordpress.com  

I am in the process of establishing my Blog with another host and will provide a link as soon as it is comlete.December 21, 2012 was not the end, it was the beginning of another great cycle. Blocking the Sun is not about climate change, it’s about blocking man from his original Divine Blueprint. 

Mind reading machine in Facebook

(I would suggest already in place)

https://www.wired.com/story/zuckerberg-wants-facebook-to-build-mind-reading-machine/

To the question “what’s wrong with helping us pedal a little faster?”  the esoteric science would answer: ‘Your impressions will fall only on the formatory parts of the body ‘machine”s centres.  You need to activate adequately your emotional centre for any benefit to you regarding your being.’

via https://futurism.com/facebook-brain-computer-interface-zuckerberg

A Letter to the British Ambassador in Prague

Dagmar Palmerova

………….

………….

30.4.2019

H.E. Nick Archer MVO                                                                                                            British Ambassador to the Czech Republic                                                                              British Embassy                                                                                                            Thunovska 14                                                                                                                          118 00 Prague 1

Your Excellency,

The United Kingdom indubitably plays its unforgettable role in the Saga of Julian Assange and  not many human beings would want to face the  consequences it will have for the future in the historical context.

His case seems inseparable from mine and mine inseparable from the intelligences of the 5 Eyes. So to deal truthfully and justly with the case of Mr. Assange, the British jurisdiction has to first face the fact, that one hundred years ago its MI6&Co by intentional spying on the leaders of different esoteric schools discovered their very advanced scientific knowledge, guarded against its misuse  by the  strict ethical and moral codes the possessors of such knowledge had to develop first, before being introduced to it. Although it is well known that some of the spies became the most worthy of holding objective truths, nevertheless eventually the original knowledge was exploited, this time with different egoistic codes and eventually resulted in human experimentation and in what is called exotic/psychotronic military systems, which cause not just the infamous Climate Change, but also play their role in  the crowd control weaponry, used even  against civilians.

Continue reading “A Letter to the British Ambassador in Prague”

Dopis předsedovi vlády ČR

Dagmar Palmerová

……………..

…………….

24.4. 2019

 

Pan Andrej Babiš

Předseda vlády České republiky

Nábřeží Edvarda Beneše 4

118 01 Praha 1

Vážený pane premiére,

jsme sice malá země, ale zdá se, že dějiny ji čas od času vyzvednou z ústraní a postaví před situaci globálnějšího charakteru.

Program Vaší nedávné státní návštěvy  ve Spojených Státech  nabízí výklad, že její součástí byly rozhovory militaritního charakteru, související s aplikací  technologií řízených energií nejen ve zbrojním průmyslu, ale ilegálně i na civilním obyvatelstvu, jak demonstruje celému světu můj neslavný případ.

Nejsem politik ani diplomat, takže netuším, jakým způsobem chcete všichni tuto situaci řešit, pokud ji tedy chcete řešit. Zatím je  taková,  že Spojené Státy usilují o vydání  pana Juliana Assange, jehož můj případ negativně osobně  ovlivňuje. Všichni víme, že jde o porušování lidských práv a urážku demokracie západní civilizace, jejíž vedení  lidstvu tají naprosto vitální vědecké experimenty a objevy, které mají a budou mít dalekosáhlé důsledky nejen pro nás, ale především pro budoucí generace. Z tohoto pohledu pak publikační portfolio  nakladatele s vyvinutým svědomím, který jako jediný z profesionálních médií měl odvahu uveřejnit  materiály, vyžadující pozornost veřejnosti, musí být bráno nikoliv jako protistátní činnost, ale služba lidstvu. To, že by ji měly konat ale bohužel nekonají především výkonné složky státních mocí na základě vědeckých analýz vědců se svědomím , které jsem já sama našla před lety ještě volně přístupné na internetu a které mě doslova vyděsily, nesvědčí vůbec o tom, že by  planetární vedení uvažovalo o humanitárním řešení vážné situace na naší planetě.

Soudní proces s panem Assangem v Londýně a Spojených Státech jenom symbolizuje, zakrývá a oddaluje odhalení této podstaty a já nevím, jak tomu zabránit, protože nejsem dost inteligentní na to pochopit, jaké kroky se musí podniknout  k tomu, abychom  ukončili tento  smrtelný “circus”, dokud je ještě čas.

Continue reading “Dopis předsedovi vlády ČR”

Twitter Suspension of Dr. Horton

In dark ages men used to fight the evil personally, our present mentality is far below that, men degenerated to the psychopathic level of cowards, who  virtually satiate their basic primitive drives for pleasure by mutilating women (who overtook the fights into their hands) with invisible energies. We cannot handle our own scientific advances so indeed heading safely for a cosmic lesson.

Carnicom Institute condemns the levels of infringement and intrusion in place at both YouTube and Facebook Due to the censorship, propaganda, and surveillance by both Google and Facebook, Carnicom Institute is departing in protest from these platforms to alternative venues that openly advocate free expression and disclosure of information. You may find these separation statements […]

via Carnicom Institute Migrates In the Name of ‘Free’ Speech — OUR GREATER DESTINY

Dear Pentagon

You are sinning against the HOLY SPIRIT and you are attracting an apocalypse on our planet.   Please start to behave as humans according to the plan of our MOST HOLY HOLY FATHER CREATOR ON THE SUN ABSOLUTE.

Yours faithfully

Dagmar Palmerova

Just a sudden thought – what if this censorship might do some good-wake people up to the fact that western democracies are democratic conditionally? Living first 30 or so years in a so called communist country trained me to look first for the opposite or alternative views as we were taught  by Mr. A. Ginsberg: all lies about communism are true, all lies about capitalism are true (like in the East they hang you, in the West they let you die of hunger).  So when living after that 20 years or so in a capitalist country, habitually I distrusted certain things like forced vaccinations and chemtrails (more correctly geoengineering) contrary to my friends who dismissed such doubts as impossible due to the constitution. Such deep faith shaken might mobilize them…My case should have been a wake up call long time ago instead of a broad way show,

 

Beyond Censorship: Destroying Free Thought Online To understand the ongoing culling of internet, how the future of information availability is being restricted, and extraordinary implications for all of us, please watch the video below. Doreen https://www.techspot.com/news/78818-google-presents-anti-fake-news-system-detail.html Truthstream Media Mar 30.19 According to Google, Wikipedia is an accurate source of information, and mainstream media is an […]

via Google fights dis-information with anti fake news system [Russia joins the pact] — OUR GREATER DESTINY

EU Copyright in hands of UK

  1. Don’t be fooled: If the UK government votes against the proposal in the final vote in Council, the directive will not be adopted! They plan to vote in favour and then blame the EU for in their domestic debate.

EU censoring of the internet well before the final voting on filters takes place Praktická ukázka toho, co filtry ve skutečnosti znamenají. Promiňte, ale návrat ke komunismu.

4.2.2017   2.47

Mily tyme Webnodu,

obsah mych stranek byl zrusen, mohl by mi prosim nekdo z vas podat informaci o konkretnim prestupku, ktereho jsem se dopustila? Mnohokrat dekuji.

Dagmar Palmerova

4.2.2017  2.50 Ticket ID: LTQ-462-25651
Subject: website has been suspended

Thank you for your message, we will contact you as soon as possible.
====================
Gracias por su solicitud, nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
====================
Obrigado pelo seu pedido, entraremos em contato com você o mais breve possível.
====================
Děkujeme za Vaši zprávu, odpovíme Vám na ni co nejdříve.
====================
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren.
====================

Webnode Customer Care

2017-02-07 4:24 GMT+11:00 Webnode Abuse <abuse@webnode.com>:
Dobrý den,

děkuji za kontaktování Webnode.

Na Vašem webu "dagmarpalmerova4.webnode.cz" byla detekována přítomnost odkazů, které evidujeme na naší interní černé listině. Pokud máte zájem Váš web i nadále provozovat, bude třeba tyto odkazy odstranit.

Jedná se o:

www.stumbleupon.com

https://childhealthsafety.wordpress.com

Umožnila jsem Vám editaci Vašeho webu, ikdyž pro veřejnost se jeví stále jako nedostupný. Jakmile odkazy odstraníte, kontaktujte mě, prosím.

Děkuji za spolupráci a přeji hezký den.……..

Best regards | S pozdravem | Atentamente | Mit freundlichen Grüßen| Atenciosamente | С уважением | Με εκτίμηση
Webnode
Ticket History
Dagmar Palmer (07 February 2017 01:48 AM)

Dobry den ……,
ja vim ze je to uplne zbytecne, protoze jednate podle prikazu, ale presto bych chtela porozumet, cim se ridite, protoze se mi nechce  znovu vracet do komunistickeho obdobi a premyslet, co muzu napsat a co ne.Jaky je prosim rozdil mezi vasi firmou a WordPress? Wordpress poskytuje webove stranky stejne jako vy. A jemu clanek nevadi.Znamena to, ze na Ceskou Republiku plati jine zakony nez na GB?
A pokud ano, mohla bych jako  zakaznice vasi firmy vedet, kdo "cernou listinu" uzakonil a rozhodl, ze prave stranka, ktere lezi na srdci zdravi deti i cele lidske populace se na ni ocitne, zatimco jedna tretina internetu je ABUSE na n’tou a nikomu to nevadi?
 www.stumbleupon vubec nevim, k cemu se vztahuje, s tim mi prosim pomozte, o jaky text jde?
Posledni otazka ci  primluva- cerna listina by mela byt verejne vyvesena na vasich firemnich strankach. Jinak budete tu mou stale zavirat, protoze nazory tvurce listiny na abuse se ocividne lisi od meho.
Pratelsky,
Dagmara

— Ticket ID: LTQ-462-25651
Dobrý den,

nejdříve bych Vám chtěla zaslat naše Všeobecné podmínky, se kterými jste při založení svého webu souhlasila. Jistě zde najdete odpovědi na řadu Vašich dotazů:
https://www.webnode.cz/vseobecne-podminky/

Tzv. “černá listina” je čistě interní dokument. Jsou zde vedeny odkazy, které byly v minulosti detekovány jako např. spamové farmy apod. Někdy se opravdu stává, že podobné odkazy do svého webu vložíte nevědomky, skrývají se např. v pozadí bannerů. Jako vlastník webu ale za jeho nezávadný obsah odpovídáte Vy.

Co se týče odkazu “childhealthsafety.wordpress.com“, doporučuji Vám ho odstranit. V případě odkazu “stumbleupon.com” můžete prověřit všechny bannery a widgety které jste na web vložila. Obnovením webu bychom pak zjistili, zda je jeho obsah již v pořádku či nikoliv.

Samozřejmě pokud Vám služby Webnode nevyhovují a nesouhlasíte s našimi Všeobecnými podmínkami, určitě můžete využít služeb jiných portálů.

Hezký den.

Best regards | S pozdravem | Atentamente | Mit freundlichen Grüßen| Atenciosamente | С уважением | Με εκτίμηση
………Webnode
— Ticket ID: LTQ-462-25651

================================================================================

To protect speech and democracy, President Trump must now seize the domain names of Google, Facebook, Twitter and other tech giants that abuse their power to silence human beings

If you told me five years ago that I would wake up one day in America and have Facebook, YouTube, Twitter and Google all banning natural health news, and that the entire U.S. Congress and President of the United States would do absolutely nothing about it, and that there wouldn’t be a single pr

Source: To protect speech and democracy, President Trump must now seize the domain names of Google, Facebook, Twitter and other tech giants that abuse their power to silence human beings

A Letter to United States District Court Eastern District of Virginia

Dagmar Palmerova

……130 00 Prague 3

Czech Republic

Email

Tel:

 

2.3. 2019

 

United States District Court

Eastern District of Virginia

701 E Broad Street

Richmond VA 23219

United States

Re: 18-4/10GJ3793/19-134

Dear Sir/Madam,

Life presents us with situations, to which we have to learn to response in appropriate ways to pass the life’s exams. I have failed in many of them with quite severe consequences and there came a stage when I said to myself that if I get myself into a similar position again, I will act otherwise.

Such time has come and I have every intention to do what is the most appropriate under the given circumstances, the only problem I have I do not know what it is.

My case is loosely connected with the case of Mr Julian Assange, to whom I believe were sent scientific materials   about  Climate change and safety of certain contemporary vaccinations to name few that I collected from the internet while living in Sydney and  which Wikileaks  published after my return to Prague I assume.

Such topics evoked concerns of the AU/US  intelligence agencies and brought to light my failures of the past, which seem to cause extreme difficulties for Mr Assange, who as a publisher actually did not commit any crimes against humanity contrary to the intelligence agencies, who use directed energy weapons to remotely enslave any human body they chose for different purposes. I can dare to make such a statement because I am targeted by them and my country Czech Republic is a witness to it as I am on 24/7 public surveillance which includes unheard of mind reading. The global martial law prevents them from speaking about it directly, but when the truth is suppressed to such a degree, fake news and symbols replace the truth.

The tape of my entire life, given to Czech  authorities by your government   suggests that your government is recording all lives of all human beings of this planet since the fifties.

So you actually have at your disposal all needed documentation to decide, if I were a terrorist suspect and conspired to commit espionage for which I was put into this inhuman  position after my return from Sydney to Prague.

As a foreigner who has never entered the US territory I have  no rights whatsoever to protect myself against such technologies even if there were laws regulating the use of directed energy weapons, whose existence has  been systematically denied by all governments of this planet except Russia, while at the same time, covertly used for human experimentation on millions of people across the world. I find it surprising that the authorities put the publisher who informs the public of such atrocities to a trial and totally ignore the atrocities themselves, clearly aspirating for Nuremberg trials.

Besides there are two official documents, testifying in favour of their presence:

The US  manual  Defence Science Board Task Force on Directed energy weapons and European Parliament’s Crowd control technologies for political control.

I am prepared to accept whatever legal consequences you find appropriate for what I had committed in the past but I oppose from the depth of my heart and mind the fact that Mr. Assange has been used as a scapegoat for my failings. I am capable of facing them personally.

The  rights of the publishers and journalists have been  secured by the constitutions of all democratic societies to sustain the truth in its existence.

In the current scientific world of increasingly virtual realities such endeavour  has never been more indispensable. Please reflect this aspect in your court decisions.

Thank You.

Yours faithfully,

Dagmar Palmerova

 

A copy sent to:

Ministry of Foreign Affairs Czech Republic

The US Ambassador to Prague

The UK Ambassador to Pragues

EU SCARED: Attempts to Move ACTA 2 Vote Before Protest Date — See Protest Map To Save Your Internet

https://www.activistpost.com/2019/03/eu-scared-attempts-move-acta-2-vote-before-protests-protest-map-save-internet.html

Sitting in the pub and complaining will not stop the European censorship of the internet. People must understand that freedom is in their hands! If they do not use it, others will take it away for their own purposes.

When I go to the city, there are literally hundreds of people following me, why do not you use the smart  technological device enabling you to do such stalking for organizing yourselves into an action  for your own nobler, better future?

Congress holds hearing on vaccines, will lawmakers look at both sides of the issue?

http://vaccineimpact.com/2019/congress-holds-hearings-on-vaccines-will-lawmakers-look-at-both-sides-of-the-issue/

Herd immunity is the main argument of the pharmaceutical lobby.  This graph of vaccine activated antibodies in blood clearly demonstrates that NATURE operates on a different principle. Could Congress and pharmaceutical industry notice it and not blame unvaccinated children?

 

principle.   measles virus antibodies graph a must

 

 

 

 

 

Miscarriage of justice?

The ‘whole planet’ knows that I have been on directed energy psyop human experimentation programs of the US & Nato military agencies,  happening across the planet yet officially denied by all global  and national authorities including medical and juridical establishments worldwide, despite my 24/7 public surveillance. Absurdly  I have the whole Czech nation as a witness that it is a “fake news”, just the global martial law prohibits them to speak out. So I certainly will be the last person to trust supposedly independent juridical system.

I have just read that “Cardinal Pell, the most senior Catholic cleric ever charged with child sex abuse has been convicted of molesting two choirboys moments after celebrating Mass.”   He did not do it.  It must be a miscarriage of justice or some terrible betray of psychotronic nature.   I do not know who is playing what games, but I would suspect it could have something to do with his knowledge of the global weather control and his efforts to bring political attention to it.

Maybe we should really start to pay attention to Revelations while there is still time.

 

 

 

 

What do you want?

Each of you wants something different, each of you lies, each of you is not ready to face the truth, one day you pack your armies and next day you send them back, take the Bible into your hands and pray. That might change something. Kim

 

I will add a question everybody should ask: Apart from 5G there are is another increasingly ‘not negotiable’: vaccines. When will you start to connect those two? This is not a broad way show as you saw this morning.

Set boundaries and lawfully hold people accountable By SOTN The President The White House 1600 Pennsylvania Avenue NW Washington, DC 20500 Dear Mr. President: It is with extreme concern that we read your tweets about the ongoing 5G roll-out across America. First, may we suggest that you and your advisors read the following “International Appeal” […]

via 5G CATASTROPHE: Open Letter to President Donald J. Trump — OUR GREATER DESTINY