The Bible as our ‘original’ plan

. And there came one of the
seven angels which had the
seven vials, and talked with
me, saying unto me, Come
hither; I will shew unto thee
the judgment of the great
whore that sitteth upon many
waters:
1

With whom the kings of the
earth have committed
fornication, and the inhabitants
of the earth have been made
drunk with the wine of her
fornication.
2

So he carried me away in the
spirit into the wilderness: and I
saw a woman sit upon a scarlet
coloured beast, full of names
of blasphemy, having seven
heads and ten horns.
3

And the woman was arrayed
in purple and scarlet colour,
and decked with gold and
precious stones and pearls,
having a golden cup in her
hand full of abominations and
filthiness of her fornication

And upon her forehead [was]
a name written, MYSTERY,
BABYLON THE GREAT,
THE MOTHER OF
THE PROSTITUTES AND
ABOMINATIONS OF THE
EARTH.
5

And I saw the woman
drunken with the blood of the
saints, and with the blood of
the martyrs of Jesus: and when
I saw her, I wondered with
great admiration.
6

And the angel said unto me,
Wherefore didst thou marvel? I
will tell thee the mystery of the
woman, and of the beast that
carrieth her, which hath the
seven heads and ten horns.
7

The beast that thou sawest
was, and is not; and shall
ascend out of the bottomless
pit, and go into perdition: and
they that dwell on the earth
shall wonder, whose names
were not written in the book of
life from the foundation of the
world, when they behold the
beast that was, and is not, and
yet is.
8

And here [is] the mind which
hath wisdom. The seven heads
are seven mountains, on which
the woman sitteth.
9

And there are seven kings:
five are fallen, and one is,
[and] the other is not yet come;
and when he cometh, he must
continue a short space.
10

And the beast that was, and
is not, even he is the eighth,
and is of the seven, and goeth
into perdition.
11

And the ten horns which
thou sawest are ten kings,
which have received no
kingdom as yet; but receive
power as kings one hour with
the beast.
12

These have one mind, and
shall give their power and
strength unto the beast.
13

These shall make war with
the Lamb, and the Lamb shall
overcome them: for he is Lord
of lords, and King of kings:
and they that are with him [are]
called, and chosen, and
faithful.
14

And he saith unto me, The
waters which thou sawest,
where the whore sitteth, are
peoples, and multitudes, and
nations, and tongues.
15

And the ten horns which
thou sawest upon the beast,
these shall hate the whore, and
shall make her desolate and
naked, and shall eat her flesh,
and burn her with fire.
16

For God hath put in their
hearts to fulfil his will, and to
agree, and give their kingdom
unto the beast, until the words
of God shall be fulfilled.
17

And the woman which thou
sawest is that great city, which
reigneth over the kings of the
earth.
18

How many of you fornicated with me over the last 11 years? Just to keep the right biblical terminology for what you are doing while playing the great accuser.

A letter to the Czech government

There is a strong resistance on my part to deal with the world because I am kept in one way communication and blackmailed by deaths of people either close to me or taking stands for the oppresed and/or the elephants. At the same time I am the universal reality show whore and as if this would not be enough for the confusion of toungues, I have to deal with woke people, who know everything about the sleep of others but cannot make peace with their own adversaries. Yes it is not an easy task, even impossible if one cannot acknowledge a good attempt of the opposite camp without being labeled a prostitute. But if I have on hands more than one hundred years old secrets, inherited from generation to generation, that are not known but to a selected circle of people, I cannot judge objectively who is responsible for the current mess. It is a conglomerate of historical, philosophical, religious scientific and geopolitical conditions at the successive crossroads of time. Much wisdom and objective knowledge is needed to sail this boat.
I am not a sailor, nor have I knowledge and wisdom. But I have my experiences. With those I can orientate myself in the psychopatic landscape of the present time. I wrote a letter to the Czech government asking for the separation of my criminal personal life, subjected to court procedures, from the political aspect of my case, connected with the incorrect use of esoteric science for the secular power games.
With no response.
Covid 19 and vaccinations are the global hypnosis. I cannot help anyone with this, except read the alternative scientific papers and literature on electricity.


Cz/En:

26.7. 2021

Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4,
118 01 Praha 1

Milá vládo České republiky,

po 11 letech konstantního dozoru by snad mělo být všem psychologům i Vám zřejmé, že sice mohu vypátrat, co naši předkové zatajili v biblických překladech a co Vy zatajujete lidem, což je někdy lidské a někdy politické, ale nedovedu přijít na to, jaký smysl má pandemické a atmosférické vydírání všech vlád naší planety. Veřejné opakované promítání mojí morálně, zdravotně, právně a duševně členité minulosti na přeskáčku je používáno jako jeden z prostředků vydírání, a tak mám na svědomí 7.8 miliardy lidí, kteří jsou zcela nehorázně nuceni k nošení roušek a k očkovacím sérům nebo lépe řečeno k inokulacím, jejichž složení by se mělo stát předmětem výzkumu všech médií, nezávislých laboratoří, nezávislých vědců-lékařů a kriminální policie. Místo toho slyšíme konstantní „jsou bezpečné a účinné“.
Z informací ze všech možných médií jsem usoudila, že jde o situaci, ve které vlády, zdravotnictví a obyvatelé musí zaujmout doporučené pozice. Pokud odolají, výskyt covidových případů začne eskalovat s následnými úmrtími, což vytvoří tlak veřejnosti, pod kterým politici většinou kapitulují a nastolí zmíněná ‘doporučení‘.
Protože jde o mnohavrstevnou cibuli, kterou málokdo prokoukne až do středu, tak je těžké soudit danou situaci objektivně.
Ale já nejsem politik, takže mohu s čistým svědomím stát za tvrzením vyšší esoterické vědy, potvrzené stále větší částí ortodoxní vědy, že vakcíny jsou v dlouhodobém měřítku zločinem na lidstvu a zvedám svůj hlas proti nim. Dost často posílám vědecké materiály médiím, zdravotnictví i ministerstvu vnitra, aby nikdo nemohl říci po Zero dni, že se o nich nevědělo. Za minulého volebního období jsem poslala dopis na toto téma i všem politickým stranám.

Druhou vrstvou cibule jsou tzv. psychotronické technologie přímo řízených energií, které se skrývají jednak za současnými názvy Havanský a Sudeckův syndrom v rámci stále oficiálně tajené esoterické experimentace s trpěním člověka a jednak za tzv. klimatickými změnami, ve skutečnosti způsobenými umělým řízením počasí „vojenskou alchymií“ jak se vyjádřila Sestra Dr. Roselie Bertell ve své knize Planeta Země: Nejnovější zbraň války již před 20 lety. Zvířeckost – jinak se takový plán nedá charakterizovat – dosáhla takového stupně, že týrat civilní občany anonymně na dálku elektronickou cestou bylo umožněno každému, kdo má smart telefon či počítač.
Když jsem před dvěma roky informovala presidenta Mezinárodní krasobruslařské unie o dálkovém používání těchto technologií na sportovcích při olympijských hrách v Pyeong Chang a Mistrovství v Miláně, tak mě nenapadlo, že byla již naplánovaná strategie vytvoření pandemie, při které se zakáže obecenstvu přístup na sportovní utkání. To sice současné olympioniky chrání před útoky diváků se smart telefony, ale vůbec se tím dlouhodobě neřeší etická a právní otázka oficiálně tajené existence těchto technologií, které jsme využili typicky k zotročení všeho živého pod názvem ‚crowd control weapons‘ – zbraně pro ovládání davu- a každý stát si je přeje, protože jsou dálkově ovladatelné, zdroj je neviditelný a za normálních okolností, bez přístupu k satelitním informacím, neprokazatelný.

Tyto technologie nezmizí. Budou používány více a více nejen státními výkonnými složkami, ale především privátním sektorem. Již nyní existuje armáda vyškolených profesionálů, kteří je perfektně ovládají a používají pod názvem ‚non-lethal crowd control technologies for political control‘, schválené samotnou EU. https://www.statewatch.org/media/documents/news/2005/may/steve-wright-stoa-rep.pdf

Zároveň jsme přišli na jejich mírové využití: odčerpávat jimi lidskou energii z člověka bez jeho vědomí a proměnit ji na burzovní kryptoměny. Tu energii, která by mohla sloužit k duševním cílům bytí.
Jsou připraveni psychiatři, psychologové a lékaři? Policie a armádní složky? Soudy, zákony a soudci? Zatím díky oficiálnímu utajení jsou lékaři povinni podobná sdělení diagnostikovat jako duševně chorá. Tím pádem policie nemusí nic řešit, pouze odvážet problematické případy na
psychiatrické kliniky a soudy jen potvrzují lékařská doporučení.

Z mého případu lze logicky usoudit, že světové veřejnosti je kontrolovaně představována existence těchto energií i jejich aplikace na člověka, přírodu i atmosféru.

Ale v podstatě dochází k porušování toho nejzákladnějšího práva člověka, nároku na soukromí jeho vlastní mysli, která je biblicky chrámovým místem STVOŘITELE k setkání s člověkem, takže člověku de fakto nepatří. Toto právo není ani zahrnuto v žádné mezinárodní listině práv, protože si žádný její tvůrce nedovedl představit, že by člověk ve své bezmezné touze všechno egoisticky ovládat mohl proniknout i do chrámu STVOŘITELE. A novodobé listiny práv jsou tvořeny sekulární společností, která chrámové místo považuje za obrazný mýtus, čímž nevědomě opomíjí objektivní princip stvoření člověka k obrazu BOŽÍMU.
A tady si opět dovoluji protestovat, protože vlastně dochází ke klamání společnosti jak vědou, tak církví v době, kdy se vědecký pokrok ubírá nebezpečným sekulárním směrem.
Naprosto nechápu současnou divadelní hru, kde všichni víte, o co jde, už i děti si ze všeho dělají legraci, ale vše pokračuje naplánovanou technokratickou cestou, ani slovo o duševním principu Stvoření. Protože je můj případ politicky zneužíván pro všechny možné účely, stávám se nedobrovolně jejím účastníkem a na tom odmítám mít jakýkoliv karmický podíl.
Bohužel nevím, jak tuto situaci ukončit, zdá se, že bez soudního procesu jsou všechny dopisy i internetové protesty jen mouchami, které se odeženou mávnutím ruky a politici nemají potřebné informace.
Je tedy třeba se obrátit na vojenské ‚manažery‘ této planety a konfrontovat je jejich účastí na utajování pravdivosti Genesis, na vědomém porušování objektivních kosmických zákonů Paprsku Stvoření, na vpravdě ďábelském zneužívání esoterické vědy pro egoistické, megalomanské cíle technokratického transhumanismu, který přivádí tuto planetu k biblickému Zjevení a na zatajování lidstvu jeho pravý účel existence. Neuvádím nic, co by nepocházelo z publikovaných pramenů esoterického křesťanství, které je ověřené věky. Odtamtud také vím, že planetární vojsko by v 21. století mělo vědět, že je zastupitelem Vojska Nebeského. Předchozím civilizacím to bylo známo.
Jako soukromý občan se k žádnému mezinárodnímu soudu nedostanu bez předchozího procesu ve své vlastní zemi a moje vlastní země se zabývá mou minulostí. To je zákonité, ale moje minulost slouží jako důvod k zakrývání výše uvedených skutečností, které jsou významově srovnatelné s dudy a nebem.
Vzhledem k historickému významu Pádu bych předpokládala, že stát mi přinejmenším oznámí, co musím udělat, abychom mohli můj případ od něho oddělit. Nejsem jediná, která ví, o co jde, lidí s čistým štítem je u nás víc než dost, ti se mohou tohoto řekněme poslání ujmout.

S úctou k odpovědným pozicím Vás všech,

Dagmar Palmerová


Dear Government of the Czech Republic,

after 11 years of constant supervision, perhaps it should be clear to all psychologists and you that I can find out what our ancestors hid in the Bible translations and what you hide from people, which is sometimes human and sometimes political, but I can’t figure out what is the point in pandemic and atmospheric blackmailing of all the governments of our planet. The public re-screening of my morally, medically, legally, and mentally fragmented past is used as a means of blackmail, and so I am responsible for the 7.8 billion people who are blatantly forced to wear masks and get vaccinated, or rather inoculated. The composition of its substances should be the subject of research by all media, independent laboratories, independent scientists-doctors and the criminal police. Instead, we hear constant “they are safe and effective.”
From different media sources, I concluded that this is a situation in which governments, health care, and the population must take the recommended positions. If they resist, the incidence of covid cases will escalate with subsequent deaths, creating public pressure, under which politicians usually surrender and accept the ‘recommendations‘.
Because it is a multi-layered onion, which few people look through into the core, it is difficult to judge the situation objectively.
But I am not a politician, so I can with a clear conscience support the claim of higher esoteric science, confirmed by an increasing body of orthodox science, that vaccines are a crime against humanity in the long run, and I raise my voice against them. Quite often I send scientific materials to the media, health care, and the Ministry of the Interior so that no one can say after Zero Day that they were not known. During the last parliamentary term, I also sent a letter on this subject to all political parties.

The second layer of the onion is the so-called psychotronic technologies of directly controlled energies, which hide behind the current names Havana and Sudeck syndrome in the still officially secret esoteric experimentation with human suffering, and the so-called climate change, actually caused by artificially controling weather with “military alchemy” as Sister Dr. Roselie Bertell called it 20 years ago in her book Planet Earth: The Newest Weapon of War. Bestiality – otherwise such a plan cannot be characterized – has reached such a level that torture of civilians anonymously at a distance by electronic means has been made possible for anyone with a smartphone or computer.
When I informed the President of the International Figure Skating Union two years ago about the remote use of these technologies on athletes at the Pyeong Chang Olympics and the Milan Championships, it never occurred to me that a pandemic strategy was already planned to ban audiences from accessing sports matches. While this protects today’s Olympians from attacks by viewers with smartphones, it does not address the ethical and legal issue of the officially secret existence of these technologies, which we typically used to enslave everything alive under the name ‘crowd control weapons’. Every state wants them because they are remotely controllable, the source is invisible and under normal circumstances, without access to satellite information, unprovable.
These technologies will not disappear. They will be used more and more not only by the state executive but above all by the private sector. There is already an army of trained professionals who mastered their use under the name ‘non-lethal crowd control technologies for political control’, approved by the EU itself. https://www.statewatch.org/media/documents/news/2005/may/steve-wright-stoa-rep.pdf

At the same time, we came up with their peaceful use: to use them to drain human energy from a man without his knowledge and to turn it into stock-market cryptocurrencies. The same energy that could serve to increase the being of man.
Are psychiatrists, psychologists, and doctors ready? Police and military? Courts, laws, and judges? So far, thanks to official secrecy, doctors are obliged to diagnose such messages as mentally ill. Thus, the police do not have to deal with anything, only to take problematic cases to
psychiatric clinics and courts only confirm medical recommendations.

From my case, it is logical to conclude that the world is controlled by the existence of these energies and their application to man, nature, and the atmosphere.

But in essence, there is a violation of the most basic right of man, the right to privacy of his own mind, which is biblically the temple of the CREATOR for meeting with man, so de facto it does not belong even to man, let alone the government bodies. This right is not even included in any international charter of rights, because none of its creators could imagine that man, in his boundless desire to control everything selfishly, could penetrate into the temple of the CREATOR. And modern charters of rights are formed by a secular society, which considers the temple site to be a figurative myth, thus unconsciously neglecting the objective principle of the creation of man in the image of GOD.
And here again, I dare to protest because in fact society is being deceived by both science and the church at a time when scientific progress is moving in a dangerous secular direction.
I do not understand the current theatrical play, where you all know what it is about, even children make fun of everything, but all continue in the planned technocratic way, not a word about the spiritual principle of Creation. Because my case is being politically misused for all possible purposes, I involuntarily become a participant in it and I refuse to have any karmic part in it.
Unfortunately, I do not know how to end this situation, it seems that without a lawsuit, all the letters and internet protests are just flies that are waved away and politicians do not have the necessary information.
It is, therefore, necessary to turn to the military managers of this planet and confront them by their participation in concealing the truth of Genesis, deliberately violating the objective cosmic laws of the Ray of Creation, the truly devilish misuse of esoteric science for selfish, megalomaniacal goals of technocratic transhumanism that lead this planet to biblical Revelation and to conceal from humanity its true purpose of existence. I do not mention anything that does not come from the published sources of esoteric Christianity, verified by ages. From there I also learned that the planetary army is a representative of the Heavenly Army. The previous civilizations knew about it.

As a private citizen, I cannot go to any international court without a prior trial in my own country, and my own country deals with my past. This is lawful, but my past serves as a reason to obscure the above facts, which are semantically comparable to bagpipes and heaven.

Given the historical significance of the Fall, I would assume that the state would at least tell me what I need to do to separate my case from it. I’m not the only one who knows what this is about, there are more than enough professional people with a clean shield who can take on this, say, mission.

With respect to the responsible positions of all of you,

Dagmar Palmerova

Conservationists and Farmers for GMO Crop Regulation – Sustainable Pulse

Center for Food Safety (CFS) and allied plaintiffs filed a new federal lawsuit on Monday challenging the 2020 decision by the Trump administration’s

Source: Conservationists and Farmers Sue Over Trump Administration Removal of Most GMO Crop Regulation – Sustainable Pulse

It is a worldwide issue affecting the whole food chain industry. International cooperation of the public does wonder.

Spotlight: Hammond Report Exonerates IPAK Collaborator Dr. Paul Thomas, Finds “Rogue Medical Board” Tried to Coerce Unlawful Medical Practice

3/27/2021

Independent journalist Jeremy Hammond has authored a definitive and thorough report that reveals that the Oregon Medical Board is guilty of wrong-doing because theytried to coerce Dr. Thomas into changing his lawful pediatric practice into an unlawful medical practice under Oregon’s state law. The 210-page report reads, in part “The real story here isn’t one of a rogue doctor dismissing science and recklessly endangering his pediatric patients by bullying their parents into accepting ‘alternative’ care. The real story is one of a rogue medical board dismissing science and recklessly endangering public health by encouraging pediatricians to bully their parents into strict compliance with the CDC’s schedule and selecting Paul Thomas, MD, to set an example to other physicians of what their punishment will be if they instead choose to respect parents’ right to informed consent.”

Under Oregon state law, phyisicians, including pediatricians, must provide for fully informed consent and respect vaccine refusal. The board had tried to sanction Dr. Thomas for allowing patients to use antibody titre-testing as evidence of immunity. It found that the board’s actions were “ludicrous given the fact that Oregon law only requires one dose of mumps vaccine, and it specifically allows for the use of antibody testing as evidence of immunity in lieu of evidence of vaccination.”

The report also completely rebuts all eight of the allegations of medical misconduct alleged by the Oregon Medical Board.  Under current Oregon law, The Board answers to the Governor of the State of Oregon.

The full report is available at Mr. Hammond’s independent journalism site. (http://bit.ly/hammondreport)

The medical board had suspended Dr. Thomas’ license after an emergency meeting was called following our publication of the analysis of data from over 3,300 patients in response to a request from the medical board for such data. See that peer-reviewed study here.  Phase II of the IPAK Vaxxed vs. Unvaxxed study is underway.  Donations are needed now.

IPAK Stands by Dr. Paul Thomas as a strongly ethical physician and excellent role model for other pediatricians amnd other physicians. on how informed consent should be provided to all patients and families for all medical procedures

Continue reading “Spotlight: Hammond Report Exonerates IPAK Collaborator Dr. Paul Thomas, Finds “Rogue Medical Board” Tried to Coerce Unlawful Medical Practice”

Global Vaccine Action Plan Lessons

One global vaccine for all people against all diseases. What a genious mind. Not even our ALL MIGHTY came up with such an idea.

https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/strategies/global-vaccine-action-plan
Global Vaccine Action Plan Lessons learned I: Recommendations For the Next Decade
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0264410X20306095?token=309AE02AA5EC15C8B367FEEA60E70CE6031901623411A4EBCA2C693314B00DFFEC1B8D1028F79CE2C81D090A1621D867&originRegion=eu-west-1&originCreation=20210723122707

Food irradiation of non-organic food

https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/23/021/23021889.pdf

https://www.fda.gov/food/buy-store-serve-safe-food/food-irradiation-what-you-need-know

https://www.greenmedinfo.com/blog/invisible-nuclear-threat-within-non-organic-food1

https://ec.europa.eu/food/safety/biological-safety/food-irradiation_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2019:0454:FIN

International acceptance of irradiated food – International atomic energy agency
https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub530web.pdf 50 years old

Traditional medicine in the hands of secular science

https://www.afro.who.int/news/who-supports-scientifically-proven-traditional-medicine?gclid=CjwKCAjwi9-HBhACEiwAPzUhHPR_sgTKBMSHxdeMsoo1s5KzViArVtu5d2ICvpuSE3pgVW0ObYOcSRoCNysQAvD_BwE

When I came across this news that African Who supports scientifically proven traditional medicine, the first reaction was yes! But then a second thought about cannabis came in and what secular science did to it. So I looked up at artemisia absinthium as a possible healing herb for covid19 and surely the same thing happened to artemisia or wormwood. This time – they took Thujone out.


https://sites.evergreen.edu/plantchemeco/thujone-psychedelic-potent-cancer-treatment-or-poison/

Click to access 23021889.pdf

Our ancestors did not genetically modify the herbs so their healing properties were very reliable. But once we touch their genes, we basically destroy their delicate mechanisms to receive the active cosmic substances which give them the healing abilities. Wormwood is not a poppy, it is very bitter and so hardly the most preferable psychedelic. The liver and kidneys react to it even when used for healing purposes. To get hyped, one would have to overdose, and in such a case what would be stronger, the psychedelic effect or liver and kidney pains?
There is also mostly worldwide applied compulsory irradiation of all herbs before they reach the customer, certainly those which are imported from the sub/tropical regions and it has extended to fruits and vegetables as well.


Genetic modifications and irradiation are enough to have a destructive impact not just on herbs but on the bodies as well. My knees certainly get painful the day after drinking irradiated fresh coconut juice. Delicious taste seems to stay though.
So why our secular science plays this destructive role on herbs? To purposely eliminate such mechanisms? The problem is not only in eliminating one particular substance. By doing so there are many other substances that participate in healing processes and our secular science has not discovered yet the means to detect them all. By altering the genes of herbs it has no means to find what else is being eliminated. As suggested in the famous case of poppies- esoteric science states there are 400 active cosmic substances in them. Can secular science demonstrate all of them? It is then very convenient to say that herbs actually do not have such magic properties as ‘folklore’ claims, that they can be dangerous and therefore the orthodox drugs are still the safest option. That is extremely unfair to Nature.
Esoteric scientists protect the herb kingdom from secular scientists as much as possible exactly for their ignorance of the higher order of science. For making the magic world eunuchoid.
The most obvious solution would be to introduce esoteric science to secular science, but psychologically, secular science still climbs the trees.


GenScript Biotech and Ligand Pharmaceuticals Enter into Global OmniAb® Licensing Agreement

2021-06-02_GenScript_Biotech_and_Ligand_Pharmaceuticals_444.pdf (d1io3yog0oux5.cloudfront.net)

That is what happens when humankind is kept ignorant of the Ray of Creation and its position in it.
Perhaps this diagram needs to be repeated more often than covid:

Milá republiko,

ozvěny ze zahraničí reflektují naše sociální sítě, které se již 11. rokem zaobírají mou neslavnou minulostí.
Když pominu fact že se 7.8 miliard lidí vrhne na něčí život, který je jim poprvé v historii naší civilizace dán do rukou ve skutečné délce a pitvají ho veřejně do nejmenších detailů, tak stále zůstává otázka, kolikrát tím ustavičným retrem musíme procházet? Do kolika generací? Podle sociálních sítí nyní převzali montechristovskou mentalitu již vnoučata za své babičky. O dědečcích se nikdo nezmiňuje.
Dneska jsou naštěstí všude jen šťastné manželské páry a muži se chovají podle desatera, což mě upřímně těší a uvědomuji si, že v takovém scénáři je moje přítomnost poněkud pumprdentlich.
Ale když uvážíme, že je mi pomalu 70 let, že vím, že jsme všichni spící “autopiloti” jinak bychom nikdy nepřistoupili na “live exercise” ani na CO2, že vím, že pocházíme z HOLY SUN ABSOLUTE který je naším domovem ale návrat do něho je podmíněn zrozením spirituálního těla a to se rodí pouze za vědomého stavu, ve kterém téměř nikdy nejsme, tak mně připadá, že moje minulost bude jednoho dne překlenutelná. Kdy nastupuji do vězení?


Science, bodies and religions

Size of Major Religious Groups, 2020[1]ReligionPercent
Christianity 31.11%, Islam 24.90%, Hinduism 15.16%, Buddhism 6.62%, Folk Religions 5.61%, Other Religions 0.79%
Unaffiliated 15.58%

To fully understand the current situation on earth one must have at least some knowledge of the religious aspects of the Universe and be aware of the fact that classified contemporary science has reached such an advanced state of understanding of the processes of life and death that it is able to explain the scriptures in scientific terms and it contradicts in many cases the churches’ positions on the issues of the planetary importance like for example the current  inoculations.
Rudolf Steiner has been repeatedly quoted in connection with vaccinations:

“In the future, the soul will be eliminated by medicine. On the pretense of health, there will be a vaccine whereby the human organism will be treated as soon as possible, possibly directly at birth, so that the human being cannot develop the awareness of the soul and the Spirit.
Materialistic doctors will be entrusted with the task of removing the soul from humanity. Like today, people are vaccinated against specific diseases, so in the future, children will be vaccinated with a substance that will immunize against the ‘madness’ of spiritual life. The vaccinated person could be very clever, but would not develop a conscience, and that’s the real goal of some materialistic circles.
With such a vaccine, you could get the etheric body to detach from the physical body. When the etheric body is detached, the relationship between the soul and the universe becomes extremely unstable and man an automaton, because the physical body of man must be polished on this Earth by will and by spiritual effort. So, the vaccine becomes a kind of force that rivets consciousness to matter. Man can no longer get rid of materialistic feeling. It remains animal by constitution and can no longer rise to spiritual conscience.”

He also wrote this:

“I have told you that the spirits of darkness are going to inspire their human hosts, in whom they will be dwelling, to find a vaccine that will drive all inclination toward spirituality out of people’s souls when they are still very young, and this will happen in a roundabout way through the living body. Today, bodies are vaccinated against one thing and another; in future, children will be vaccinated with a substance which it will certainly be possible to produce, and this will make them immune, so that they do not develop foolish inclinations connected with spiritual life –‘foolish’ here, or course, in the eyes of materialists.

The subject of vaccinations is almost sacredly untouchable yet their laboratory analysis reveals deeply worrying 60% of substances of unknown origins, chemicals with sterilizing effects, crystals, foreign male and female DNAs, animals DNA, particles with magnetizing properties just to name a few.
The truth about the vaccines’ compositions has been traditionally suppressed in the msm so the majority of people are not aware of it.
The Church and the states have political issues with the rising changes in gender orientation among the young generation. Yet they deal only with the consequences, not with their causes. Do they question what effect male DNA in the vaccine might have on a baby girl when she gets older? Or female DNA in the baby boy? 
And it is not only a vaccine that targets the body, we have on our hands still clandestine psychotronic technologies which can and do switch a button in the brain that changes the gender orientation. It can be done for different lengths of time, without the knowledge of a target. The human experiments going on on our planet certainly play with this aspect of human nature.
So it would be reasonable to do everything possible to stop injecting such cocktails into the bodies of humans and to know, what kind of radiation people on this planet are exposed to. that could ‘influence’ their behaviour.

But the soul matter should worry all religiously orientated people. From my own personal experience, I know that consciousness can be taken artificially out of the body. Those who follow days of my life heard the spiral story, ending in the future. Orthodox science is mostly secular, it does work with metaphysics but not with religiousness. What does it know about the creation of the soul? Mostly nothing and its genetic experimentations take place with procreation in mind, not creation. But quantum physics has proved that on a subatomic level everything is vibration. 
The esoteric science explains the plan of the Universe in terms of the Ray of Creation, emanating from the central point of the MOST MOST HOLY SUN ABSOLUTE. 
It explains how the materiality of the Ray changes its density and speed of vibrations when moving up or down the Ray. The vibration is represented by sound. Sound is represented by the Word.
St. Athanasius in the 4th century perfectly describes Jesus Christ in these terms:

“As man, He was living a human life,   
and as a Word, He was sustaining the life of the Universe.”

As the son of man and as SON of GOD. A physical body of senses and the vibration, emanating from the SUN ABSOLUTE.
The body of the son of man is of very dense matter, the body of SON OF GOD is of the incomparable higher vibrations of very light materiality. . Just simple objective laws of physics and quantum physics have allowed science to understand it.  We cannot get to Heaven with the physical body just like an astronaut cannot get into space without a spacesuit.
I Corinthians 15:50
“This yet I am averring brothers that flesh and blood Kingdom of GOD to tenant not are able not yet the corruption the uncorruption is tenanting”.
Lord Jesus Christ brought to humanity new teaching how to become the  Sons and Daughters of GOD OUR CREATOR by developing such higher being bodies. The Bible calls them the body Spiritual.
The esoteric schools have knowledge of how to create such bodies.  Science can measure our vibrations and prove that they fluctuate according to our emotional states. So it is quite beautiful to see, how these two opposite realms – science and religion – are approaching each other and could be promising if the new path of mutual support took place instead of harvesting man’s energy for utterly selfish industrial purposes as we do now. 
For such reasons religiousness in science and science in religiousness is very desirable if not indispensable.  

But translations and interpretations of the holy scriptures cause divisions and misunderstanding among religions and it is unfortunately exploited militarily, geopolitically, racially,  emotionally and materialistically.
The churches need to reconsider their differences on the main issues and unite their forces if we are to prevent the worst biblical predictions.

 

Greek interlinear translations
Is the cost of stopping climate change higher than making it?

https://www.globalgiving.org/learn/cost-to-end-climate-change/
Let’s take the worst projection of $50 trillion over 20 years.
We can reduce it at least by half straight away because that is a cost to get ‘that stuff’ up the atmosphere without the price of ‘that stuff’ itself.
Then the actual cost of damage caused by the intentional or unintentional climate-changing procedures will mount to $408 billion/year in direct household costs, power infrastructure, and transport. So taking off $8 trillion over 20 years.
Next, there is the agriculture field. The price of direct and indirect crop response on the food market. The losses of human life. The subsequent migration crises and health crises. The ecological crises. It goes on and on.
If the militaries were to stop what they do in the atmosphere, we would end up in trillion dollars of surpluses that could be used to teach ourselves to be more “profitable” to the CREATOR than to the stock exchange.

https://www.worldbank.org/en/topic/climatechange/overview

How much electricity do we spend by climate changing the planetary weather in comparison to Nature?

When I calculated the cost of getting all that stuff up the atmosphere I got over a trillion dollars /year without calculating the cost of that stuff itself and the cost of petrol, just hiring the plains and keeping them up by personnel.
When ‘Vichy’ is taken into the account, what part of GWP or ‘life matter’ does it represent per year?


“Facing the music”

Dagmar Palmerova
xxxxx
130 00 Prague 3
The Czech Republic

2.12. 2019

The Hon Scott Morrison MP
Prime Minister
Parliament House
Canberra ACT 2600

Dear Prime Minister,

When I wrote to you a while ago on behalf of Mr Julian Assange, I had no knowledge of the situation, where you actually hold power to extradite me from the Czech Republic to the United States. Unbelievably I have been held in this total absence of communication since my self-deportation from Sydney in 2010 and the innuendos surrounding me have become a part of an absurd, psychopathic game which I often do not understand at all and consider it dangerous for its enormous scale.

So if my conclusion is correct, I am kindly asking you to give permission to extradite me to whomever wants it to end this insane global circus and to free Mr. Julian Assange before he passes away in the HM Prison Belmarsh for acting according to his conscience and standing up for journalistic duties to report about the issues of public interest.

Thank you

Yours sincerely

Dagmar Palmerova

Graphene Oxide & co

We are entering the domain of soul creating capabilities with the sole based thinking

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.5b08963

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30448435/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26814441/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1742706120303305


https://www.graphene-info.com/graphene-oxide-gives-boost-new-intranasal-flu-vaccine

https://www.news-medical.net/news/20210520/Could-graphene-oxide-nanosheets-be-an-effective-SARS-CoV-2-antiviral-in-PPE.aspx

Morality vs Conscience


“The way morality works is to condition us to be afraid of certain kinds of behavior, and to suffer if we fall into them. We suffer because we’re conditioned to think of them as wrong. This is a false conscience, because it is imposed on us from outside, by people who may not have any objective awareness. That kind of so-called conscience is fixed; it has no freedom to discover the particular requirement of a particular situation. True Conscience is the other way round.”

“Conscience is like a guest, a noble guest who comes to your house and you don’t recognize him. You make him very uncomfortable, because he is a very sensitive guest, and because you don’t recognize him you behave in front of him in a way that’s very painful to him. Then a moment comes when you begin to see that this guest is yourself, and you begin to feel this discomfort, and you feel ashamed because you’ve not treated this guest properly.”

“…….causality is the lowest of all the forces that work in the world. Always try to remember this. In the spiritual world it is the unpredictable, the unexpected that happens. It is the realm of freedom. It is spontaneity. If you try to import into it cause and effect—doing things in order to get some result—you’re keeping yourself away from that world.
Why do you think it’s so constantly said in the Bhagavad Gita, “Act without looking to the fruits of action”? Why is it always taught, “Never look for results, never expect”? Because as soon as you expect, you close the door to the spiritual world, you put yourself under the very laws that you want to escape from. Of course this doesn’t mean that you must do nothing. What it means is that you must do your part, but count and trust that the Work will do its part, and give the result that corresponds to your need, which you can’t know.”

J.G. Bennett https://parabola.org/2015/01/29/conscience/

Former-NSA-Bill-Binney—Dr.-Katherine-Horton-Speak-on-Being-Wifi-Tortured-Mercilessly

https://odysee.com/@StopTheCrime:d/Former-NSA-Bill-Binney—Dr.-Katherine-Horton-Speak-on-Being-Wifi-Tortured-Mercilessly:f
The relativity of “things”
“In a religious context, sin is a transgression against divine law.[1] Each culture has its own interpretation of what it means to commit a sin.”
In the esoterics it means ‘that which is not necessary’.

We are clearly dealing with a black magician.

Are we suicidal?

Where we are going: – What is this world without a further Divine purpose in it all? W. Whitman (dagmarpalmerova.com)

Last year we were looking at the circles of WEF and most of us got overwhelmed by the interconnection of everything. As the economic plan has not changed much in its direction regarding the so-called fourth industrial revolution, I was looking at it again and the blue emphases made me wonder, is it an announcement of the fact to us or a warning to do something about it? As it is, we are heading towards “mass extinction” via oceans and such a statement comes from the organization that is the main upholder of the cause. Are we suicidal? Or is it just a “live exercise” like all the rest?