Děti úplňku

Nevím do jaké míry jsou si představitelé našeho státu vědomi, že autistické spektrum má celosvětově vzrůstající tendenci a lékaři vyzývají k vytvoření strategie, jak se s touto situací budou státy výhledově sociálně a finančně vyrovnávat. Z níže přiložené studie je zajímavé srovnání států s největším a nejmenším výskytem poruchy AS. V Asii je to 185 dětí z 10 000, na arabském poloostrově jen 1,4 z 10 000. Ve Švédsku 115/10 000, v Charvatsku pouze 2,5/10 000. Možná by naši lékaři s ministerstvem zdravotnictví mohli objevit příčinu tak velkého rozdílu výskytu.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9445193/

https://www.czso.cz/documents/10180/130887156/26002319.pdf/4285473c-ec3e-4725-bf09-5860ee0f9757?version=1.1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.