Postoj Bible k reinkarnaci

Nechci se zaplést do všech větví křesťanství, protože všechny pocházejí z jednoho zdroje a vyznávají jednoho BOHA a Ježíše Krista.

Ale učením esoteriky mně při čtení BIBLE některé pasáže nedávaly smysl a tak jsem šla pátrat do řeckého originálu a objevila jsem dost věcí, které by měly být prozkoumány přemýšlením 21.století
Vybrala jsem jednu část, která podporuje teorii reinkarnace ještě z dob Origena. Špatným překladem Bible se ztratil význam:
Matouš 16: 28
naše Bible
Amen pravím vám Jsou někteří z stojících tuto, kteříž neskusí smrti, aniž uzří syna člověka, přicházejícího v království svém. ????????????????????????????

Řecká verze
Am en lego humin eisin tines ton
hode hest ekot on hoitines ou me geus ontai
thanaton heos an idosin ton huion ton anthropon
erchomenon ente basileia autou

Anglický překlad
amen I am saying to you are any of the ones here standing who any
not no should be tasting of death till ever they may be perceiving
the son of the human coming in the kingdom of HIM

Český překlad

Amen já vám říkám, ze všech co tu stojí ne že žádný nezakusí smrti, dokud
si bude představovati, že syn člověka přichází do Jeho království.
———————————————————————————————————-
Marek 9:1
kai elegen autois amen elego humin hoti eisin tines ton hode
hest ekoton hoitines on mr geus ontai thanatou heis an idosin
ten basileia tou Theo el Eluthuian

and he said to them amen I am saying to you that are any of the ones here standing who any
not no should be tasting of death till ever they may be perceiving the kingdom of God
having come in.

A pravil jim Amen pravím vám žeť že žádný z těch kdo zde stojí ne že
neokusí smrti dokud si budou představovat že mohou přijít do království Božího
———————————————————————–
Moderním jazykem a vědou 21 století-

syn člověka s fyzickým tělem z prachu se nemůže dostat do království Božího.
Musí si vypěstovat tělo spirituální vyšších vibrací a dokud si ho nevypěstuje, zakouší procesy zrození a smrti. 1 Corinthians 15:44-47 On line Greek Interlinear Bible

A ještě jeden postřeh
řečtina má dva zcela odlišné termíny
basileia Ouranon které naši překladatelé překládají jako království nebeské
a basileia tou Theo které překládají jako království Boží
Významem se skoro nerozlišují, v řečtině jsou ale zcela odlišné, ouranon se vztahuje ke světu světskému, tou Theo ke světu Božímu.
Ježíšova kázání jsou vždy dvojího druhu, první k ouranonu, jak máme žít mezi sebou, aby byl život na zemi šťastný, a pak k tou THEO pro ty, kteří se již chtějí vrátit zpět DOMŮ.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.