The terminology

Transcript of the diagnoses of the right eye, with translation into English to the best of my ability. I sent it to the court and to the Police. I expect it to be understood not as an act of cry but as a step to realization, that humanity cannot move forward in an environment, where the global society is literally dictated not to tell the most basic objective truths concerning life on this planet directly, without the cover ups.


Oční klinika The Eye Clinic
Nález 18.8.21
Jméno: Dagmar Palmerová

Diagnózy:
H171 Jiný centrální rohovkový zákal (other central corneal opacity)
NO: přichází na konsiliární vyšetření, chce předepsat preventivně léky Zovirax mast oční a kortikosteroid gtt aby měla v zásobě, kdyby opar propukl a dále vyšetřit pravé oko, domnívá se, že má v oku mikročip (coming for the prescription of Zovirax and kortikosteroid gtt preventively for the possible occurance of the inflamation of the cornea and also for the examination of the right eye as she thinks there could be a microchip in it)

Oční A: v mládí VOP= VOL, v dětství herpetické keratitis vpravo, perforace rohovky 1967 (1969) in childhood herpetic keratitis on the right, perforation of the cornea 1969
neguje glaukom, strabismus, laser, úraz (negates glaucoma, strabismus, laser, injury)
Oční nález:
Vp.o. 0.025 J.č nečte A NT p.o. 10 mmHg

OP: spojivka klidná, (conjunstiva calm) rohovka s entrální jizvou, (cornea with entral scar) nebarví se fluorescinem (does not colour by fluorescin), přední komora přiměřeně hluboká, čirá, (anterior chamber adequately deep, clear) duhovka klidná, (iris calm) zornice okrouhlá, volná, reaguje (pupil round, free, reacts), čočka se kalí v koře i jádru (lens is getting cloudy at the cortex and nucleus)

Fundus: OP sklivec ablován, (vitreous body ablated), papilla ostře ohraničena (papilla sharply marked off), bez známek městnání (with no signs of congestion), CD 0.2, na cévách angiopatie
vasohyp et skler, přiměřená věku (on blood vessels angiopathy vasohyp et skler, adequate to age),
makuly i sítnice bez ložiskových změn (the maculas and retina without focal changes)
mydriáza OPL – Neosynephrin gtt., Unitropic 1% gtt.

Diagnózy/závěr:
Macula corneae I.dx post keratits herpetica I.dx
Cataracta CN incip bilat

Nález na oku pravém je v naprostém klidu, rohovka se nebarvi fluorescinem a nejsou známky uveitdy, NT je v normě a není třeba tč. žádná medikace (the eye is calm, the cornea does not react to fluorescin, no signs of uveits, the eye pressure is within the norm, no medication required so far).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.