Zkratkou Hurvajse

Planety jsou hvězdy, míněno Slunce je uvnitř planet a vyzařuje energii, která se odráží od satelitů, v našem případě slunce/měsíce jako zrcadlo zpět na planety ve formě světla a tepla, jak jsem pochopila z esoteriky. Když ponecháme stranou militaries tak každý bude souhlasit s myšlenkou že přece musí existovat nějaký způsob, kterým bychom mohli část této obrovské energie použít jako obnovitelný zdroj čisté energie pro celou planetu. Tím bychom mohli zastavit těžby fosilních zásob Země i její elektřiny z atmosféry, které způsobují netušená nebezpečí pro celý život planety.

Primárním důvodem hrozby je naše utilitární pojetí její funkce, aniž bychom si uvědomovali, že jde o kosmickou substanci, pro člověka dokonce posvátnou, která se účastní procesů vzniku, udržování a konce (u člověka i pokračování) života všech existenčních forem. Z tohoto nedorozumění pramení i destruktivní způsob jejího využití, což má ekologický i zdravotní dopad na život planety, u člověka viditelný na extrémním nárůstu neuróz a úzkostí všeho druhu.

Množství elektřiny uložené v podzemních zásobách i v atmosféře je striktně přiděleno a musí být balancováno nejen v geografickém rámci planety, ale i meziplanetárně, to znamená, že když dojde k vyčerpání daného přídělu, musí být doplněna z jiné části Země nebo dokonce jiné planety Solárního systému.

Elektřina tak, jak jí používáme není „ for free“, v naší nesmírné aroganci a nevědomosti nám nedochází, že svým expansivním materialistickým způsobem života ničíme nejen svou planetu, ale znemožňujeme dokonce i duševní vývoj obyvatel sousedních planet právě přesunem jejich elektřiny k nám. K tomuto procesu prý v historii celého lidstva v takové míře ještě nedošlo a byli jsme varováni, že způsobíme velkou katastrofu s následky pro celou naší Sluneční soustavu, pokud nezměníme svůj styl života. Toto varování přišlo již po našich prvních experimentech s vynálezy pana Tesly a srovnejme si spotřebu elektřiny koncem 19. století s dneškem.
A v pořadí již čtvrtá průmyslová revoluce s ai robotizací a vaším ‚id-iot‘em zvýší spotřebu elektřiny o další třetinu!!!!
Jedním z podtextů covidu byla právě tato problematika. Víceméně surově naznačila: vyberte si, buď snižte svoje hdp o x% nebo počet svého obyvatelstva.
Většina států volila kombinaci obou, ale lockdowns jsou šokem do systému, nejsou dlouhodobým řešením, jen mnohé země hluboce zadlužily na další generace a postupným obnovováním ekonomiky se zase vracíme k původnímu stavu. Očkovací pasy a zdražené letenky sice leteckou turistiku omezí, ale materialistický styl života a jeho myšlení tím nezmění.
K tomu je zapotřebí představit lidstvu ucelenou teorii vzniku celého vesmíru, která v té či oné podobě slouží jako maják všem civilizacím naší planety. Čtvrtá cesta ji předkládá v jazykové i myšlenkové formě, přijatelné západnímu racionálnímu uvažování, založenému na vědeckém ověřování faktů a všechna náboženství a esoterické školy jsou v ní obsaženy měrou adekvátní. Jsou v ní inávody, jak řešit naše planetární i osobní problémy, jsou v ní snad všichni sloni a psi světa, známí i neznámí….
Ale soudobá situace ve vědeckém světě je taková, že i přes důkazy o původu opic se vědci nemohou smířit s inteligentním designem ani kreacionismem a trvají na své sekularitě. i vzdor tomu, že lidské tělo je stvořeno přesně podle stejných principů a zákonů jako planety Universu včetně té naší, a i přesto, že na subatomickém stupni je hmota celého vesmíru ve formě vibrací a musí tedy mít nutně „centrální referenční systém“.
Vojenská vědecká centra včetně našeho ‚satcen‘ o tom vědí, stačí se podívat na Arecibo message. Mají v rukou klíče k přeměně materialisticky zaměřeného kursu dějin do vyššího vývojového stupně vesmírného světa.
Ale tuto transformaci nemohou uskutečnit elitní kluby vyvolených svými stannými právy, bude to 7.8 biliónu obyvatel, kteří se toho ujmou na dobrovolné bázi, až jim konečně někdo, komu budou věřit názorně vysvětlí, o co jde.. A zvážením celé situace stále docházím k názoru, že to musí být planetární military vědecká centra mezinárodního složení včetně všech mocností, aby sekulární věda a lidstvo pochopilo, že jde o postup do vesmírného společenství vyšších vibrací, ve kterých se válečné boje neodehrávají ani na bitevních polích ani na digitálních bojištích, ale uvnitř člověka samotného.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.