Za socialismu bylo celkem jednoduché se vyznat v tisku, černé bylo bílé a bílé černé, pokud se jednalo o politické dění této planety. Šedé zóny byly jakýmsi neutralizačním elementem.
V dnešní době je situace nesrovnatelně komplikovanější, protože obyvatelstvo tzv. rozvinutých demokracií žije v naivním domnění, že jejich politický systém je zárukou svobody tisku, ačkoliv „Five Eyes“ stíhá a vězní vydavatele a novináře pana Juliana Assange  již deset let za to, že uveřejnil zprávy, které svědčí o existenci úzkého spolku vyvolených, hrající vabank s celým lidstvem.
Globální stanné právo nad mým digitálním covidovým případem je natolik šokující a tím vyvolávající reakce všeho druhu, že ho prostě ignoruji, ale protože je úzce spjaté s vlnou očkování proti koronaviru, který nemá nic společného se stafylokokem, chtěla bych vznést svůj protest proti tomu, že lidé nedostávají pravdivé informace o složení vakcín.
Slučuje se zde několik agend. Především jde o zcela nový typ genetického inženýrství, používající elektroporaci. „Nevýhodou elektroporace však je, že po procesu může být ovlivněna genová exprese více než 7000 genů. To může způsobit problémy ve studiích, kde je třeba kontrolovat genovou expresi, aby byly zajištěny správné a přesné výsledky.“   
Jenom šílená mysl si nebude klást otázku, jaké následky se mohou dostavit od časem neověřených subjektivních  experimentů  ‚vědy‘, která je ještě v plenkách. Moudrost našich předků, zachovávajících princip předběžné opatrnosti pro 7 dalších generací  vznikla na základě zkušeností, proč je naše soudobá vědecká civilizace tak zpupná a arogantní? Noemova archa je pro ně jen hloupou báchorkou, kterou slýchávali, když ‘ještě’ lezli po stromech.
Nakolik tím bude ovlivněn duševní vývoj člověka v těle, jehož vibrační pole bude negativně alterováno, na to se nikdo ze sekulární vědy neptá.
Nedílnou složkou vakcín zdá se být ‚globally unique identifier‘, který umožní kompletní digitalizaci lidského těla a tím i jeho externího ovládání,  jak je patrné na mém případě.
Snahy o depopulaci lidstva se ani neskrývají, lékaři se svědomím upozorňují na vakcíny coby Trojské koně, jejichž nano substance mohou být aktivovány  psychotronickými technologiemi a spustit řetězové reakce pandemického rozsahu.
Když pominu problém rekombinantů, (mimochodem identifikovatelných  satelity pomocí vibračního pole), který musel být předvídán již v zárodku prvotní myšlenky, kdo může za těchto okolností s čistým svědomím doporučit očkování?
Volba Sofie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.