Jmenuji se Dagmar Palmerová (videová forma textu nepovolena)

Můj případ je planetárně známý, jsem v neustálém přímém přenosu jak fyzicky tak i mentálně prostřednictvím psychotronických technologií, které dovedou odečítat myšlenky. Jde o součást planetárního experimentu v přímém přenosu, k němuž patří i současný covid19 se  všemi svými podvrstvami, ke kterým je třeba mít správné klíče aby jim šlo rozumět a když chybí byť jediný, nelze opravdu porozumět tomu, co a proč se děje a vysvětlit si správně některé váhavé kroky vlád. Takže v tomto smyslu nesoudím.

Jsem vystavena psychologickému a fyzickému postihu, který lze brát opět z několika rovin stejně jako covid19. Ten nejzákladnější je následkem kriminality a morálních poklesků, jichž jsem se ve svém životě dopustila ať již vědomě či nevědomě. Přenos Stafylokoku byl upřímně nevědomý a za ten se hluboce omlouvám. Jen opět připomínám, že úmrtí, způsobená přenosem chřipek jsou nepoměrně častější než ta, způsobená stafylokoky. Jestli  je postih zákonný či nezákonný, to pro mě až tak nehraje roli protože vím, že existují objektivní zákony Universu, nezávislé na lidských, k nimž patří i objektivní spravedlnost a té se zcela podrobuji.

Ale ve stejné ba mnohem horší situaci jsou statisíce možná miliony nevinných lidí, takže
další rovina je  obecná a ta se musí brát zcela odděleně od mého případu jako manifestace technologií, které jsou až do tohoto momentu zákonné protože nejen že neexistuje zákon, který by jejich používání na civilistech zakázal, ale není vůbec připuštěna jejich existence, která zároveň předpokládá nezákonnou digitalizaci těl targetovaných osob. Takže když chce společnost vykonávat roli soudce, je třeba vytvořit prostředí, které by minimálně v náznaku připomínalo objektivní justici. Slyšela jsem, že členské státy Nato se zavázaly ve svých smlouvách s touto organizací, že budou zmíněné technologie přímo řízených energií utajovat, snad kvůli tomu, že jsou na jejich principu založeny zbraně ke kontrole mas a civilních jedinců.. Nevím, jestli je to pravda, ale skutečnost, že psychatři a psychologové po celém světě musejí diagnozovat veškeré stížnosti obětí na následky radiací jako bludy a  schizofrenii a odsuzují občany  k povinné, tělo ničící neurochemické léčbě, přikláním se k její pravdivosti. Zejména v porovnání s faktem, že parlament Ruské federace která není součástí Nata uskupení rozšířil  zbrojní zákon země o zákaz používání  všech předmětů vyzařujících přímo řízené energie, včetně sonických, na civilistech již v roce 2001.
Protože ze své vlastní zkušenosti vím, jaké utrpení tyto technologie člověku způsobují po celém světě a nevidím ve svém okolí žádné morální zábrany v jejich používání, protože nejsou postihovány  zákonem, a také vím, že je nereálné pro normálního člověka zjistit, odkud přicházejí díky své neviditelnosti a anonymitě jejich dálkového ovládání, – pokládám za naprosto vitální, aby nastoupený věk pěti druhů elektřin byl doprovázen adekvátním duševním vzděláváním, bez kterého se jinak jako lidský druh zničíme. Noemova archa,  Atlantis a řecké báje by nám měly být nikoliv jen mýty praotců, ale konkrétním varováním, že nejsme první civilizací, která dosáhla vysokého stupně vědeckého poznání bez adekvátního vývoje své psychiky, nutné k dokonalému pochopení principu stvoření celého vesmíru, jehož nedílnou součástí jsme a vždy budeme.
Tady odkazuji na posvátnou vědu staré Indie, která zcela jasně vysvětluje pohyb slunečních soustav kolem centrálního absolutna a závislost poznání a chápání žijících bytostí na pozici jejich planet. V pravidelně se opakujících cyklech 24000 let dosahuje intelekt bytostí  minimálního a maximálního stupně chápání tvořivých principů externího světa.
My zcela očivině stojíme již přes 100 let na jejich prahu a s naším Darwinovským pojetím vědy jsme došli přes největší masakry k našim rekombinacím.

Já klidně budu sloužit za vašeho psího šaška a pokusného králíka  jak dloho to moje tělo a mozek vydrží a jak dloho uzná objektivní univerzální justice za nutné, ale nakonec se budete muset podívat planetární realitě do očí bez symbolů. A k tomu potřebujete esoterickou vědu s jejími objektivními zákony a myšlením,     a učitele, kteří zprostředkují  klíče k jejímu porozumění.

Soudobá Technokratická cesta prolínání umělé inteligence s lidskou a její ekologické následky jsou jen přirozeným výsledkem Newtnova I. Zákona, které nelze řešit na stejné úrovni myšlení, jak je vidět z vývoje rámcové úmluvy OSN o klimatických změnách z roku 1992.

Já osobně se jdu cvičit v tom, jak fungovat jako perpetum mobile pro klientelu všech mobilních  magnátů na společenských kreditech.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.