Chytré měření

Na dveřích našeho bloku bylo oznámení o výměně elektroměrů. Když slyším elektroměr, okamžitě se mi vybaví doba, kdy jsem se dozvěděla o úskalích chytrých měření a řekla si že je vždy odmítnu.
Nový elektroměr vypadá jako chytrý elektroměr, ale firma uvádí, že chytré měření je možné odmítnout a vrátit se zpět k normálnímu zpětnou výměnou elektroměru. Takže to beru jako uklidnění, že nemáme chytrý elektroměr.
Ale časy se rychle mění a někdo by se mohl ze dne na den rozhodnout, že je starý způsob neefektivní a povinně zavést chytrost jako součást evoluce.
Tak jsem vybrala 2 články s touto tématikou, jeden náš, který se na chytré přístroje dívá běžným odborným technicko-ekonomickým pohledem  a druhý ze zahraničí, beroucí v úvahu jejich dopad na zdraví lidí, kteří je používají a na ekologii celé planety. Oba by podle mého názoru měly být v povědomí každého občana této planety.

https://elektrika.cz/data/clanky/mereni-spotreby
Physicians for safety
https://mdsafetech.org/smart-meters/ 
google český překlad:
„Inteligentní“ metry pro „inteligentní“ mřížku

Provozovatelé ve všech státech nahrazují desetiletí staré, ale stále dokonale fungující analogové měřiče takzvanými inteligentními měřiči v domovech lidí za účelem bezdrátového čtení spotřeby elektřiny vysíláním vysokofrekvenčních signálů do sousedních domů, které jsou poté zasílány do místních uzlů a poté do místní elektrárny. To vytváří nepřetržitou pokrývku elektromagnetického záření „Smart Grid“ v sousedství za účelem účinného bezdrátového přenosu dat o spotřebě energie do hlavní nosné sítě pro fakturaci a analýzu dat. Měřiči již nejsou potřební k přímému čtení měřidel. Ačkoli je to výhodné a levnější pro veřejné služby, objevilo se mnoho problémů hlášených v oblasti soukromí a zabezpečení, vážných zdravotních účinků a požárů. Mnoho obyvatel se celonárodně organizovalo, aby vzdělávalo ostatní o těchto rizicích a přijímalo právní předpisy, které obyvatelům umožní odhlásit se od inteligentních měřičů. Pohodlí nebo nebezpečí?
Umístění inteligentních měřičů se zdá být skvělým pohodlím, ale tyto měřiče využívají mikrovlnné záření 2,4 GHz (a 900 MHz) pro komunikaci, kterou používají naše mikrovlnné trouby, Wi-Fi routery a další bezdrátová zařízení. Inteligentní metry jsou funkční 24/7. Přestože konzultanti vyzařované elektromagnetické záření průměrují, neberou v úvahu výzkum, který ukazuje, že pulzní vysokofrekvenční záření je škodlivé i při nižším výkonu. Poškození buněčných struktur způsobují hroty pulzní energie a ne průměrná hustota energie. Kromě toho bylo shledáno, že dlouhodobé kumulativní expozice jsou škodlivé a při zavádění těchto zařízení se neberou v úvahu. Inteligentní měřiče mohou pulzovat až 190 000 krát denně. Frekvence bezdrátové technologie 2,4 GHz pulzují rychlostí 2,4 miliardy cyklů za sekundu. Vyvinuli jsme se v zemské přirozené rezonanci nízkého magnetického pole 7,83 Hz (7,83 cyklů za sekundu) a nyní jsme vystaveni téměř ve všech prostředích – doma, v práci, ve škole a ve firmách – nepřetržitému mixu umělých mikrovlnných frekvencí.

Inteligentní měřiče a „špinavá elektřina“

Zdá se, že inteligentní metry umístěné v domácnostech mají na zdraví zvlášť devastující účinek, protože toto pulzní neionizující záření je přenášeno prostřednictvím elektrického vedení v domácnosti a vytváří rozšířená místní pole tzv. špinavé elektřiny. (analýza špinavé elektřiny EMF). I když snaha propojit bezdrátově všechny spotřebiče a zařízení internetu věcí se zařízeními, která se nyní prodávají, může tato disharmonická směs frekvencí jak z drátových, tak z bezdrátových zdrojů ovlivnit naše biologické fungování. Je tomu tak i přesto, že tyto úrovně jsou výrazně pod směrnicemi ICNIRP, které jsou považovány za „bezpečné“. Sienkiewicz et al poznamenává, že pokud jde o výzkum v této oblasti, „existuje zásadní rozdíl mezi epidemiologickými studiemi a laboratorní prací, pokud jde o zkoumané signály: většina lidí je vystavena složité směsi frekvencí a signálů s různou intenzitou, zatímco většina studií na zvířatech byly provedeny s použitím jediné frekvence nebo intenzity. “

Jsou expozice více frekvencím klíčem k budoucímu výzkumu radiofrekvencí?• Poutavé, stručné a užitečné vysvětlení viz také Elektrické znečištění ve vaší domácnosti. Alison Main. listopad 2017.

Výzkum inteligentních měřičů

Ačkoli existuje stále větší počet prověřených důkazů, že bezdrátové neionizující mikrovlnné elektromagnetické záření je škodlivé pro všechny živé organismy při vysokých a nízkých expozicích a pro všechny orgánové systémy, prakticky neexistuje žádný výzkum samotných inteligentních měřičů. Dr. Lamech však prozkoumal vládní průzkum ve australské Victorii, který se zabýval vývojem příznaků po instalaci inteligentních měřičů. Daly by se očekávat nepříznivé příznaky podobné elektrosenzitivitě, což potvrdila Frederica Lamech (2014).Píše: „V roce 2006 vláda ve státě Victoria v Austrálii nařídila zavádění inteligentních měřičů ve Victorii, což účinně odstranilo schopnost celé populace vyhnout se vystavení vysokofrekvenčnímu neionizujícímu záření vyrobenému člověkem. Zdá se, že tento problém představuje pro Victoria bezprecedentní výzvu v oblasti veřejného zdraví. Do srpna 2013 oznámilo 142 lidí nepříznivé účinky na zdraví z bezdrátových inteligentních měřičů zasláním informací na australský veřejný web pomocí zdravotních a právních registrů. “Po odstranění všech nezpůsobilých účastníků bez potvrzené adresy provedla průzkum příznaků hlášených po umístění inteligentních měřičů. Našla řadu nepříznivých zdravotních příznaků. Tyto příznaky měly na normální život těchto lidí negativní vliv. Zejména pouze 8% z 92 konečné skupiny uvedlo, že před instalací inteligentních měřičů mělo elektroenzitivitu, což Dr. Lamech uvádí: „… poukazuje na možnost, že inteligentní měřiče mohou mít jedinečné vlastnosti, které snižují prahovou hodnotu pro vývoj příznaků.“ Nejběžnější hlášené příznaky byly:• nespavost• bolesti hlavy•

Výzkum expozice EMR z inteligentního měřiče: V rámci směrnic ICNIRP

Všechna měření prováděná v laboratoři byla pro širokou veřejnost výrazně pod referenční úrovní ICNIRP. Problém, který nastolili elektrotechničtí inženýři v tom, že vysokofrekvenční záření, které trápí inteligentní měřič, zřejmě také prochází kabeláží domu, kde ve všech elektrických rozvodech vytváří elektromagnetické pole. To by mohlo vysvětlit příznaky, které mnozí cítí při umístění inteligentních měřičů.

  • Vystavení elektromagnetickým polím z inteligentních měřičů spotřeby v GB; část I) laboratorní měření. (2017) Peyman A et al. Bioelektromagnetika. 2017 3. března. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28324620
  • Posouzení expozice vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím z inteligentních užitkových měřidel v GB; část II) numerické hodnocení indukované SAR v lidském těle. (2018) Quresho MRA a kol. Bioelektromagnetika. 2018 Apr; 39 (3): 200-216.

Nepříjemná pravda: Richard H. Conrad, Ph.D. Předem vyplněné svědectví o Maine PUC na inteligentních metrech
Dr. Conrad, který získal titul Biochemie na univerzitě John Hopkins University a dokončil postgraduální práci na Institutu molekulární biofyziky na Floridské státní univerzitě a na Katedře biochemie na Cornell University, vydal jasné a přesvědčivé odborné svědectví Komisi pro veřejné služby v Maine. v roce 2013 ohledně inteligentních měřičů. Popisuje klíčové problémy s vývojem příznaků electrosensitivity po instalaci inteligentních měřičů a podává zprávu o vlastním průzkumu inteligentních měřičů. Rozptyluje mýty o elektrosenzitivitě a poskytuje vědecké důkazy o tom, že elektrosenzitivita NENÍ efektem nocebo.

Dr. Conrad poznamenává: „Pokud vládní agentura nebo korporace nutí občanům nasazení technologií o nichž bylo předem známo, že způsobují zdravotní postižení nebo významnou škodu jednomu ze 100 občanů, byla by tato částka škody „přijatelná“ nebo by byla důvodem takové rozmístění zastavit? Jaká by měla být pravděpodobnost poškození, aby se zabránilo rozmístění? Skutečně zvolený přijatelný limit by byl pravděpodobně úměrný vnímané míře nezbytnosti konkrétní technologie. Většina technologií není tak nezbytná, jak si myslíme. Vždy existuje bezpečnější design. Zásada předběžné opatrnosti je jediným etickým způsobem, jak postupovat.

NEPŘÍJEMNÁ PRAVDA:

„Inteligentní měřiče senzibilizují stovky tisíc, možná miliony lidí na celém světě, aby se stali elektricky hypersenzitivní, bez ohledu na tvrdohlavé lpění průmyslu a FCC na termálních,  bezpečnostních standardech. Jejich odpovědí na netermální důkazy je ignorovat, ignorovat, popírat a především neuvěřit. Neprovádějí ani nepodporují nezaujatý výzkum netermálních účinků. “ Dr. Conrad-Maine Svědectví veřejných služeb o inteligentních metrech. 2013.

Účinky na zdraví hlášené pomocí inteligentních měřičů

Jakmile se tyto inteligentní měřiče začaly instalovat v různých státech, objevily se zprávy o nepříznivých zdravotních účincích podobných elektrosenzitivitě. Mezi tyto příznaky patří únava, nespavost, špatná koncentrace a bušení srdce. Jedná se zejména o případy, kdy jsou inteligentní metry instalovány poblíž míst, kde jsou v ložnici hlavy lidí. Když byly inteligentní metry odstraněny, mnoho lidí oznámilo, že jejich příznaky zmizely. Někteří lidé tam musí opustit domov kvůli okamžitým závažným nepříznivým symptomům. Kvůli rozšířeným zdravotním účinkům, které byly pozorovány, má kromě zpráv o nepřesném nafouknutém vyúčtování a problémech s ochranou soukromí nejméně 24 států alespoň jeden stupeň inteligentního opt-out opt ​​out. Zákony o inteligentním odběru inteligentních měřičů ve 24 státech Massachusetts je jedním z nejnovějších stavů, který zvažuje podobnou technologii Massachusetts Bill-S1684 Inteligentní měření optů.

Možnost odhlášení ve 24 státech

Mnoho občanů a komunitních skupin se zorganizovalo ve Spojených státech a v zahraničí, aby se postavili proti a zastavili instalace inteligentních měřičů z několika důvodů, včetně zdravotních dopadů. Jak je uvedeno výše, 24 států má nyní možnost odhlášení. Zprávy o zastavení obtěžování a moci vyvolaly obavy a povědomí o tomto problému. Michigan je nyní ve středu hodnocení jejich užitečnosti, DTE Energy Corporation, se svědectvím zapsaným do záznamu pro rok 2018 (viz níže).
Který z nich má pravdu?

Kolik čtenářů tolik názorů?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.