Antropologové vědci vysvětlují jak pradávní lidé byli převážně vegani

https://www.collective-evolution.com/2019/11/01/anthropologists-scientists-explain-how-ancient-humans-were-predominately-vegan/
google translation into Czech:

Existuje mnoho odborníků v oblasti antropologie, biologie a všech ostatních věd, kteří vytvářejí povědomí o skutečnosti, že staří lidé nebyli velkými jedlíky masa, jak bylo vylíčeno hlavním proudem vzdělávání. To vyvolává otázku, odkud tento nápad vzešel? Jistě, ostré kamenné nástroje a špičáky jako ty, které se nacházejí u gorily, která je mimochodem veganská, možná vedly k předpokladům, které přetrvávaly po mnoho let, ale podle mého názoru je odpověď zcela jasná: velký marketing potravin.
Velké potravinářské společnosti, stejně jako velké farmaceutické společnosti, mají obrovskou moc, zejména nad našimi federálními zdravotními regulačními agenturami. Výsledkem je, že nam doslova vymyli mozky, abychom si mysleli, že naši současní doporučovaní potravinoví průvodci jsou skutečně pro naše zdraví a podporováni vědou a historií. Možná jsme byli uvedeni v omyl a nové informace a metody testování pomáhají rozbít tyto předpoklady, které byly dlouho zabudovány do lidského vědomí.

Nedávný pokrok v technologii a vědě objevil, že mikroskopické fosílie rostlinných potravin se hojně vyskytují v různých pradávných lidských osídleních, což naznačuje veganskou stravu. Kromě toho dentální, kostní, DNA a starověká lidská fekální analýza přinesla podstatný důkaz, že mnoho z těchto lidí jedlo většinou rostliny.

Jedním z těchto odborníků je Dr. Christina Warinner (viz obrázek výše), která získala titul Ph.D. na Harvardské univerzitě v roce 2010 a postgraduální vzdělání na Univerzitě v Curychu (2010–2012) a na Oklahomské univerzitě (2012–2014). V roce 2014 se stala profesorkou prezidentského výzkumu a docentkou antropologie na Univerzitě v Oklahomě. V současné době působí jako vedoucí v oboru mikrobiomových věd na Institutu Maxe Plancka pro vědu o lidské historii.

Její práce vedla k několika velmi zajímavým poznatkům a závěrům:

“Lidé nemají žádné speciální genetické anatomické ani fyziologické přizpůsobení konzumaci masa.” Naopak, máme mnoho adaptací na spotřebu rostlin. “(Dokument The Game Changers)

Prochází hlouběji ve své prezentaci na Mezinárodní konferenci o výživě v medicíně v roce 2016. Vyvolává různé body a věnuje se své výzkumné analýze starodávných střevních mikrobiomů a dalších. Vyvolává také skutečnost, že naše trávicí systémy jsou jasně konstruovány pro trávení rostlin a vláken, které vyžadují delší dobu zpracování, nikoli maso. Jsou mnohem delší než u zvířat konzumujících maso a skutečnost, že v našem trávicím systému neexistují žádné úpravy týkající se konzumace zvířecího masa, je zásadním bodem.
Warinner ve svém výzkumu poukazuje na mnoho skutečností, například na to, jak lidé nemohou produkovat svůj vlastní vitamín C, což je jeden z mnoha faktorů, které ukazují, jak spolehlivé jsou určité vitaminy na rostlinných potravinách. V mase není nic podstatného, ​​co nelze nalézt v rostlinných potravinách. Někteří mohou ukazovat na vitamín B12, ale B12 nevyrábějí zvířata.

B12 je tvořen bakteriemi, které všechna zvířata konzumují. Nachází se v půdě a ve vodě. Je to stejné jako protein, protože veškerý protein pochází z rostlinných zdrojů, a tak zvířata, která lidé jedí, skutečně získávají svůj protein. Před průmyslovým zemědělstvím dostali lidé a zvířata svůj B12 ze stop nečistot nalezených v rostlinných potravinách nebo pitnou vodou ze sladkovodních jezer, řek a potoků. V důsledku pesticidů znečišťujících naše vodní cesty, které nás nutí mimo jiné k chloraci vody, byly bakterie B12 původně ve vodě zabíjeny z větší části. Dokonce i hospodářská zvířata musí brát doplňky B12. Obyvatelé masa i vegetariáni / vegáni jsou v B12 obyčejně shledáni nízkými – nemá to nic společného s konzumací masa.

Dalším běžným argumentem je, že musíme jíst maso pro esenciální aminokyseliny. To je jednoduše nepravdivé, protože existuje více rostlinných zdrojů, kde můžeme získat všechny požadované aminokyseliny.

Masu se také přičítalo postupné zvyšování velikosti mozku u časných lidí, ale výzkum ukazuje, že „protože neexistuje velmi silná shoda mezi spotřebou masa a postupným zvyšováním velikosti mozku, vědci hledali jiné možnosti. A vzhledem k tomu, že rostlinná strava je tak důležitou součástí moderních lidí, kteří loví a sbírají potraviny, peníze jsou na rostlinné stravě a posun v druzích rostlinných potravin je hlavním hnacím faktorem při zvyšování velikosti mozku. “- Nathaniel J. Dominy

“Máme mozek, který je zoufalý na glukózu.” Je to takový pochmurný orgán, to je jediná věc, kterou opravdu potřebuje energii. Maso není moc dobrým zdrojem glukózy, abyste měli velký mozek, jako je tento, musíte jíst něco jiného. A nejúčinnějším způsobem, jak získat glukózu, je jíst sacharidy. “- Dr. Mark Thomas, genetik, University College v Londýně (dokument The Game Changers)

Jen při pohledu a zkoumání lidské anatomie se opět zdá, že jsme stvořeni ke konzumaci rostlin, a „podstatné důkazy ukazují, že rodová linie, která vedla k lidem, měla rostlinnou stravu.“ (Zdroj)

Pointa je, že většina starověkých lidí a stvoření podobných člověku byla převážně veganská. Někteří snědli maso, ale mnoho ne. Například neandrtálci ve Španělsku nejedli vůbec žádné maso, podle studie publikované organizací Nature.

Jak už bylo řečeno, i když někteří jedli maso, neexistovalo žádné, které mělo stravu, která v masu převládala. Jedna skupina vědců zveřejnila studii v American Journal of Physical Anthropology, která uvádí:

„Navrhujeme, aby živočišné bílkoviny byly celkově méně důležité, a to platí zejména pro interpretace neolitických zemědělců. To by znamenalo, že mají ve stravě více rovnováhy živočišných a rostlinných bílkovin, což svědčí o strategii smíšené existence. “(Zdroj)

Článek Roba Dunna napsaný pro vědecký Američan s názvem „Lidští předkové byli téměř všichni vegetariáni“ jde do podrobnějších podrobností o tomto problému z evolučního hlediska a přináší několik bodů o tom, jak se naše střeva vyvinula, aby se držala vegetariánské stravy.

Skvělý článek, na který rád lidi upozorňuji, pochází z geochemického vědce z University of Utah Thure Cerling, který vedl řadu poměrně nedávných nových studií, které ukazují, jak dříví lidé a jejich předci a příbuzní před asi 3,5 miliony let překvapivě změnili dietu a změnili se z opičí strava převážně listů a plodů a keřů na travní stravu tráv a ostřice. Poskytuje skvělou časovou osu a přehled, který si můžete přečíst zde.

Jen se snažím udeřit domů do skutečnosti, že ve vědecké literatuře je pevně prokázáno, že starověcí „předkové“ lidstva převážně jedli rostlinnou stravu.

Podívejte se na naše články a přijměte teorii evoluce.

Dalším důvodem, proč nejsme navrženi k jídlu masa: zdravotní důsledky tak
“Díky ohromným vědeckým důkazům o mnoha nejčastějších smrtelných chorobách jsem zjistil, že masný, vaječný a mléčný průmysl byl zasažen skrytou reakcí. Financoval studie, které tento důkaz popírají, zatímco pohřbívá jejich zapojení do drobného tisku.” Jedním z najatých děl placených za provedení těchto studií je společnost Exponent, INC. Společnost, jejíž výzkum byl tabákovým průmyslem použit k popření spojení mezi kouřem z druhé ruky a rakovinou. Již více než 50 let vyvíjí společnost Exponent studie, které zpochybňují zdravotní rizika všeho, od azbestu, arsenu a rtuti, po výživu zvířat. “- James Brett Wilks, anglický profesionál smíšeného bojového umění, producent a vypravěč filmu„ The Dokument Game Changers “

„Formule, která funguje skvěle pro lidi, kteří prodávají jídlo, pro lidi, kteří prodávají drogy, funguje skvěle, pro léčbu nemocí, které způsobují špatné jídlo, a pro média, která nám mohou každý den přinést nový příběh o stravě, skvěle. Ale navzdory tomu, že se v našich médiích zmatení vyskytuje, existuje masivní globální konsenzus o základech podpory zdraví a je to dieta, která pokaždé … V každé populaci, všech druzích výzkumu je pokaždé rostlinná strava s převahou rostlin. “- Dr. David Katz, zakládající ředitel Výzkumného střediska prevence univerzity Yale (dokument The Game Changers)

Vezměte si například mléko. Většina lidí na planetě trpí nesnášenlivostí laktózy z nějakého důvodu. V některých částech světa je nesnášenlivost laktózy až 90 až 100 procent populace. (zdroj) Lidé jsou jediným druhem, který pije mléko po odstavení, a jediným druhem, který pije mléko jiného zvířete. Byli jsme zmateni velkým marketingem potravin? Proč se globální potravinoví průvodci mění na rostlinné nadace? Je to proto, že se věci mění.

Nedávná studie provedená vědci v Kalifornii a Francii zjistila, že masné bílkoviny jsou spojeny s velmi prudkým zvýšeným rizikem srdečních chorob, zatímco bílkoviny z ořechů a semen jsou ve skutečnosti prospěšné pro lidské srdce.

Tato studie má název „Vzorky příjmu rostlinných a živočišných bílkovin jsou silně spojeny s kardiovaskulární úmrtností: kohorta Adventist Health Study-2“. Byl to společný projekt mezi vědci z Loma Linda University of Public Health v Kalifornii a AgroParisTech a Institutu. Národní de la Recherche Agronomique v Paříži, Francie.

Bylo zveřejněno v Mezinárodním věstníku epidemiologie. Vědci zjistili, že lidé, kteří jedli velké množství masných bílkovin, což je každodenní normou pro mnoho lidí, představovali část lidské populace, která by zažila 60% nárůst kardiovaskulárních chorob (CVD), zatímco lidé, kteří konzumovali velká množství protein z ořechů a semen ve skutečnosti zaznamenal 40% snížení CVD.

Pro tuto studii bylo analyzováno 81 000 účastníků. Autoři zdůraznili, že oni i jejich kolegové již dlouho předpokládali, že protein z ořechů a semen chrání před srdečními a cévními chorobami, zatímco protein z masa, zejména červeného masa, zvyšuje vaše riziko. Měli pravdu.

Zatímco nedostatečná spotřeba bílkovin je pro organismus škodlivá, nadměrná spotřeba také přináší rizika. Ve Spojených státech získává průměrný všemocný více než 1,5krát optimální množství proteinu a většina tohoto proteinu pochází ze živočišných zdrojů. To je špatná zpráva, protože přebytek bílkovin se často ukládá jako tuk. Tento uložený živočišný protein přispívá k přírůstku na váze, srdečním onemocněním, cukrovce, zánětu a rakovině. Ale znovu, je to pouze z živočišných bílkovin.

Studie dospěla k závěru, že:

Asociace proteinových faktorů „masa“ a „ořechů a semen“ a kardiovaskulárních výsledků byla silná a nemohla být přisuzována jiným přidruženým živinám považovaným za důležité pro kardiovaskulární zdraví. Zdravá strava může být podporována na základě zdrojů bílkovin, přičemž upřednostňuje nízký podíl bílkovin z masa a vyšší příjem rostlinných bílkovin z ořechů a semen.

Studie 2015 publikovaná v článku Cell Metabolism je jednou z několika studií, které poukazují na:

Myši a lidé s nedostatkem receptoru růstového hormonu / IGF-1 vykazují významné snížení nemocí souvisejících s věkem. Protože proteinové omezení snižuje aktivitu GHR-IGF-1, zkoumali jsme souvislosti mezi příjmem proteinu a mortalitou. Respondenti (n = 6 381) ve věku 50–65 let, kteří uváděli vysoký příjem bílkovin, měli během 18letého sledovacího období 75% zvýšení celkové úmrtnosti a 4násobné zvýšení úmrtnosti na rakovinu a cukrovku. Tyto asociace byly buď zrušeny nebo zmírněny, pokud byl zdroj proteinů rostlinný.

Nárůst 1GF1, který během půstu také klesá, souvisí s řadou chorob. Protein to opět zvyšuje, ale jak uvádí výše uvedená studie, „tato asociace byla buď zrušena nebo oslabena, pokud byl zdroj bílkovin na rostlině.“

Několik studií ukázalo rozdíl mezi živočišnými bílkovinami a rostlinnými bílkovinami. Dalším skvělým příkladem je Colin Campbell, profesor Emeritus z Nutriční biochemie na Cornell University, jehož experimenty na laboratorních potkanech ukázaly, že růst rakovinných buněk lze zapnout nebo vypnout jednoduše změnou množství živočišných bílkovin obsažených v jejich stravě. Byl to obrovský objev, který měl dopad na stravu milionů lidí. Jeho výsledky z tzv. „Čínské studie“ se ukázaly být replikovatelné.

Tento trend získává více vědeckého bádání s rostoucí popularitou. Nejméně 542 000 lidí v Británii nyní sleduje veganskou stravu – oproti 150 000 v roce 2006 – a dalších 521 000 vegetariánů doufá, že sníží spotřebu živočišných produktů. Je zřejmé, že veganství se stalo jednou z nejrychleji rostoucích možností životního stylu. (Zdroj # 2)

“Pokud jde o získání bílkovin ve vaší stravě, maso není jedinou možností.” Důkazy o nasazení ukazují, že snižování masa a zvyšování rostlinných bílkovin je zdravější způsob. Strava s jakýmkoli druhem masa zvyšuje riziko srdečních chorob a rakoviny ve srovnání s vegetariánskou stravou. “Dr. Deepak Bhatt, profesor Harvardské lékařské fakulty a šéfredaktor Harvardského srdce Letter (zdroj)

Poslední studie provedená vědci z Harvardské lékařské fakulty a Massachusetts General Hospital sledovala 36 let více než 130 000 lidí a sledovala nemoci, životní styl, stravu a úmrtnost. Zjistili, že nahrazení živočišných bílkovin mezi 15 g a 19 g, což je ekvivalent jedné klobásy, luštěninami, luštěninami, ořechy a jinými bílkovinami planety, významně snížilo riziko předčasné smrti.

Jen v Americe je přibližně 40% populace přediabetických. To se promítá do milionů lidí. Několik studií ukázalo, že červené a zpracované maso (také nedávno spojené s rakovinou WHO), jakož i živočišné bílkoviny obecně zvyšují riziko diabetu 2. typu. U populací všežravec se riziko cukrovky ve srovnání s vegany zdvojnásobuje. Další studie zjistila, že konzumace masa jednou týdně nebo déle po dobu 17 let zvyšuje riziko diabetu překvapivě o 74%. Byla provedena následná studie a bylo zjištěno, že zvýšení příjmu červeného masa o více než polovinu porce za den úzce souvisí s téměř 50% zvýšeným rizikem vzniku cukrovky během čtyř let.

Konzumace masa konkrétně zvyšuje vaše šance na zvýšené hladiny zánětu ve vašem těle, což může vést k řadě krátkodobých a dlouhodobých zdravotních následků.

Chronický zánět je mimo jiné spojen s aterosklerózou, srdečními záchvaty, mozkovými příhodami, cukrovkou a autoimunitními chorobami.

Na druhé straně jsou rostlinná strava přirozeně protizánětlivá. Je to proto, že nabízejí nižší zánětlivé spouštěče (oproti nasyceným tukům, endotoxinům a dalším toxinům uvolňovaným z bakterií nalezených v potravinách pro zvířata). Několik studií ukázalo, že ti, kteří přešli na rostlinnou stravu, mohou dramaticky snížit hladinu C-reaktivního proteinu (CRP), což je indikátor zánětu v těle.

Dalším velkým rizikovým faktorem pro srdeční problémy je vysoká hladina cholesterolu v krvi. Nasycené tuky, které se vyskytují především v masu, sýrech, drůbeži a různých dalších živočišných produktech, výrazně ovlivňují hladinu cholesterolu v krvi. Přesto, když lidé přecházejí na rostlinnou stravu, jejich hladina cholesterolu v krvi významně klesá, jak ukázalo několik studií.

Studie potvrdily, že rostlinné potraviny pomáhají utvářet zdravý střevní mikrobiom. To je jen další důvod (z mnoha), proč se vědci a zdravotníci stávají velkými obhájci rostlinné stravy. Vlákno, které se nachází v rostlinných potravinách, pomáhá propagovat dobré bakterie, které jsou v našich vnitřnostech zapotřebí. Mléko, vejce a maso, na druhé straně, pomáhají podporovat růst bakterií způsobujících onemocnění.

„Významné studie ukázaly, že když omnivorní jedí cholín nebo karnitin (vyskytují se v masu, drůbeži, mořských plodech, vejcích a mléčných výrobcích), střevní bakterie vytvářejí látku, kterou naše játra přeměňují na toxický produkt zvaný TMAO. TMAO vede ke zhoršení cholesterolových plaků v našich krevních cévách a zvyšuje riziko infarktu a mrtvice.

Je zajímavé, že lidé, kteří jedí rostlinnou stravu, vyrábějí po jídle obsahujícím maso málo nebo vůbec žádný TMAO, protože mají úplně jiný střevní mikrobiom. Změnit naše střevní  bakteriální vzorce trvá jen několik dní – výhody rostlinné stravy začínají rychle!

– Michelle McMacken, MD

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.