Dopis poslancům – zákon o očkování

Vážený pane poslanče, paní poslankyně,

protože máte na programu posuzování případné úpravy zákona o očkování za politické situace ve světě i u nás, kdy jsou informace cenzurovány a veřejnost není hlavními médii ani lékaři předem varována před možnými následky vakcín, (uváděnými dokonce jejich samotnými výrobci),  chtěla bych upozornit na nezávislé investigativní studie italské laboratoře Corvelva, která celkem přehledně podává zprávu o tom, že očkovací látky neslouží výhradně k vytvoření protilátek (dané látky se v nich mnohdy vůbec nenacházejí), zato ale obsahují nekontrolovaná množství různých DNA a RNA včetně lidských, zvířecích i umělých, kovové prvky, kontaminující substance a viry, které do vakcín vůbec nepatří a mnohé z nich nelze ani analyzovat, protože se nevyskytují ve vědecké literatuře.
Čtením těchto studií, které již byly ověřeny dvěma specializovanými labotarořemi v Evropě a USA (oproti těm z roku  2017) si každý uvažující člověk musí klást otázku, jestli spalničkové ‘epidemie‘, které předchozí generace prodělávaly jako běžnou dětskou nemoc jsou pro lidstvo větší hrozbou než zcela evidentní experimenty s modifikací lidského genomu s předvídatelně nebezpečnými následky, o kterých rodiče nemají ve své důvěřivosti k lékařům a zdravotnictví ani ponětí (až na vyjímky, jež se dostávají do rukou soudů). Jako rodič bych se určitě zhrozila, kdybych se dozvěděla, že mé dceři se dává do krve kompletní genom opačného pohlaví, o jehož původu, etnicitě či dědičných vlastnostech nic nevím. Naprosto sdílím zděšení vědců laboratoře a předávám tuto informaci do Vašich rukou, protože jsem přesvědčená,  že zdraví a originální genetická informace člověka má rozhodně přednost před politickými a finančními zájmy států. Sleduji problematiku očkování po desetiletí a od doby epidemie ptačí chřipky, která skončila díky světovým aktivistům, české laboratoři a novinářce Jane Burgermeisterové bez pohrom se dívám na očkovací látky s velkou nedůvěrou, ale zasahovat jimi tajně a bez souhlasu do genetického kódu lidstva a činit z něho pokusná zvířata je podle mého názoru naprosto nepřípustné v době „zlaté horečky“ genetiky. Zejména když se vezme v úvahu, že vědci jsou atheističtí a nevědí, že ‘roubováním‘ sice zlepšit fyziologické charakteristiky lze, ale děje se tak na úkor ‘chutí a vůní‘, čili vnitřních kvalit, které změnit většinou neumí.  Než se dostaneme z opičí historie ven, je velice pravděpodobné, že genom lidstva již bude tak alterován, že těla budou schopná pouze prokreace, nikoliv kreace.  Noemova Archa najednou získává jakýsi realistický nádech.
Vyžadovat za takových okolností zákonem ustanovené povinné očkování a finanční postihy za jejich nedodržování  je vysoce neetické a musí  odporovat  nejzákladnějším právům člověka, daným jeho stvořitelem, pokud by vůbec  nemělo být pozastaveno globálně jako takové. Ale i bez tohoto aspektu se stačí podívat na exponenciálně rostoucí křivky neurologických, rakovinových, diabetických a jiných chronických nemocí. Patříme k zemím s nejtvrdšími zákony o očkování a přesto zaujímáme ve světové statistice zdraví až téměř třicáté místo na rozdíl od Španělska, Švýcarska, Švédska, Japonska, Holandska či Izraele, jež jsou  mezi prvními deseti, ač mají očkování nepovinné.
Prosím prostudujte si přiložené materiály, informujte se o ostatních dostupných nezávislých zdrojích informací  a snažte se je brát v širších souvislostech příštích staletí, v duchu předběžného principu  opatrnosti pro sedm generací.
Nechť je Vám svědomí hlavním rádcem.

S pozdravem

Dagmar Palmerová

 

https://www.corvelva.it/it/speciale-corvelva/vaccinegate-en/vaccinegate-mrc-5-contained-in-priorix-tetra-complete-genome-sequencing.html
the complete study:
https://drive.google.com/file/d/1g_GaUFq22SwyuOouPadG9qbDT-a2m8VS/view  

https://www.corvelva.it/it/speciale-corvelva/vaccinegate-en/what-did-we-find-in-the-6-in-1-infanrix-hexa-vaccine.html

https://wwwcorvelva.it/it/speciale-corvelva/vaccinegate/report-stupefacente-apdb-in-campione-gardasil-9.html

https://drive.google.com/file/d/1a_O43l3YKByKGMixAcpAaXIIcq6q8IAZ/view samotna pdf studie gardasil

pro ekonomické vyčíslení očkování v celostátním měřítku:
https://www.vaccineinjury.info/survey/results-unvaccinated/results-illnesses.html?fbclid=IwAR0t7t-Up9xrvutjXWk8_S5TiPBYDaEeOodpXq4ASGiDqFpGUEbXfCgVvi8

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X00004552?via%3Dihub  measles elimination not happening

https://childrenshealthdefense.org/news/vaccine-injuries-ratio-one-for-every-39-vaccines-administered/

https://childrenshealthdefense.org/news/childrens-health/polio-vaccination-still-causing-polio-after-all-these-years/?fbclid=IwAR0Vu_guYto_GOXcM7fQSUXPAAs23pycHjD2SleZOs21cgKhDNsfH4uI6-w

https://jameslyonsweiler.com/2019/07/18/yet-another-highly-unethical-and-socially-irresponsible-genes-only-study-fails-to-show-that-autism-is-80-genetic/

https://www.researchgate.net/publication/26879117_DNA_Vaccination_by_Electroporation_and_Boosting_with_Recombinant_Proteins_Enhances_the_Efficacy_of_DNA_Vaccines_for_Schistosomiasis_Japonica https://www.docdroid.net/Dwzncph/vax-study.pdf

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.