Dopis Ministerstvu spravedlnosti

17.7.2019

Paní Mgr. M. Benešová
Ministryně spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 424/16
128 10 Nové Město

Vážená paní ministryně,

Devět let je dost dlouhá doba na to si oficiálně připustit, že Česká republika je prvním státem na světě, ve kterém byl na lidskou osobu uvalen (zdá se globálním stanným právem) veřejný 24/7 dohled, který monitoruje nejen každý její pohyb a myšlenky, ale zároveň ji dálkově zapojuje do tzv. vojenských ‘psyop‘ operací, které ji vystavují nejrůznějším fyzickým, psychologickým i psychickým nátlakům jak externího, tak interního charakteru.
Jsou k tomu používány vládami celého světa prozatím utajované, dálkově ovládané technologie přímých energií, které jsou navíc neviditelné, takže je prakticky vyloučené lokalizovat jejich uživatele.
Sice je vše pod veřejným dohledem, ale nikomu z Vás na naší planetě není dovoleno o tomto sci-fi experimentu mluvit a tak si média po devět let vymýšlí různé symboly, pomocí kterých o něm referují.
Nedávná návštěva našeho pana premiéra a ředitele Bezpečnostní informační služby v Langley ve mně vyvolala dojem, že tato absurdní situace konečně vyústí ve smysl dávající cíl, bohužel mylně.
Protože jde o mou osobu a mediální pozornost ve skrytých formách vyvolává extrémně negatívní reakce veřejnosti, které považuji nejen za škodlivé, ale přímo nebezpečné ve svých možných důsledcích, ráda bych přispěla ke konečnému řešení, do kterého se vládě nechce nebo to má zakázané.
Chápu, že jde o velmi komplikovanou situaci vzhledem k mé minulosti, k tomu, že psychotronické technologie byly vyvinuty pomocí tajené lidské experimentace a jsou používány k nezákonné kontrole mysli a že jsem měla prostřednictvím studia esoterické vědy přístup k materiálům, které jsou dlouhodobě předmětem nejtajnějšího experimentálního vojenského výzkumu; na druhou stranu ale své porušení zákonů nepovažuji za důvod k vládnímu ignorování překračování těch nejzákladnějších lidských práv. Veřejné sexuální týrání člověka rozhodně není tou nejdemokratičtější vizitkou žádné společnosti, spíš znakem jejího úpadku a skutečnost, že taková situace je diktátorsky zprostředkovaná největší mocností planety (ať již z jakýchkoliv důvodů), nevyvolává absolutně žádnou důvěru v moralitu obranných složek vlád, od kterých by člověk očekával, že budou příkladem nám chybujícím.
V podobné situaci, i když ne tak medializované, se však nacházejí miliony dalších lidí všech kontinentů, kteří žádné zákony neporušili. Jejich svědectví jsou označována právními a policejními institucemi včetně všech lékařských oborů s výjimkou parapsychologie za mentálně chorobná, vzdor tomu, že existují dlouhé listy vědeckých neurologických patentů, dosvědčujících existenci psychotronických technologií, které umožňují totální dálkovou kontrolu lidského těla i mysli prostřednictvím různých telekomunikačních sítí jako wi-fi a mohou být aplikovány jak na jednotlivce, tak na celé populace.

V jedenadvacátém století, kdy quantová fyzika dokázala, že naše těla jsou na subatomickém stupni tvořena kmitujicími kotouči energií je lékařský postoj nepochopitelný a naprosto neslučitelný s lékařskou přísahou.
Proto bych Vás ráda požádala o zvážení celé situace, které by mělo vést k vytvoření zákona, jenž by potvrdil existenci přímo řízených energií a nastolil možnost jejich regulace, omezování či zákazu a především poskytl právní ochranu všem jednotlivcům v podobné situaci. Bez něho bude postižených přibývat, protože velké procento lidí v sobě nemá aktivováno svědomí a možnost anonymního týrání v nich vyvolává atavistické pudy. Naopak ve vědeckém výzkumu se lidské tělo zredukovalo na biologický nástroj, se kterým lze libovolně experimentovat bez jakéhokoli ohledu na jeho potenciální spirituální dimensi, kterou odmítá vzít vůbec v úvahu a místo toho se soustřeďuje na centrální umělou inteligenci, se kterou lidská těla nutí komunikovat prostřednictvím stále utajovaných nanočipů, jejichž existenci potvrzují nesčetné americké i evropské vládní patenty i producenti. Mé tělo jich musí mít několik.

Ruská federace by v tomto případě mohla být inspirací, protože Státní Duma jako jediná na světě již v roce 2001 Článkem 6 Federálního zákona o zbraních poskytla svým občanům právní ochranu před škodlivými účinky elektromagnetické, světelné, tepelné a infrazvukové radiace.
Evropskému parlamentu byla v květnu 2000 předložena studie Crowd control technologies (An appraisal of technologies for political control), ze které jejich existence také zřetelně vyplývá.

Doufala bych v úzkou spolupráci přinejmenším s Polskem, které má vysoký počet jedinců, postižených radiacemi a někteří jeho vládní představitelé se v této záležitosti veřejně angažují.
Ale samozřejmě vím, že efektivní obrana bude díky svému satelity podmíněnému charakteru závislá na spolupráci všech supervelmocí světa, které k nim mají přístup.

Svou nemožností osobně komunikovat určitě způsobuji mnohá nedorozumění, za což se velmi omlouvám, ale jsem přesvědčená, že věčné odklady a nekonečné “fake news” jen přispívají k podezření, že některé konspirační dohady jsou založeny na logickém úsudku, který může být mylný nebo pravdivý. V prvním případě není co ztratit, ve druhém naprosto vše.
Ale nemám přístup k aktuálním informacím zákulisí, Vy ano, prosím jednejte tedy podle svého svědomi, to je naprosto nejbezpečnější cesta v dlouhodobém měřítku.

S pozdravem,

Dagmar Palmerová

Kopie dopisu poslána ministru zdravotnictví

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.