WHO Public hearings second round until 13.9. An opportunity to express in a video form your opinion about the legally binding agreement to handle the control to WHO. The proposed amendment to the International Health Regulations

https://inb.who.int/home/public-hearings/

https://inb.who.int/home/public-hearings/second-round

Vážení spoluobčané, pokud nechcete, aby byl schválen navrhovaný dodatek k Mezinárodním zdravotním předpisům Světové zdravotnické organizace, jejímž členem naše republika je spolu s dalšími 193 státy, tak máte možnost své přání nebo volbu vyjádřit formou natočeného 1.5 minutového videa, které s textem pošlete WHO prostřednictvím níže uvedených instrukcí během následujících 4 dnů v určených jazycích. Kromě toho je třeba vyzývat naše vládní představitele, kteří budou na toto téma v WHO na konci měsíce hlasovat, aby byli proti. Nejedná se nyní o pandemickou dohodu, ale o rozšíření pravomocí WHO, která by potom mohla právně požadovat povinné plnění svých nařízení s možností zpětné kontroly. To znamená, že její rozhodnutí by měla moc i nad našimi soudy. Tedy jde o ztrátu suverenity státu ale i o vaši vlastní svobodu, protože by vám mohlo být soudně nařízeno povinné očkování, inokulace, testování, teoreticky cokoliv, jak vidíme a slyšíme každý den.

Via RamolaD report

https://consortiumnews.com/2022/09/07/john-pilger-silencing-the-lambs-how-propaganda-works/

Europe: https://securityanddefence.pl/Modern-assumptions-of-the-American-ballistic-missile-defence-system-against-the-background,103317,0,2.html

If we have the unelected militaries that literally run the world, why do we have the governments? We are juntas by definition:

https://dictionary.cambridge.org › dictionary › junta

a government, especially a military one, that has taken power in a country by force and not by election

Kvalita nad kvantitou

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Dalsi-prusvih-Brusel-odkopl-Sikelu-Jde-o-Putina-Rana-za-ranou-713642

Naprosto klasická ukázka toho, jak fungovala Babylonská věž. Po 13 letech bych očekávala, že přinejmenším ta nejzákladnější informace z podstatných se dostane do všeobecného podvědomí světa včetně té části, která “runs the show”. Ne. Naivita solárů. Je to opice a vybledlá vlajka.
První krok, který mě napadá, když čtu o vojenských průmyslových komplexech, vládnoucích celému světu by byl, že bych si nechala vyčíslit přibližnou cenu planetárního řízení počasí. To znamená letadla 24/7, letce, letištní zabezpečení, mzdy personálu, ceny substancí, které jsou vypouštěny do ovzduší (chemtrails/geoengineering) a pohonné hmoty letadel, které jsou k tomu potřeba. Zejména pohonné hmoty, které bych potom srovnala se spotřebou domácností a pozemních průmyslů. Určitě budeme mluvit v triliónech dolarů, které by nám byly k dispozici, kdybychom přenechali řízení počasí opět planetě, dokud si nevšimneme, že ho vlastně řídíme sami svým psychologickým chováním. V ten moment by skončily klimatické změny jako takové. Devastující škody, které musíme platit formou stále dražších pojištění by se zajisté zredukovaly, banky by snížily svá rizika a ceny energií pro domácnosti a průmysl by se mohly stabilizovat. V ten moment by bylo možné předstoupit před lidstvo a začít mu konečně vědecky vysvětlovat, v jaké jsme pozici, že nám bylo z vyšších instancí vesmíru sděleno, že naše expansivní existence až donedávna ohrožovala pouze nás, takže jsme byli zanecháváni svému osudu podle objektivní spravedlnosti – tedy válkám a míru. Ale s rozvojem intelektu jsme odhalili subatomický svět, který animuje materialistické formy Universu a bez pochopení jeho existence a pravého účelu jsme se stali nebezpečnými nejen sami sobě a celé planetě, ale i naší sluneční soustavě a dokonce celému Paprsku stvoření. A bylo nám řečeno, že planeta se dostala vývojově do vyššího řádu, který vyžaduje vyšší stupeň vědomí člověka a naše materialistické myšlení způsobuje, že příroda musí nahrazovat kvalitu kvantitou, aby pokryla nové požadavky Sluneční soustavy. Očekávají od nás změnu po dobrém. Ale problém tkví v tom, že v celém Universu je vše vyvážené, tedy i kvantita s kvalitou. A zcela bez obalu řečeno, když od nás příroda potřebuje určitý druh potravy pro Paprsek stvoření a my ho neumíme poskytnout kvalitou vedení svého života, tak si ho vezme kvantitativně zvýšením počtu lidí v koloběhu života a smrti. Tady ovšem leží další háček. Od nás už se nechce kvantita, ale kvalita. Ne smrt, ale vědomý život. A my jako lidstvo jsme mašina na kvantitu. V rukou supervelmoci, která chce vládnout železnou rukou, aniž by si uvědomila, že jsme sice materialisticky ze železa venku, ale ne myšlením. Psychologicky jsme stále v době temna, jak je zcela evidentní.
Kdo začne lidem vysvětlovat, jak změnit kvantitu na kvalitu?
Snížit spotřebu energie zvýšením životních nákladů a sehrát kvůli tomu černé vojensko-geopolitické divadlo s death rays se mi nezdá jako nejosvícenější způsob dát lidem najevo, že je beru jako ovce k večeři.
Pro začátek všem, kdo v politice a militaristickém světě na toto téma tápají:

První usilování: „Mít ve své běžné bytostné existenci vše uspokojující a skutečně nezbytné pro jejich planetární tělo.“

Druhé usilování: „Mít neustálou a neutuchající instinktivní potřebu sebezdokonalování ve smyslu bytí.“

Třetí usilování: „Vědomá snaha poznávat stále více a více o zákonech stvoření světa a spravování světa.“

Čtvrté usilování: „Snaha od počátku jejich existence zaplatit za svůj vznik a svou individualitu co nejrychleji, aby poté mohli co nejvíce zmírnit Smutek našeho společného otce.“

Páté usilování: „Snaha vždy napomáhat co nejrychlejšímu zdokonalování ostatních bytostí, jak těch, které jsou nám podobné, tak bytostí jiných forem, až do stupně posvátné Martfotai, tedy až do stupně sebeindividuálnosti.“ upravený Google překlad z anglického originálu G.I.Gurdjieff

Five obligonian strivings:
First Striving: “To have in their ordinary being-existence everything satisfying and really necessary for their planetary body.”
Second Striving: “To have a constant and unflagging instinctive need for self-perfection in the sense of being.”
Third Striving: “The conscious striving to know ever more and more concerning the laws of World-creation and World-maintenance.”
Fourth Striving: “The striving from the beginning of their existence to pay for their arising and their individuality as quickly possible, in order afterwards to be free to lighten as much as possible the Sorrow of our Common Father.”
Fifth Striving: “The striving always to assist the most rapid perfecting of other beings, both those similar to oneself and those of other forms, up to the degree of the sacred Martfotai, that is, up to the degree of self-individuality.”Sounding brass

I saw once a video of the corn that was harvested by an agricultural combine of an enormous size, crashing the corn in such a way that it evoked revolt in me. We all know the deep down feeling that something is not right when we finally see.
Two days ago I watched a talk by Vandana Shiva with Mr. Kennedy and she uses a very precise expression for it- warfare.
Yes. It is efficient, saves time, labour, and increases profits, but it is indeed warfare. Just watching the video above one cannot but see in the wheat the reminiscence of humanity being cut by the planetary combine harvester.
There is a danger of having the fate of humanity in the hands of men who look at Nature as a commodity, that can be organized and colonized by industrialization and robotization, while the philosophical and existential perception of life is considered as something separate, private, individual, that can even threaten the governance of humanity. But we have moved from the iron age where we were able to perceive the world only through our senses. We already know and use the world of energies hidden behind that, which animates and both directly and indirectly influences the external matter, including us. So in this new age of electromagnetic particles, we must rather sooner than later realize that there is a direct link between what we do and what consequences it has for the whole planet as the new technologies and sciences of subatomic substances do not recognize the frontiers. How we will do that when orthodox science insists on materialistic perception and the educational system lacks the central conception of the Universe, that I do not know.
Neither I know how then we can expect the trillionaires to understand that everything living is designed by the Universal LOVE and responds to it. Something like hearing that sounding brass is not the music of the spheres. Perhaps we really need to see in reality how robotizing and industrializing will harvest us the same way we harvest other living creatures be it corn, wheat, fish or sheep…

How many times I have read the chapter from the Views from the real world about learning LOVE which is not inherited for the continuation of the species and still it is anew…
https://holybooks.com/views-from-the-real-world-gurdjieff/ Prieuré, May 24, 1923

https://youtu.be/xpooICoG5Ho

World energy consumption

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=10

Many conclusions can be made by studying the consumption of energy in different geographical locations. And not always the number of the population is linked to the level of consumption in a direct proportion. So perhaps we could inspire our superior artificial intelligence in the style of living of such locations and let apply certain elements in those regions that are in the inverse proportion to the consumption….it would not necessarily mean that the west would have to climb the trees.

Human-machine as either an accumulator / battery for harvesting energy or the source of energy for coating the human soul. A lawful reason for introducing the HOLY SUN ABSOLUTE to humanity.

The sexual and other torture of humans for harvesting their energy through 5G grid is one of the most shocking examples of what happens when esoteric science gets into the secular hands of the US & Nato defense departments. Then it becomes an avalanche across the globe. How do psychologists characterize such thinking?

Available since at least 1915. Anyone with the most basic knowledge of human anatomy can figure out the process.

P.D.Ouspensky, ISOM, page 233-35

“A very important role in the human machine is played by a certain kind of
accumulator. There are two small accumulators near each center filled with the
particular substance necessary for the work of the given center.

In addition, there is in the organism a large accumulator which feeds the small
ones. The small accumulators are connected together, and further, each of them is
connected with the center next to which it stands, as well as with the large
accumulator.”
G. drew a general diagram of the “human machine” and pointed out the positions of
the large and small accumulators and the connections between them.

“Accumulators work in the following way,” he said. “Let us suppose that a man is
working or is reading a difficult book and trying to understand it, in which case
several ‘rolls’ revolve in the thinking apparatus in his head. Or let us suppose that he is
walking up a hill and is getting tired, in which case the ‘rolls’ revolve in the moving
center.
“In the first instance the intellectual center, and in the second the moving center,
draw the energy necessary for their work from the small accumulators. When an
accumulator is nearly empty a man feels tired. He would like to stop, to sit down if he
is walking, to think of something else if he is solving a difficult problem. But quite
unexpectedly he feels an inflow of strength, and he is once more able to walk or to
work. This means that the center has become connected with the second accumulator
and is taking energy from it. Meanwhile the first accumulator is refilling with energy
from the large accumulator. The work of the center goes on. The man continues to
walk or to work. Sometimes a short rest is required to insure this connection.
Sometimes a shock, sometimes an effort. Anyway, the work goes on. After a certain
time the store of energy in the second accumulator also becomes exhausted. The man
again feels tired.
“Again an external shock, or a short rest, or a cigarette, or an effort, and he is
connected with the first accumulator. But it may easily happen that the center has
drawn energy from the second accumulator so quickly that the first one has had no
time to refill itself from the large accumulator, and has taken only half the energy it
can hold; it is only half full.
“Having become reconnected with the first accumulator the center begins to draw
energy from it, while the second accumulator becomes connected with and draws
energy from the large accumulator. But this time the first accumulator was only half
full. The center quickly exhausts its energy, and in the meantime the second
accumulator has succeeded in getting only a quarter full. The center becomes
connected with it, swiftly exhausts all its energy, and connects once more with the
first accumulator, and so on. After a certain time the organism is brought to such a
state that neither of the small accumulators has a drop of energy left. This time the
man feels really tired. He almost falls down, he almost drops asleep, or else his
organism becomes affected, he starts a headache, palpitations begin, or he feels sick.
“Then suddenly, again a short rest, or an external shock, or an effort, brings a new
flow of energy and the man is once more able to think, to walk, or to work.
“This means that the center has become connected directly to the large
accumulator. The large accumulator contains an enormous amount of energy.
Connected with the large accumulator a man is literally able to perform miracles. But
of course, if the ‘rolls’ continue to turn and energy which is made from air, food, and
impressions continue to pour out of the large accumulator faster than it pours in,
then there comes a moment when the large accumulator is drained of all energy and
the organism dies. ………….

Our aim…… is to learn to connect the necessary center with the large
accumulator. So long as we are unable to do this, all our work will be wasted because
we shall fall asleep before our efforts can give any kind of results.
“Small accumulators suffice for the ordinary, everyday work of life. But for work
on oneself, for inner growth, and for the efforts which are required of a man who
enters the way, the energy from these small accumulators is not enough.
“We must learn how to draw energy straight from the large accumulator.
“This however is possible only with the help of the emotional center. It is essential
that this be understood. The connection with the large accumulator can be effected
only through the emotional center. The instinctive, moving, and intellectual centers,
by themselves, can feed only on the small accumulators.
“This is precisely what people do not understand. Therefore their aim must be the
development of the activity of the emotional center. The emotional center is an
apparatus much more subtle than the intellectual center, particularly if we take into
consideration the fact that in the whole of the intellectual center the only part that
works is the formatory apparatus and that many things are quite inaccessible to the
intellectual center. If anyone desires to know and to understand more than he actually
knows and understands, he must remember that this new knowledge and this new
understanding will come through the emotional center and not through the intellectual
center.”

What dots are we going to leave behind?

http://www.castlewales.com/tintern.html?utm_source=substack&utm_medium=email

Each generation must revive the universal heritage from above in its own language, conditions, and further understanding so that humanity can progress up the ladder.
There is some catching up to do.
I heard that in the past, religions used to have psychological schools, where students would learn from the teachers the practical aspects of the highest science on Earth.
There would be sacred dances, sacred music, singing, arts&crafts martial arts, and studies of esoteric science…
Last century the “forest philosophers” brought this knowledge to the surface and it has been practiced in small circles since. Why not introduce it to humanity in a broader way? Why not revive that spirit, dreaming in each of us, waiting to be woken up?
When looking at these abandoned, yet beautiful architectural structures, I can easily imagine such schools being created within them. The ravages of time will otherwise disintegrate them the same way we can see already in our contemporary concrete architecture.
If the robots or the apes are to inherit the Earth it will be of no concern, but if humans somehow manage to survive, what dots will they be connecting?

The collapse

We certainly are on that path and many of us see it or sense it. So are we suicidal?
Mr. G said once that 200 conscious people could influence humanity. (P.D.Ouspensky The Fourth Way)
.
….. We calculated once what this would mean. Suppose one man No. 7 exists in
the world, he must have at least a hundred pupils, because he cannot be in contact with
lower degrees by himself. So if there is one man No. 7, he must have at least a hundred
men No. 6. Each of these men No. 6 must have at least a hundred men No. 5, so that
makes 10, 000 men No. 5. Each of these 10, 000 men No. 5 must have at least a
hundred men No. 4, through whom he can have contact with other people, so there
must be 1, 000, 000 men No. 4. Each of these men No. 4 must have at least a hundred

men 1, 2 and 3 whom he knows and with whom he can work; so that will make 100,
000, 000 men No. 1, 2 and 3. This means that, even if we suppose that a thousand
makes one school, there would be 100, 000 schools. Well, we know definitely that
there is no such number of schools, so it is impossible to expect a man No. 7, because
the existence of a man No. 7 would mean that schools would control life. Even man
No. 6 would mean that schools control the world. This implies that men No. 7 and No.

6 would only be in the world in special conditions, and it would be seen and known,
because it would mean that life would be controlled by schools. And since we know
that if there are schools now, they are very hidden, it cannot be so in our times.

But it was said almost 100 years ago on the basis of a subjective calculation. Times have changed since, the internet has connected us with the whole planet, and knowledge is reachable in a matter of seconds. But the understanding differs. One needs to be in contact with those who know and understand more. For that the schools are necessary. When I heard the first introductory meeting in the 4th Way school, I asked why it was not taught in normal schools. They laughed at me. Later on, I asked another naive solar question: Is the school necessary with the knowledge freely accessible? A senior student looked at me patiently and said: “I cannot wake up with the school, how could I do that without it?”
I verified that. Life serves as a force stealer and one needs a lot of energy for the Work. One cannot be attached to the bed and the tire and if anyone says so, do not trust them a single word.
Science works for us as well as against us, There are satellites in the atmosphere, that aim to catch the cosmic extraterrestrial vibrations, coming towards the earth. They also register all frequencies or vibrations, emanating from every external form of life on earth. No one can escape unless knowing magic or alchemy.
As consciousness differs from one form to another, anyone who has access to such data can find out not just single frequencies (actually, our computers are able to do that as well nowadays), but the average vibrations of the whole region.
Well, would not that be a sign or an indication of a territory, where the new schools would have the most favorable environment for teaching humanity how to evolve in harmony with the universal laws?

https://consortiumnews.com/2022/07/28/forgiving-debt-ancient-analogies-for-the-us/

Forgiving debt…Biblical analogies mention the private sector. How much money did the private sector make over the two years of covid? A lot. Actually so much that if I were them I would be afraid of the laws of GOD. So to cancel the debt they have in Heaven it would be very wise of them to cancel the debts of their youth that are caused by taking loans for higher education, not for excessive materialistic spending.
Forgetting GOD means cutting itself from the trunk of the Tree of life, ending up in monkey cage.


Dientzenhoferovy kostely na Broumovsku jsou národní kulturní památkou

Broumovské kostely a jejich zápis na seznam UNESCO:
http://www.krajeveu.cz/assets/krajeveu/staz/zav-prace/Marketa-Kubova—Broumovske-kostely_2.pdf

https://www.broumovsko.cz/region/pamatky/broumovska-skupina-kostelu

https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/kostely-kaple-broumovsko-narodni-kulturni-pamatka-sudety.A220128_155935_hradec-zpravy_kvi
via https://www.lidovky.cz/domov/evropske-mesto-kultury-broumov-2028-koncepce-zastupitele.A220813_082943_ln_domov_lros

Vaccine analyses, Inquiry “Depleted Uranium”, the components of vaccines administered to military personnel

https://www.corvelva.it/en/speciale-corvelva/le-comunicazioni/vaccinegate-non-si-e-fermato.html

“It should be remembered that Corvelva did not wake up one morning deciding to carry out specific vaccine analyzes: everything originated mainly from the Parliamentary Commission of Inquiry “Depleted Uranium”, more specifically, from its final report published in February 20182 where there were some problems related to vaccines that could not remain unanswered. The findings were so impactful that we were particularly surprised to see that Parliament had not complied with one of the constituent principles of the commission itself, that of the verification “on the components of vaccines administered to military personnel”.3 In fact, a Parliamentary Commission had also been set up with the specific purpose of verifying the composition of vaccines by analysis but it had not done so … we therefore took the place of the State.

Since the first results of the analyzes we had made known the Public Prosecutor’s Office of Rome4 – 5 of the data that came to us from the laboratories and after an initial archiving request, we had made a formal objection, receiving a first important victory before the GIP: the order to the Public Prosecutor to repeat our analyzes. But the prosecutor didn’t do….”

22th World Congress of Psychiatry 3-6 August 2022

https://wcp-congress.com/

In 2019 I wrote a letter to the president of WCP regarding the position of psychiatry on the phenomenon of directed energies, used in many different ways clandestinely on civilians. If the consequences do not leave visible marks, psychiatry classifies the descriptions of targeted people as schizophrenic and delusional. Since then we have progressed to admitting the Havana syndrome and the medical doctors out of sheer despair came up with many other syndromes in order to diagnose the visible consequences of directed energy weapons. Yes, we can call them weapons as they are used to inflict often very serious injuries and pains to different parts of human (and animal’s and plant’s?) bodies and cause immense suffering, not just physiological but psychological and existential in general as people concerned have no means to take care of themselves in a society that labeled them as insane and excluded them out of its circles.
There is another aspect to our new discoveries in the field of neuroscience. We realized that our bodies produce energies that get exchanged with the environment. Some economically very enlightened minds came up with an idea to collect such energies from the bodies of 7.8 billion people as a free renewable source of electricity.
This year’s theme of WCP Congress is ‘the need for empathy and action’.
I wonder what is meant by action. That such an illegal source of energy has to be legalized and taxed?
Or that we finally realize that walking concentration camps will not help us to get up to the mountain and we use human intelligence to create protection against ourselves?

16.8.2019

Professor Helen Herrman

WPA President

Dear professor Herrman,

The upcoming World Congress of Psychiatry will bring together the most prominent academics from different parts of the world and so it is an excellent opportunity to address the topics of human experimentation and mind control. They have been officially avoided for decades and increasingly demand the attention of psychiatrists, doctors, neuroscientists and psychologists, because these very professions on the military levels have been responsible for such often illegal scientific research.

It goes back more than 120 years, when certain esoteric societies had access to the very sophisticated, high knowledge of the power of the sound vibrations (being traced back to the Wall of Jericho), with which they were able to affect any part of a human body to the point of an inflammation for instance and then heal it instantly. The knowledge was uncompromisingly guarded against its exploitation by the highest ethical and moral standards of those who possessed it. The intelligence agencies of the main superpowers eventually acquired some of it and their defense departments have developed over the century so called ‘directed energy weapons’ systems, using remotely applied hypersonic, electromagnetic, microwave or other radiation to totally control not just the global weather climate, but also physical bodies and minds of any living organisms they choose, including humans. Decades long clandestine human experimentation programs involving unwitting civilians had served as their research bases.

With the latest development of psychotronic technologies we entered into the next phase of still partially

clandestine experimentation with different states of consciousness.

To this date, the orthodox psychiatry and psychology diagnose the testimonies of such experimentation as delusional, schizophrenic, and treat the targeted people with heavy psychiatric drugs which indeed is another torture of its own. It concerns millions of people across the globe, it violates the most basic human rights and it really seems unbelievable that the orthodox medicine would not be aware of such reality. From my own experience I can confirm that there is a close cooperation between the police and psychiatric clinics.

I consider it very dangerous because due to DEW’s secrecy, its invisibility and being remotely controlled one cannot locate their source without the satellite data and no protection is available. Our ethical and moral standards vary extensively so a considerable amount of people cannot resist the opportunity to satiate their primitive drives by electronic hunting and inflicting pain on their fellow human beings if granted free of penalty by the authorities. As the authorities do not admit their existence and neither does the medical and juridical establishment, we have a planetary situation, where crime flourishes without any legal constrains. By disbelieving and incorrect diagnoses psychiatry actually prevents jurisdiction from creating the law, which would acknowledge the existence of directed energy weapons (already subjects to global trade) and protect civilians at least legally against their misuse. Psychotronic technologies have already entered the public sector in the form of mind reading machines as for instance Facebook already announced and millions of Chinese, being subjected to social credit system, only support the concerns that humanity has not been on the most enlightened path. Professor, you must acknowledge that under such circumstances it is absolutely unacceptable for WPA not to react in a proactive way.

There has been an enormous amount of suffering created by this unfortunate exploitation of human mind, lives of many doctors, scientists, government’s employees and activists have been destroyed when trying to stop this utter misuse of the natural capacity of mind to inquire the unknown. Traditionally it is a ‘private sphere to which no one but the owner has access’.

The theme of external mind control has to be addressed internationally by the United Nations and as the militaries and the governments obsessed by global control and usurping the science for their egoistic aims are not under the oath as your profession is, your influence should be superior.

This issue is connected with another aspect of esoteric science, which teaches that the planetary atmosphere is composed of electricity that participates in the processes of creation and maintenance of life on the earth and mental wellbeing of humanity depends on it. The extraction of electricity from the atmosphere directly affects our minds, reduces our ability to mentate and happens to be the main cause of psychotic disorders. This information was passed to us 120 years ago, around the time of Tesla’s discoveries when our atmosphere and space exploration were at the very early stages. Directed energy weapons systems surrounding our planet today consume enormous amounts of electricity. At the same time the profits from the prescriptions of the psychiatric drugs grow exponentially.

The same esoteric science explains to general humanity of the third millennium an unknown trick of different states of consciousness, which has been overlooked both by orthodox psychiatry and psychology. What we call consciousness is only its second state out of the total four. In this state we cannot remember ourselves for more than few minutes at a time. The rest of the day humanity spends in the identification with everything it does without being aware of its body at the same time, which is the characteristic of the third state of consciousness. The expressions ‘being asleep’, ‘to be or not to be’ etc. point exactly to this phenomenon.

Any sincere self-observation will prove the clear distinction between the second and third state of consciousness. If psychiatry knew about it, it could actually restore the mental balance of their patients with lasting effects without chemicals.

It also needs to discover that consciousness is not created by the brain, only resides there and can be separated from the body entirely and nowadays even artificially as some of your colleagues from defense departments will most likely know. The field of Quantum Physics clearly suggests the same.

I would like to bring your attention to the mentioned esoteric science because it is the most comprehensive Universally objective psychological system humanity has at its disposal and it proved to be correct at every step undertaken. One of its pupils a Scottish psychiatrist Dr. Maurice Nicoll published a collection of his lectures called Psychological Commentaries on Gurdjieff & Ouspensky.

In the name of all people, suffering either because of human experimentation or because they cannot cope with their life circumstances, I am passing you this information in hope that it will one day revolutionize psychiatry and psychology for their benefit and those of future generations.

Yours sincerely,

Dagmar Palmerova


Damaging Alex Jones texts mistakenly sent to Sandy Hook family’s lawyers

https://www.theguardian.com/us-news/2022/aug/03/alex-jones-sandy-hook-shooting-defamation-trial

When I thought that 9/11 was most likely a hoax and said it to my teacher, he replied something like: you are probably right but if you told anyone, they would think you are completely mad.
I also thought that it was none of my business but that of America.
All available video recordings under the light of investigators strongly suggest that Sandy Hook or Christchurch are the hoaxes as well. How come the police are not able to explain to the courts and to the public the video evidence? How come Mr. Jones has been sued for reporting the hoax? Is it because he also reports the issues of global importance like directed energies, weather control, and inoculations?
If the society of the 21st century demands all details of the life of every bag of potatoes and has the means to obtain it, why does it not demand the satellite details of Sandy Hook?
And why am I not allowed to answer the questions the world still has after 13 years of days of my life so that we can move on to deal with the hot topics of biblical proportions?
Poland’s President Duda Compares the Warsaw 1944 Uprising against Nazi Occupation to the Battle of Mariupol

Source: Poland’s President Duda Compares the Warsaw 1944 Uprising against Nazi Occupation to the Battle of Mariupol

It’s like the weather.
Nothing can be changed with this level of political interaction. Not in the 21st century, when the new technologies and communications encompass the whole planet. Poland is not an atheistic country, nor is Ukraine or Russia. So please bring Christ in as a third force, de-symbolize the symbols so we can speak the same language and then it will be possible to end this utterly infantile, dangerous game.

Thou shalt not kill

https://www.rt.com/news/559786-egypt-court-live-tv-execution/

Hillel the Elder: “Since you drowned [others, others] drowned you. And in the end, those that drowned you will be drowned.”[41] From Rabbi Tarfon and Rabbi Akiva it is stated in the Mishnah: “If we were on the Sanhedrin, nobody would have ever been executed.”[42] from Wiki

That is the essence of the law of karma, the wheel of life. To stop it, a transformation needs to take place. The superstructure of the New Testament over the Old Testament as its foundation.

Here’s what you need to know about the new ai arms race

First, we need to know:
Why does humanity have to invest more in military artificial intelligence instead of human intelligence? Does humanity want it or just its managers?
What is its aim of it apart from the rodent race?
Lost in translation:
Unconscious humanity with the possibility to become conscious is investing unconsciously its reflection of divine intelligence and finances into the unconscious artificial intelligence without the possibility to become conscious.
Why not invest in humanity to become conscious beings ourselves and thus solve that mess we got ourselves into?
https://www.weforum.org/agenda/2021/02/heres-what-you-need-to-know-about-the-new-ai-arms-race/