Dr. A. Kaufman Responds to Reuters Fact Check on Covid 19 Vaccine Genetically Modifying Humans

Dr. Andrew Kaufman Responds To Reuters Fact Check on COVID-19 Vaccine Genetically Modifying Humans

https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-covid-19-vaccine-modify/false-claim-a-covid-19-vaccine-will-genetically-modify-humans-idUSKBN22U2BZ

In 1917 Rudolf Steiner foresaw a vaccine that would ‘drive all inclination toward spirituality out of people’s souls’

Source: In 1917 Rudolf Steiner foresaw a vaccine that would ‘drive all inclination toward spirituality out of people’s souls’

The similar, more general conclusion is to be found in BT of G.I.G:

“But from all the experiments conducted by this sage, it became evident that the most harmful vibrations for contemporary terrestrial three-brained beings are the ones produced in them by what they call ‘medical remedies.’

No one worries?

While reading the reports about the vaccine industry I get curious about what priorities the Police have when choosing the subject to spend time on…I mean if vaccines are responsible for 75% of sudden infant deaths and they are compulsory, should not they deserve some serious thinking as well?

Where is the boundary beyond which the science and the states have no power over our bodies? Death?

Just reading the following study was enough to wonder about the abilities of the genetic scientists to mentate on the issues like the origins of the species. If you know that monkeys are half humans and half animals which you cannot know not by now,  then you must assume that viruses of monkeys will be most likely transferrable to humans?https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/biologics-research-projects/investigating-viruses-cells-used-make-vaccines-and-evaluating-potential-threat-posed-transmission

Another shock to the thinking mind comes from the scientific endeavour to tattoo the medical information into the skin of a  human body by microneedles. 
It is a sophisticated version of the last century’s tattooing prisoners’ numbers into their skin at Auschwitz, Birkenau and Monowitz. How come that our scientists do not have in their conscience repulsion to such projects? I would like to remind the habitat of this planet that by not resisting it you are psychologically getting ready for the state of global affairs, described in Revelations. That state contradicts the Universal Plan, therefore, is not sustainable in time so why to proceed with it at all?
The Universe is spiritual, 80% of the global population understands that quite clearly so perhaps that 80 % should get finally informed and assert its rights of the overwhelming majority to stop the invasions of bodily privacies before it’s too late.
Who else can explain to you better, that we were born for specific purposes but physical & psychological slavery is not one of them yet you are voluntarily heading to where I am already by force?

Incomprehensible Logic

“Vaccines are exceptionally safe and effective, saving an estimated 2 million to 3 million lives annually (1)”
https://stm.sciencemag.org/content/11/523/eaay7162

“Deaths in the US during 2004-2015:
Due to measles – 0  (source CDC)   Due to measles vaccines – 108 (source VAERS)
(est. only 1% of cases reported)

Does not one find it confusing? These two simple official facts support a very old question: ‘what is the real purpose of vaccinations’?

 

 

Immunogenicity and Safety of a Measles-Mumps-Rubella Vaccine Administered as a First Dose to Children Aged 12 to 15 Months: A Phase III, Randomized, Noninferiority, Lot-to-Lot Consistency Study

When compared with the MMR II vaccine (M-M-R-II) currently available in the United States, a first dose of MMR-RIT (Priorix) given to 1-year-old children elicit

Source: Immunogenicity and Safety of a Measles-Mumps-Rubella Vaccine Administered as a First Dose to Children Aged 12 to 15 Months: A Phase III, Randomized, Noninferiority, Lot-to-Lot Consistency Study
via
https://mailchi.mp/childrenshealthdefense.org/weekly-wrap-up-mmr-whistleblower-update-rfk-jr-is-moh-person-of-the-year-aluminum-warnings-ignored-falconry-with-rfk-jr-more?e=024df48761

Dopis poslancům – zákon o očkování

Vážený pane poslanče, paní poslankyně,

protože máte na programu posuzování případné úpravy zákona o očkování za politické situace ve světě i u nás, kdy jsou informace cenzurovány a veřejnost není hlavními médii ani lékaři předem varována před možnými následky vakcín, (uváděnými dokonce jejich samotnými výrobci),  chtěla bych upozornit na nezávislé investigativní studie italské laboratoře Corvelva, která celkem přehledně podává zprávu o tom, že očkovací látky neslouží výhradně k vytvoření protilátek (dané látky se v nich mnohdy vůbec nenacházejí), zato ale obsahují nekontrolovaná množství různých DNA a RNA včetně lidských, zvířecích i umělých, kovové prvky, kontaminující substance a viry, které do vakcín vůbec nepatří a mnohé z nich nelze ani analyzovat, protože se nevyskytují ve vědecké literatuře.
Čtením těchto studií, které již byly ověřeny dvěma specializovanými labotarořemi v Evropě a USA (oproti těm z roku  2017) si každý uvažující člověk musí klást otázku, jestli spalničkové ‘epidemie‘, které předchozí generace prodělávaly jako běžnou dětskou nemoc jsou pro lidstvo větší hrozbou než zcela evidentní experimenty s modifikací lidského genomu s předvídatelně nebezpečnými následky, o kterých rodiče nemají ve své důvěřivosti k lékařům a zdravotnictví ani ponětí (až na vyjímky, jež se dostávají do rukou soudů). Jako rodič bych se určitě zhrozila, kdybych se dozvěděla, že mé dceři se dává do krve kompletní genom opačného pohlaví, o jehož původu, etnicitě či dědičných vlastnostech nic nevím. Naprosto sdílím zděšení vědců laboratoře a předávám tuto informaci do Vašich rukou, protože jsem přesvědčená,  že zdraví a originální genetická informace člověka má rozhodně přednost před politickými a finančními zájmy států. Sleduji problematiku očkování po desetiletí a od doby epidemie ptačí chřipky, která skončila díky světovým aktivistům, české laboratoři a novinářce Jane Burgermeisterové bez pohrom se dívám na očkovací látky s velkou nedůvěrou, ale zasahovat jimi tajně a bez souhlasu do genetického kódu lidstva a činit z něho pokusná zvířata je podle mého názoru naprosto nepřípustné v době „zlaté horečky“ genetiky. Zejména když se vezme v úvahu, že vědci jsou atheističtí a nevědí, že ‘roubováním‘ sice zlepšit fyziologické charakteristiky lze, ale děje se tak na úkor ‘chutí a vůní‘, čili vnitřních kvalit, které změnit většinou neumí.  Než se dostaneme z opičí historie ven, je velice pravděpodobné, že genom lidstva již bude tak alterován, že těla budou schopná pouze prokreace, nikoliv kreace.  Noemova Archa najednou získává jakýsi realistický nádech.
Vyžadovat za takových okolností zákonem ustanovené povinné očkování a finanční postihy za jejich nedodržování  je vysoce neetické a musí  odporovat  nejzákladnějším právům člověka, daným jeho stvořitelem, pokud by vůbec  nemělo být pozastaveno globálně jako takové. Ale i bez tohoto aspektu se stačí podívat na exponenciálně rostoucí křivky neurologických, rakovinových, diabetických a jiných chronických nemocí. Patříme k zemím s nejtvrdšími zákony o očkování a přesto zaujímáme ve světové statistice zdraví až téměř třicáté místo na rozdíl od Španělska, Švýcarska, Švédska, Japonska, Holandska či Izraele, jež jsou  mezi prvními deseti, ač mají očkování nepovinné.
Prosím prostudujte si přiložené materiály, informujte se o ostatních dostupných nezávislých zdrojích informací  a snažte se je brát v širších souvislostech příštích staletí, v duchu předběžného principu  opatrnosti pro sedm generací.
Nechť je Vám svědomí hlavním rádcem.

S pozdravem

Dagmar Palmerová

 

https://www.corvelva.it/it/speciale-corvelva/vaccinegate-en/vaccinegate-mrc-5-contained-in-priorix-tetra-complete-genome-sequencing.html
the complete study:
https://drive.google.com/file/d/1g_GaUFq22SwyuOouPadG9qbDT-a2m8VS/view  

https://www.corvelva.it/it/speciale-corvelva/vaccinegate-en/what-did-we-find-in-the-6-in-1-infanrix-hexa-vaccine.html

https://wwwcorvelva.it/it/speciale-corvelva/vaccinegate/report-stupefacente-apdb-in-campione-gardasil-9.html

https://drive.google.com/file/d/1a_O43l3YKByKGMixAcpAaXIIcq6q8IAZ/view samotna pdf studie gardasil

pro ekonomické vyčíslení očkování v celostátním měřítku:
https://www.vaccineinjury.info/survey/results-unvaccinated/results-illnesses.html?fbclid=IwAR0t7t-Up9xrvutjXWk8_S5TiPBYDaEeOodpXq4ASGiDqFpGUEbXfCgVvi8

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X00004552?via%3Dihub  measles elimination not happening

https://childrenshealthdefense.org/news/vaccine-injuries-ratio-one-for-every-39-vaccines-administered/

https://childrenshealthdefense.org/news/childrens-health/polio-vaccination-still-causing-polio-after-all-these-years/?fbclid=IwAR0Vu_guYto_GOXcM7fQSUXPAAs23pycHjD2SleZOs21cgKhDNsfH4uI6-w

https://jameslyonsweiler.com/2019/07/18/yet-another-highly-unethical-and-socially-irresponsible-genes-only-study-fails-to-show-that-autism-is-80-genetic/

https://www.researchgate.net/publication/26879117_DNA_Vaccination_by_Electroporation_and_Boosting_with_Recombinant_Proteins_Enhances_the_Efficacy_of_DNA_Vaccines_for_Schistosomiasis_Japonica https://www.docdroid.net/Dwzncph/vax-study.pdf

 

 

WHO: 67% of the population – are infected with herpes simplex virus type 1 (HSV-1) ???

KIGGS De comparison vaccinated-unvaccinated

https://www.vaccineinjury.info/survey/results-unvaccinated/results-illnesses.html?fbclid=IwAR2CZUhEnQ9SH3tsyRP3v3KtZSgbVCE8XuJcKrymuXZPSGKU5X91wAmkOFg

New Zealand study:

Click to access vax-study.pdf

I do not want to dispute the authorities, but I have my own life long experience with herpes in one of my eyes which resulted in perforation of the cornea at the age of 15  and that certainly gives me the authority to investigate, what can be done to protect human beings from similar experience. First thing which does not make sense to me is the WHO’s use of the adjective infectious. For 30 years I was in hands of the best eye surgeon in my country and when I asked him if herpes was contagious, he said “no, if it were, you would have it in both eyes by now.”
When living in Sydney, one of the best eye surgeons, who took care of me, pointed out the same thing. So “how did I get it” was my next question.  He said “you must have inherited it  from your mother”.
But my mother did not have herpes, neither of them. The first time I saw something on her lip was few months before she died at the age of 92.
Around that time (the end of eighties?) I came across an  Au  magazine Natural Life?  We had no internet then but the articles were well researched and I learned that herpes and  infections of the middle ear were common side effects of vaccinations. I recalled my grandmother telling me she was taking me as a baby to the hospital for injections into the middle ears. So since then there is nobody on this planet, who could persuade me that vaccines are safe.  I am a rational person and cannot dismiss the fact that majority of the population survive this direct invasion into the organism of GOD’s Creation, but very considerable number of people have its life long consequences without being linked to vaccinations. So as a non-professional I do my research and point out scientific studies, which indicate that safety of vaccines is rather a myth, forced upon humanity for whatever reason. The latest laboratories’ analyses clearly document that.
Looking at the above attached graph and seeing that herpes is virtually non existent in non-vaccinated children and eventually affects over 60% of the population,  I would like to bring attention of the scientists who develop the vaccines to an insight, given to Czech people by their clairvoyant priest F. Ferda.  He was known to Russian & US defense parapsychology scientists as an accurate psychic and he suggested that herpes originates from feeding animals with mouldy grain. The mould spreads through the flesh of their bodies  up to the skin. I am not familiar with the process of culturing vaccines, but I understood that the animal tissues like eggs are used for developing the culture. The vaccine analyses also show other animals ’tissues being present. All feed on grain.
So the question arises: “Do the manufacturers perform tests on mould being present in laboratory animals\ tissues?
Just checking wikipedia:  https://en.wikipedia.org/wiki/Mold_health_issues#Health_effects_linking_to_asthma
I read that mould Penicillium (an antibiotic) increases the possibility of developing asthma/eye irritation/throat irritation.
Well the laboratory analyses of vaccines confirm the presence of antibiotics. From that point of view the higher rates of asthma, herpes, ear infections, tonsillitis etc. among vaccinated children compared to unvaccinated kids seem to be a logical outcome.
What is wrong with my subjective reasoning?

 

 

Japan has NO vaccine mandates, yet achieves the HEALTHIEST children in the world

American politicians are notorious for spreading mass fear and panic about infectious disease outbreaks, which they routinely blame on unvaccinated people. But what these same Big Pharma puppets conveniently fail to mention is that in places like Japan, where vaccination is entirely optional, childr

Source: Japan has NO vaccine mandates, yet achieves the HEALTHIEST children in the world